Събудете се, деца на Светлината (5)

Събудете се, деца на Светлината (5)

Илюстрации: Олег Высоцкий

(Текстът продължава от първа, втора, трета и четвърта част.)

Напуснете вашия дребнав свят на недействителните представи и използвайте вашето собствено притежание на мощ и величие.

 

Изявете вашия живот

Ето, знаете що е нужно: пренесете в опитността на живота това, що ви научихме.

Правете винаги най-великото, на което сте способни. Не забравяйте, че жънете кармата на всичките си дела и че, ако сте небрежни в едно такова учение, ще трябва да понесете последствията.

Всички ваши усилия трябва да бъдат направлявани към това, да служите на еволюцията и да изявите светлина и любов. Никакво волево усилие, което служи да доведе еволюцията по-близо до светлината на истината, не е напразно.

Бъдете готови за наша служба. Чрез служене вие дохождате все по-близо до мъдростта и любовта ни.

Стремете се към разбиране закона, действайте и живейте в съзвучие с него и го използвайте за вашия растеж.

Вникнете в могъществото на живота – в красотата на любовта.

Слушайте сърцето си и не правете сметка за последствията.

Глава, сърце и ръка са триединството във вас: реализирайте ги и няма да сгрешите, ако ги употребите като такива.

Не разпилявайте вече времето си в дребнавости. Не употребявайте вече никаква сила за неща, за които знаете, че стоят между вас и пълното откритие на истинското ви „аз“.

Забравете незначителните неща и скоро ще бъдете способни да схванете по-великите истини.

Трябва да си създадете съвсем нов път на мисъл и действие, и вършете само тия неща, които са ценни да бъдат извършени от нашите ученици.

Живейте според нашия закон. Този закон е Любовта – всичко друго ще дойде с времето.

 

Стремете се напред

Събудете се, деца на Светлината (5)Малко са още нашите ученици – големи и много са задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

Вие, които носите в себе си силното желание да служите на света, не се бавете да използвате средствата, които могат да ви помогнат да достигнете целта си.

Обърнете се към нас – и тогава нищо няма да бъде за вас невъзможно.

Обърнете се нагоре към нас, като покажете съчувствие и съжаление към братята си. Цялото ви същество трябва все повече да става съединителна връзка между другите и светлината – всяка ваша дума трябва да донася нашата любов и нашата помощ на всички, които могат да я приемат.

Всекидневно се старайте да се подигате нагоре към нас и да живеете в нашия свят.

Не мислете, че вътрешната деятелност е по-малко важна от външната: най-напред вие трябва да сте, преди да можете да давате. Търсете да получите, за да можете да давате.

Желайте нещо повече: от все сърце се стремете към духовни съкровища, с желанието да служите с тях на другите. Така всичко ще ви бъде дадено. Служете и помогнете и винаги доверявайте се на Бога, който е във вас. Бъдете силни и непоколебими във вашето старание и все повече ще съзнаете единението си с нас.

В тоя свят на скръб и вълнения, вие трябва да се съедините всецяло с нас и нашето дело.

Вгледайте се в непостоянството на земните неща около вас и знайте, че те са действително само за едно късо време. Недействителното не трябва да има занапред каквато и да е власт върху вас. Подигнете се над това и живейте вечно. Първо издигнете вашето съзнание тъй високо, че да можете да се вслушвате, и слушайте моя глас.

Това правете, когато се съсредоточите във вашата работа. Правете това винаги при всяко съприкосновение с другите. Правете го все по-често, докато започнете да го правите винаги. Да, подигнете ли съзнанието си до нас, ние ще слезнем до вас. Ние дохождаме във вашия свят, когато това може да помогне.

Повикайте ни винаги на помощ и укрепяване.

Чрез чистотата на безкористното отдаване изгорете всичко нечисто, което ви отделя от божествената светлина.

Винаги търсете светлината – тя е там, вие сами сте част от нея.

Развийте вашата вътрешна сила и живейте в по-високата област на свето естество.

Дайте сега целия си живот нам.

 

Бъдете проводник

Отворете се за нашата сила, само тогава ние сме в състояние да действаме чрез вас.
Вашата задача е да очистите и разширите проводника, чрез който ние – вашето истинско „аз“ – можем да действаме в света на сенките. Правете тоя проводник все по-чист, по-силен и във всяко отношение по-добър за нашето откровение.

Покорявайте всяко желание на нисшето си аз. Не изисквайте нищо за себе си и скоро ще станете наш ценен орган, чрез който светлината ни ще може да освети света.

Вашата малка земна личност трябва винаги да се смалява; имайте грижата чрез вашия инструмент ние все по-често да можем да се проявяваме. И така ще можем все по-често да се откриваме и даваме на всички тия, които достигаме чрез вас. И колкото повече се отваряте за нашето влияние, толкова по-ясно ще разпознаете, разберете и съзнаете, че вие сте едно с нас.

Ние сме вие и вие сте ние тъкмо толкова, доколкото оставате нашата сила да действа върху другите чрез нея.

Търсете ни, станете едно с нас, живейте нашия живот.

Размишлявайте върху единството си с нас. И колкото повече правите това, толкова по-добре можем да действаме чрез вас, а така също и да ви помагаме.

Нека никое усилие да не е твърде голямо за вас за постигане на целта ви. Неуморимото стремление ще създаде силно желаните резултати. Не се колебайте, бъдете силни.

 

Учител и ученик

Събудете се, деца на Светлината (5)Мисли за мен като за твой учител, който ти помага и при това също тъй като твое висше аз, каквото всъщност съм. Осъществявайте все повече това единство. Цял трябва да влезнеш ти в мен, както аз в Него. В най-високата област ние сме едно.

Нека очите ти да бъдат отправени винаги към мен. Отвори се за моята сила и виждай в себе си само инструмент за Божественото. Чувствай, че съм в теб. Старай се при това да ме изявиш на света, когото аз обичам. Имай ясна представа, че ти живееш в моето присъствие, така ти ще чувстваш във всичко що вършиш и мислиш моето съприкосновение.

Вслушвай се в моя най-тих зов и научи се да ме чуваш и в най-голямата бъркотия на земния живот. Вслушвай се – и мисли само за мен, който в глъбините на твоето сърце говори с теб. Аз съм винаги там.

Когато един ученик е приет, то чрез това е образуван един проводник, през който Учителят може да му се изяви. Задача е следователно на ученика да отваря със собствените си усилия все повече тоя проводник, така че Учителят му винаги да го достига.

Не допускай тая връзка да бъде запушена чрез стари мисли и навици, които нямат достъп до мен. Вземайте непрекъснато от моите сили, това е средството да разширите проводника, за да преминава от мене повече у вас. Отворете се за моите сили; доколкото с вашия инструмент можете да ги употребите, дотолкова те ще бъдат ваши.

Никога не забравяйте, че трябва да бъдете наш орган в света.

И така, решете твърдо да станете един израз на любов, готови за помощ вредом, гдето може нещо да дадете.

Любовта ни към нашите ученици е по-голяма, отколкото можете да предположите. Излъчвайте тая любов в света и ние ще ви изпращаме винаги повече. Вие трябва да станете ключ, който другите могат да използват, за да влезнат в царството на безкористната чистота и милосърдие, което е нашия свят.

Всичко, което може да помогне на ближните ви да познаят красотата и чистотата на нашия свят, трябва да им съобщите.

Застанете самостоятелно. Един ученик трябва да бъде способен да застане сам – сам със своя Учител. Много години могат да преминат без да чувате, видите или усетите близостта ми, но при все това аз съм там. При всичките изкушения и изпити ние сме при нашите ученици, никога не ще ви напуснем.

Ако действително ме потърсите, аз съм винаги при вас, безразлично дали го съзнавате или не. Отсега нататък нищо не трябва да има между вас и нас. Ако последвате гласа на любовта, нищо не може да ви отдели от нас.

Зная добре, че подобно възпитание е тежко, но употребете вашата воля и бързо ще пораснете. Отхвърлете от себе си всеки страх от черните сили. Гледайте светлината и светете сами. И така живейте нашия живот – мислете както ние мислим – вършете нашето дело.

Станете живо свидетелство на нашите способности и направете чрез това света по-щастлив, по-чист и по-добър.

Моята любов ви закриля.

 

Пътят

Растете в любов и самопожертвувание, живейте за другите; станете им полезни – това е пътят. Пътят е път на кръста. Тежестта му чувстват всички, които искат да го следват. За всяка стъпка, която ви приближава до Него, вие ще страдате.

Но мислете за всички ония, които преди вас са изминали същия път, а също и за тия, които ще дойдат след вас – така не ще се колебаете. Бодро вървете напред, нека нашата любов ви бъде достатъчна, за да поемете борбата. Ако обърнете съзнанието си към нас, не ще чувствате болките то борбата.

Пътят е радост и сила. С всяка крачка напред ще чувствате тая сила. Радостта на вечното съзнание очаква уморения странник в края на всяка победа на властта на материята.

Бъдете силни – и никога не се съмнявайте.

 

Пътят към Бялата ложа

Събудете се, деца на Светлината (5)Вие притежавате всичките способности да станете адепти. И ваша длъжност е сега да осъществите това и да изявите способностите, които ще ви доведат до там. Развийте вътрешните си сили. Дайте израз на всичко, що чака да бъде развито.

Бъдете смели – смели – смели! Ние имаме нужда от помощници, които имат куража да виждат ясно нещата и да действат за нас. Научете се да познавате сами, тъй както ние ви познаваме, и се усъвършенствайте за това, което очакваме от вас.

Във всички хора виждайте израза на Божествения живот; на своето време всички ще бъдете това, което ние сме сега. Вашата определена цел, засега, трябва да бъде: да станете това, което сме ние. Ние чакаме да станете готови за това. Светът чака да бъде извършено нашето дело. Всеки ден трябва да правите добрите дела заради нас.

И така, мислете винаги за нашия стремеж, за нашата цел, да помогнем на човечеството в неговия възход и тогаз ще знаете винаги какво трябва да правите. Като работите с нашите оръдия, всичко ще ви се отдава.

Стремете се, прочее, да бъдете все по-достъпни, за да бъдете използвани от нас. Нищо, което е било направено с цел да се принесе щастие и разумност на другите, не е било напразно.

Животът трябва да бъде добре използван в цялата негова пълнота. Вие трябва да бъдете израз на тоя живот в цялото му величие и великолепие; и ще почувствате скоро, как неговата сила пулсира през вас.

Пътят лежи ясно пред вас. Крачете напред с всички сили, на които сте способни, употребете енергията си, за да се качвате постоянно и сигурно нагоре. Приближавайте се до онова осъществение на Единството, което трябва да чувствате, преди да стане посвещението. Ще се отвори някога вратата, и веднъж светлината съзряна, всичко ще бъде по-лесно.

И така, работете с всички ваши сили да скъсите пътя, който още ви отделя от момента, да можете да изговорите думата, пред която всички други трябва да отстъпят.

Съзнавайте всичката важност за това, що трябва да завладеете и достигнете, преди да отворим портата през вас, преди да влезете в нашите редове като член на Бялата ложа.

Вие похлопахте, сега работете; ако работите достатъчно ревностно, Братството ще ви приеме.

Посвещението е увенчаването на личното усилие. Удвоете го.

Вземете твърдото решение да достигнете, и ще ви се удаде.

Ето сега знаете какво се очаква от вас – направете го!

 

Деца на светлината

Събудете се, деца на Светлината (5)Изпълнете мисията си, о вие, деца на Светлината! Не се бавете да разкъсате оковите, що ви свързват с миналото. Встъпете в пътя, който ви води към мощ и истина, като отърсите от себе си железните вериги на недостойното себелюбие.

Подигнете лицата си към светлината на вечната любов и Възвишеното и последвайте вашия Ръководител, вашия Бог, за да добиете спасение и свобода.

Припомнете си истинската си вътрешна същина и слушайте гласа на Божественото милосърдие, което може да бъде чуто от всички; то скоро ще се яви пред вас.

О ти народе с божествено предназначение! Отворете сърцата си за неговата светлина, оставете да се стопи от сърцето ви черупката на невежото себелюбие и дайте свобода на пленения у вас Бог, като послушате копнежа към любов, която диша във всички гърди и пулсира във всеки атом.

Приемете Го, пригответе се за Неговото свето присъствие и покажете се достойни за вашите права и привилегии.

Хвалете Го във всичко що вършите; турете Неговата любов във всичко, с което дохождате в съприкосновение; изградете я във вас в Божествено разбиране и Единство, които са Неговият закон; така само ще станете това, за което сте повикани в живота.

Детинството премина.

Имайте предвид мъчнотиите, които се противопоставят на постижението и борете се за вашата свобода със сила, подобна на Христовата, и с непоколебимост, превъзмогваща всичко.

Погледнете около си – и познайте Го във всичко.

Вслушайте се – и ще чуете Неговия глас в себе си:

Разкрийте се и бъдете това, което сте!

Край

* * *

Превела от немския оригинал: Стела

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

19 коментара за "Събудете се, деца на Светлината (5)"

 1. FCB  17.04.2013 г. | 00:02 ч.

  Официално обявих война на всичко сатанинско, няма да правя никакви компромиси оттук нататък.
  Действието с което слагам тази война е ритуалното изхвърляне на пуловера със символ на дявол на Манчестър Юнайтед – посмейте се , но съм напълно сериозен ❗

 2. inranxan2000  17.04.2013 г. | 23:46 ч.

  kakvo stava s foruma cjal den ne moga da vljaza

 3. giordana  17.04.2013 г. | 23:57 ч.

  Кога ще публикувате нови материали в сайта? Последните бяха особенно интересни! Чакам с нетърпение следващите.

 4. Огнян (Мислещ)  18.04.2013 г. | 08:49 ч.

  Който има тел. на Иван да му се обади. Втори ден няма форум. Писах му на скайп, но виждам, че не е влизал!!!

 5. inranxan2000  18.04.2013 г. | 09:37 ч.

  май гущерите са хакнали форума….:lol:

 6. inranxan2000  18.04.2013 г. | 09:38 ч.

  май гущерите са хакнали форума….:lol: предлагам да направим резервна платформа някъде

 7. Огнян (Мислещ)  18.04.2013 г. | 12:55 ч.

  Форума вече е достъпен.

 8. giordana  18.04.2013 г. | 16:55 ч.

  Какво става с Иван? Вчера на обед, и сайта беше блокиран! От две седмици, не ми отговори на имела? Почнах да се притеснявам…Надявам се, че,е добре и само много зает с работа!

 9. Огнян (Мислещ)  18.04.2013 г. | 17:46 ч.

  Всичко е ок. Отдал се е на творчество. 🙂

 10. giordana  18.04.2013 г. | 22:14 ч.

  Слава Богу! Да е жив и здрав и Господ да го пази!

  Скъпи приятели,
  редовни посетители на сайта,

  Чувствам ви, като част от семейството ми,
  затова, с радост ви споделям, че, най-после, след много проблеми и перипети, излиза от печат,в Италия, на два езика, школата ми: “Да свирим в неравноделни ритми“ 8 детски пиеси за пиано – “www.florestanoedizioni.it

 11. Goodman  18.04.2013 г. | 22:34 ч.

  Честито, Giordana.

  Сигурно ти е сбъдната мечта.

 12. giordana  18.04.2013 г. | 22:48 ч.

  Благодаря!

  От 20 години чаках този момент и още не ми се вярва!

  Да, сбъдната мечта е.

 13. Огнян (Мислещ)  19.04.2013 г. | 06:48 ч.

  Прекрасно! Браво Данче!
  И с нещо истинско и смислено да ни научат в Италия.

 14. Светльо  19.04.2013 г. | 10:47 ч.

  Поздравления и от мен Данче! Пожелавам ти да учиш децата на доброта и усет към красивото!

 15. giordana  19.04.2013 г. | 23:31 ч.

  Огнян@
  Благодаря, от сърце!
  Италианците,(познавам ги достатъчно добре, вече 20 години живея тук), могат да ни научат само на повече състрадание към ближния и отзивчивост когато има зов за помощ! Ние имаме много повече на какво да ги научим, специално, в областта на културата.

  Светльо@
  Благодаря от сърце и на теб!
  Мисля, че Господ, ме изпрати в тази държава, за да уча децата им, чрез музиката, точно на “доброта и усет към красивото!“, както ми пишеш. Старая се да го правя, възможно най-добре.

  Мотивът, за публикуването на тази школа, е преди всичко, да се запозне италианската публика, с уникалните български ритми и фолклор,в по-достъпен музикален език. Някои, можете да ги чуете в раздел “музика“, на сайтът ми http://www.giordanamineva.com. Познайте, кой ми го направи…

 16. Savana Blue  21.04.2013 г. | 22:18 ч.

  Нещо не е наред със сайта! Форума пак е блокиран! Чудна работа …. Май интернета в скоро време наистина няма да ни трябва.

 17. FCB  22.04.2013 г. | 09:47 ч.

  Тъй като няма форум , ще питам тука, дали някой е чел книгата на Майкъл Нютън – „Пътят на душите“ 🙄

 18. FCB  22.04.2013 г. | 09:48 ч.

  Резюме: Книгата „Пътят на душите“ на Майкъл Нютън разбулва мистерията на живота в духовния свят след смъртта на земята. Авторът е опитен хипнотерапевт, развил собствена техника за хипноза, с която достига до скритите спомени на своите пациенти за отвъдния свят. Докато се намират под дълбока хипноза, тези пациенти описват какво им се е случило между предишните превъплъщения на земята.

  Тази книга е като дневник на духовния свят, който предлага поредица от истории по истински случаи и разкрива подробно какво става с нас, когато животът ни на Земята свърши.

 19. giordana  23.04.2013 г. | 01:21 ч.

  FSB

  Намерих книгата в интернет. Много е интересна поне за мен. Прегледах я, малко от тук, от

  там… Ще я прочета подробно. Чела съм, подобни материали, преди доста години, но тази

  книга, ми се струва по-изчерпателна. Подобни преживявания, разказват и хора, излезли

  от дълбока кома.Обикновенно, след това, не изпитват повече страх от смътта.

  Благодаря за информацията!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.