Учителя Беинса Дуно за Астрологията – втора част

„Всеки човек носи белезите на часа, минутата и секундата на своето раждане. Тази е причината за голямото разнообразие, което съществува между хората“

Вижте още: първа и трета част.

Някой ще каже, че животът има смисъл, докато хората се размножават. Това е неразбиране на законите. Размножаването не става произволно. Точно определено е колко души трябва да се родят и колко да умрат в целия свят не само в течение на една година, а даже и в една минута. Изчислено е, че годишно се раждат около 40,000,000 хора и почти толкова умират. Това е само по отношение на хората. Към това число прибавете и числото на родените и умрели животни, за да имате ясна представа за Земята. В това отношение повърхността на Земята не е нищо друго, освен гробница. Ние живеем върху костите на нашите предшественици. Такова нещо представлява твърдата материя, върху която ние живеем и градим бъдещето си. За да пречисти човек тази материя, на помощ му идват неговите мисли и чувства. Те представляват филтър, чрез който окървавената и отрупана с кости земя трябва да се пречисти.1

* * *

За да се сформира човешкият мозък, на всеки 12 години от живота си човек трябва да променя своята зодия. И като мине през дванадесетте зодии, той ще е развил вече всички свои дарби и способности, ще е развил най-добрите качества на мозъка си.2

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – втора част

Това, което предстои да минете, е определено. […] Има учени, които могат да четат по лицето, по ръцете, по главата на хората какво е написано за техния живот. Някои могат да четат и по звездите – те се наричат астролози. Някои могат да четат по почерка на хората, те се наричат графолози. Други учени, хиромантици, физиогномисти, могат с да предскажат с най-големи подробности всичко, което може да ви се случи в живота. Те могат да предсказват дали ще станеш професор, доктор, или какъвто и да е друг; могат да предсказват дали ще се ожениш, могат да ти кажат какви ще бъдат очите на жена ти, сини или черни, колко деца ще имаш, ще живеят ли или не, ще имаш ли свекърва, как ще живеете с жена си и т.н. Всичко това може да се предскаже с точност почти до 90 %.3

* * *

Всеки учен трябва да знае, че между небесните тела и човека има известни съотношения. Всеки човек има в себе си по едно слънце, по една луна и също по толкова звезди, колкото има и в цялата слънчева система. В това отношение той представлява една малка микроскопическа вселена.4

* * *

Бъдещето на човека е определено – то е написано на ръката, на главата, на лицето. Ако човек изучи астрологията, хиромантията и другите окултни науки, но не като гадание, а като изучи например отношенията на небесните тела и влиянието им върху даден човек, вътрешната връзка, която съществува между всички хора, той ще придобие много повече, отколкото може да му даде официалната наука. Ще придобие вътрешен опит, ще види, че тези науки, които сега се отричат, имат живо приложение в живота. Това са методи, които трябва да се изучават от вас.5

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – втора частКойто не знае законите, мисли, че човек се ражда произволно. Раждането на детето не е произволен процес – детето се ражда при строго определени условия. Когато зародишът се посажда в материята, за да излезе от него човек, разумните същества следят при какви условия, кога и как трябва да се роди. Те се интересуват от неговото бъдеще, от целия му живот.Те искат да знаят как той расте, как се развива. При растенето, като процес, разумните същества изчисляват какви сили са изразходвани и какви са придобити.6

* * *

Планетите влияят благоприятно или неблагоприятно, не само когато човек се ражда, а и когато се зачева. Разумните хора знаят тези моменти и ги спазват при зачеването на детето, при започването на всяка нова работа.7

* * *

Хора, родени вечер, носят белезите на нощта; хора, родени денем, носят белезите на деня. Също така ония, които са родени сутрин, при изгрева на Слънцето, коренно се различават от тия, които са радени вечер, при залеза на Слънцето. Изобщо всеки човек носи белезите на часа, минутата и секундата на своето раждане. Тази е причината за голямото разнообразие, което съществува между хората. Някои хора носят у себе си повече от силите на тъмнината, а други – повече от силите на светлината. Който се ражда вечер обаче, той непременно е заченат денем, при действието на светлината, а който се ражда денем, е заченат вечер, при действието на тъмнината. Това показва, че в природата съществува Закон на контраст, на компенсация на нейните сили. Невъзможно е човек да е заченат през деня и да се роди през деня; невъзможно е също така да е заченат през нощта и да се роди през нощта. Роди ли се при такива условия, човек не може да живее.8

* * *

Децата трябва да се заченат навреме  Любовта трябва да дойде навреме. Предупреждавам младите в едно: Ако ти напишеш едно любовно писмо и речеш да се ожениш, когато се празни Луната, работата ти ще прилича на празна луна. Любовно писмо ще пишеш, когато Луната започва да се пълни. И ще избереш ден – не е безразлично кой ден ще бъде това, понеделник, вторник, сряда или друг ден. Ще избереш ден според устройството на своя организъм. Кой ден? Господ си почина не на шестия, а на седмия ден. Той знае, че този ден е за почивка. Защо Господ не си почина на петия ден? В Русия правят опити почивката да е в петък, но не върви. Във всичко това има философия! Трябва да се почива навреме, трябва да се работи навреме. Трябва да знаеш какво можеш да свършиш в понеделник, какво можеш да свършиш във вторник. В бъдеще програмите за гимназиите трябва да бъдат наредени според дните: един предмет трябва да се учи в понеделник, друг – във вторник, трети – в сряда. В събота – почивка. В неделя – увеселение. Като дойде неделята, всички да се облекат хубаво, да има ядене, пиене, екскурзии, да благодарят на Бога. Съботата е ден за размишление – за почивка. Неделята трябва да бъде ден за веселие – не трябва никъде да има скарани хора.9

* * *

Ако някое дете се разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее през времето, когато Слънцето отива към южното полукълбо, от 22 септември нататък, то непременно ще оздравее. Но и при тези благоприятни условия за оздравяване на детето майката може с отрицателните си мисли да усложни състоянието на детето и преждевременно да го изпрати на оня свят.10

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – втора частВсяко нещо, което става в света, има свое определено време. Всеки човек се ражда на определено за него време, затова хората се различават помежду си. Забелязано е, че онези, които се раждат от 22 март нататък, са повече идеалисти, умът в тях работи повече от сърцето и страдат предимно от главоболие. Каже ли някой, че страда от главоболие, аз зная, че той е роден през март, когато Слънцето е в знака овен. Овенът е кротък, но когато два овена се срещнат, удрят главите си.11

* * *

За да се развива добре мозъчната система, човек трябва да се роди около 22 март, деня на равноденствието.12

* * *

Ако някое дете се роди във вторник, 9 часа сутринта, то няма да живее дълго. Защо? Защото тогава планетата Сатурн се намира във възход, постепенно се издига над хоризонта.13

* * *

Противоречията и отрицателните неща се дължат на Сатурн. Който се намира под влиянието на Сатурн,казва, че не вярва в Бога, на нищо не вярва. Той говори така, защото сам не се познава – не само, че не вярва, но вярата му отива до суеверие.14

* * *

Младият син, за когото се говори в Притчата за блудния син, имал нещастието да се роди в понеделник, но при неблагоприятно съчетание на планетите. Затова, каквато и работа да започвал, свършвал с катастрофа. Това са забелязали дори и простите хора, поради което се пазят да не започват някаква важна работа в неблагоприятни за тях дни, часове или минути. За някои това е суеверие, а за някои – наука. Денят, в който човек има неуспех, говори за неблагоприятно съчетание на условията. Те водят към противоположната посока на живота, дето величините се намаляват. За да избегне лошите условия, човек трябва да чака те да преминат и се сменят с благоприятни. Който се занимава с астрология и с други окултни науки, сам ще се убеди в истинността на моите думи; при това той ще може да си помогне да се предпазва от лошите условия на своя живот.15

* * *

И Луната, и Слънцето са създадени за години и времена. И тия години определят Законите, по които ние трябва да се качваме. И тия Закони, по които върви нашата еволюция, трябва да разбирате. Кога ще дойдат енергиите? Когато е благоприятен моментът.16

* * *

Учителя Беинса Дуно за Астрологията – втора частКогато изучаваме астрологията, ще видите, че се намирате на известен градус от една или друга четвъртина на кръга, а тази дъга от 90° е равна на четвъртината от тъй наречената платоническа или полярна година, сиреч на един промеждутък от 6300 години. [В текста е даден чертеж с квадрат, вписан в кръг, чиито диагонали завършват при пресичането с окръжността в точките a, b, c, d, означени със стрела в посока обратна на часовниковата стрелка, от ляво на дясно] Двама души може да ги дели една дъга от 90°, или един период от 6300 години. Душата b е с 6300 години по-стара от душата а, следователно тя има повече знания и опитност, отколкото нея. Душата с, която е на същия диаметър с а, но на противоположния полюс, е още по-стара и по-напреднала. Докато а има да извърви низходящата половина на кръга, с се движи по възходящата му половина. Те ще извървят равен по дължина път, но знанията, които ще придобият, няма да бъдат еднакви. Едната част от кръга обозначава слизане, а другата – възлизане. Във възлизането се придобива едно знание, а в слизането – друго. Следователно, когато от висотата на ума ние слезем към сърцето, умът придобива едни знания, а когато сърцето се движи отдолу нагоре към ума, придобива други знания и чувствания. И тогава формулата е следната: като слиза надолу, умът придобива умочувствания, а като върви нагоре, сърцето придобива сърцемисления. Разликата между двете състояния е тази, че когато дейността на сърцето преобладава, има по-голяма топлина, а когато дейността на ума преобладава, има по-голяма светлина. Когато зрее плодът, житото, непременно трябва да има топлина, която спомага за узряването. А когато трябва да стане растенето в нас, непременно трябва да преобладава умствената дейност17. У онзи, който иска да расте правилно, умът трябва да вземе надмощие. Растежът и знанието идват от ума, а развитието – от сърцето. Това са два велики процеса на нашето развитие.18

* * *

В зависимост от това какви елементи преобладават в човека, хората се делят от астрологическа гледна точка на различни типове: земен тип, юпитеров, меркуриев, сатурнов, венерин и т.н. Всеки тип е представител на известни сили, които се съдържат в човека. Колкото по-прост е човек, толкова по-малко планети му влияят. Великите и гениалните хора са обикновено смесени типове, т.е. намират се под влиянието на много планети. Те са многостранчиви и широкогръди хора. Всички органи – мозък, дробове, сърце, стомах, у тях са съразмерно развити, отношението между тях е нормално. Гениалността или святостта на човека зависи от правилното и нормално отношение между мозъка, дробовете и стомаха му19. Мозъкът, дробовете и стомахът са съставени от милиарди клетки, които съзнателно изпълняват своята работа. По отношение на своята служба, те представляват химиците в човешкия организъм. Ако човек не се меси в работата им, те биха изпълнили предназначението си по-добре и от най-опитния химик.20


 
Бележки:

 1. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия 1930, том 3, София 1940, с. 148 [^]
 2. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия 1927-28, том 3, София 1934, с. 88 [^]
 3. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия 1925-26; 26. ЩЕ БЪДЕ ЖИВ, Русе 1926, с. 11 [^]
 4. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия 1926-27, том 1, София 1929, с. 166 сл. [^]
 5. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 19 VI 1984 [^]
 6. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия 1930, София 1949, с. 6 [^]
 7. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя 1919, София 1944, с. 151 [^]
 8. ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи ХIII серия 1929-30, том 2, София 1938, с. 155 сл. [^]
 9. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия 1931-1932, том 3, Бургас 1994, с. 161 [^]
 10. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЪТ, Неделни беседи ХIII серия 1929-30, том 1, София 1937, с. 38 [^]
 11. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи 1917-18, София 1942, с. 352 [^]
 12. СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи Х серия 1927-28, том 3, София 1934, с. 81 [^]
 13. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя 1919, София 1944, с. 151 [^]
 14. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи 1943, София 1944, с. 37 [^]
 15. ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи от Учителя 1919, София 1944, с. 158 сл. [^]
 16. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи IV серия 1921-22, София 1922, с. 94 [^]
 17. Целият пасаж е наново формулиран – в текста погрешно е записано „преодолява“ вместо „преобладава“. [^]
 18. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи III серия 1915-19, Русе 1929, с.252 [^]
 19. т.е. между физическия, духовния и умствения свят [^]
 20. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия 1930, том 3, София 1940, с. 223 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.