Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (4)

Антропософски извадки

ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА част

Михаил и изживяване на идеите

Когато човекът отново е способен да изживее идеите в себе си, също и когато не се опира на сетивния свят с тях, тогава пред погледа, насочен към извънземния космос, отново ще се разстеле светлина. Това обаче означава да опознаем Михаил в неговото царство. (СС 26, стр. 229, изд. 1976 г., Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил (1924/1925 г.)

* * *

Михаил и интелектуалността

Михаил никога не си е присвоявал интелектуалността. Той я управлява като божествено-духовна сила, като се чувства свързан с божествено-духовните сили. Поради това, когато той проникне интелектуалността, в нея се вижда възможността да бъде също така израз на сърцето, на душата, както и на главата, на духа. Защото Михаил носи в себе си всички първоначални сили на своите богове и тези на човека. Поради това той не пренася върху интелектуалността нищо студено-замръзващо, бездушевно, а се отнася към нея по интимен, топъл, задушевен начин. (Ibid., стр. 115)

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (4)

* * *

Михаил и интелигентността

Луциферичната сила всъщност е тясно свързана с особен вид интелигентност, която човекът днес все още смята за своя изконна, принадлежаща му интелигентност, с която той предпочита да си служи. И въпреки това тази интелигентност е дадена на човека, само защото онова висше същество, за което говорих като за Михаил, е отблъснало луциферическите духове в сферата на хората и чрез това импулсът на интелигентността всъщност е навлязъл в нея. Можете да почувствате какво означава този импулс на интелигентността в човечеството, когато разгледате още неличностния елемент на все още настоящата човешка интелигентност. Нали, ние хората имаме много лични интереси. Срещаме се един друг с нашите лични интереси и по отношение на личните си интереси сме именно индивидуализирани. Но това индивидуализиране спира пред интелигентността. По отношение на интелигентността, по отношение на логиката всички ние, хората имаме нещо общо и трябва да се съобразяваме с него по един и същ начин.

Нямаше да имаме това общо нещо, ако Михаил не би бил посредникът на луциферическия импулс, който е упражнен върху човечеството. Ние се разбираме по този прост начин само поради това, че имаме обща интелигентност и тя произлиза именно от луциферическата духовност. Тази луциферическа духовност е произляза чрез това, че Михаил, така да се каже, е проникнал, запалил е хората с луциферическата мъдрост. И днес още тази луциферическа духовност, която наричаме нашата интелигентност, в широки кръгове се приема като нещо всъщност отличително за човека. (СС 194, стр. 47, изд. 1983 г., Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество, 1919 г.)

* * *

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (4)Днес «умен» се нарича човек, който може да извлича мисли от себе си, да мисли логически, да свързва една мисъл с друга и т.н. Това не е съществувало в миналото. В древни времена не са съществували самостоятелно оформени мисли. Те са били изпращани на Земята едновременно с откровенията, които човек е получавал от духовния свят. Хората не са размишлявали, а са приемали духовното съдържание чрез откровение, те са го приемали така, че мислите са били свързани с него.

Днес хората размишляват върху нещата. В миналото духовните впечатления са донасяли мислите със себе си. Мислите са били вдъхновени, инспирирани, а не родени от самия човек. И онзи, който подрежда и управлява космическата интелигентност, стигаща чрез духовните откровения до човечеството, който господства над нея, е именно онова духовно същество, което, ако си послужим с християнската терминология, можем да наречем Архангел Михаил. В Космоса той управлява космическата интелигентност.

Нужно е само да си изясним, какво означава това. Защото макар и в по-различна идейна връзка такъв човек като например Александър Велики, е имал напълно ясното съзнание за това, че мислите му са идвали от Михаил. Без съмнение съответното духовно същество вероятно е носело друго име. Тук си служим с християнската терминология, но терминологията не решава нещата. Човек като Александър Велики не е виждал в себе си нещо друго, освен пратеник и оръдие на Михаил. Той не е можел да мисли по друг начин освен: „Михаил действа на Земята, а аз съм онзи, чрез който той действа.“ Такова е било схващането му. Това дава сила също и за волята, въплътена в дела. И един мислител от онова време също не е мислел по друг начин освен: „Михаил действа в мен и ми изпраща мислите.“

Със слизането на Христос на Земята е свързан и фактът, че заедно със своите последователи Михаил вижда не само сбогуването на Христос със Слънцето, но преди всичко вижда как от ръцете му, от самия Михаил постепенно се изплъзва господството над космическата интелигентност. В онова време от Слънцето се е виждало много ясно, че нещата от духовния свят вече няма да идват при човека с космическото интелигентно съдържание, а че в определен момент самият човек на Земята ще стигне до своята собствена интелигентност. Налице е един важен факт, който прониква дълбоко в душата по отношение на това как космическата интелигентност тече надолу към Земята. Постепенно тя вече не може да бъде намерена в небесата – ако мога да си послужа с този израз, – а е спусната долу на Земята.

И това се случва особено през първите столетия на християнството. Ние виждаме как в първите християнски столетия хората, които още са могли да възприемат подобно нещо, са имали някои прозрения за онова, което със съдържанието на интелигентността се излива към тях от свръхсетивните откровения. Това продължава до 8-то, 9-то следхристиянско столетие. Тогава идва великото решение – Михаил и неговите сподвижници, независимо дали са въплътени или безплътни, е трябвало да си кажат: „Хората на Земята започват да стават интелигентни, те започват да проявяват собствения си разум“. Космическата интелигентност не може вече да бъде управлявана от Михаил. Михаил чувства как изгубва властта над космическата интелигентност. А когато погледът се насочва надолу към Земята, се вижда как от 8-то, 9-то столетие започна именно тази интелигентна епоха и хората започват да оформят свои собствени мисли. (СС 237, 7 л., изд. 1991 г., Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том III, 1924 г.)

* * *

Цялата схоластика е проникната от стремежа и усилията на хората да постигнат яснота за вливащата се в човечеството интелигентност. Нищо чудно, че главните интереси на тези, които са около Михаил, се насочват именно към това, което се развива като схоластика на Земята. В онова, което Тома Аквински и неговите ученици провъзгласяват и поддържат, което е прието също и от други схоластици, виждаме земния отпечатък на някогашното Михаилово течение. То е свързано с управление на интелигентността, на лъчистата и духовна интелигентност. (Ibid.)

* * *

Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (4)Зад това, което исторически се разиграва в началото на 15 век, в човешките души стои нещо могъщо. То се вижда точно, когато учениците на Михаил (виж Школата на Михаил) получават своето обучение в свръхсетивното. Най-напред се случва през атлантската епоха, когато космическата интелигентност е останала още космическа, но човешките сърца са завладени също и нещо такова, което за сегашната земна област се развихря в духовни светкавици и гръмотевици. В епохата, която преживява земните разтърсвания, в която се появяват и розенкройцерите, в която се случват забележителни неща, които можете да проследите в историята, в тази епоха Земята се показва за духовете в свръхсетивното разтърсена от могъщи светкавици и гръмотевици. Това става, понеже серафими, херувими и престоли пренасят космическата интелигентност в онзи член на човешката организация, който представлява нервно-сетивната система, главовата организация. Отново се случва едно събитие, което днес още не се възприема ясно, но в течение на столетия и хилядолетия ще се покаже и ще се състои в това, че човекът ще бъде напълно преобразен. Преди това човекът е бил човек на сърцето. След това става човек на главата. Интелигентността става негова собствена интелигентност. Погледнато от свръхсетивното това изглежда нещо невероятно значително.

В края на седемдесетте години на 19 век отново започва господството на Михаил. Той се подготвя отново да приеме интелигентността долу на Земята, която междувременно му се е изплъзнала. Тази интелигентност трябва да стане Михаилова. Трябва да се разбере смисълът на новата Михаилова епоха. Тези, които днес имат стремеж към духовност, която вече съдържа интелигентността в себе си, както е случаят в антропософското движение, в известен смисъл са душите, които според кармата си в днешната епоха, са тук. Те трябва да се съобразяват на Земята с това, което на Земята се случва в началото на Михаиловата епоха. Само чрез това, че духовност като тази, която иска да протече в антропософското движение, се обедини с други духовни течения, Михаил ще намери импулсите, които отново ще го свържат със станалата земна интелигентност, която всъщност му принадлежи. (Ibid., стр. 119)

* * *

Михаил и Логосите

Първата сила, неманифестираната божественост се нарича Бог-Отец; втората сила е Синът, който същевременно е живот и творческа субстанция, а третата сила е Духът. Тези три прасили се проявяват заедно като Отец, Син и Дух, като съзнание, живот и форма. Силата на живота стои под водачеството на Михаил, на този, който принадлежи към Слънцето, силата на формата стои под водачеството на Самаил, който принадлежи към Вулкан, където всичко що е живот ще бъде превърнато в живи форми. Силата на съзнанието стои под водачеството на Анаил, който обхваща всичко, което съществува. (СС 89, стр. 255, изд. 2001 г., Съзнание – живот – форма. Основни принципи на духовно-научната космология, 1903-1906 г.)

* * *

Михаил и разумът

Онази духовна сила, която луциферическата същност организира в образуването на човешката глава – след като човешката еволюция е преминала през сатурновото, слънчевото и лунното развитие и е започнало земното развитие, – е Михаилова сила. И той отблъсва противопоставящите се духове долу на Земята, което означава: Чрез свалянето на противопоставящите се на Михаил луциферични духове човекът първоначално е проникнат със своя разум, с това, което израства от човешката глава. (СС 194, стр. 40, изд., 1983 г., Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество, 1919 г.)

ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА част

 

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.