Колекция цитати от Учителя за Архангел Михаил и неговата епоха

Сега първият помощник на Христа е архангел Михаил, той е активният. Ангелите се сменят на дежурство, което трае няколко века. Във време на пророк Даниил дежурен беше архангел Михаил и пророкът е говорил с него. Сега е Второто пришествие, сега е краят на века. Всички неща, които са писани в 24. глава от Евангелието на Матея и 12. глава от пророк Даниил, се отнасят за сегашните времена. Тия дни на страдания, ако не се съкратят, нито една плът не би се избавила, но заради избраните те ще се съкратят…

След тия страдания които се спасят, ще влязат в Царството Божие, където има безкрайна красота. Будни бъдете! От главата на будния и праведния нито косъм няма да падне. Будни бъдете, защото само който издържи докрай на всички страдания, само той ще влезе в Царството Божие и в сегашните най-големи страдания и страхотии избраните трябва да имат вътрешен мир и вътрешна вяра, и вътрешна любов, и да не се обезкуражават, но да работят!

В 12. глава на пророк Даниил се говори за второто идване на архангел Михаил и при неговото идване ще дойдат и най-големите страдания, каквито човечеството не помни. Понеже архангел Михаил има слънчево влияние, културата, която ще донесе, ще бъде слънчева. Тогава човекът на доброто ще бъде силен, а човекът на злото — безсилен. След тия страдания много хора ще поумнеят, много общества ще се оправят.

Сега борбите на земята са отражение на борбите, които се водят в невидимия свят между Бялата и Черната ложа, но ще победи Бялата ложа — доброто. Тъмните духове ще бъдат вързани и запратени в бездната. Сега човечеството преживява своята най-важна епоха. Радвайте се, че живеете в това време, и вземете участие в изграждането на новото.

Преди архангел Михаил да вземе дежурството, дежурен е бил архангел Гавриил. Архангел Михаил е като колективна Божествена вълна, с голяма армия от ангели. Тая ангелска армия ще се раздели на четири групи, защото има четири вида хора на земята, кръвта на които не е еднаква. Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие и който е готов — ще влезе в него, ще влезе в новия живот, и това е възкресението. От живот — към Любовта Божия, от нея — към всичко.

С Любов да се работи и да се помага. Никой не може да се издигне и да придобие съвършенство, докато не обича. Сега Бог има велик план и нека винаги да Му благодарим, защото Той е, Който най-много се вслушва и обича съществата – това е Той! (Учителя за Библията, с. 10)

* * *

Казваш, че човек има пороци. Не, това е лошото влияние на лемурийците. Те са черни духове. Лошото и опасното не е в черния цвят, а в тяхната мисъл. Лемурийците са стигнали до известно развитие, но сърцето им не е обработено. Така се е създал черният цвят у тях, причина за грехопадението. Когато човешкият ум се изопачил, тогава се явили нощта и тъмнината. Тогава се създала черната раса, чрез която човечеството е дошло до най-голямо падение. Човек постепенно се повдига, но не се е освободил напълно от черния цвят. Някога казваш: „Имам черни мисли и черни чувства.“ Те са остатък от лемурийската раса.

Днес ви говоря за лемурийците като първа раса на човечеството, която, изостанала в развитието си, продължава и досега да прави пакости на хората. Друг път ще говоря за противоположната на лемурийците раса, която е носителка на Любовта и добродетелите. В който дом влезете сега, все ще намерите по няколко лемурийци, които са в борба с хората. Когато борбата се усили, хората се обръщат към Бога. Лемуриецът излиза със своята черна шпага, а светлият дух — със своята светла шпага. Борбата започва, но в края на краищата светлият дух побеждава. От този момент в дома на човека не остава нито един лемуриец. Ако лемурийците не бягаха от човешките домове, нищо не би останало от съвременната култура.

Какво е останало от лемурийската раса? — Нищо не е останало. Де е сега тази раса? — Тя е потънала дълбоко във водите на моретата. Някои от тях успели да се спасят, но и сега още живеят между хората и продължават да им причиняват пакости. И друг път Бог ще съди лемурийците; с други думи казано (на евангелски език), ще им се яви архангел Михаил, който ще се бие със змията. Змейовете — това са лемурийците, пръснати по земята.

Да оставим настрана лемурийците. Ние минаваме от една реалност в друга, т.е. от черната раса към светлата, която ръководи човечеството. Възвишените същества идат да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат на светлия висок връх. Те са носители на великите Божии блага на Земята. Това наричаме ние „грижи на Господа за човешките души“.

Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви — не за онова, което ви спъва, а за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си. (Учителя за Библията, с. 171-173)

* * *

Мнозина казват: „Да се осигурим, да си купим места, дето ще ни закопаят.“ Не се грижете за това! – „Ама искаме да бъдем близко до нашите майки и бащи.“ Казвам: Ако търсите вашите майки и бащи, вашите баби и деди по гробищата, вие се самоизлъгвате. Душите на хората не остават на Земята.

Архангел Михаил има грижа за това – той ще определи мястото на всяка душа. На вас предстои да се приготвите за този ден, когато архангел Михаил ще дойде, ще похлопа на вратата ви и ще каже: „Излезте, вие, културните хора, от своите стари къщи!“ (Учителя за Библията, с. 112)

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.