Видения Вартоломееви за Великия монарх и Светия папа

Въведение от преводача Иван Стаменов: За автора на „виденията“, с които ще се запознаете по-нататък, моят източник — сайтът World of Prophecies (Свят на пророчества) – дава следната кратка биография:

„Вартоломей Холцхаузер е енорийски свещеник и църковен писател. Роден е през 1613 г. в Лаугна, Бавария, и умира през 1658 г. Холцхаузер произлиза от многобройно бедно семейство, но успява да получи образование и става богослов. Служи като пастор и основава религиозна общност.

Друго, с което се прочува Холцхаузер, са необикновените му лекарства. Той пише книги, включително „Видения“ от 1646 г. Няколко от описаните в нея 10 видения вече са се сбъднали. Тези, които можете да прочетете по-долу, описват Великия монарх и Светия папа, спокойния период преди Антихриста, а по-нататък става дума и за времената между Антихриста и свършека на този свят.“

Преди да ви запозная с „виденията“ на Холцхаузер обаче, изпитвам потребност да подготвя читателите, за да бъдат будни и нащрек; за да отсяват истините от лъжите.

Това не е единственото „пророчество“, в което се говори за Велик монарх и Свещен папа. Всъщност това е доста разпространена вяра сред католиците. Че се очакват изобщо такива хора в бъдеще, винаги ме е озадачавало, понеже не смятам, че оправянето на света и на човечеството зависи от външни авторитети.

Освен това светът, колкото и да изглежда разбъркан и див, е точно това, от което всеки един от нас има нужда във всеки един момент, за да развие до съвършенство добрите си качества, като успоредно с това се освобождава от слабостите си и ги преобразува в градивни сили.

Досега старателно заобикалях публикуването на материали за Монарха и Папата въпреки тяхната многобройност — не бях убеден в истинността на тези „пророчества“, защото обикновено идват от католически свещеници и монахини, които просто ми звучаха фанатизирано. Но и едно смътно съмнение не ми позволяваше да разпространявам памфлети, за които интуицията ми нашепваше, че обслужват вражески цели.

И трябваше едва наскоро да намеря и да се запозная с творчеството на Вартоломей Холцхаузер, за да се избистрят много неясноти около Великия монарх и Светия папа.

Кой е Холцхаузер?

Видения Вартоломеви за Великия монарх и Светия папаОпределено кратката биография на World of Prophecies не дава отговор на два съществени въпроса:

1) кой се е погрижил да даде висше църковно образование на някакъв си случаен бедняк и

2) кой го е оставил необезпокоявано да създава религиозна общност в смутния век на Тридесетгодишната война, през която известен кръг от Римо-католическата Църква се грижи основно да громи независимите прояви на Духа, разните „ереси“ и тяхната книжнина?

Проучих биографията на Вартоломей Холцхаузер и предвид естеството на неговите „видения“, не бях изненадан, че е обучен в идеологията на Йезуитския орден. И то не до някакво обикновено пасторско ниво, а на него му е било предадено и окултно познание – в частност това за Седемте култури на Следатлантската епоха; за важната роля на Шестата епоха — източноевропейската, в която след хилядолетия ще се прояви истинският Дух на Христовата Църква; за важната роля на Филаделфийската Църква; за Седмата култура на следатлантската епоха и т.н..

Сектата на Вартоломей Холцхаузер е тази на вартоломитите. Или както са се самонаричали — Institutum clericorum sæcularium in communi viventium. След Тридесетгодишната война външните хора наричали това братство и с по-краткото прозвище „комунистите“. Връзките на „Обединеното братство на вартоломитите“ с „Обществото на Исус“ (Йезуитския орден), което също работи зад паравана на Римо-католическата Църква, са добре засвидетелствани. Холцхаузер и Лойола (основоположникът на йезуитизма) са били съвременници.

В своите антропософски лекции Рудолф Щайнер разяснява

целите на йезуитите

От една страна, казва той, съществува определена връзка между йезуитизма и национал-социализма, а от друга — между определени цели на западните черни ложи и болшевишкия експеримент в Източна Европа. В Йезуитския орден, основан от Игнаций Лойола, съществува стремеж на мястото на Христос в земната еволюция да се постави съвсем друго духовно Същество, което обаче йезуитите наричат със същото име. По природа това Същество е от чисто луциферичен вид, тъй като иска да върне назад цялото развитие на човечеството, принуждавайки хората отново да се подчинят на външния авторитет — бил той авторитетът на Църквата, на папата, на тази или онази догма или просто на груповото партийно мислене. В същото време окултно-политическите ложи на англо-американския свят също искат да подменят Христос, обаче не със Същество с луциферическа природа (паднал ангел), а с такова от ариманичен тип (паднал архангел).

След това въведение, което си позволих и с което се надявам да не съм ви досадил, предстои да прочетете „виденията“ на Вартоломей Холцхаузер. И вярвам, че сами ще се убедите — този автор не прави друго, освен да свързва окултните знания за общочовешката и земната еволюция с частните и егоистични цели на едва прохождащия по негово време Йезуитски орден. Защото в това „пророчество“ очакваното етерно пришествие на Христос, което ще става видимо за все повече хора в идните хилядолетия, е подменено с Могъщ/Велик монарх, който проявява типично луциферични качества.

Видения Вартоломеви за Великия монарх и Светия папа

Вартоломей Холцхаузер (ляво) в компанията на архиепископ Йохан Филип фон Шонбьорн (центъра) и английския крал Чарлс II (дясно).

Тъй нареченият Свети папа, за когото също бленува Холцхаузер, на свой ред не може да служи за друго, освен за подчиняване на човечеството на авторитет и за консервиране на бъдещето (истинската същност на Шестата култура на Духа и на Филаделфийската Църква) чрез извращаването им в карикатурния или полуистинен облик, обрисуван във „виденията“ на йезуитския автор.

Обърнете специално внимание на последните няколко параграфа. Там стилът на Холцхаузер внезапно се променя — смятам, че книгата „Видения“ не е само от един автор, а колективна творба. Друг вариант е да е била дописвана и изменяна от други автори в по-ново време. Докато в началото и до средата Холцхаузер е някак кротък и дори блажено успиваш в изказа си, изведнъж става с подло звучене: „варварите“ и „еретиците“ са наричани с думата „зверове“; проповядва се „страх от Бога“, въпреки че се говори за Епоха на Мъдростта и Любовта. Когато има истински Любов и Мъдрост, не може да става дума за „страх от Бога“, защото тогава човечеството ще разбира Бога, а никой не се страхува от неща, които са му понятни.

О, и разбира се — не пропускайте ключовото изказване, че величието и наследството на Могъщия/Великия монарх ще продължи и след завръщането на Христос, което е представено като мимолетно и незначително събитие… С други думи, този Монарх, по когото Римо-католическата църква и нейните лековерни последователи така копнеят, е провъзгласяван за по-значимо събитие дори от Христовото ново пришествие.

И отново: Следният текст да се чете с повишена будност и мобилизирани сили за пресяване на истините от лъжите! — Стопанина

* * *

Извадка от „Видения“ на Вартоломей Холцхаузер

„[След една световна война] ще настане нов период, в който двама могъщи ще се изправят един срещу друг. Враждата между тези двама ще започне през втората половина на двадесети век. Тя ще преобръща планини и ще затлачва реки. Ще настъпват огромни промени, каквито никой смъртен не е очаквал. Раят и адът ще се опълчат един на друг в тази свада, старото положение ще изчезне, а светлината и мракът ще воюват помежду си с мечове, но това няма да са обикновени мечове. С тези мечове ще е възможно да се разцепват небесата и да се разпори земята. Голяма мъка ще настане всред цялото човечество и само малцина ще оцелеят в тази буря, сред чумата и ужаса. И никой от двамата противници няма да победи, нито да бъде победен. Двамата могъщи ще се проснат на земята и ще възникне ново човечество.

Бог разполага с ключовете за всичко. Блажен е онзи, който в онова време ще може да Го възхвалява и да спазва всички Негови заповеди. А великият монарх на света ще създаде нови закони за новото човечество и ще донесе нова епоха, в която ще има само едно стадо и един пастир, а мирът ще бъде с дълга, дълга продължителност, за славата на Бога на небето и на земята.

Когато всичко ще е опустошено от войната; когато вярващите ще бъдат потискани от лъжливи духовници и неверници; когато верните слуги на Църквата останат без права; когато монархиите бъдат премахнати1, а владетелите бъдат избити — тогава ръката на Всемогъщия Господ ще извърши възхитителна промяна, привидно нещо невъзможно според човешкото разбиране. Ще се издигне доблестен монарх, помазан от Бога. Той ще бъде правоверен2, потомък на Луи IX, но и потомък на едно древно кралско семейство на германците. Ще е роден в изгнание. Той ще бъде самодържец за едно кратко и необичайно време.

По същото време духовните въпроси ще се управляват от един папа. Гоненията ще престанат и ще царува справедливостта. Религията ще изглежда потисната, но след промените ще стане по-силна в много царства.

Той3 ще изкорени лъжливите учения и ще унищожи ислямската власт. Неговото царство ще се разшири от Изток към Запад. Всички народи ще почитат Бога, техния Господар, според правоверното учение. Ще се появят много мъдри и справедливи хора. Тези хора ще обичат правдата и мирът ще царува над цялата земя, тъй като божествените сили ще вържат Сатана за дълги години и до пришествието на Сина на погибелта.

Царуването на Великия монарх може да се уподоби на това на Цезар Август, който стана император след победата над враговете си, като даде мир на света. Също — и с управлението на Константин Велики, който беше изпратен от Господ подир страшните гонения, за да послужи и на Църквата, и на държавата4.

Заради една ужасна война Германия ще ридае5. Франция ще е причината за тази злочестина. Германия ще е тежко наранена и всички ще осиромашеят. Англия също много ще страда. Кралят ще бъде убит6. След като запустението достигне връхната си точка в Англия, мирът ще се възобнови и Англия ще се върне към правата вяра с още по-голям плам от преди.

Великият монарх ще се ползва от помощта на Бога и ще е непобедим.

Времето на Петата епоха е от царуването на Чарлс V7 до царуването на Великия монарх.

Шестата епоха на Духа започва с Могъщия монарх и Светия папа. Ще продължи до появата на Антихриста8. Това ще е епоха на утеха, в която Бог ще успокои Своя Дух от нещастията и големите изпитания на предходната епоха. Всички народи ще са единни в правата вяра. Духовенството ще процъфтява повече от всякога, а хората ще търсят Царството Божие с цялото си внимание.

Господ ще даде добри пастири на Църквата. Хората ще живеят в мир, всеки на своето място. Те ще се помирят с Бога Единнаго. Ще живеят под крилото на Могъщия монарх и неговите продължители.

Много светии и лечители ще се проявят на земята. Хората ще обичат разума и правдата. Мирът ще царува из целия всемир, защото божествените сили ще вържат Сатана за много години, чак докато Сина на погибелта се разбеснее отново.

Шестата епоха на този свят, която започва с освобождаването на хората на Израел и възстановяването на Храма и на град Йерусалим, ще продължи до пришествието на Исус Христос. През тази епоха народът на Израел също ще бъде утешен до голяма степен от Господа, нашия Бог, който ще ги избави от пленничеството на Вавилон. Царствата, народите и отделните хора ще станат поданици на Римската империя, бързо покорена от самия Могъщ и прославен монарх, който ще управлява петдесет и шест години, осигурявайки мира на вселената и царувайки единствен до пришествието на Исус Христос и дори след това. И така, през Шестата епоха ще има благословение за Църквата от нейния Господ.

През Петата епоха навсякъде ще има плач и бедствия, понеже всичко ще е унищожено от войни, Църквата и членовете ѝ ще бъдат превърнати в данъкоплатци, поданиците ще са измъчвани, а всички хора ще се наговарят да създават републики — самите човеци ще са толкова променени от Божията ръка, че никой няма да търси човечността. След това Могъщия монарх, който ще дойде като Божи пратеник, ще събори републиките до основи; ще подчини всички на волята си и ще положи всичките си старания в полза на Христовата Църква. Всички ереси ще бъдат хвърлени в преизподнята. Империята на турците ще бъде прекършена от този монарх, който ще царува както в Ориента, така и в Оксидента. Всички народи ще възхваляват Господа, техния Бог, чрез истинската католическа и римска вяра…“

Видения Вартоломеви за Великия монарх и Светия папа

От това място сякаш вече авторът е друг:

„…И този Велик монарх ще покори всички зверове на земята. Това ще рече – варварските народи, въстаническите народи, еретическите републики и всички хора, водени от техните зли страсти. Именно през тази епоха ще се прояви Духът на Бога и бъде опознат — с други думи, Духът на Мъдростта, който Господ разпръсква по цялата повърхност на сферите в онези времена. А хората ще се страхуват от Господа, техния Бог, и ще спазват закона и ще му служат от цяло сърце. Науките по земята ще се умножат и ще станат завършени. Свещените Писания ще се разбират от всички, без да има спорове и без грешките на ересите. Човеците ще са просветени — и в естествените науки, и в духовните науки.

И накрая, Шестата Църква — Филаделфийската Църква, е тази на Шестата епоха, тъй като Филаделфия изразява дружбата на братството, а също и опазването на наследството в единство с Господа. Всички тези качества се съчетават съвършено в Шестата епоха, в която ще има любов, съглашение и пълен мир. През нея Могъщия монарх ще трябва да мисли за целия свят като за свое наследство. Той ще избави земята с помощта на Господа, неговия Бог, от всички врагове, от запустението и от всяко зло.“

Източник: World of Prophecies

Превод: Иван Стаменов – Стопанина


 
Бележки:

 1. Премахването на монархиите не е просто „сбъднало се пророчество“, а отколешна и целенасочено изпълнена цел от Йезуитския орден и окултните ложи на Запада — бел. пр. [^]
 2. В оригинала е „католик“, но тази дума се превежда още като „православен“ и „правоверен“ — бел. пр. [^]
 3. Не става ясно дали тук се има предвид Великия монарх или Светия папа — бел. пр. [^]
 4. Типичен пример как Йезуитският орден, използващ луциферични похвати, иска да консервира статуквото от миналото за вечни времена — бел. пр. [^]
 5. Йезуитският орден стои зад идеологията на национал-социализма, донесъл бедите за Германия във Втората световна война — бел. пр. [^]
 6. Твърди се, макар и оспорвано, че Йезуитският орден е планирал атентат срещу английския крал Чарлс II — бел. пр. [^]
 7. Владетел на Свещената римска империя от 1519 г. Роден на 24 февруари 1500 г. Умира на 21 септември 1558 г. По данни на Рудолф Щайнер, действително Петата културна епоха започва през 1414 г., само един век след посочения от Вартоломей Холцхаузер, и според антропософията ще продължи до 3574 г., когато започва Шестата културна епоха, наричана още източноевропейска или славянска — бел. пр. [^]
 8. Тук под „Антихрист“ не се разбира въплъщението на Ариман в началото на нашето трето хилядолетие, а по-скоро събитията и тенденциите, които ще доведат до Войната на всеки срещу всеки чак в края на Седмата културна епоха. Основателят на антропософията Рудолф Щайнер също използва „Антихрист“ в този по-широк смисъл. Вижте лекционния му цикъл „Апокалипсисът на Йоан“ — бел. пр. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

14 коментара за "Видения Вартоломееви за Великия монарх и Светия папа"

 1. bigstoyan  01.09.2014 г. | 20:45 ч.

  Кой знае колко е манипулиран оригиналния текст, ако изобщо е имало такъв… мда…

 2. inranxan  01.09.2014 г. | 21:01 ч.

  аз също съм на мнение че оригиналния текст е манипулиран – но въпреки това ясно всичко говори че става въпрос за Руския Цар но сведенията за него са смесени с други и от там става объркването

 3. Стопанина  01.09.2014 г. | 21:06 ч.

  Пророчествата за Великия монарх, руския Спасител и българския Висок се поддържат от една и съща банда окултни мафиоти и в това за мен вече няма никакво съмнение. Такива личности не може да има и не трябва да има според естествения ход на еволюцията.

  И като казвам за „Високия“, нямам предвид онзи от пророчеството на Ванга, защото в това нейно пророчество не става дума за политик.

 4. Светльо  02.09.2014 г. | 10:37 ч.

  Преди две хиляди години едни хора също чакаха Цар – и ще си го получат….

 5. Светльо  02.09.2014 г. | 10:40 ч.

  Просто докато чакаха цар изтърваха истинският им Спасител! Пак същото ще стане с хората, който чакат цар и днес! Историята се повтаря за хората които не са я научили, като изпит на който получаваме слаба оценка и трябва да се върнем на поправка. Само дето тук, в реалния живот поправките са болезнени.

 6. inranxan  02.09.2014 г. | 12:51 ч.

  за православния Цар пише в пророчествата въпрос на интелект е да си прецени сам човек дали е така или не…православния цар ще воюва с антихриста това също го пише…… че светльо смесва различни понятия това само говори че и преди 2000 г хората също не са разбирали пророчествата и са си ги тълкували съобразно багажа си! а дали такива личности ще има съвсем скоро ще се разбере…нека запазим чистия смисъл в пророчествата до колкото може без да влагаме наше тълкуване извън смисъла на текстовете !

 7. Светльо  02.09.2014 г. | 13:01 ч.

  Ако за център на живота си човек има Христос, а не разни пророци и пророчества, то аз съм сигурен, че не чака нито царе, нито царедворци.

 8. Astrolog  02.09.2014 г. | 14:52 ч.

  От духовнонаучна гледна точка: трябва да се правят не програми, а да може всеки един отделен човек да постъпва правилно. Като може да се започне с развиване на правилното мислене. Според Учителя мярката за това е да мислим както Бог мисли. Това е задача , има методи.
  Иначе за дори противостоящи политически програми и концепции може да се намира аргументация и оправдание. Важното е правилното мислене и постъпване.

 9. inranxan  03.09.2014 г. | 09:49 ч.

  Прав си Светльо ,че център трябва да ни е Христос и никои не оспорва това нито аз нито пророчествата…..но това не променя факта ,че не ти се отдава да си ги тълкуваш…. 🙂

 10. Стопанина  03.09.2014 г. | 09:51 ч.

  Е то само на тебе ти се получават тълкуванията. Ние нямаме нужното въображение да свързваме „Православния/католическия цар“ с Вова Путин. 😉

 11. inranxan2000  20.11.2014 г. | 17:30 ч.

  xaxaxa ми може и така да е….допускам и ,че може и да не е така…..но само от принципна гледна точка 😀

 12. Планинско поточе  09.03.2015 г. | 12:34 ч.

  Много ценни и интересни разкрития и разобличения!

  Искам да подчертая мисълта на автора на статията, която ме впечатли особено силно:

  светът, колкото и да изглежда разбъркан и див, е точно това, от което всеки един от нас има нужда във всеки един момент, за да развие до съвършенство добрите си качества, като успоредно с това се освобождава от слабостите си и ги преобразува в градивни сили.

 13. Roberto Cavali  02.12.2015 г. | 01:58 ч.

  Абе тоя нашия „ВИСОКИЯ“ да не е Слави Трифонов,
  прави референдуми и си е руски ориентиран от едно време го помня.

 14. Roberto Cavali  02.12.2015 г. | 02:09 ч.

  Следейки за пророчества минало и бъдеще, числа, дати и знания
  запишете си датата 24 Март 2016
  и всичко което ще стане след Март месец…

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.