Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)

Вижте още: ПЪРВА и ВТОРА част.

В действителност човекът не е земно същество — той е космическо същество, което принадлежи на всемира. От една страна, човекът е свързан със Земята, от друга — ще се чувства като космическо същество. И това чувство ще се наслоява в него. Когато някога това престане да е теория, а се чувства от отделните хора, надраснали чрез съответната си карма днешното тривиално чувство, при което човечеството се чувства отвратено и поради това стига до промяна чрез чувстването само на наследените свойства, чрез чувстването на шовинизма, само тогава ще настъпи своеобразен обрат. И от това очакване, от този копнеж, че наистина трябва да има нещо, което да разреши тази човешка загадка, ще се породи настроението, насреща на което ще се изправи космосът. Задоволяването на този копнеж ще подготви човека да познае как от мрачните духовни дълбини ще изплува и ще му се разкрие Христовото същество, което ще го заговори духовно. Христос няма да дойде в духовен смисъл, ако човечеството не е подготвено за това.1

* * *

В прехода между 20. и 21. век ще се появи ново царство от природни духове, което като духовен извор ще произлезе от природата и ще бъде видимо за хората.2

* * *

Това, че душата ще познае нещо ново и ще го почувства, изхождайки от природата, не означава нищо друго, освен че Христовата същност ще започне нова дейност в етерния свят.3

* * *

Утешителните думи на Христос ще се почувстват от хората, като идващи от собственото им сърце. Но може да изглежда също и като физическо чуване.4

* * *

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)

Това Христово пришествие ще бъде духовно изживяване, макар духовно-ясновидско изживяване, но наистина духовно изживяване.5

* * *

Започва по-висше развитие на общите човешки познавателни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следващите три хилядолетия, също и без особена ясновидска подготовка, все повече и повече хора да стигнат до непосредствено съзерцание на Христос.6

* * *

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)Днес е възможно явяването на Христос по начина, по който Той се яви на Павел. Това ще е посвещение, което понякога може да настъпи без предварително обучение. От средата на нашето 20. столетие много хора ще имат това изживяване.7

* * *

Възможността [за етерно усещане/виждане на Христос] ще се появи особено за хора в младежките им години.8

* * *

Християните може би ще са в по-трудно положение, отколкото принадлежащите към някои други религии, когато действително възприемат етерния Христос. Но те трябва да се опитат също така неутрално да приемат Христовото събитие. Това ще бъде именно задачата, особено от страна на християнството, да се развие разбирането за възможността да се проникне в духовния свят, без човек да е зависим от дадено вероизповедание, а само чрез силата на добрата воля.9

* * *

В древните времена говорът е бил тясно свързан с човешкия организъм. Днес той започва да се еманципира от него. Поради това формиращата говора сила се освобождава и ще бъде употребена за възприемането на Мировото слово, на духовния Христос.10

* * *

Христос е тук — свързан е с етерното тяло на Земята. Това, за което става въпрос, е човешката душа да се развие така, че да Го съзерцава.11

* * *

При новото си пришествие Христос няма да пътува с кораби по морето или с влакове, а ще бъде в индивидуалността на човека — в това, което се проявява от човешка душа към човешка душа. И според това, как са устроени самите човешки души, Той ще бъде разпознат със средствата, дадени в етерния свят. Каквото и да кажем за новото явяване на Христос, ще е слабо в сравнение с това, което ще стигне до човешките души чисто от свръхсетивния свят. Хората искат да видят със сетивни очи Великият, който ще дойде; те обичат да си представят, че Той ще пътува със самолет, ще пътува през моретата, обичат да схващат сетивно Този, който следва да дойде. Защо е така? Защото се страхуват да дойдат наистина в съприкосновение със свръхсетивните светове.12

* * *

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)Онези, които [в древна Палестина] са предсказали идването на Христос, ще Му станат последователи, след като Той отново стане видим в етерното Си тяло за човечеството. За хората отново ще станат видими тези, които са живели на Земята като Мойсей, Авраам и пророците. Така човек, ако не е проспал най-важното събитие на близкото бъдеще, постепенно ще се слива с една общност от всички, които са живели като духовни водачи преди Христовото въплъщение [в древна Палестина].13

* * *

В бъдеще ще бъдат развити известни сили в човешката природа, които ще действат така, че, когато човекът достигне до известна възраст и се вгледа в себе си, ще изпитва нещо, което може да се изрази така: „Аз чувствам в мен нещо, което е в зависимост с моя собствен Аз. Но забележителното е, че то не иска да се нагоди към всичко, което знам от моето сегашно раждане!“ – Когато човек направи духовната наука съдържание на живота си, ще може да разбере и ще знае: „Това, което чувствам, ми изглежда чуждо, защото е Азът, който идва от предишния ми живот.“ Потискащо, причиняващо страх и ужас ще бъде това усещане за онези хора, които няма да могат да си го обяснят от познанието за повтарящия се земен живот. Христовият импулс ще бъде това, което ще оживи погледа назад. Такава промяна на човешката духовна организация ще стане. И тя ще произлезе от събитието, което започва през 20. век и което можем да определим като повторно Христово пришествие, така че онези хора, в които се събудят по-висшите способности, ще виждат «Господаря на кармата».

Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят само във физическия свят — все едно дали някоя душа се намира във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раждане. Ако тази душа се подготви, ще изживее Христовото събитие. Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физическо тяло, но от подготовката за това. За да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, подготовката трябва да се извърши тук, във физическия свят. Понеже човек само тук е свободен да се развива, а животът след смъртта е строго предопределен. Човекът, който съзерцава, когато са се събудили неговите способности, няма да може да разбира, без да е подготвен. Тогава «Господаря на кармата» ще му се яви като ужасно наказание. За да разбере ясно човек това събитие, трябва да се подготви. Следващите три хилядолетия ще предоставят възможност за подготовката на хората.14

* * *

Когато настъпят тези велики времена, хората заедно ще могат да действат по-съзнателно във физическия и в духовния свят. Днес това не е възможно, понеже липсва общ език. Човечеството навлиза в епоха, през която влиянията от духовния свят ще стават все по-силни. Великите събития на идващото време ще се проявят във всички светове. И хората, [намиращи се] между смъртта и новото раждане ще имат нови изживявания в другия свят в следствие на новата Христова поява в етерния свят. Те обаче няма да могат да Го разберат, ако не се подготвят за него тук на Земята.15


Бележки:

 1. СС 200. Новата духовност на XX век и новото изживяване на Христос, Дорнах (1920), стр. 132 сл., немско издание 1970 г. [^]
 2. СС 130. Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 31, немско издание 1962 г. [^]
 3. СС 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 37, немско издание 1962 г. [^]
 4. СС 130. Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 102, немско издание 1962 г. [^]
 5. СС 182. Смъртта като преображение на живота (1917-1918), стр. 25, немско издание 1976 г. [^]
 6. СС 131 От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 76, немско издание 1958 г. [^]
 7. СС 124. За някои проучвания из областта на Марковото Евангелие, Кобленц, Мюнхен, Хановер (1910-1911), стр. 244, немско издание 1963 г. [^]
 8. СС 130. Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 9, немско издание 1962 г. [^]
 9. СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 153, немско издание 1977 г. [^]
 10. СС 150. Земна и космическа мисъл, Берлин (1914), стр. 97, немско издание 1980 г. [^]
 11. СС 129. За чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на духа, Мюнхен (1911), стр. 51, немско издание 1960 г. [^]
 12. СС 138. За същността на посвещението. За вечността и мигновението. За светлината на духа и мрака на живота, Мюнхен (1912), стр. 134, немско издание 1986 г. [^]
 13. СС 118. Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 30, немско издание 1977 г. [^]
 14. СС 131. От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 220сл., немско издание 1958 г. [^]
 15. СС 118. Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 33, немско издание 1977 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

2 коментара за "Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)"

 1. Владимир Комаров  16.05.2018 г. | 16:14 ч.

  Започва по-висше развитие на общите човешки познавателни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следващите три столетия [..]

  – трябва да е хилядолетия

 2. Стопанина  16.05.2018 г. | 16:34 ч.

  Поправено.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.