Изявление на Св. Синод относно правата на родителите и държавата

Днес, 12 декември 2012 г., на своето заседание Св. Синод на БПЦ-Българска патриаршия прие и разпрати до средствата за масова информация следното изявление:

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

относно предвижданите в Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201 на 41 НС на Р България лишаване на родителите от право на образователна инициатива и принудителна институционализация на малките деца.

На 15 юни 2012 г. Св. Синод в пълен състав с прот. № 17 / 15.06.2012 г., §2 прие СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 05.04.2012 г. Становището изразява исканията на Св. Синод на БПЦ-БП за зачитане религиозно-образователните права на обучаващите се деца в контекста на тяхната семейна традиция.

Взимайки предвид и последното Становище на Национална мрежа на родителите относно същия Законопроект, Св. Синод държи да подчертае, че Законопроектът неправилно лишава родителите от правото им да осигуряват и да избират вида възпитание и образование за своите деца според своите философски, религиозни и педагогически убеждения (установено в Европейската харта за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за политическите и граждански права).

Св. Синод подкрепя гореспоменатото Становище на Националната мрежа на родителите и в частта му, касаеща идеята на законодателя за твърде ранното въвличане на децата в учебния процес, което представлява принудителна институционализация на децата още от 4-годишна възраст.

Св. Синод също така категорично поддържа исканията на Националната мрежа на родителите за родителско участие в образователния процес с необходимите за това правомощия, за образователна инициатива извън държавната образователна система и за правото им на сдружаване с цел да осигуряват отглеждане, възпитание и образование на децата си съобразно тяхното индивидуално развитие, потребности и религиозна принадлежност.

Споделете публикацията

Google1

За Светльо

sbonev@otizvora.com | Автор на свободна практика за „От Извора“. „Ако не е оживена от дела, вярата сама по себе си е мъртва.“

Всички публикации

4 коментара за "Изявление на Св. Синод относно правата на родителите и държавата"

 1. Van  13.12.2012 г. | 13:15 ч.

  Браво!

  Откога не съм виждал такава ясна и действена позиция: искане („на Св. Синод на БПЦ-БП за зачитане религиозно-образователните права на обучаващите се деца в контекста на тяхната семейна традиция.“) ; подкрепя („Становище на Националната мрежа на родителите„) и категорично поддържа („исканията на Националната мрежа на родителите за родителско участие в образователния процес с необходимите за това правомощия…“)

 2. Стопанина  13.12.2012 г. | 13:47 ч.

  Аз обаче имам особено отношение към горния текст. От него разбирам, че БПЦ има проблем с „принудителната институционализация“ на децата от 4-годишна възраст. Но БПЦ няма проблем със същото, ако е от 6-7-годишна възраст, както досега. Губи ми се подкрепата на родителските инициативи, свързани с домашното образование и/или алтернативи системи от типа на Валдорфските училища.

 3. Van  13.12.2012 г. | 15:14 ч.

  Стопанина
  Аз обаче имам особено отношение към горния текст. От него разбирам, че БПЦ има проблем с „принудителната институционализация“ на децата от 4-годишна възраст. Но БПЦ няма проблем със същото, ако е от 6-7-годишна възраст, както досега. Губи ми се подкрепата на родителските инициативи, свързани с домашното образование и/или алтернативи системи от типа на Валдорфските училища.

  Така е.
  Но аз не се сещам в моя живот БПЦ да е „искала“, „подкрепяла“ и „категорично поддържала“ нещо, което се нуждае точно от такива неща.
  А иначе и аз имам особено отношение, а именно, че трябва да се радвам и да викам „браво“ на най-прости неща. Сякаш това не е хилядолетна Християнска църква, а група деца, покрила минимума за преминаване в първо отделение.

 4. Светльо  13.12.2012 г. | 15:42 ч.

  Не може да стане отведнаж. Това са толкова много години закрепостено мислене на клириците. Верно е, че може да се кажа много по-силно и точно, но и това е нещо! Все пак подкрепа. Иначе за хилядолетната Църква не е много точно казано, но да не навлизаме в подробности, все пак има някакъв напредък. При предишните протести против Закона за детето, реакцията беше след няколко месеца, сега има напредък.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.