Архангел-Михаиловата школа

В началото на 15 век под водачеството на Михаил се сформира – трябва да употребим земни изрази – това, което бихме могли да наречем свръхсетивна школа. Това, което някога е било Михаилова мистерия, което е било известявано на посветените в старите Михаилови мистерии, сега трябва да стане нещо друго, понеже интелигентността от космоса е слязла на Земята – това е, което самият Михаил събира и обединява в свръхсетивната си школа. Там всичко това, което някога е живяло в слънчевите мистерии като Михаилова мъдрост, отново оживява в свръхсетивните светове. Там по грандиозен начин се обхваща това, което е било платонизъм в аристотелско продължение и е било пренесено в Азия и Египет чрез Александър Велики. Вече беше обяснено как вътре е живяла още древната духовност. Всички души, които са били винаги свързани с това течение, всички души, които наистина са били предразположени да вземат участие в антропософското движение, да свържат кармата си с антропософското движение, взимат участие в онази свръхсетивна школа. Защото всичко, което се е учило там, се е изучавало от гледната точка, че в развитието на човечеството долу трябва по друг начин, чрез собствената интелигентност на човешката душа да се формира това, което е присъщо на Михаил.

Посочихме как в края на 19 век самият Михаил поема поста си на Земята, как започва нова Михаилова епоха, която трябва да бъде различна от предишните. Защото предишните Михаилови епохи са такива, че тогава космическата интелигентност се е изживявала в общочовешкото. Сега обаче – казва Михаил в свръхсетивния свят на своите ученици – в епохата на Михаил ще се касае за нещо съвсем друго. Това, което в продължение на еони Михаил е управлявал за хората, което е инспирирал в земното битие, се е изплъзнало от властта му. Той отново го намира в края на седемдесетте години на 19 век, когато поема господството на Земята. Той отново го намира като междувременно лишена от духовност интелигентност, разпространявана между хората, в силна степен подложена на влиянието на ариманичните сили.

В последната третина на 19 век предишната космическа интелигентност е станала земна и Ариман иска да я направи изцяло земна, да остане такава, каквато е започнала да става през епохата на Габриел. Напълно земна е трябвало да стане тази интелигентност, само работа на редицата поколения, работа на наследствените сили. Това е искал Ариман. Михаил слиза долу на Земята. Сега той отново може да намери на Земята това, което някога е поело пътя си във времето между различните епохи, за да достигнат хората до интелигентност и свобода. Сега той трябва да я обхване на Земята и на Земята отново да придобие власт над интелигентността, действаща сред човечеството.

Ариман срещу Михаил. Михаил е поставен в необходимостта да защитава от Ариман това, което в продължение на еони е управлявал в полза на човечеството – в тази борба човечеството се намира сега. (СС 237, стр. 116, изд. 1959 г., Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том III, 1924 г.)

* * *

Архангел-Михаиловата школа В тази последна третина на 19-то столетие, а именно в последното десетилетие, господството, фактическите взаимовръзки, цялата борба на Михаил са скрити само зад тънко було. Оттогава насам в известна степен Михаил води борба във външния свят. Сега човек се нуждае от много по-голяма сила, за да вижда това, което съществува свръхсетивно, отколкото преди изтичането на Кали-Юга, когато още в миналото столетие, както казах, светът, граничещ непосредствено с физическия, е бил закрит само с едно було и Михаил води борбата повече зад кулисите. Но Михаил настоява господството му безусловно да си пробие път. Михаил е силен дух и изцяло се нуждае само от смели хора, вътрешно смели хора.

И във всички взаимовръзки, които описах, в тази свръхсетивна школа през 15, 16, 17 век, в онзи свръхсетивен култ в началото на 19 век, между духовете, които участват, непрекъснато действат множество луциферически същества, необходими за тези взаимовръзки. Михаил се нуждае от луциферически същества, които съдействат, за да победи полярната противоположност – да победи Ариман. Така че хората на Михаил вече също са поставени – не можем да кажем в една борба, но в съвместната дейност на луциферически и ариманически импулси. Тези неща много определено се показват именно към края на миналото столетие. Тогава не е рядкост човек да успее да прозре през това, което нарекох було. Тогава се виждаше колко силно Михаил трябва да се бори против Ариман и колко лесно беше да бъде отклонено съзнанието чрез луциферически влияния. (СС 237, стр. 141, изд. 1959 г., Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том III, 1924 г.)

* * *

А в 8. столетие сл. Хр. става така, че онези, които са били събрани около Михаил, виждат как субстанцията, която дотогава Михаил съхранява, вече се намира на Земята…
Но настъпва особена епоха, една епоха, която ни показва Михаил, най-изтъкнатия архангел на Слънцето, намиращ се в Слънцето, който знае, че е дошъл краят на неговото управление на космическата интелигентност на Слънцето. Той знае, че са уредени нещата, които ще могат да продължат по-нататъшното развитие на тази интелигентност на Земята. Това време настъпва през 16., 17. столетие сл. Хр. Тогава, така да се каже, Михаил е освободен от предишните си задължения в космоса. Земното развитие се управлява от Гавраил по начин, какъвто описах вчера.

Михаил сега се намира в особено положение. За един водещ архангел това е съвсем особено положение – да гледа, че дейността му, упражнявана през дълги периоди, така да се каже, е прекъсната. И Михаил казва на своите: «Необходимо е за времето, в което не можем да изпращаме импулси на Земята – за времето, което приключва с 1879 година – да си потърсим особена задача, да потърсим една задача в слънчевия регион.» За душите, чиято карма ги въвежда в антропософското движение, е трябвало да се изгради възможността, да могат да видят в слънчевия регион това, което Михаил и сподвижниците му извършват през времето, когато на Земята управлява Гавраил. Това е нещо, което, така да се каже, не влиза в другите редовно извършвани дела между богове и хора.

Свързаните с Михаил души – водещите човешки души от времето на Александър и онези от великото време на доминиканците, както и не съвсем водещите, които са се намирали около тях и голям брой от стремящи се, развиващи се хора в съюз с водещите духове, се чувстват като изтръгнати от традиционните връзки с духовния свят. (СС 240, стр. 186 и сл., изд. 1986 г., Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том IV. Духовният живот на нашето съвремие в свръзка с антропософското движение, 1924 г.)

* * *

Архангел-Михаиловата школа От 15. до 18. столетие под непосредственото водачеството на Михаил се състои свръхсетивно обучение, за чийто велик учител е избран от Световния ред самият Михаил. Това, което ви разказах за първата половина на 19. столетие, онзи, протичащ в могъщи имагинации свръхсетивен култ, е предхождан от свръхсетивно обучение на многобройни човешки души – обучение, чиито резултати тези човешки души сега несъзнателно носят в дълбочините на душата си. Резултатът от това обучение се проявява навън само чрез това, че тези човешки души изпитват стремеж към антропософията. Този стремеж към антропософията е резултат от това обучение. (СС 240, стр. 188 и сл., изд. 1986 г., Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том IV. Духовният живот на нашето съвремие в свръзка с антропософското движение, 1924 г.)

* * *

Докато Михаил горе обучава своите отряди, непосредствено под повърхността на Земята се основа един вид подземна ариманическа школа. Именно в това време от Михаил не слизат никакви импулси надолу, за да инспирират небесно интелигентността – когато интелигентността на Земята сега е оставена сама на себе си – [в същото това време] ариманическите тълпи се стараят да изпратят отдолу нагоре импулсите в интелигентното развитие на човечеството. (Ibid., стр. 191)

* * *

Имаме Михаил като космически дух през есента. Тогава той е на върха си, тогава е в своята космическа кулминация. Тогава той започва да слиза, силите му пронизват Земята до пролетта, издигат се нагоре и живеят във всичко, което в човека става движение, израз на волята, което кара хората да ходят, да хващат и работят. (СС 229, стр. 76, изд. 1984 г., Съпреживяване на годишния цикъл в четири космически имагинации, 1923 г.)

* * *

Архангел-Михаиловата школа Михаил, онзи дух, който живее на Слънцето, който е най-важният служител на Христовия дух на Слънцето, по времето на Мистерията на Голгота преживява събитията от другата страна. Човечеството на Земята преживява Мистерията на Голгота така, че вижда Христос да идва. Михаил и сподвижниците му, които по това време се намират още на Слънцето, я изживяват така, че е трябвало да се сбогуват с Христос. Човек наистина би трябвало да почувства в душата си двата полюса на това надхвърлящо всичко останало космическо събитие: пристигането на Христос на Земята и сбогуването от отрядите на Михаил горе на Слънцето. Това принадлежи едно към друго.

Но Михаил преживява голямо преобразуване точно в нашата епоха. Началото на неговото господство означава последване на Христос долу на Земята и в бъдеще ще означава предводителство на Христовите дела на Земята. Ще трябва да се научим да разбираме какво означава: Михаил върви пред Господа. Както в Стария завет преди Орифиел е имало също една епоха на Михаил – посветените от Азия са говорили, че Михаил е вървял преди Яхве, както лицето, най-предната част на човека върви пред него – така са говорили за Михаил като за лицето на Яхве и така сега трябва да се научим да говорим за Михаил като за лицето на Христос. (СС 346, изд. 1995 г., стр. 95 и сл. Лекции и курсове за християнско-религиозни дейности, V. Апокалипсисът и дейността на свещениците, 1924 г.)

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.