Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (2/3)

„Христос няма да слезе втори път във физическо тяло“

Вижте още: първата и третата част на поредицата.

Самотни в мрака са се чувствали душите в духовния свят преди да се случи Мистерията на Голгота. Духовният свят не е бил тогава прозрачен в своята лъчезарна яснота за онези, които са идвали в него, прекрачвайки портата на смъртта. Всеки се е чувствал сам, отблъснат назад към себе си, ограден като със стена от всички останали. И това е щяло да става все по-силно. Хората са щели все повече да се втвърдяват в своя Аз. Цялото земно битие е щяло да направи хората все по-големи и егоисти. Никаква надежда е нямало, че някога по земното кълбо биха могли да се проявят братство и вътрешна хармония в душите, понеже с всяко преминаване през духовното царство са щели да навлизали все по силни влияния върху егото.

Това би се случило на Земята без Христос. Че постепенно човекът отново намира пътя от душа към душа, че става възможно силата на братството да се излее върху цялото човечество, се дължи на появата на Христос.1

* * *

Ако това, което хаотично се разиграва в дълбочината на душите се изрази с ясни думи, ще е следното: В душите има стремеж отново да се разбере Мистерията на Голгота. Търси се ново изживяване на Христос. По необходимост ние стоим пред новото изживяване на Христовото събитие. В неговия първи образ то е изживяно с остатъците на старите наследени душевни способности и понеже от 15. столетие те вече са изчезнали, то се предава по традиция. Едва в последната третина на 19. столетие настъпва пълното затъмнение.

Няма повече стари наследени качества. Необходимо е отново да се появи светлина на мястото на помрачаването на човешките души. Трябва да се изживее духовният свят.2

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (2/3)

* * *

В етерното си тяло Христос се намира непрекъснато в етерната атмосфера на Земята. И понеже хората ще се развият до етерното виждане, затова ще Го виждат. Новата поява на Христос следва от това, че хората ще се издигнат до способността да виждат Христос в етерния свят. Това очакваме в нашето преломно време.3

* * *

Това дори е най-важното събитие, което в наши дни се дава на ясновидски обучения човек: че той ще види Христос в духовната атмосфера на Земята. Тази способност ще се появява при по-голям брой хора, тези хора, които чрез естественото виждане непосредствено ще могат да съзерцават Христос  Христос в Неговото етерно тяло, с Когото хората тогава ще могат да общуват като с физическа личност. Христос няма да слезе втори път във физическо тяло, а хората ще се издигнат чрез своите способности в етерния свят, където Той днес се появява. Христос ще се появи отново в областта на тяхното разширено изживяване.4

* * *

Това Христово събитие няма да е събитие, което просто ще задоволява любопитството на хората, а преди всичко ще е събитие, което ще изисква ново разбиране от човешките души — новото разбиране на целия Христов импулс.5

* * *

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (2/3)При хората ще се развият такива способности, че те ще възприемат Христос на астралния план като етерен образ, както се случи с Павел пред Дамаск. Това събитие на възприемането на Христос чрез развиващите се постепенно при човека висши способности в продължение на следващите три хилядолетия започва от нашето 20. столетие. Оттук нататък тези способности ще се проявят постепенно и през следващите три хилядолетия ще се изградят при достатъчно много хора. Това означава, че достатъчно голям брой хора ще знае чрез виждане във висшите светове, че Христос е реалност, че Той живее; те ще видят как Той живее сега. И те ще опознаят не само как Той живее сега, но, както и апостол Павел, ще се убедят, че е умрял и възкръснал. Но основата за това не може да се положи във висшите светове, тя трябва да се положи във физическия свят.6

* * *

Новото пришествие на Христос означава да се види Христос свръхсетивно  в етерното Му тяло. Поради това всеки, който иска да следва правилния ход на еволюцията, трябва да постигне способността да може да вижда с духовните си очи. Няма да е никакъв напредък за развитието на човечеството, ако Христос още веднъж се появи във физическо тяло. Следващия път Той ще се разкрие в етерно тяло.7

* * *

През важното време след 1930 година, отделни хора, като от своята собствена природа, ще станат способни да развиват по-висши сили, чрез които ще се вижда това, което наричаме етерно тяло. Етерно ясновидски сили ще се развият при някои хора. Тогава ще станат възможни две неща. Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили, няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, ще се разбират погрешно и поради това ще бъдат потискани. Ако това се случи, не би дало право на хората в материалистически смисъл в края на 1940 г. да кажат: „Виждате ли какви фантастични пророци имаше в началото на 20. век! Нищо не се изпълни!“ – Защото ако новите способности не се появят, няма да е опровержение на това, което може да се каже още сега, а само доказателство за това, че неразбиращото човечество ще задуши тези способности в зародиша им и ще се лиши чрез това от нещо, което човечеството ще трябва да има, ако не иска да закърнее и изсъхне. Ако тези сили се потиснат, човечеството ще продължи да навлиза в блатото на материализма.8

* * *

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (2/3)Следващите три хилядолетия ще бъдат посветени на това  да се възприеме Христовото пришествие в етерния свят. Това няма да е възможно само за онези, които мислят изцяло материалистично. Човек може да мисли материалистично, когато признава единствено материята и отрича всичко духовно, или когато сваля духовното в материалното. Човек е материалистичен и чрез това, че иска да признае духовното само в материална обвивка. Има и теософи (съответно и антропософи), които са материалисти. Човек не е материалист, не защото е теософ или антропософ, а когато разбере, че висшите светове съществуват, дори когато не могат да бъдат възприемани в сетивен образ, както и че човек трябва да се развие и издигне до тях, за да може да ги възприеме.9

* * *

Христовото ново пришествие ще е възможно за човечество, което през това столетие разбира по какъв начин Той ще се покаже, в каква форма ще се появи. Иначе при известни обстоятелства ще се появят ужасни, бурни движения, произлизащи от хора, които предусещат нещо за появата на Христос в дълбоко подсъзнателните области на своето същество и които ще представят този факт пред човечеството по външен тривиален и ужасен начин.10

* * *

Христос е винаги наоколо, но в духовния свят. И ние можем да Го достигнем, ако се издигнем до Него. Цялото антропософско учение трябва да се преобрази в нас до силно желание, да не позволим това събитие да мине покрай човечеството, без да се забележи. Във времето, което е на наше разположение, постепенно трябва да подготвим хора, които искат да узреят и да изградят в себе си тези нови способности, като с това сами се обновят и свържат с Христос. Защото иначе човечеството би трябвало дълго да чака, докато му се представи друга такава възможност. Дълго време би трябвало да чака  до новото въплъщение на Земята11. Ако човечеството се размине с това събитие, то ще се ограничи да бъде възприето само от онези, проявяващи воля да се издигнат до това изживяване чрез езотерично обучение.12


 
Бележки:

 1. СС 107. Човекът от гледна точка на духовната наука, Берлин (1908-1909), стр. 251 сл., немско издание 1973 г. [^]
 2. СС 217. Духовните въздействия в съвместния живот на старите и младите поколения. Младежки педагогически курс, Щутгарт (1922), стр. 38 сл., немско издание 1988 г. [^]
 3. СС 118. Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 51, немско издание 1977 г. [^]
 4. СС 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 72. немско издание 1977 г. [^]
 5. СС 175. Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота. Космически и човешки метаморфози, Берлин (1917), стр. 123, немско издание 1982 г. [^]
 6. СС 132. Еволюцията от гледна точка на истината, Берлин (1911), стр. 89, немско издание 1979 г. [^]
 7. СС 130. Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 77, немско издание 1962 г. [^]
 8. СС 116. Христовият импулс и развитието на азовото съзнание, Берлин (1909-1910), стр. 93 сл., немско издание 1982 г. [^]
 9. СС 130. Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 118, немско издание 1962 г. [^]
 10. СС 227. Познание за посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на антропософията (1923), стр. 291, немско издание 1982 г. [^]
 11. Има се предвид еонът Юпитер – бел. ред. [^]
 12. СС 118. Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 29сл., немско издание 1977 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Един коментар за "Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (2/3)"

 1. Росица  02.04.2016 г. | 10:43 ч.

  Благодаря! Видях образа на Христос на телевизора … излъчваш необходима любов….Благодаря Му!!!!!!!!!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.