Черната епоха под водачеството на архангел Орифиил

„В онези идващи времена всеки от нас ще се нуждае от съюзници по света и от всичката сила, която може да придобие чрез преодоляването на страданията и злото. Това е целта на антропософията и розенкройцерството...“

Следните цитати, взети от кратки, но съдържателни езотерични уроци на Рудолф Щайнер, може би ще отрезвят някои от вас, които – също като мен – са били в заблуда, че след въплъщението на Ариман ни чакат векове на мир и постоянен напредък към духовност. Цитатите по-скоро подкрепят друго схващане в моите подкастове, че сегашната, Пета следатлантска културна епоха, ще е решаващата за разделението на човечеството на две обособени групи – зла и добра.

Разделението ще се извършва масово през епохата под водачеството на архангел Орифиил, която ще започне след изтичането на Архангел-Михаиловата епоха. А именно между 2300-2650 година. Според описанията на Щайнер, това, което ни ужасява в сегашната Михаилова епоха, е само подготовката за истинските изпитания и бедствия, които ще бъдат допуснати под скиптъра на Орифиил.

Първите два цитата са в мой превод от английски. Третият е от Нели Хорински. За моите цитати се налагаше да правя [уточнения в квадратни скоби], тъй като там изказът на Щайнер е по-особен и не толкова обяснителен – личи, че е говорил на доста напреднали антропософи.

* * *

Архангел Орифиил

Езотеричен урок: 1 ноември 1906 г., Мюнхен

Асурас [предводителят на асурите] изостана на Стария Сатурн. Сатанинските Духове на огъня [абнормните Архангели] са изостанали на Старото Слънце. Регент на [правилно развиващите се] Духове на огъня [Архангелите] е Христос. Луциферическите духове [падналите Ангели] изостанаха на Старата Луна.

Луцифер заработи през Лемурийската епоха, тогава се включи в земната еволюция, като работата му беше на освободител – даде на човешките същества независимост и ентусиазъм за мъдрост. Сатанинските духове на препятствията [под водачеството на Ариман] започнаха работата си през Атлантската епоха. Асурите започват работата си през [сегашната] Следатлантската епоха. Те [асурите] са най-могъщите измежду трите [вида изостанали духове] и се проявяват главно в сексуалния живот на физическото тяло. Множеството сексуални отклонения в наши дни се дължат на тяхното силно влияние.

Всички противодействащи духове опитват да се домогнат до несъвършенствата [на човешките същества], да ги извадят на показ и да ги засилят. Духовете на Луцифер [падналите Ангели] дадоха независимост и самосъзнание с егоизъм. Егоизмът, заблудите и низшата [животинската] любов са изкривените прояви съответно на самосъзнанието, мъдростта и висшата [духовната] любов. Трябва да осъществим съответните преобразувания [от низшето към висшето].

Разделянето на половете стана през Третата коренна раса [лемурийската]. Половото разделение на човечеството ще бъде преодоляно през Шестата коренна раса. Това трябва да бъде подготвено за Шестата подраса. Размножителните сили на човека ще претърпят трансформация. Размножителната сила, като такава, е най-святото нещо, което имаме, защото тя е непосредствено божествена. И колкото повече от божественото сваляме в калта, толкова по-голям е грехът. След време сърцето и ларинксът ще бъдат нашите размножителни органи. Както Словото стана плът чрез Христос Исус, така плътта трябва да стане Слово, когато християнството претърпи усъвършенстване. Това е мистерията на Светия Граал, свещеният фалос, оплождащата слънчева светлина, която отново ще се съедини с Ева.

Окултното братство на розенкройцерите е духовната семинария, в която човешките същества трябва да се образоват за предстоящата епоха. Особено силна светлина трябва да ни осветява пътя през особено тъмните времена. Христос дойде в плът през епохата на [архангел] Орифиил. Когато Орифиил отново стане водач [на земната еволюция; от 2300 до 2650 г. сл. Хр.] духовната светлина, която беше донесена от Кристиан Розенкройц и сега разпространяваме, трябва да доведе до образуването на група хора с ясновидски умения, които ще са пионери, работещи съзнателно във връзка с едно предстоящо събитие. Резултатът ще е разделянето [на човечеството] на две раси – добра и зла.

Петата коренна раса ще изчезне [ще се самоунищожи] чрез злото. Доброто и злото все още са относително необособени, затова е трудно да разберем кой вътрешно е зъл или добър. След време ще се обособи силата на Учителите, подкрепена от човеците, които ще се присъединят към тях с цялата си сила и воля. Силите на противодействащите духове – Мамон, Сатана, Асурас и техните човешки последователи – също ще се намесят по-могъщо в човешкия живот и земната еволюция. Тогава доброто ще се развие в божествено добро, а злото – в ужасен Антихрист.

В онези [идващи] времена всеки от нас ще се нуждае от съюзници по света и от всичката сила, която може да придобие чрез преодоляването на страданията и злото. Това е целта на антропософията и розенкройцерството – да събере войска от хора, да я подготви с познания и по този начин да й даде душевен мир в битката.

* * *

Езотеричен урок: 9 август 1908 г., Щутгарт

Много хора мислят, че от сутрин до здрач работят за доброто на човечеството, но това може да се постави под въпрос. Един ясновидец може да види, че усилията, основани на материалистичното мислене, имат лоши последствия. А неуспехите на някой човек могат да се дължат и на кармата, че му се налага да изчака, преди да е в състояние да свърши определени неща. Тогава едно висше същество може да му пошушне каква е неговата задача, като по този начин тя [задачата] няма да е подбудена от външните обстоятелства.

Животът е деструктивен процес за онзи, който се посвещава само на външните сетивни впечатления. Един медитиращ езотерик не допуска животът му да се определя до такава степен от външните обстоятелства. Човек, който с постоянство прави метидативни упражнения, не е изложен на астрални обърквания през нощта и се подготвя да получава инструкциите на духовните същества. И е много важно да получаваме инструкциите [насоките] по този начин.

От 1879 г. навлязохме в нов етап от човешката еволюция. [Архангел] Габриел работеше (от 1525 до 1879 г.) за развитието на нов орган в мозъка на човека, като регулираше човешкото размножение. Един човек от 16 век не би могъл да разбере нашата съвременна антропософия. Сега е задача на архангел Михаил да поощри хората да използват новопридобития си орган, който се изражда, ако човек не го използва. Такъв човек [който не се развива правилно според влиянията на Михаил] става подвластен на влиянията на Михаиловия противник – Мамона или Велзевул [наричан още Ариман]. Той е богът на препятствията, който иска хората да нямат напредък. Бактериите, които възникват под негово влияние, могат да доведат до появата на ужасни епидемии и странни неврологични заболявания. Ще се раждат деца с увредена нервна система.

След управлението на Михаил [до 2300 година сл. Хр.] започва [управлението на] Орифиил – той е носител на божествения гняв, който трябва да се използва само от високо развити [в духовен смисъл] хора. Както Исус е изпъдил търговците от храма.

* * *

Из езотеричен урок от 5 декември 1907 г., Мюнхен

Едно особено събитие се случи в астралното поле в края на 1879 година, през месец ноември. От този момент езотеричният живот пое съвсем друга посока, много различна от предишните епохи. Езотеричното течение, което живееше в човечеството от 14-то столетие до ноември 1879 г. протичаше съвсем различно от това в наше време. Тогава целият окултен живот протичаше в голяма тишина и скритост от външния свят и зрееше в пълна изолираност до 1879 година, когато приключи водачеството на едно висше духовно същество – архангел Гавраил.

Гавраил означава „предвещание“, „предизвестие“. Затова в Евангелията архангел Гавраил изпълнява ролята на предвестител. Под негово предводителство духовният живот зрееше в пълна тишина, закрилян и пазен както детето в тялото на майката. През ноември 1879 г. в астралния план се извърши нещо напълно подобно на раждане. Това, което бавно беше узрявало от 14 век насам, можеше да се изнесе навън в света, макар и само пред малък брой хора. Защото господството на Гавраил беше сменено с това на един друг архангел, под чието предводителство се намираме и сега – архангел Михаил. Той е лъчистото слънце, което остави да светне навън езотеричната мъдрост всред една малка група от хора. При господството на Гавраил тази мъдрост беше скрита и във външния живот се развиваше материализмът. Ние не бива да смятаме материализма за нещо зло, защото той е предвиден в божествения план на Сътворението и има своя смисъл и предназначение в целостта на света.

Но е дошло времето, в което под Михаиловото лъчисто предводителство езотеричното слънце трябва да засвети по-ярко. Защото мрачните сили на материализма днес имат преимущество. Лъчистата мощ на Михаил отново ще бъде сменена с една мрачна, ужасна епоха, която ще започне около 2400 година. И днес едновременно с Михаил вече започна да упражнява своята власт един мрачен бог – бог Мамон.

За окултизма Мамон не е само бог на парите. Той е повече водач на всички низши, черни сили. И неговите пълчища нападат не само човешките души, но също и физическите тела на хората, за да ги проядат и разрушат. Днес не се говори толкова много за бацили, понеже се знае повече за тях, а защото те наистина приеха съвсем особена форма. В бъдеще те ще засилят действието си по страховит начин. Когато наближи онази черна епоха [под управлението на Орифиил], тогава по ужасен начин ще се развихрят братски раздори и братски войни, а бедните човешки тела ще вехнат, нападнати по ужасен начин от болести и епидемии. Печатът на греха, видим за всекиго, ще бъде отпечатан върху човешките тела.

Тогава ще поеме властта един друг архангел – Орифиeл. Той трябва да дойде, за да разтърси хората, да ги разтърси за тяхното истинско предопределение чрез ужасни мъки. И за да може това да стане по правилния начин, трябва още днес да бъдат подготвени хора, за да могат след четиристотин до шестстотин години да разпространяват езотеричния живот и да ръководят хората през черната епоха.

Който днес, в епохата на Михаиловата власт, почувства в себе си подтика да вземе участие в духовния живот, той е призван да служи на архангел Михаил и под негово ръководство да се учи, за да бъде някога узрял по правилен начин да служи също и на ужасния архангел Орифиил. Изисква се жертва от онези, които искат да се посветят на по-висш живот. Човек трябва да получи духовния живот и да иска да изживее събуждането само при условие, че по-късно той иска да посвети себе си, своята воля, всичко само в служба на човечеството.

След четиристотин до шестстотин години малката групичка от хора, която днес се подготвя, ще служи на бог Орифиил, за да бъде спасено човечеството. Ако в онова време такива хора поискат да поемат духовното ръководство, но не са били добре подготвени да издържат на всички бури и да са в състояние да оказват съпротива на пълчищата на Мамон, те няма да могат да служат по правилен начин на архангел Орифиил и човечеството няма да може да се издигне над своето нещастие. Но за да може това да се случи [човечеството да се повдигне], днес трябва да работим с всичката си сериозност, за да можем тогава по правилен начин да изпълняваме нашите задачи.

Когато тъмните сили бушуват най-ужасно, свети и най-ярката светлина. Орифиил и по-рано упражняваше своята власт. Това беше по времето, когато Христос се появи [в плът] на Земята. Тогава навсякъде по Земята царуваха злите сили на разрушението и упадъка. И човешкият род можеше да бъде разтърсен само с ужасни средства. Орифиил се нарича Ангел на гнева, който със здрава ръка пречиства човечеството. Има дълбок смисъл в библейския разказ, че Христос е размахал камшик, за да прочисти храма от търговците. Някога, когато беше най-тъмно на Земята, Христос се появи като спасител на човечеството.

109 години след появата на Христос приключи господството на Орифиил и той беше сменен от Анаил. След това управлява Захариил, а след това – Рафаил. По времето на Ренесанса господстваше Самаил, а от 16 век до ноември 1897 г. – Гавраил. След това на власт дойде Михаил и около 2400 година властта отново ще поеме Орифиил, ужасният Ангел на гнева. И както беше някога [при предишното управление на Орифиил], тогава [след 2400 г.] духовната светлина ще засвети ярко и лъчисто в мрака: Христос отново ще се появи на Земята, макар и в друг образ, етерен, различен от някога [когато Христос беше в плът]. Ние сме призвани да Го посрещнем и да Му служим.

Ако вие, мои сестри и братя, оживите във вас това, което като духовен живот протича в душите ви, така че той да прозвучи във вашите медитации, тогава ще имате правилния плод. Оставете полученото да продължава да действа и да звучи във вашите медитации. Докато вие вършите това, във вас протичат духовните мирови сили. Светът винаги е пронизван от духовни течения, които произлизат от големите Учители на мъдростта и на съзвучието на усещанията. Учителите непрестанно изливат потоци от любов и мъдрост над човечеството, но душите на хората не винаги са готови и отворени да ги приемат. (Четете пълния текст от този езотеричен урок във форума.)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Един коментар за "Черната епоха под водачеството на архангел Орифиил"

 1. Savana Blue  05.12.2012 г. | 20:43 ч.

  Петата коренна раса ще изчезне [ще се самоунищожи] чрез злото.
  Явно има много да преживяваме. Как ще се самоунищожи петата раса? Не е трудно вече да се предвиди Третата световна война, ще има земетресения, постепенно изправяне на оста на планетата ни…
  И после отново усилна работа в бъдещето. Няма как, и Учителя споменава:
  Сега мнозина от вас очакват да дойде нещо хубаво. И еврейските пророци са писали, че ще дойде време, когато хората ще живеем добре. Кога? Ние сега сме по-близо до това време, отколкото пророците бяха едно време. Преди 2500 години те са го предсказали, те са били по-напред от нас. Ние сме по-близо до това време. Според мене до тази епоха нас ни остават 2100 години – да ви предскажа и аз. За тази епоха, за която аз ви говоря, ни остават точно 2100 години. Туй, което хората са предсказали, туй, което пророците са предсказали, точно след 2100 години ще стане. Европа ще бъде изменена.
  http://www.otizvora.com/forum/index.php?topic=222.msg11486#msg11486

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.