Рудолф Щайнер — антропософски цитати за Архангел Михаил (3)

Антропософски извадки

ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА част

Задачата на Михаил е да доведе човека по пътя на волята там, откъдето той е дошъл, понеже по пътя на мисленето е слязъл със своето земно съзнание от изживяването на свръхсетивното (в старото ясновидство) до сетивното. (GA-26, стр. 81, издание 1976. (Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил)

* * *

Михаил върви отново нагоре по пътищата, които човечеството е изминало надолу по степените на духовното развитие до ползването на интелигентността. Той ще поведе волята нагоре по пътищата, които мъдростта е изминала надолу до последната си степен – интелигентността. (Ibid., стр. 86)

* * *

Въздигащо е да се види, как чрез Михаил човешката същност се издига в духовната сфера, докато несъзнателното, подсъзнателното, разгръщащо се извън сферата на свободата, все по-здраво се сраства с материалното. Съотношението на човека към същността на света ще му става все по-неразбираемо, ако той не поиска, освен отношенията си с природната същност и процеси, да признае също и такива, които принадлежат към мисията на Михаил. Отношенията с природата се опознават като нещо, което се наблюдава навън, тези с духовния свят изхождат от нещо, което в известен смисъл е вътрешен разговор с определена същност, която човек се стреми да достигне като си изработва подходящи духовни възгледи за света.

За да може наистина да изживее импулсите на свободата, човекът трябва да е в състояние да не допуска до себе си известни природни влияния, които от страна на космоса са насочени към неговото същество. Това недопускане протича в подсъзнанието тогава, когато в съзнанието царуват сили, подпомагащи свободното разгръщане на Аза. С вътрешното си възприемане човек е убеден, че действа в свобода. За духовните същества, които от други мирови сфери са свързани с човека, нещата изглеждат другояче. На съществото от йерархията на ангелите, което съпровожда човешкото битие от земен живот на земен живот, веднага му става ясно, че човекът отблъсква космически сили, които искат да му помогнат в по-нататъшното развитие, като дадат на азовата му организация необходимите физически опори, както са ги давали преди епохата на Михаил.

Своите впечатления като същество от йерархията на архангелите Михаил получава с помощта на същества от йерархията на ангелите. Той се посвещава на задачата да даде на човека по описания тук начин сили от духовната същност на космоса, които могат да заместят подтиснатите природни сили. Това го постига като синхронизира дейността си в съвършена хармония с Мистерията на Голгота. Във въздействието на Христос в земното развитие са залегнали силите, от които човекът се нуждае в своята свободна дейност, за да замести природните сили, от чието господство се изтръгва. Само че тогава човекът наистина трябва да приведе душата си във вътрешно съзвучие и живот с Христос. (Ibid., стр. 108)

* * *

Михаил предвижда, че човекът, щом все повече използва интелигентността за себе си, ще трябва да се срещне с ариманическите същества и може да изпадне под тяхната власт, като се свърже с тях. Затова Михаил тъпче ариманическите сили с краката си и непрекъснато ги изблъсква в една по-дълбока област, отколкото е тази, в която човекът се развива. Михаил с дракона в краката си, отблъскващ го в пропастта, това е живеещият в човешкото съзнание могъщ образ на описваните тук свръхсетивни факти. (Ibid., стр. 89)

* * *

Със своята дейност Михаил стои между луциферическия мироглед и ариманическия миров разум. Възгледите се оформят под негово влияние като изпълнено с мъдрост мирово откровение, което разкрива мировия разум като божествена мирова дейност. В тази мирова дейност живее грижата на Христос за човечеството, която може да се разкрие на човешките сърца, ако се издигнат до Михаиловото мирово откровение. (Ibid., стр. 131)

* * *

ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА част

(Цитатите са подбрани от Нели Хорински.)

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Коментарите са заключени.