Асен Чилингиров — „Ивановските стенописи“, Албум 1

Можете да свалите пълният фотоалбум и бележките към него от този линк (четири PDF файла в ZIP формат, общо 80 MB). Албумът е качен и на страницата, съдържаща всички електронни книги на д-р Чилингиров, където е поместена и обновена версия (PDF, 8 MB) на книгата „Ивановските стенописи и техните изследователи“.

* * *

Асен Чилингиров — „Ивановските стенописи“, Албум 1Предговор от д-р Чилингиров: Настоящият албум представлява неотменна част от двете мои монографии за стенописите от художествения резерват „Иваново – Красен“, посветени главно на някои проблеми, свързани с датировката и атрибуцията на пещерната църква „Св. Иван Кръстител“ при сегашното село Иваново, Русенско. Той съдържа репродукции от пълната цветна и черно-бяла фотодокументация, заснета от мене — отчасти през 1965-1966 г. по договор с Националния институт за паметниците на културата в София и отчасти през юни 1985 г., предназначена за моя научна публикация. И при двата етапа на заснемането съм използвал своя апаратура и фотоматериали, закупени с лични средства. За снимането на стенописите през 1966 г. беше използван също електрически агрегат, принадлежащ на местното ДЗС, за което заплатих значителната по онова време сума 900 лв., която ми беше приспадната от хонорара за заснемането, възлизащ на 2,200 лв. Фотоснимките – черно-бели копия 24/30 см и негативите към тях бяха приети от комисия, назначена от директора на Института с протоколи, копия от които притежавам – по-нататъшната съдба на предадените снимки не ми е известна. Публикуваните тук репродукции са направени от дубликати на негативите, заснети заедно с оригиналите и съхранявани от мен. Обстоятелствата, свързани с договорните ми отношения с българските държавни институции и издателства, са изложени подробно в публикациите ми и не смятам за нужно тук отново да ги описвам.

Заснемането на стенописите, също както и външните снимки на обектите, е извършено с помощта на най-съвършената за времето си фотоапаратура и с най-добри цветни и чернобели фотоматериали. През 1965-1966 г. това бяха фотоапаратите Exacta Varex II A (24:36) с обективи Zeiss Tessar 2,8/50 и Zeiss Flektogon 4/20, Zeiss Icoflex (6:6) с обектив Tessar 3,5/75 и Mentor (13:18) с обектив ApoТessar 4,5/210, а фотоматериалите бяха Agfa Isopan и Agfacolor, като освен това беше използван и фотоматериал за снимки в инфрачервения спектър също с фотоплаки и филтри от ГДР, закупени от мен в комбината ORWO, Волфен – такива снимки бяха направени от мене за първи път в България. При заснемането на стенописите и другите обекти през 1985 г. освен чернобели материали от ГДР вече използвах цветни негативни и диапозитивни филми Agfachrome R 100 S от фирмата Agfa-Gevaert и Fugi RD 118, а заснемането беше извършено с два фотоапарата Asahi-Pentax (6:7) със съответния към тях набор обективи.

За пълнота на документацията в албума са включени също така репродукции от документални снимки, заснети преди мен, повечето от които представят състоянието на стенописите преди „реставрацията“, извършена от художничката при Народния музей в София Вера Недкова през 1950-те години, в резултат на която са загубени съществени детайли от оригиналите. За заличаването на второто име на дарителя на църквата цар Иван Асен ІІ съм писал обстойно и съм представил документен материал и в двете монографии за Ивановските стенописи, допълнен тук с още фотоснимки. А че драскането на „графити“ в поставения под защита на българските закони и ЮНЕСКО комплекс продължава две десетилетия след обявяването му за национален паметник, показва една репродукция на подписана и датирана в 1985 г. „графема“ (табл. LIV).

Тъй като представянето на илюстративен материал с близки и далечни или изобщо отсъстващи паралели на Ивановските стенописи представлява темата за още един албум с фотоилюстрации, чието издаване е предстоящо, тук такива паралели не се дават – с изключение на табл. ХХІV и ХХVІ, където намирам за важно те да се покажат на това място. В текста и на двете монографии се дават подробности за двата случая – за широкоизползвания в иконографията на паметниците от византийския и българския кръг иконографски тип на Богородица – Оранта още от първите векове на християнството, възприет от дохристиянската духовна традиция и за голямата стилова близост на стенописите от търновската църква „Свети апостоли Петър и Павел“ със стенописните фрагменти от съборната църква на манастира „Свети Архангели“ при Иваново, украсена със стенописи значително преди църквата „Св. Иван Кръстител“.

Във фотодокументацията не са включени репродукции на стенописи, заснети след проведената през последните десетилетия на миналия век реставрация и консервация на паметника – освен две фотоснимки, представени ми любезно от д-р Любомир Цонев и включени във втората ми монография, издадена в настоящата 2015 г., както и една фоторепродукция на сайта на ЮНЕСКО. Понеже този сайт по неизвестни ми причини в момента не е достъпен, в приложението към албума, съдържащо текстовете от изследвания на Ивановските стенописи, е представено копие от сайта, заснето през миналата 2014 г. Що се отнася до издаването на документация, отразяваща извършената от Националния институт за паметниците на културата работа по стенописите, това е задача на този институт – също както е задача на института и на българската наука да изложат и обяснят причините за извършените манипулации с един от най-забележителните паметници на световното изкуство.

А. Чилингиров, Берлин, 25 юли 2015

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.