Беинса Дуно: „Внушение и вдъхновение“, „Любов и обич“ и „Ангели и хора“

Три книги с избрани цитати от Учителя Беинса Дуно:

1. „Внушение и вдъхновение“ (PDF; 0.6 MB)

2. „Любов и обич“ (PDF; 0.7 MB)

3. „Ангелите и хората“ (PDF; 0.6 MB)

Материалите са предоставени от Д. М. (Астролог).

* * *

Цитати от „Любов и обич“

Старият порядък заминава. Старите разбирания си отиват. Ново нещо иде в света. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК – 121)

Съвременното човечество се намира вече пред новата епоха на живота. Новата епоха се заключава в познаване на Бога. Познаване на Бога подразбира познаване на Любовта придобиване на знание и свобода. (ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА – 39)

В света всичко трябва да се измени. Никой народ не трябва да изнасилва друг народ, никое общество не трябва да изнасилва друго общество и никой човек не трябва да изнасилва друг човек, а всички трябва да живеят в този велик закон на Любовта. (НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО – 24)

Земята излиза от 13-та сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. (ВЕЧНОТО БЛАГО – 17)

Сега на Земята настава нова епоха… От Слънцето иде една нова вълна… Тази вълна, която сега иде, засяга човешките мозъци. (НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО – 9)

След тази култура, която е култура на петата раса, ще дойде културата на шестата раса, културата на чувствата, на сърцето, която е една от възвишените култури. В тази култура и сърцето, и умът ще могат правилно да се развиват. (ДОБРИ НАВИЦИ – 202)

Културата е резултат на усилията, които възвишените същества правят. Те работят върху умовете на хората, като внасят светлина в тях. Същевременно те внасят в сърцата им възвишени подтици, благородни желания и чувства. (МЕТОДИ ЗА САМО ВЪЗПИТАНИЕ – 202)

Новото учение е учение за Любовта – Божествената Любов, която иде не от корема на човека, но от главата, от центъра. Туй, новото, иде от съзнанието на Възвишените същества, които изпращат тия течения не в нашия стомах, но в нашата глава… Любовта трябва да изтича от главата. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ – изд. 1998 г. София – 619)

Възвишените същества от невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в новата култура – хора с чисти сърца и светли умове. (ВЛИЗАНЕ – 114)

Време е вече хората да приемат любовта и да влязат в новия живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО – 17)

От всички краища на Земята добрите хора трябва да си подадат ръка, да се обединят в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и да внесат между хората новата култура, с всички Нейни блага И Придобивки. (ВЛИЗАНЕ – 118).

Иде нова епоха в света, която пресява хората. Това е епохата на Любовта, която внася свободни, разумни отношения между хората. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 138)

Всичко, което идва, това е Божията Любов, която ще тури ред и порядък между хората. Редът и порядъкът ще дойдат и хората за в бъдеще, може би след един кратък период, ще се опознаят и ще живеят в братство. Тези идеи за братството ще дойдат и тогава управляващите ще бъдат много умни хора. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА – 183)

Като дойде новата култура, ще подеме само ония, които са готови за нея. (НОВИЯТ ЧОВЕК – 246)

Бог е създал вече новата епоха, но ние трябва съзнателно да влезем в нея и да я възприемем. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ – 45)

Аз говоря за новия живот, който сега иде. Той ще дойде чрез новата любов, която влиза вече в света. (ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА – 14)

 

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.