Лъжата — избрани мисли от Учителя Беинса Дуно (2/2)

„В лъжата са заложени всички спънки, в нея са всички условия за нашето робство“

Всички съвременни хора, които се мислят за толкова добри, са дошли до положението да изопачават Божията Истина и в Името Божие лъжат, без да ги е срам. И кои лъжат? Най-учените хора лъжат: владиците, патриарсите, учителите — всички лъжат. И то не такива обикновени лъжи, а едри, крупни лъжи. Всичко е на мода, и лъжата е на мода. Защо трябва да се лъже? Ако лъжата може да ни повдигне, ако тя носи благо на човечеството, можем да я поставим за закон, но и за лъжата има закон — който лъжесвидетелствува се наказва. Питам: Онзи Божествен Кармически Закон няма ли да подведе под отговорност всички ония, които лъжат? Ще ги подведе. Земята и Небето ще прииде, но една резка от Божия Закон няма да се измени, докато не се изпълни всичко, що е писано. Не мислете, че едно престъпление, колкото и малко да е то, може да мине незабелязано. Колкото един човек е по-издигнат, толкова повече неговите престъпления ще бъдат забелязани, толкова неговата отговорност е по-голяма.1

* * *

Човек, който не може да говори Истината, той не може да бъде ученик на Бялото Братство. Никаква лъжа! Лъжата сама по себе си винаги носи лоши последствия. Щом лъжете, вие се свързвате с всички отрицателни сили в природата, които ще изсмучат соковете на живота ви. Всяко нещо, придобито с лъжа, изчезва. Страшни са последствията на лъжата! Говорете винаги Истината, за да не загубите вярата си. Не затваряйте пътя на Любовта и Светлината в себе си.

* * *

Лъжата — избрани мисли от Учителя Беинса Дуно (2/2)

На всеки, който казва истината, за да прокара някоя лъжа, главата му непременно ще бъде отсечена.2

* * *

Лъжата е започнала от ангелите, които са паднали. Лъжата не е в акта да вземеш нещо, а във вътрешното желание да вземеш нещо, което не е твое.3

* * *

Всяка истина, казана без Любов, е наполовина лъжа.

* * *

Лъжата е красива жена, която е изгубила честта си. За такава жена се казва: «Пусни красивата жена без верижка, ще се върне с верижка.» Аз взимам думата „верижка“ в широк смисъл.4

* * *

Истината при всички условия е истина; лъжата при всички условия е лъжа. Това са неща абсолютно определени. За да се докаже дали даден факт е абсолютно верен, той трябва да се изпита в трите свята: физическия, духовния и Божествения.5

* * *

Истината изключва всякаква лъжа — трябва да изключите лъжата от себе си, от душата си, абсолютно да изключите всяка лъжа! «Ами бялата лъжа?» Никаква бяла лъжаабсолютно да изключите всяка лъжа, и бяла, и черна! В лъжата са заложени всички спънки, в нея са всички условия за нашето робство.6

* * *

Нямо нищо по-хубаво в света от Божията Истина. Тя дава свобода, а свободата е свързана със знанието. Светлината сама по себе си дава всички условия за Живот, а Божественият Живот сам по себе си носи всички блага.7

* * *

В Невидимия свят няма лъжа, там всичко се забелязва.8

* * *

Много растения привличат чрез лъжа, чрез измама към себе си насекомите, като ги използват за храна. Тези растения изработват особени капчици течност, която отдалеч свети, привлича насекомите. Щом насекомото се приближи до растението, последното се отваря и го поглъща. В продължение на 24 часа растението изсмуква соковете на насекомите и след това се отваря. От насекомото не е останало нищо, освен неговият скелет, който се изхвърля навън. Растението отново се отваря и чака нова жертва, като че до това време не е извършило никакво престъпление. Ще кажете, че Господ е създал тези растения. Бог наистина ги е създал, но Той няма никакво отношение към капчиците, с които насекомите се привличат. Те са изобретение на самите растения. Този въпрос има друго обяснение. Той е във връзка с икономията в природата. Природата иска да изпита разумността на това растение; тя иска да опита може ли то да се подкупи или не може. По същия начин тя изпитва и насекомите дали са умни или не. Когато някое насекомо се приближи към едно от тези растения, то погледне вътре, а природата го пита: «Как ще решиш сега тази задача?» Ако насекомото е умно, ще погледне към растението и ще избяга далече от него. То казва: «Аз разбирам тази работа. Които не разбират, нека влязат вътре, за да научат един урок.» Питам: Ако и вие с вашите мисли и чувства влезете в такова цвете, какво ще бъде положението ви? Външността мами, привлича хората. Тя поражда в ума на човека изопачени мисли и чувства.9

* * *

Божественият Закон гласи: Никой никого не може да излъже два пъти по един и същ начин. Щом веднъж те излъжат по един начин, ти имаш вече една опитност. Ако втори път те излъжат, тази лъжа ще бъде изнесена по друг вид. Нещата и явленията в природата не се повтарят. Природата обича разнообразие.10

* * *

Пазете се от лъжата. Всички грехове и престъпления на човека могат да се простят, лъжата — никога. Тя е най-малкото зло, от което произлизат всички злини.11

* * *

Иде съдба за лъжцитепърво тях ще съдят. Ще видите верни ли са думите ми или не.12

* * *

Не говори за това, което мислиш да правиш, за да не те държат отговорен.13

* * *

Помнете: Това, което опропастява човешкия живот, е лъжата. Цялото богатство на света да ви дават, пазете се от лъжата. Пазете се даже от името ѝ.14


 
Бележки:

 1. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи VII серия (1924-25), 16 АЗ ТЕ ПОЗНАХ, Русе 1925, с. 20 сл. [^]
 2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 255 [^]
 3. ТИХИЯТ ГЛАС, извънредни беседи (1924-30), София 1997, с. 38 [^]
 4. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 232 [^]
 5. ДОБРИ НАВИЦИ, Лекции на Учителя пред Младежкия окултен клас, год. II (1922-23),  том 2, София 21994, с. 93 [^]
 6. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 50 [^]
 7. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 25. ИЗБАВЕНАТА ДУША, Русе 1926, с. 26 [^]
 8. ПЪТ НА МИСЪЛТА, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949, с. 31 [^]
 9. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 126 [^]
 10. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 123 [^]
 11. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 306 [^]
 12. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947 [^]
 13. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 307 [^]
 14. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 308 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

14 коментара за "Лъжата — избрани мисли от Учителя Беинса Дуно (2/2)"

 1. Петьо  26.05.2015 г. | 14:10 ч.

  Щом лъжете, вие се свързвате с всички отрицателни сили в природата, които ще изсмучат соковете на живота ви.

  Преди време, четох нещо в тази връзка от Щайнер, че лъжата означава смърт за душата. Казвам по памет, сега ми убягват подробности и къде точно го четох. Смисълът е като от цитата на Учителя обаче.

 2. Мислещ  26.05.2015 г. | 15:15 ч.

  Преди време, четох нещо в тази връзка от Щайнер, че лъжата означава смърт за душата. Казвам по памет, сега ми убягват подробности и къде точно го четох. Смисълът е като от цитата на Учителя обаче.

  Може би имаш в предвид GA-102
  Въздействието на Духовните Същества върху човека
  Дванадесета лекция

  В нея се казва следното:

  В различни случаи аз съм ви посочвал, че фактите от душевния живот намират своето правилно обяснение, само когато те се разглеждат в смисъла на духовното виждане. Всички ние знаем дълбокото значение на указанието: че разглеждана духовнонаучно, лъжата е вид убийство. И аз ви говорих, че действително в астралния свят стават вид взривове, когато човек произнася лъжа – до известен степен, вече дори когато той само мисли да я каже,че когато човек лъже, то в духовния свят става нещо имащо твърде разрушително действие, отколкото което и да е нещастие във физическия свят. Но нещата, за които се споменава и, до колкото това вече е възможно, се характеризират също до известна степен от духовнонаучното разглеждане, придобиват все по-голяма отчетливост и яснота, колкото по-нататък ние се предвижваме напред в духовнонаучното познание.
  Днес ние ще се запознаем с други последствия на лъжата и клеветата, макар че тук те не се вземат в това грубо значение, с което обикновено се използват тези думи. Но дори всеки път, когато човек в много лек смисъл от условно приличие, така или иначе украсява истината, всеки път ние имаме работа в духовнонаучен смисъл с проява на лъжа. Целият живот на човека е пронизан ако не с лъжа, то с лъжеукрасени прояви. Материално просветеният човек, винаги разбира, че на неговото физическо тяло се оказва влияние, когато някой го удари по главата с брадва, когато влакът му отреже главата, когато някъде по тялото му се появи оток или когато в него проникнат бацили. Тогава на просветеният човек му става ясно, че върху физическо тяло се оказва въздействие. Но че като духовно изградено същество, човекът е някакво единство, и че това, което става във висшите членове на неговото същество, в астралното тяло и в Аза, следва да се разглеждат именно така, че той простира своите действия долу до физическите части на неговата телесност, за това обикновено изобщо не се мисли. Не мислят за това, че, например, произнасянето на лъжа и несправедливост, несправедливост дори в жизненото поведение, има безспорно последствие за човешкото физическо тяло.
  Ясновидски ние можем да изживеем следното: ако, например, през деня човекът е изрекъл лъжа, то действието на тази лъжа остава във физическото тяло и става видима за ясновидското възприятие през времето когато човекът спи. Да допуснем, че човекът е изобщо лъжец и събере купища лъжи. Тогава той ще има много такива въздействия в своето физическо тяло. Всичко това през нощта в известен смисъл се втвърдява, и тогава става нещо твърде важно. Тези включвания, тези втвърдявания лошо се съотнасят със съществата, които през нощта трябва да овладеят физическото тяло, които, следователно, както ние видяхме, от други светове изпълняват във физическото тяло тези функции, които през деня се изпълняват от астралното тяло и Аза. Това има такова последствие, че в течение на живота, заразените, бих искал така да кажа, с лъжа части на тялото се отделя от съществата, които вечер се спускат в човека. Тук ние отново имаме процеси на отделяне. Те водят до това, че когато човек умре, то неговото физическо тяло върви не по тези пътища, по които би минало при правилно развитие, а, отгоре на това, остават още същества, които са възникнали, така да се каже, под действието на лъжи и клевети във физическото тяло и които се отделят от духовния свят. Тези възникнали по този начин същества също се носят тогава в обкръжаващия ни свят. Те принадлежат към този вид същества, които наричаме „фантоми“. В тях имаме определена група същества, които са родствени с нашето физическо тяло, преди всичко са невидими за човешките очи, те се размножават чрез лъжите и клеветите. Наистина лъжата и клеветата населяват нашата земна кръжност с такъв вид фантоми. Така, ние опознавахме нов вид елементарни същества.

  Често съм се замислял, колко много лъжи изричаме през живота си. И тук не говоря за груби лъжи, а за уж дребни, невинни на пръв поглед, но и те си имат значение и оказват своето отражение върху нас.
  Като например при въпрос от някой – Как си?
  Обикновено отговаряме – Добре съм!
  Въпреки, че в момента може и да не е така. И ред други подобни примери с „невинни малки“ лъжи, които определено оказват своето влияние върху нас.
  Ето преди малко ми звънна телефона и бях запитан какво правя? – машинално отговорих – Пиша доклад!
  Всъщност доклада е готов, а аз съм тук на сайта и ви пиша, но няма как да кажа това, защото в стаята сме трима колеги. Тъпо нали! Ето ви поредната „непринудена малка“ лъжа.
  Май, като се замисля, доста лъжи се събират на ден! Ами за година, а за целият земен живот! 😆

 3. Стопанина  26.05.2015 г. | 16:16 ч.

  Щайнер или Учителя да са пояснявали как стоят нещата, ако човек лъже, но го прави заради заблуждения? Тоест, ако самият той е убеден, че казва истината, пак ли имаме същия „убийствен“ проблем?

 4. Петьо  26.05.2015 г. | 17:11 ч.

  Интересни са и указанията и примерите как да „лъжем без да лъжем“ от „Пътят към Слънцето“. Дали и това може да се окачестви като „лъжа“ със съответните последствия?

 5. Светльо  26.05.2015 г. | 17:19 ч.

  А ако лъжем кесаря я за ваксини, я срещу други репресивни действия или бездействия?

 6. Мислещ  27.05.2015 г. | 10:04 ч.

  А ако излъжем за да предотвратим някаква неправда – Да спасим човешки живот например?

 7. Петьо  27.05.2015 г. | 11:20 ч.

  Сега оправдания ли си търсим? 😉 Лъжата си е лъжа. Щом се казва, че не трябва и най-малката да се употребява, значи така трябва да е. Трудно е само в началото, докато свикне човек. След това става все по-лесно и по-лесно.

 8. Мислещ  27.05.2015 г. | 12:00 ч.

  Сега оправдания ли си търсим?

  Просто разсъждавам, защото съм в противоречие. Поставям се в ситуации в която от лъжата ще зависи нечий живот. Например на дете ми.

  ………. Влиза башибозука и те пита за момчето ти! И ти без да лъжеш му посочваш скривалището, като вдигаш чергата махаш малко дъски от дюшемето и му посочваш сина си за който са дошли. Еничар ще го правят. Жена ти те гледа изумено и невярваща какви ги вършиш! А ти горд от себе си, че не си излъгал!

  Та……. питам те в този случай дали пак ще ми задаваш въпроса – Сега оправдания ли си търсим?

 9. Петьо  27.05.2015 г. | 12:28 ч.

  Това е прекалено опростяване на нещата без да се имат пред вид законите на кармата, например. И все пак – можеш да кажеш, че няма дете в стаята. И ще си казал истината. Детето ще е в/под пода.

 10. Стопанина  27.05.2015 г. | 14:03 ч.

  И все пак – можеш да кажеш, че няма дете в стаята.

  Това не е ли според „изкуството на надлъгването“? Казваш истина, въпреки че целиш да заблудиш противника.

  Според мен обаче Оги повдига основателен въпрос, който е свързан и с въпроса на Светльо. На отговора „няма дете в стаята“ може да дойде и въпрос „Знаеш ли къде е детето?“ – Тогава какво отговаряме?

  Смятам, че тук и въобще при такива ситуации важат думите, които е казвал Учителя относно паяците, които ядат мухи в неговата къща. И за кучетата, които си прегризват въжетата. Преди всичко не трябва да ставаме съучастници на злото. А най-най-най преди всичко просто трябва да изпълним Божията воля, която единствена е крайна инстанция кое в даден момент е зло и кое – добро.

 11. Петьо  28.05.2015 г. | 09:28 ч.

  Да, Божията воля е най-важна. Спомням си за един пример на Учителя, по спомен – някакъв бивш затоврник извършил убийство – убил срещнат пътник. И това било по Божията воля, защото този пътник щял да изколи цяло село. Този и примерите на Оги поставят наистина много сериозно въпроси.
  Аз обаче с епитам – като лъжем системата (държавата) например, с какво сме по-добри от нея?

 12. Стопанина  28.05.2015 г. | 09:43 ч.

  Аз обаче с епитам – като лъжем системата (държавата) например, с какво сме по-добри от нея?

  Ако държавата работи против Бога и хората, проявявайки се като Княз на този свят, а ние чрез лъжите си спрямо този княз се грижим за ближните си, защо да не сме по-добри? Например държавата разболява или убива деца с ваксини. Ние проповядваме против опасните ваксини или ако сме родители, лъжем държавата, че ги слагаме, но реално не го правим. Защо лъжците да не се чувстваме по-добри от системата на Княза, след като децата ни са живи и здрави, за разлика от тези на комформистите.

 13. Спиро  28.05.2015 г. | 15:19 ч.

  Ние не налагаме мнението си върху никой – нито чрез сила, нито чрез лъжа – нещо, което се прави редовно от държавата. Ние лъжем за да се освободим от наложените ни окови. Има голяма разлика.

 14. Стопанина  28.05.2015 г. | 15:48 ч.

  Лъжата е крайна мярка в такива случаи. Учителя ни съветва, когато не желаем да отговорим на даден въпрос, да отвръщаме с въпроси. Даже дава идеалния контра-въпрос: „А вие защо искате да знаете?“

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.