Избрани мисли за Истината от Учителя Беинса Дуно (2/5)

„Любовта чрез Истината носи правилното разрешение на въпросите“

Питам: Теорията на Кант-Лаплас за създаването на света правилна ли е? Когато Бог създаваше света, там ли бяха Кант и Лаплас? За да повярваме в теориите на съвременните учени, ние трябва да имаме картини, с които те да ни убедят в истината. В природата съществуват картините за създаването на света, но ние трябва да насочим фотоапаратите си към тези картини и после да ги представим на света. Къде е фотографията на Лаплас, с която той би могъл да убеди днес хората в своята теория за създаването на света? За сътворението на света учените създадаоха една приблизително верна картина, но тя още не е истинската картина. Всички тези теории не са във вреда на науката — те са допринесли нещо за развитието на човечеството.

Казвам обаче: Официалната и същинската наука са две различни неща. Аз не разглеждам какво говори Избрани мисли за Истината от Учителя Беинса Дуно (2/5)официалната и какво говори истинската наука за създаването на света, а казвам, че истинска наука е тази, която осмисля нещата и дава подтик на човешкия дух да търси Истината. За да станат истински, положителни, знанията на официалната наука пък трябва да преминат през Божествения Огън, та всичко скъпоценно да излезе от тях, а да остане само сгурия, която ще се изхвърли навън.1

* * *

Законът на Любовта е несъвместим с любовта на съвременното човечество. Апостол Павел казва, че в древността Бог е говорил на хората чрез пророците, но те не вярваха; после им говори чрез Своя Син, и пак не вярваха — имаше едно разколебаване. А сега Бог иде да говори на хората по друг начин — на съвременните хора Бог ще говори чрез Истината. Истината е най-високия връх, който ще бъден видян от всички. И Законът на Истината е следният: Онзи, който я възприеме, възкръсва, а онзи, който не я възприеме, умира.2

* * *

Христос казва, че се е родил, за да свидетелствува за Истината. Развитието на един народ зависи от неговото отношение спрямо Истината, зависи от това, дали той ще свидетелствува за Истината. За да свидетелствувате за Истината, вие трябва да осъзнаете, че сте слуги на Господа, а не господари, трябва да си припомните вашите задължения. Вие трябва да разполагате с много познания. И то не само да ги възприемете, а да ги осъзнаете и усвоите. Вие може да изгълтате Божието Слово, но ще ви ползва ли то? Не, то ще ви ползва само тогава, когато го сдъвчете. Мнозина се спъват именно в това. Те започват блестящо и може да се каже, че постоянно сеят, без да чакат посеяното да поникне.3

* * *

Някои казват, че за да се намери Истината, човек трябва да се съмнява. Истината се намира само чрез положителни качества, но не и чрез съмнение.4

* * *

Човек не може да бъде обичан, ако Истината не е в него. Само Истината може да послужи като повод за Любов.5

* * *

Избрани мисли за Истината от Учителя Беинса Дуно (2/5)

Когато се казва, че някой човек се обича заради красотата му, това е вярно, защото красотата е външен израз на Истината.6

* * *

Истинската красота не развращава човека — красота, която развращава човека и събужда в него алчност, не е красота; красота, която не събужда истинска Любов, не е красота.7

* * *

Когато се говори Истината, някои ще кажат: «Закон има за това!» Не, за Истината няма никакъв закон в светасамата тя е закон. Всички закони са обосновани на Истината. Всички закони съществуват поради Истината — ако ти отнемеш Истината, законите вече не съществуват, те са израз на Истината.8

* * *

Някой казва: «Направи ме да любя!» Аз ще ти кажа как можеш да любиш — иди при Истината и тя ще те научи как да любиш. Идете при Истината, възлюбете я и тя ще ви покаже как да любите. И като я възлюбите, вие ще бъдете като един вечен извор, като една велика река, която, през каквито и местности да минава, все ще ги напоява, ще бъде едно благословение за тях.9

* * *

Само който люби, има Истината в себе си. Който има Истината, може вече да бъде обичан.10

* * *

Любовта чрез Истината носи правилното разрешение на въпросите. И тогава, като обикнете някого, вие ще знаете защо го обичате. Обичате ли някого, трябва да намерите в него една черта, на която напълно да разчитате — нито той да си играе с вас, нито вие да си играете с него. Тази черта представлява истинската връзка помежду ви.11

* * *

Дето Истината не присъства, там няма Любов.12

* * *

Истината е обект на Любовта — единственият обект, без който никаква Любов не може да се прояви, това е Истината; единственият обект, без който никаква светлина не може да се прояви, това е Истината; единственият обект, без който никаква свобода не може да се прояви, това е Истината.13

* * *

Не се стремете да носите Голямата Любов на гърба си.  Единственото нещо, което не желае да го носят, е Любовта.14

* * *

Любовта не се показва, нито обича да я носят — тя нито иска да я носят, нито носи някого. Това, което носиш, не е Любов. Ако Любовта те носи, ти си слаб; ако ти я носиш, тя е слаба.15

* * *

Единственото нещо, което не търси преводачи и не се нуждае от представители, е Любовта.16

* * *

Любовта не се показва пред никого — това, което се показва пред хората, не е Любов.17

* * *

Любовта не търпи да ѝ се говори нито за миналото, нито за бъдещето. Тя говори само за настоящето.18

* * *

Любовта не позволява да се правят никакви тълкувания на нея.19

* * *

Любовта сама идва при нас. Ние трябва да схванем момента, когато тя ще ни посети. Тя може да дойде днес, утре, след година — ще чакаш с търпение. Колкото и дълго да е времето, ще чакаш, като че ли един час си чакал. Любовта винаги съкращава времето — това, което удължава времето, е неразбраната Любов; това, което съкращава времето, е разбраната Любов.20

* * *

Неразбраната Любов взима всичко от човека — каквото е придобил, ще го изгуби.21

* * *

Избрани мисли за Истината от Учителя Беинса Дуно (2/5)Любовта е първият лъч, първият подтик, който прониква в човешката душа. Щом Любовта дойде, тя събужда великото, красивото в човешката душа.22

* * *

Съвременните хора мислят, че Истината са само думи; те мислят, че Истината е нещо отвлечено. Ако ние попитаме духовните хора какво е Истината, те пък ще ни кажат, че Истината не е нищо друго, освен стремежът на човешката душа да се освободи. Казвам: Има и друго разбиране за Истината: Истината съдържа в себе си онези Божествени Методи, чрез които душата може да стане свободна. Истината съдържа от памтивека всички методи на Вечността за развитието и освобождението на човешката душа, всички методи за постигането на Вечния Живот. Или другояче можем да кажем, че Истината е най-възвишеният Първичен Дух, Който е излязъл от Бога. Следователно квасът, началото на всички неща, е Истината. И откогато туй начало се е проявило в света, оттогава се е явила и Любовта, за да даде живот на Истината, защото сама по себе си Истината произтича от Бога като един вечен принцип. Но за да се оживи този принцип, за да станат тези методи живи, нужна е една среда, а първичната, вечната среда, в която всичко може да живее, това е Любовта.23

* * *

Любовта е първият подтик към Истината. Само Истината може да люби.24

* * *

Ако искате да разберете Истината, обърнете се към Господа и Го опитайте. Когато ви се преподава едно учение, опитайте го тъй, както химикът анализира водата. Само внимавайте хората, които анализират моето учение, да бъдат на място.25


 
Бележки:

 1. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 97 сл. [^]
 2. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 25. ИЗБАВЕНАТА ДУША, Русе 1926, с. 13 [^]
 3. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 270  20 август (2 Септември) 1912 г. [^]
 4. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 244 [^]
 5. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 107 [^]
 6. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 107 [^]
 7. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 107 [^]
 8. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 25. ИЗБАВЕНАТА ДУША, Русе 1926, с. 17 [^]
 9. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 25. ИЗБАВЕНАТА ДУША, Русе 1926, с. 17 [^]
 10. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 110 [^]
 11. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 139 [^]
 12. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 110 [^]
 13. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 113 [^]
 14. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 67 [^]
 15. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 67 [^]
 16. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 75 [^]
 17. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 67 [^]
 18. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 69 [^]
 19. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 69-70 [^]
 20. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 73 [^]
 21. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 120 [^]
 22. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 110 [^]
 23. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия, (1925-26), 1. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Русе 1926, с. 6 сл. [^]
 24. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 110 [^]
 25. ПРОТОКОЛИ ОТ ГО-ДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 349  15 (28) август 1914 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.