Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските и Божиите закони

„Колкото повече закони има в една държава, толкова на по-ниско ниво тя стои в своето развитие“

Чрез своите закони държавата има за цел да тури навсякъде ред, порядък и законност. Под думите „ред“ и „законност“ не се разбира равенство. Понеже в света съществува Закон за развитие, не може да се говори за равенство в буквалния смисъл на думата. За човек е важно да има условия за развитие – за всеки, според степента на съзнанието му. Всички хора не са на еднаква степен на развитие, както не са еднакво възрастни и не са от един пол. Следователно всеки човек се нуждае от специфични условия. Като има предвид това, природата е разпределила справедливо благата и задълженията между хората. Въпреки това, хората са объркали реда и порядъка, който Разумната природа е поставила, и въз основа на своите разбирания те считат едни хора за полезни, а други – за вредни. Като се основават на своите разбирания, те считат, че сегашните научни и религиозни системи са разрешили всички въпроси. […] Така ли е в действителност? Кой народ, кой човек досега е разрешил загадките на живота?1

* * *

Хората на доброто живеят без закон, а хората на престъпленията живеят със закон.2

* * *

Казвате: «Светът се управлява от закони.» От какви закони? Писани ли са тези закони? Едно трябва да знаете: Писани закони в природата не съществуват. Истинските Божии Закони са написани само в сърцата и в душите на разумните същества. Следователно, колкото по-велик е законът, толкова по-велико е съществото, което го прилага. Най-великият закон в света е Любовта. Тя е само в ръцете на Бога – Любовта е единственият закон, който само Бог може да прилага в света. Любовта изключва всякакви закони, всякакви правила. Оттук се извежда и следното заключение: ако глупецът живее без закон, той е нещастен; ако мъдрецът живее със закон, и той е нещастен. Следователно глупецът трябва да живее със закон, а мъдрецът – без закон.3

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските закони и Божиите закони

Когато една държава има много закони против крадците, това показва, че в тази държава има много крадци. Това говори за морала на някои от нейните поданици. Всички хора не са неморални, следователно законите се отнасят само до ония, които нямат съзнание да разбират своите задължения като членове на обществото и на държавата.4

* * *

Докато е заобиколен от закони и правила, какво да прави и какво да не прави, как да се облича, какво да яде, какви отношения да има с ближните си, човек не може да бъде свободен.5

* * *

Всички хора трябва да се заемат да изучават Божиите Закони. Ако депутатите от Народното събрание кажат „първо ще служим на Бога и ще пожертваме всичко за Него, а после на българския народ“, знаете ли какво Велико Народно събрание ще имаме? Знаете ли колко велик би бил българският народ?6

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските закони и Божиите закониЩе дойде ден, когато няма да съществуват нито науката, нито религията, нито законите. Те съществуват днес, понеже индивидите, както и семействата, обществата и народите имат нужда от външни условия за развитие. Когато човек носи в себе си религията, науката и законите, защо му са те отвън? Законите са само за онези, които имат нужда от тях, които не могат да живеят без външно ръководно начало.7

* * *

Колкото по-малко закони има в една държава, толкова тази държава е по-добре, а колкото повече закони има в една държава, толкова на по-ниско ниво тя стои в своето развитие.8

* * *

Как постъпва съвременната държава с престъпника? – Като хване някой престъпник, държавата го дава под съд за извършеното престъпление и го осъжда на няколкогодишен затвор – престъплението се състои в открадването на сто или хиляда лева, а държавата го осъжда на две-тригодишен затвор, при което престъпникът струва на държавата много повече от сумата, която е откраднал. Тази мярка не е разумна. Това не значи, че престъпниците не трябва да се наказват, но държавата трябва да потърси нови наказания, при които тя да не се ощетява, а престъпникът да научи урока си и втори път да не върши престъпления. Държавата трябва да вземе пример от природата, която във всички свои прояви прилага законите на икономиката: с най-малко разходи по възможност по-големи придобивки. Как постъпва Бог с престъпника? – Като види, че някой греши, Бог не го съди, а му казва: «Стани, върви напред и повече не греши!» Той знае, че ако се спре да го съди, ще изразходва повече енергия и време, отколкото ако го остави свободен. Затова е казано, за Бога, че е всеблаг и всепрощаващ. Дори най-големите грехове и престъпления струват по-малко от енергията, която Бог би изразходвал за изправянето им. Бог знае, че като е вложил доброто в човека, един ден той ще се осъзнае и ще се изправи.9

* * *

Съвременните християни трябва да са наясно с това какво е патриотизъм. Да любиш отечеството си, разбирам. Да пазиш свещените закони на държавата, разбирам. Но кои закони? Онези закони, които включват физическия живот, духовния живот и Божествения Живот. И държавата трябва да зачита задълженията на всеки човек.10

* * *

Свобода хората не могат да ви дадат. Свободата винаги идва от Духа. И знанието не идва от хората, защото те са само негови носители, а идва от Бога. Всички тези велики добродетели идват от Бога.11

* * *

В Божествения Кодекс няма и сянка от смъртно наказание! И смъртното наказание е една измама, фалшификация само на човешкия ум. Казват: «Нямаме ли ние право заради народа си да убием някого?» За народа си можеш да убиеш някого, но за Бога нямате право да убивате. Следователно за вашия народ ще го осъдите, а заради Бога ще го оправдаете. И в бъдеще ще кажете: «Ние те осъждаме за престъплението, което ти направи спрямо нашия народ, но понеже имаме и друг закон за нашия Бог, ще те оправдаем и ще те пуснем – ти си свободен!»12

* * *

Закон е: Когато съдят някого, ти не го защищавай. Само един начин има, по който можем да му помогнем: да изпратим мисълта си към него с пожелание да изправи грешката си. Щом изправи грешката си, работата се нарежда добре. Не съжалявай, че законът те съди –радвай се, че имаш условия да изправиш живота си.13

* * *

Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските закони и Божиите закониХристос казва: „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ Кой има право да съди? Само Бог има това право. Съденето е прерогатив на Бога. Въпреки това хората са взели това право. Значи само оня, който люби, може да съди, само мъдрият може да съди, само истинолюбивият може да съди. Само оня, който обича живота, може да съди; само оня, който обича знанието, може да съди; само оня, който обича свободата, може да съди. Как съди Бог? Когато първите ангели съгрешиха, Бог не ги унищожи, а ги изпрати на Земята – в огнения университет, за да се учат и възпитават. Този университет изправя всички грешки и прави хората меки. И човек е дошъл на Земята да се възпитава, да придобие мекота. Казват, че човек ще се мъчи вечно. Колко време се включва във вечното? Най-много сто години, умножени на себе си – значи десет хиляди години. Който не е доволен, може да остане на Земята повече години – милион години, умножени на себе си. Колкото време и да прекарате на Земята, все има край. Сега ще ви говоря алегорично. Питат ме къде са ангелите, които едно време сгрешиха. Те са сегашните славеи, изпратени на Земята да пеят. Ще останат между хората около десет хиляди години, за да ги веселят. Дали вярвате в това, е друг въпрос. За вас това може да е „приказка от хиляда и една нощ“. Ако вярвате в тая приказка, нищо няма да загубите. Ако не вярвате, невежи ще останете. Ще знаете, че славеите са ангели, които пеят без пари. Те пеят и казват на българите: «Мислете какво правите. Ако не мислите право, ще ви изпратят на Земята да пеете като нас. Ето, десет хиляди години вече пеем.» Не само славеите пеят, и чучулигите пеят, но те са ангели от втора категория.14

* * *

Днес хората бесят и убиват престъпниците, без да имат въжета и револвери, изработени от праведници, които не знаят какво е грях и престъпление. Речете ли да бесите и убивате с въжета и револвери, направени от престъпници, от хора пълни с грехове, вие ще носите последствията на делата си.15

* * *

Престъпниците трябва да излязат от затворите, да се изпратят в някой ненаселен остров, да им се дадат оръдия, семена, и да ги заставят да орат и сеят. В кратък срок трудът им ще даде добри резултати. Тези хора са способни, пълни с енергия и готовност за работа. Те предпочитат, макар и да работят, да са под открито небе, на слънце, на чист въздух, отколкото да гният в тъмни, студени здания.16


 
Бележки:

 1. Делата Божии, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 313 [^]
 2. Лъчи на живота, Съборни беседи (1937), София 21993, с. 168 [^]
 3. Затова се родих, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 212 [^]
 4. Да ви даде, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 76 [^]
 5. Крадецът и пастирят, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 113 [^]
 6. Затова се родих, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 23 [^]
 7. Делата Божии, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 333 [^]
 8. Двата природни метода, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 343 [^]
 9. Делата Божии, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 30 сл. [^]
 10. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия [^]
 11. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 180 [^]
 12. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 185 [^]
 13. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 11 [^]
 14. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том III, София 1944, с. 12-13 [^]
 15. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 191 [^]
 16. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 155 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

5 коментара за "Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските и Божиите закони"

 1. Антиантихрист  07.08.2014 г. | 21:18 ч.

  А, много ми хареса последният абзац. 8) Точно това трябва да направим с нашите цигани – да ги изселим на остров и да ги оставим да се оправят както могат. Щом са толкова свободолюбиви и не зачитат законите, да си живеят там на воля. 🙂

 2. Спиро  07.08.2014 г. | 21:53 ч.

  Моите поздравления за цитатите. Много ми харесаха и ме накараха да се замисля по много въпроси.

 3. Петър Матѣев  08.08.2014 г. | 10:47 ч.

  А, много ми хареса последният абзац. 8) Точно това трябва да направим с нашите цигани – да ги изселим на остров и да ги оставим да се оправят както могат. Щом са толкова свободолюбиви и не зачитат законите, да си живеят там на воля.

  Престъпници има и сред други групи от нашето общество. И Учителя казва не да се оставят да се оправят както могат, а „и да ги заставят да орат и сеят.“. То иначе лесно – който не ти харесва го пращаш на острова. Ама кой определя кой е престъпник и кой не? Има ли достатъчно праведници за това? И защо има престъпници? Дали ако условията бѣха по-различни, щеше да има толкова?

 4. Антиантихрист  08.08.2014 г. | 16:39 ч.

  Петър Матѣев

  И защо има престъпници? Дали ако условията бѣха по-различни, щеше да има толкова?

  То по тая логика може да попитаме защо съществува закона на джунглата и как той се връзва с божествения закон за любовта? Защо Бог допуска цялата тая касапница (за справка National Geographic, Animal planet и др. ТВ канали)?

 5. Стопанина  08.08.2014 г. | 20:29 ч.

  Законът на джунглата е за животните и человеко-зверовете.

  Законите на Любовта са за човеците, съзнателно стремящи се да се нарекат Божи Синове.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.