Рудолф Щайнер: Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили

Виртуалният Гьотеанум се обогати с още един антропософски лекционен цикъл. Името му е „Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили“ и се явява номер 222 от Събраните съчинения (GA) на Рудолф Щайнер. Седемте лекции са в чудесен превод от руски, а овациите за трудоемката работа по превода и осигуряването на материалите отиват заслужено за г-н Евгени Мангуров.

Можете да изтеглите файловете на GA-222 директно от тук:
PDF | DOC

За какво става дума в GA-222?

Честно да си кажа, заглавието на сборника ми се струваше скучно. Смятах, че тази поредица лекции обобщава информацията, изнесена в други, по-ранни лекции. Но заглавието е подвеждащо и ако имах смелостта да го променя, бих го направил! И не че нямам куража да си позволя това своеволие, но е безсмислено, тъй като името отдавна е утвърдено с немския оригинал, а също в преводите на английски, руски…

Както и да е, всъщност тези седем лекции са уникални по ред причини. Първата от тях, може би най-важната, е, че данните са качествено нови и поне досега не съм ги срещал разглеждани в други антропософски книги. След като се запознах с текста – изчетох го на един дъх –

за мен се откроиха 5 акцента:

1.

Задачите на човечеството в епохата на Съзнателната душа, която е започнала от 15. век, продължава в наши дни и ще е актуална доста време напред. Рудолф Щайнер често говори върху тази тема, но тук акцентира конкретно върху качеството на мислите и върху свободата на хората. А това ми беше изключително полезно в настоящия момент…

На всички, вярвам, ни се е случвало да изпадаме в състояние, при което не смеем да предприемем дадена инициатива или просто ни се иска да ни кажат свише какво да правим и чак тогава, като по команда, да свършим задачата, без да нарушаваме вътрешния си комфорт. Е, в сегашната епоха това няма как да стане – защото най-малкото в такъв случай няма да сме свободни.

Смятам, че не само на мен, но и на други читатели, тези лекции на д-р Щайнер, образно казано, ще им подействат като дружески и поощрителен шамар, за да се вкарат в правия път.

2.

Какво правим през нощта, докато физическото ни тяло е в леглото? От други лекционни цикли знаем, че в леглото остават физическото и етерното ни тяло, а астралното тяло и Аз-ът ни се „излъчват“ в един от невидимите светове. Там получават импулси от Ангелите, Архангелите и… Архаите.

Поставям многоточието преди Архаите, защото според този лекционен цикъл не всички хора успяват да общуват с духовните същества от тази трета йерархия над човека. А едно такова общуване ни е необходимо, ако искаме да получаваме правилни импулси от най-висшата йерархия, която може да ни въздейства пряко. И нещо повече – да помагаме активно във великите дела на Космоса.

Как да обогатим образния си език и да се свържем с Архаите, а също и как да намалим бездната между младите и старите поколения – това е нишка, която се проследява през всички лекции.

3.

От лекционния цикъл GA-177 („Духовете на мрака и тяхното сваляне на земята“), който често съм разглеждал и цитирал, вече знаем, че през определени епохи задачите на духовните същества се променят. Например в края на 19. век става пълен обрат във функциите на светлите духове и тези на мрака. И това, което е било правомерно в по-стари времена, вече е ретроградно явление в наши дни. Например в по-старо време кръвните връзки са се регламентирали от светлите същества, а нервната система е била под влияните на падналите духове. При обрата през 19 век тъмните сили започват да бушуват в кръвта, а светлите започват да въздействат в мозъка и нервната система.

Нещо подобно – научих от този лекционен цикъл – се е случило през 4. век, когато духовните същества от четвъртата йерархия над човека (а именно Властите, наричани още Елохими или Духове на формата) престават да управляват космическите мисли. До 4. век тези мисли са били техен присъщ атрибут и са се разливали около тях като светли сияния. От четвърти век нататък мислите преминават във владенията на издигащите се Архаи – третата йерархия над човека.

Както е известно, Ангелите, Архангелите и Архаите са същества, които директно въздействат над човешкото същество. И след като мислите влизат във властта на Архаите, човекът на земята постепенно придобива усещането, че мислите се пораждат от самия него – в собствената му глава. В по-ранни епохи това съвсем не е било така.

4.

Окултен факт е, че растенията имат само физическо тяло и етерно (докато при животните има и астрално тяло, а човекът има и четвърти член – индивидуален Аз). От този лекционен цикъл за мен беше новост, че има изключения в растителния свят.

Някои видове растения включват в себе си и астрални елементи, а не само физическо и етерно тяло. Тези, при които участва и астралното, всъщност са отровните видове, като татула и беладоната. За техните особености и начините, по които човек даже може да се възползва от отровата им (когато е в умерени количества), можете да четете в съответната лекция.

5.

От често обсъждани други лекции знаем, че абнормните (противодействащи или „изостанали“) Ангели са луциферическите духове; абнормните Архангели – ариманически духове; а неправомерно действащите Архаи са тъй наречените асури. Тези категории духове, най-близки до човека, основателно са разглеждани с приоритет в антропософията, понеже директно въздействат над отделния човек.

От GA-222 обаче научаваме как работят и някои от изостаналите същества от по-горните йерархии. И по-конкретно: онези Власти (или Елохими; Духове на формата), които след 4. век отказват да предадат на Архаите управлението на мислите. По този начин тези Власти „изостават“ на старата си позиция в йерархията и започват да действат като противодействащи сили спрямо нормално развиващите се Архаи. И точно във връзка с техните действия е името на лекционния цикъл – практически те импулсират някои от световно-историческите събития след въпросния четвърти век.

Както е известно, през този век започва „великото преселение на народите“, на места от запад в посока на изток, на места от изток в посока запад, а на места и от юг в посока север… Рудолф Щайнер по интересен начин обяснява, че само от посоката на действие можем да се ориентираме какви духовни сили – нормални или абнормни – стоят зад дадено историческо събитие.

* * *

Имам и някои резерви към този лекционен цикъл. Тук само ще загатна, че проблемът ми е същият, какъвто имам и с други лекции на д-р Щайнер. От една страна, той разглежда дадени събития в свръхсетивния свят, след което показва проявлението (отражението) им в събитията, разиграващи се на земен план. Дотук добре. Така и трябва да бъде.

Но…

Описанието, което Щайнер дава в GA-222 на събитията, разиграващи се на земята през 4-ти век, е едно към едно с това, което твърди манипулативната политпросветна история. Това за мен е изумително, и то не в хубавия смисъл на думата. От една страна, самият Щайнер често подчертава, че науката история дори не може да се нарече наука. (Вижте как говори по този въпрос в лекция 14 от друг лекционен цикъл.) И както историята за него не е никаква наука, понеже не обхващала духовните събития и се правели погрешни теории и заключения, така в GA-222 той доволно се позовава на същата тази псевдонаука история с всичките й манипулации и заблуди за външните исторически събития.

Дали Щайнер го е направил заради предоверяване в тази „наука“, понеже не е изследвал духовно-научно всички събития на земен план, или пък не е счел за необходимо да прави постоянни пояснения към „фактите“ на „науката“, това е въпрос, на който не мога да отговоря. Но винаги когато Щайнер допуска неточности, а в този лекционен цикъл на няколко пъти дори прибягва до стереотипи, това силно ме смущава.

Не че неточностите омаловажават изнесените факти от свръхсетивните му наблюдения, но за мен РЕАЛНОТО им проявления (отражение) на земен план не е ТОЧНО такова, каквото го описва Щайнер под влиянието на манипулациите и заблудите в политическата история, съчинена след 19. век. Напротив, именно РЕАЛНИТЕ събития, описвани в първоизворите от 4-ти век, много по-силно подкрепят думите на Щайнер, отколкото го правят манипулативните съчинения на историците от последните 200 години. — Стопанина

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

5 коментара за "Рудолф Щайнер: Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили"

 1. Огнян (Мислещ)  26.11.2012 г. | 09:52 ч.

  Благодаря на Евгени Мангуров за предоставения превод!

 2. Evgeni_Mangurov  26.11.2012 г. | 19:31 ч.

  Иване, както сме дълбоко благодарни на великия учител на човечеството Рудолф Щайнер заради жертвеното му служение на Михаил и Христос и изнасянето на толкова много истини за случващото се в духовните светове, така трябва да сме му благодарни и за правилното им свързване от него със събитията, случили се долу на физически земен план, между които, без съмнение, е и Великото преселение на народите. Мистерията на българите е много по-дълбока отколкото изобщо си представя някой днес.

 3. Стопанина  26.11.2012 г. | 20:22 ч.

  трябва да сме му благодарни

  За каквото съм му благодарен, съм благодарен. Когато, меко казано, не съм убеден в нещата, които говори и/или те влизат в противоречие с казваното от Учителя, си запазвам свободата да отсъждам със собствения си разсъдък на кого да съм благодарен и за какво.

 4. Gergana  26.11.2012 г. | 22:36 ч.

  А аз благодаря и на двама ви. На г-н Мангуров за труда, а на Стопанина за това, че, както винаги, пише интересни встъпителни думи.

 5. Стопанина  28.11.2012 г. | 15:44 ч.

  Из внешней истории и из истории религий вы знаете, что первоначально среди различных форм, через которые прошло христианство в своем, если можно так выразиться, победоносном шествии с Востока на Запад, существовали арианство и атаназийство. Те народы (готы, лангобарды и франки), которые приняли участие в том, что неточно именуется переселением народов, были первоначально арианами. (Из GA-185, лекция 9)

  Превод: От външната история и от историята на религията знаете, че в победоносния си поход от Изток на Запад християнството се е проявило в различни форми, сред които тези на арианството и атанасийството. Тези народи – готи, лангобарди и франки – които са взели участие в онова, което погрешно се нарича преселение на народите, първоначално са били ариани.

  Същото и в английски превод: From your knowledge of the history of religions you will recall that, in its triumphal march from East to West, Christianity assumed divers forms and amongst them those of Arianism and Athanasianism. The peoples — Goths, Langobards and Franks — who took part in what is mistakenly called the migration of nations were originally Arians.

  Обръщам внимание и на този цитат, от който става ясно, че Щайнер не винаги е имал време да оборва глупавите концепции на манипулативната псевдонаука история. И по тази причина се е позовавал на нея, колкото само за ориентир.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.