Важна насока от Рудолф Щайнер относно съвременната световна политика

1. Въведение

Текстът, който ще предложим на вниманието ви, е една частна бележка на Рудолф Щайнер, писана вероятно през 1918 г, към края на Първата световна война.Тя все още не е включена към пълните събрани съчинения (Gesamteausgabe), публикувани от издателството на Рудолф Щайнер в Дорнах, Швейцария. Бележката за пръв път беше отпечатана в своята цялост в ежемесечното списание „Европеецът“ (година III, издание номер 5, март 1999 г., стр. 3) на издателство „Персей”, малко преди да започне конфликта в Косово. В нея се съдържа едно кратко, много концентрирано, но същевременно и много ясно обобщение на разкритието на Щайнер, касаещо една окултна ложа в англо-американския свят, която от десетилетия насам, а и в наши дни влияе на насоките на световната политика.

Запознатите с антропософията ще разпознаят тази тематика, тъй като тя е засегната от Щайнер и в поредица от лекции, изнесени пред членовете на Антропософското ощество по същото време, особено в поредицата лекции Zeitgeschichtliche Betrachtungen („Карма на неистината: Съвременно-исторически обзор“, том 173 и 174 от Събраните съчинения).

За хора с бегли или никакви познания относно Духовната наука на Щайнер и антропософията съдържанието на предоставения текст може да изглежда странно и доста необичайно. За начало би трябвало да се отбележи, че Щайнер не говори срещу „Америка“ или „Британия“ по принцип, а само срещу една окултна ложа в англо-американския свят, която преследва точно определени и егоистични свои цели. Тези цели са в ущърб на развитието на целокупното човечество. Те са в ущърб и на същинския духовен характер на самите британци и американци, чиято истинска мисия, вместо да бъде подкрепяна, бива изопачавана от споменатата ложа.

В своята антропософия Щайнер винаги изхожда от необходимото за еволюцията на човечеството и се противопоставя на егоистичните цели на определени групи, защото тези цели могат да бъдат постигнати само във вреда на човечеството. Тази е и причината да настоява за сътрудничество между германските и славянските народи и да се противопоставя на „образователното“ формиране на източната култура под влиянието на западната окултна ложа.

Значението на духовния характер и мисията на отделните народи и нации, на които е разделено човечеството, не е фактор, който се отчита по правилен начин в световната политика. Творби, като „Сблъсъкът на цивилизациите“ на Самюел Хънтингтън, може обаче да ни наведат на мисълта, че не би трябвало да е така. Щайнер твърди, че реалното, но потайно познаване на националните характери е основата, върху която западната масонска група гради манипулирането на световната политика. Единственият начин да се противодейства успешно на тази група е да се познават тези характери и да се имат предвид. Щайнер ни дава коректни описания на някои национални характери в поредицата от лекции „Die Mission einzelner Volksseelen …“ („За душите на отделните народи и тяхната мисия във връзка със северно-германската митология“, том 121 от Събраните съчинения).

Дали и доколко човек може да има доверие на указания като тук представеното, зависи много и от това, доколко човек си е изградил доверие към цялостното учение на Щайнер. Щайнер се обосновава както епистемологично (напр. в „Истина и наука“, Събр. съч. 3), така и чрез предоставянето на практически методи (напр. в „Как се добиват познания за висшите светове“, Събр. съч. 10). Нека не забравяме, че като посветен, той е чувствал огромна отговорност какво говори пред хората. Не бива да очакваме от него изказвания „по погрешка“ или „в смисъл на нещо друго“.

За нещастие, дори и измежду антропософите (които се предполага да са най-склонни да се доверят на Щайнер) има хора, които отхвърлят аспекта за народностните характери и мисии в учението на Щайнер. Както вече споменах, не е възможно да се разграничават неговите изказвания на такива, каквито той „действително е смятал“, и такива, които „не бива да бъдат приемани сериозно, тъй като са повлияни от предразсъдъците на неговото съвремие“.

Във всички изказвания на Щайнер се подразбира неговата безпристрастност, обективност и желание да подпомогне еволюцията на общото човечество. Затова е особено дразнещо, че английският превод на лекционния цикъл „Карма на неистината. Съвременно-исторически обзор“ все още съдържа предговор, писан от един английски антропософ, в който се омаловажават изказванията на Щайнер, понеже били повлияни от едностранчиви германски сантименти, ширещи се през годините на Първата световна война.

Николас Додуел

2. Текстът на Щайнер

Борбата за зараждащата се в Русия човешка култура на бъдещето

Съществува една група хора, която дава тон на развитието на човечеството днес – тези хора желаят да управляват Земята, като използват движението на капиталистическите икономически импулси. Цялото човечество е вплетено във властовата структура, която споменатата ложа е способна да подчини и да използва („да организира“) за своите собствени цели посредством икономически инструменти.

Най-същественото тук е, че тази ложа е наясно с факта, че на територията на Русия има хора, които все още не са формирани или „организирани“ по отношение на бъдещето; там назряват импулсите за едно предстоящо обществено развитие. Добре обмислената, антисоциална цел на ложата е да сложи този импулс под свой контрол. Тази цел няма да бъде постигната, в случай че в Централна Европа се надигнат чувства на одобрение и симпатии към настъпващите импулси от Изтока и се потърси обединение с тези импулси.

Поради обстоятелството, че въпросната ложа се е разположила в англо-американския свят, сме свидетели на сегашните политически алианси (1) – те обаче са от второстепенна важност и прикриват същинските конфликти и интереси. Особено добре прикрит остава реалният факт, че всъщност се води битка между англо-американските „Плуто-Автократи“ (2) и хората от Централна Европа за това, кой да води назряващия руски културен импулс.

В момента, в който Средна Европа разкрие този факт на света, фалшивите политически съюзи ще отпаднат и ще бъдат заместени от истински. Поради тази причина, войната ще продължи под една или друга форма дотогава, докогато германските и славянските народи не се обединят в общата цел да освободят човечеството от игото на на Запада.

Остават ни само две възможности. Едната е да изобличим лъжите, които Западът е длъжен да разпространява в преследването на успеха, т.е. да казваме: „Ръководителите на англо-американската кауза издигат на преден план едно движение, което води началото си от импулсите, предхождащи Френската революция, като това движение се стреми да контролира света чрез силовите средства на капитализма. За да постигнат контрол, тези водачи използват импулсите на самата Френска революция, но само външно, като слова лишени от смисъл, зад които прикриват истинските си мотиви (3).“

Ако не свалим маската на лъжите, другата възможност е да капитулираме пред световното управление на тази окултна ложа, разположена в англо-американския свят, до този момент в бъдещето, когато от подчинените германо-славянски територии ще се надигне истинската духовна цел на Земята, но осъществяването ѝ ще изиска проливането на реки от кръв.

~ Рудолф Шайнер

3. Коментар на Томас Майер

Тези съществени насоки, оставени от Щайнер, помагат да разберем редица събития, случили се в Европа през ХХ век, повечето от тях с военен характер. В събитията влизат: установяването на „социалистическия експеримент“ в Русия по време на т.нар. Руска революция от 1917 г., дирижирана от Запад; разделянето на Германия и Средна Европа след Втората световна война; прекратяването на „социалистическия експеримент“ след 1982 г. по инициатива на Вашингтон и Ватикана; обвързването на Германия с ЕС и НАТО след нейното обединение през 1990 г.; и наскорошните военни конфликти на Балканите и в Косово.

Нито едно от тези събития не може да бъде истински разбрано, ако не се вземе предвид факта, че определени западни кръгове, опирайки се на една дългосрочна окултна политическа стратегия, упражняват конкретно влияние върху политиката на САЩ, особено външната. Бележката на Щайнер ни дава в концентрирана форма истинския ключ за разшифроването на тази стратегия на англо-американския Запад спрямо Централна Европа, от една страна, и спрямо славянска Източна Европа, която се явява люлка на идещата Шеста следатлантска културна епоха.

Още през 1893 г. английският окултист С. Г. Харисън привлича вниманието към такива планове в Западния свят. Щайнер е бил добре запознат с неговата творба „Трансцедентална вселена“ (4) и на няколко пъти я е коментирал. Харисън дори директно е изредил поредица от цели, набелязани от почиващата върху окултни принципи западна политика, напр. цели, свързани с характера и бъдещото развитие на определени народности и раси. За щастие, тези цели все още не са постигнати, но това същевременно е и още една причина да бъдат взети много сериозно. В този смисъл, няма голямо значение дали един западен политик или икономически ръководител е посветен в дългосрочните планове. Важно е да се следи дали чрез действията си благоприятства за тяхното осъществяване или не.

Една ефективна система, която отдавна спомага за култивирането на споменатите планове и цели, е клуб „Череп и кости“ към университета Йейл в САЩ. Членове на този клуб (между тях банкерът-дипломат Аверел Хариман, бившите президенти Джордж Буш-младши и Джордж Буш-старши) бяха сред първите подпомогнали издигането на правителства по света, принадлежащи както към радикалната левица, така и към радикалната десница, за да могат да ги доминират икономически и впоследствие да ги противопоставят едни на други. Не случайно текат важни, но неоповестявани връзки и обмен между англо-американските плутократи и Руската революция от 1917 г., а между тях и Третия райх на Хитлер.

Братство „Череп и кости“ ок. 1947 г. Джордж Хърбърт Уокър Буш е отляво на часовника.

Тези факти, пренебрегвани от официалната история на ХХ век, за пръв път са разкрити от американския историк Антъни Сътън в книгите му „Уол Стрийт и болшевишката революция“ (5) и „Уол Стрийт и възходът на Хитлер“ (6). Показателно е, че нито една от тези книги не е преведена на немски, въпреки че особено тук в Централна Европа те биха подпомогнали за изострянето на нашите умения да разпознаваме действителните цели на световната политика. Сътън също така е и първият, който привлече вниманието ни към международната дейност на клуб „Череп и кости“ – дейност, която този клуб продължава да върши и днес. Споменатите взаимовръзки са подкрепени от солидни доказателства в книгата му „Англо-американската върхушка“ (7).

Пред лицето на такива опасни политически намерения, които със сигурност не са насочени към благото на човечеството като цяло, трябва да се запитаме относно истинската, дълбока същност на Запада. В творбите на Ралф Уолдо Емерсън намираме отговора. В края на краищата, философията на Емерсън ще надживее онези окултисти, загнездили се в родния му континент и ограничили мирогледа си с егоистични цели. Неговата мисъл и светоусещане навлизат в реалността на вечните закони, управляващи човечеството и вселената по начин, по който и всеки от нас също може да ги схване и изживее. Тези закони надхвърлят временните интереси на малцината, изкушени от примамките на властта. Западът трябва преди всичко да се научи от своя голям син Емерсън, че единственият източник на действителните и надеждни „дългосрочни планове“ е вечната истина и вечното добро.

* * *

Превод: Гергана Мълчанова

Източник: A Fundamental Indication of Rudolf Steiner’s, With Relevance to Present-Day Global Politics

––––
Бележки от Т. Майер:

(1) Съюзът между Британия и Русия (през Първата световна война) – той прикрива по-дълбоко скритото намерение Русия да бъде подложена на „образоватеното“ влияние на Запада.

(2) Този термин на Щайнер подсилва смисъла на думата „плутократ“ – в смисъл на някой, който упражнява власт чрез материални средства. Плуто е бог на богатствата и парите, а същевременно е „автократ“ (диктатор, който не дели власт с друг).

(3) Подобни „празни фрази“ са включени например във Всеобщата декларация за правата на човека. Член 1 гласи:  „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.“

(4) Издание: New edition 1993, Hudson, New York. Transcendental Universe. Две лекции, в които Щайнер се позовава на Харисън, са Събр. съч. 184 от 7.9.1918 г. и Събр. съч. 174а от 18.3.1916 г.

(5) Издание: Morley (Australia) 1981. Wall Street and the Bolshevik Revolution

(6) Издание: Sudbury (Britain) 1976. Wall Street and the Rise of Hitler

(7) Издание: Billings, Montana, USA, 1986. The Anglo-American Establishment

Споделете публикацията

Google1

За Гергана Мълчанова

geri@otizvora.com | Преводач на свободна практика за „От Извора“. „Истината е предпоследната духовна вълна, с която се влиза в Свободата.“

Всички публикации

11 коментара за "Важна насока от Рудолф Щайнер относно съвременната световна политика"

 1. Goodman  11.08.2012 г. | 19:26 ч.

  Браво, Гери.

  Да намериш още такива полезни текстове.

 2. giordana  11.08.2012 г. | 22:37 ч.

  Комплименти Гери!

  Повече и по-подробна информация за тези тайни организации, като “Черепи и кости“, има в книгата на Никола Николов “ Новият ред“. Там са описани и други тайни организации от този тип: Фримасони, Билдерберги, Римски клуб, Трилатерална комисия, Скопци…

 3. Evgeni_Mangurov  11.08.2012 г. | 22:52 ч.

  Зад всички тези стои този,който днес става на 13 години.ЧРД Ари !

 4. Дорина  12.08.2012 г. | 14:47 ч.

  Гери, право в десятката си с този текст. Много полезен преди заминаването ми за антропософската среща в Атина / http://www.otizvora.com/files2012/antropprogram.pdf / където точно ще има дискусия върху подбрани цитати от „Карма на неистината“…

  Сърдечни поздрави и благодарност!

 5. Gergana  14.08.2012 г. | 01:54 ч.

  Благодаря за отзивите, но правото си е право – само съм превеждала, макар и като деен съмишленик. Признателност към всички хора, които проучват, съпоставят, анализират и предоставят на останалите плода на своя човеколюбив труд.
  Дано да се включат още и още!
  Да бъде!

 6. HABAPIX  04.10.2012 г. | 15:22 ч.

  Evgeni_Mangurov
  Зад всички тези стои този,който днес става на 13 години.ЧРД Ари !

  охоо цели 13 ,че къде се е приземило сладурчето? да не би да бъркате

 7. Стопанина  24.02.2014 г. | 14:00 ч.

  Нека си припомним този материал във връзка със събитията в Украйна и Русия.

 8. Силвия  25.02.2014 г. | 06:04 ч.

  Щайнер ни е предупредил за всичко!
  Но за жалост все повече и все по-често сме свидетели на това как нищо не сме направили, за да предотвратим всичко, което ще последва.
  Поредното потвърждение: http://offnews.bg/news/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82-_12/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0_303383.html

 9. Дорина  25.02.2014 г. | 20:44 ч.

  21 февруари 2014
  Стихотворение, посветено на събитията в Украйна
  Василен, 14 год.

  Свят лъжовен, свят греховен,
  изпълнен със страдание и жестоки тегоби.
  Обричаш своите чада на участ тежка и жестока.
  Безмилостен си ти.
  Ликуваш в името на победа празна,
  победа – заплатена с невинните животи.
  Сам ти ги лъжеш и превръщаш в трупове и прах.
  Разчленяваш, деформираш, унищожаваш, умъртвяваш техните деца,
  техните души, обезобразяваш техните лица.
  Смазваш всяка съпротива и убиваш без капка милост, жалост, съжаление.
  Дълбоко се разкайваш, но оставаш твърд, като скала .
  И макар да зависиш ти от нас,
  а ние от живота и пустите случайност и съдба,
  унищожихме се, чрез теб
  и сега отмъщаваш за стореното зло.
  Око за око, зъб за зъб.
  Без милост и без прошка, водим ний война безкрайна.
  За жалост, да, така е, това ни е света.
  Зарад`туй пусто разделение сме страдалци на нашата пречупена реалност.
  Но какво да се направи?
  Такъв е животът, това е и света.

 10. Стопанина  25.02.2014 г. | 22:41 ч.

  Сам ли го написа или мама помага?

  Много е добро.

 11. Дорина  25.02.2014 г. | 23:04 ч.

  Единственото, което мама прави, е че ги получава на стената си на фейсбук, в напълно готов вариант. И ги събирам. Грижа се за тях.
  Дава ми се нареждане: „Оправи там запетаите, без да бараш друго нищо!“, защото първо слага разстояние, а после запетая. Мама няма такъв стил на писане. Опитах се тактично да се намеся в ритъма в първите му неща, но бях сгълчана остро, та… нека пише, така както го чувства. Това е най-ценното. Той го носи.
  Тук съм ги събрала – попаденията му, стила му, дълбочината му са наистина шокиращи за възрастта. 😳

  http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=228&t=1562

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.