Лъжата — избрани мисли от Учителя Беинса Дуно (1/2)

„Вън, в света, може да лъжете колкото си искате — да лъжете и да ви лъжат. Но влезете ли в този Път, да служите на Бога, трябва да турите в ума си Истината“

Засега лъжата господства навсякъде — и в религията, и в науката, навсякъде. Във всяка теория, каквато и да е тя, ще намерите повече лъжа, отколкото истина. И сега това се нарича съвременна култура! И ако някой се осмели да каже нещо против културата, веднага ще кажат, че този човек не е културен. Аз предпочитам да се отрека от една такава култура, отколкото да я признавам. Ако една култура е култура на лъжата, ако една култура е култура на престъпленията, на измамите, на вечния спор, на вечните страдания, на измъчванията, на инквизицията  аз се отричам от такава култура. Това не е никаква човещина, това е животинщина!1

* * *

Лъжата е сянка на Истината. Както сянката е признак за съществуванието на известен предмет, така и лъжата е признак за съществуванието на истината. Съмнението пък е признак за съществуването на някаква реалност. Съмнение без причина не може да съществува. Следователно човек отрича само това, което съществува. Отричането на Бога показва, че Той съществува. На какво се дължи отричането? На недостатъчно светлина.2

Лъжата — избрани мисли от Учителя Беинса Дуно (1/2)

* * *

Лъжата е изобретение на нисши същества, а не на човека — нисшите същества са виртуози в лъжата.3

* * *

Казвам: Щом ви лъжат в Името Божие, вие трябва да разбирате тези лъжи.4

* * *

Лъжата е единственото нещо без съдържание — лъжа е това, което няма никакво съдържание и стойност.5

* * *

Какви са отличителните черти на лъжеца? Главата му горе е тясна, подобна на краставица. Съвестта в него е слабо развита. Щом възлюби Истината, центърът на съвестта му започва постепенно да се развива, горната част на главата се разширява.6

* * *

Лъжата е велика наука — тя е наука на дипломацията. Като говоря за науката на лъжата, тя още не е тази лъжа, която хората познават. Някой казал няколко лъжливи думи — това още не е лъжа. Някой бръкнал в касата или в джоба на някого и извадил няколко лева — сто лева например. Това още не е кражба, то е само опит за кражба. Когато някой представя известни неща като верни, а те всъщност не са верни, това още не е лъжа, то е само опит за лъжа. Когато човек се опитва да лъже, той изследва естеството на лъжата. Това е само опит до съзнанието на човека да познае дали в даден случай той е казал Истината или не. Следователно, за да има човек постоянна мярка за нещата, той трябва да познава себе си, да познава своите отношения към Живата Природа и към Бога.7

* * *

Абсолютно никаква лъжа на ония, които славят Истината, не се позволява — абсолютно никаква лъжа! Вън, в света, може да лъжете колкото си искате — да лъжете и да ви лъжат. Но влезете ли в този Път, да служите на Бога, трябва да турите в ума си Истината. А сега какво казват българите: «Без лъжица и без лъжа не може.» Лъжица  значи може да се сърба. „Лъжа“ и „лъжица“ по някой път са близки, както в английския език lawyer (адвокат) и liar (лъжец). Опасността с тази лъжица е, че ако се засмееш, яденето ще отиде в кривото гърло и с тебе ще се свърши. Никаква лъжица! И аз не зная — който е измислил тези лъжици, е бил умен! И ние понякога казваме, че най-силната храна е супата, която хората правят — те все супа ядат и с нея започват. А природата в своето меню никъде не е предвидила супа — там супа няма; щом идеш на нейната трапеза, супа няма. А ние, първо ще изнесат супа от кокошка, от пуйка, пъдпъдъчета, с малко лимон, воденичката изрязана вътре, и гълтаме ли гълтаме! Гълташ, ама болести се раждат. И сега всички духовни, религиозни хора искат да се хранят със супа. А Павел казва „с мляко“. И вие, съвременните хора, искате да се храните с чорба. Казвам: В моето меню супа няма — ябълки има, твърда храна има. […] И защо не се оправя светът? Докато ядете супа, светът няма да се оправи. Здрава, твърда храна трябва, която да подложим на нашите зъби, да я дъвчем! […] Пазете се от супата — яжте твърда храна! Трябва правилно разбиране за Бога, че Той е Истина и Любов. Всички други неща в света са второстепенни. Започнете да мислите за Истината.8

* * *

Лъжата е първият червей, който се е вмъкнал в човека. Той разрушава всичко, каквото срещне по пътя си. Някои го наричат Сатана, други — Антихрист. Когато тоя червей дойде до твоя дом, не го пускай вътре. Кажи: «В моя дом може да влезе само Бог — никой друг. Щом влезе Той, могат да влязат и други. Той ще се разправя с тях.»9

* * *

Съвременните хора са далече от Истината, от която някога са излезли. Те мислят, че не могат да живеят само с Истината. Значи ще излезе, че без лъжа не може. Какво става с човек, който лъже?  Той изгубва доверието на окръжаващите го, който го изолират от средата си.10


 
Бележки:

  1. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 139 [^]
  2. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 80 [^]
  3. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 3, София 1934, с. 126 [^]
  4. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 107 [^]
  5. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 9 [^]
  6. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 308 [^]
  7. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 144 сл. [^]
  8. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 157 [^]
  9. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 308 [^]
  10. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 123 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.