Борбата в астралния свят и правилното виждане на етерния Христос

Когато в течение на 20 век на някои души ясновидски се отворят духовните очи за това, което живее в етерния свят – а това ще се случи, – те ще бъдат обезпокоявани от онези етерни тела (на умрели), които ще се разпространяват от Западна Европа. Духовният поглед ще пада първо върху тях и човек би видял образа на Христос по неправилен начин.

Поради това Михаил трябва да води борба в Европа. Той трябва да направи нещо, че тези западноевропейски твърди етерни тела да бъдат разтворени в етерния свят. За това трябва да вземе етерните тела, които лесно се разтварят – етерните тела в Изтока, и с тях да се бори срещу Запада. По тази причина от 1879 г. година се подготвя мощна борба в астралния свят между руските и западноевропейските етерни тела, и тази борба пронизва целия астрален свят. (GA-159, стр. 263, издание 1980 г. Тайната на смъртта. Значението на Средна Европа и духовете на европейските народи)

* * *

И така виждаме духът Михаил и в свитата му известен брой руски души, борещи се за чистотата на духовния хоризонт и в сериозна борба с душите, идващи от Запад, които внасят ясно изразени фантастични образи. Те трябва да бъдат разпръснати, да бъдат разтворени.

Виждаме тази борба между Изтока и Запада да се подготвя още през последната третина на 19 век, една остра борба, която следва да служи за напредъка на човечеството и се състои в това, че европейският Изток духовно се бори срещу европейския Запад, че духовна Русия води остра духовна борба срещу духовна Франция. (GA-174a, стр. 40 и сл., издание 1982 г. Средна Европа между Изтока и Запада)

* * *

Събитието на появата на Христос [в етерния свят] може да се състои, ако господството на Михаил все повече се разпространява. Това е още процес в духовния свят. Същевременно в областта, граничеща с нашия свят, Михаил се бори за приближаването на Христос. За това той се нуждае от своите последователи, от своите борци.

Важни борци произлизат от душите, преминали в сегашната си инкарнация през едно руско тяло, понеже са устроени да се идентифицират със своя ангел. Поради това те са особено подходящи да внесат сили, за да се прояви чистотата на образа, чрез който следва да се появи Христос. За да не се появи той под фалшив образ, в субективна имагинация на човечеството, за да се появи под истински образ, трябва Михаил да води тази борба. Той може да я води особено чрез онези души, които по природа носят в себе си това съзнание за ангела. Поради това те са особено подходящи. Също и поради това, че етерното им тяло особено лесно се разтваря, в него те не носят нищо, което да предизвика Христос да се появи под фалшив образ, във фалшива имагинация.

За да се прояви правилно това, което трябва да се прояви в света, трябва да действат заедно различни членове на световния порядък. За да се случи това, необходимо е да се победи една особеност, която се намира повече на Запад, особено при душите, преминали през френска инкарнация. Тези души получават от страна на своята националност своеобразността силно да задържат етерното си тяло, дълго време да задържат в етерното си тяло съвсем определено имагинационно съдържание. То не може да се победи само чрез западните души [след смъртта], а на тези западни души трябва да им се помогне, трябва да се работи за разпръсването на тези етерни тела в общия световен етер, за да не се предизвика фалшив образ на появата на Христос.

Където има една така характерна, достигнала до кулминация култура, както във Франция, душата възприема определени имагинации. Тези имагинации остават след смъртта и пречат да може да се прояви нещо съвсем ново, което трябва да дойде чрез Христос. (GA-158, стр. 56 и сл., издание 1993 г. Взаимната връзка мeжду човека и елементарния свят)

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

3 коментара за "Борбата в астралния свят и правилното виждане на етерния Христос"

 1. Стопанина  02.12.2012 г. | 00:04 ч.

  Преценете сами дали горните цитати имат отношение към случката от 11.11.11…
  http://www.otizvora.com/2011/11/3401/

 2. Огнян (Мислещ)  02.12.2012 г. | 11:57 ч.

  Имат отношение Иване, но за по-добро разбиране на нещата за които говориш ще бъде полезно, ако човек прочете първо следния материал:

  Новото Пришествие На Христос В Етерния Свят И Подготовка На Хората Чрез Етерно Ясновиждане

  Ще цитирам няколко извадки от целия материал:

  Сега човекът вижда само физическото тяло на друг човек, а тогава ще може да вижда и етерното тяло, макар като една сенкообразна форма. Хората ще имат образи и предчувствия за събития в духовния свят и ще изпитат, че такива събития ще се изпълнят в три до четири дни и на физическото поле. Те ще виждат някои неща в етерни образи и тогава ще знаят: Утре или след няколко дни ще се случи това и това.
  Такива промени ще дойдат в човешките душевни способности – нещо, което можем да наречем етерно виждане. Това неминуемо ще дойде.
  А какво е свързано с него? Онова Същество, което наричаме Христос, се яви на Земята в плът в началото на нашето летоброене. То вече няма да идва в едно такова физическо тяло, защото това беше еднократно събитие. Обаче в идните времена Христос отново ще се прояви сред нас – в етерна форма. Тогава хората ще виждат Христа. Те ще са се научили чрез това етерно виждане да израстват нагоре до Него, защото обратното не е възможно – той няма слезе в едно физическо тяло, а само до едно етерно тяло.

  Обаче материалистичното разбиране ще завладее по определен начин това събитие. Днес материалистичното разбиране покварява всичко. Това материалистично разбиране не може да си представи, че душите на хората трябва да израстват нагоре до етерното виждане, а с това и до виждането на Христа в етерно тяло. Материалистичното разбиране ще си представи това събитие, като мисли, че Христос ще слезе отново в плът; че Христос ще се въплъти отново в човешко физическо тяло. Ще има определен брой хора, които ще използват това в тяхното безмерно високомерие – те ще се представят между хората като въплътения Христос.

  Ето защо близкото време ще може да ни донесе какви ли не лъжливи Христосовци. Обаче антропософите трябват да бъдат хора, които са тъй узрели за духовния живот, че няма да объркват и смесват новото Христово идване в едно духовно етерно тяло, възприемаемо чрез ясновидско виждане, с един Христос във физическа плът. Това ще бъдат едни от най-страшните изкушения, които ще се явят пред човечеството.

 3. Сава  19.06.2017 г. | 22:22 ч.

  А според вас възможно ли е душа на умрял човек да вреди или помага на живите в материалният свят ? Ако е възможно известно ли е до каква степен и дали самостоятелно може да взема решение за действията си ?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.