(601-700) Колекция 700 мисли от Учителя Беинса Дуно

601. Ще дойде ден, когато хората така ще се обединят в мисли и чувства, ще бъдат толкова разумни, че сякаш един човек мисли. Ще има разнообразие външно, а вътрешно еднообразие. Сега се приготвяме за този порядък. Този ден няма да бъде много далече. Даже и в този век хората ще бъдат свидетели на нов порядък.

602. Според мене нито да се изгарят умрелите, нито да се заравят в земята, но да се поставят под студ минус 270 градуса. Това е спасителното средство.

603. Добрият човек дава и не мисли какво е дал, кому е дал, защо е дал, заслужено ли е дал.

604. Родителите са само условие за раждането на детето, а то всъщност се ражда от друго място.

605. Да се занимаваш с недъзите на хората, е опасна зараза. Пиянството е нечистота. Одумването, критикуването, съмнението, подозрението, лакомията, завистта, лъжата и ред още пороци са нечистота.

606. Щом желаеш повече, отколкото ти трябва, ти създаваш злото в себе си.

607. В бъдеще, когато съзнанието на хората се развие, те ще разберат, че Земята, на която живеят, е много по-голяма от тази, която те днес познават.

608. Всеки човек е проекция на Бога.

609. Когато гордостта стане господар на всички други състояния, това е злото. Без смирение нагоре не можеш да се движиш.

610. В Природата съществува само едно право. Когато ти съзнаваш, че си част от Цялото, и работиш за Цялото, и Цялото работи за тебе – това е твоето право, и то е единствено и мощно.

611. Бог е върховната сила, която почива върху неизменната мъдрост и интелигентността. В Него са истината и справедливостта, които са образ на красотата, в Него са добродетелта и спокойствието. Бог е любов, която е над всичко, над всяко живо същество. Тайна, която е над всяка наука. Промисъл, който превишава всеки разум. Съвършенство, което надминава всяко понятие.

612. Човек, който може да загуби свободата си, не е умен. Човек, който може да загуби ума си, парите си, уважението на хората, не е умен.

613.  Отношението ви към Бога – това е вътрешният живот, истинският живот, който е живот на уединение, на самота.

614. Деветте блаженства, които Христос е дал, представляват девет метода за работа (блажени нищите духом…, блажени нажалените…, блажени кротките…, блажени, които гладуват и жадуват за правдата…, блажени милостивите…, блажени чистите по сърце…, блажени изгонените заради правда…, блажени хулените…, блажени миротворците…).

615. Водата, въздухът, топлината и светлината са ония елементи, които чистят. Изучавайте свойствата на тези сили, за да се чистите чрез тях. Чрез надеждата, вярата и любовта също можете да се чистите. Надеждата е път за чистене на сърцето, вярата е път за чистене на ума, любовта е път за чистене на душата.

616. Всички форми, които Бог е създал, са свети. Във всяка форма живее Божият дух.

617. Сърцето е съвършено, независимо и свободно – има автономно управление. Понеже то е представител на Божественото начало в човека, няма защо да правите опит да владеете нечие сърце, нито пък да позволите някой да владее вашето.

618. Всяка една клетка от организма си има сърце. И всичките сърчица са свързани в общото сърце на човека – те пулсират съобразно с него. Когато те не функционират в унисон с общия организъм, тялото се разкапва. Когато се свържете със сърцето на Природата, целият ви организъм ще е в нормално състояние.

619. В бъдеще лекарите няма да режат тялото, за да го изучават, всички те ще бъдат ясновидци. Като дойде болният, лекарят ще го прегледа отвън и отвътре, без да го пипа, понеже материята за него ще бъде прозрачна, тялото ще бъде осветено. Природата, за да скрие нещо, го оцветява. А при безцветното тяло се вижда всичко.

620. Мисълта храни човека, както  хлябът. Ако мислите не са здравословни, колкото и както и да се храни физически, той пак ще линее. Който живее по законите на любовта, на вярата, на надеждата, той и със сухи корички хляб може да бъде здрав и весел. Словото Божие е живият хляб, сгъстена Божествена енергия – колкото повече го дъвчите, толкова повече дава.

621. Не ще можете да се свържете с Природата, ако нямате в себе си онзи непреривен молитвен дух. Молитвата представлява светлина и топлина, необходими за свързване на човешката душа с Бога, с разумната Природа.

622. Доброто е в сила да преобрази злото и да го организира. Инертната материя, макар и мъртва, може да се преобрази.

623. Мозъкът на гениалния човек е създаден от особена материя, която не съществува на Земята.

624. Сърцето е свързано с Космоса, откъдето черпи жизнените си сили. Доколкото силите на сърцето се проявяват, дотолкова умът се развива нормално. Когато връзката между дейността на сърцето и Космическата енергия се прекрати, животът на човека се прекъсва.

625. Не само нечистата пот, но и нечистите мисли и чувства запушват порите на тялото, а човек се чуди откъде е дошло неразположението.

626. В бъдеще хлябът, плодовете, всички храни изобщо ще бъдат в самия човек. Достатъчно е да си помисли за крушата – и тя веднага ще дойде при него. Достатъчно е в планината да си помисли за извор – и той веднага ще бликне пред него.

627. Щом пожелаеш нещо, ти си обвързан. Щом отхвърлиш едно желание, ти си свободен. Има желания, които не трябва да се постигат.

628. Като гледате нотите и пеете по тях, мислите, че това е пеене. В истинското пеене не са важни нотите.

629. Ако не можеш да намериш Бога отвътре в себе си, отвън никога няма да го намериш. Когато го намериш в себе си, тогава ще го намериш навсякъде в Природата.

630. Астрологията произлиза от първата култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на Земята в предисторически времена. Тя е физиология на човешката душа. Всеки човек има едно слънце, което определя щастливите години в живота му. Теченията, които идват от Слънцето, проникват и в цялата слънчева система. Разумният човек използва само тези часове, дни и месеци, които са полезни за него, а онези, които му носят нещастия, ги прекарва в пост и молитва.

631. Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие и служи като резервоар, в който се влива, ако не цялата, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан. Човек се намира под влиянието на дома, в който е роден. На всеки 25 хиляди години зодиакалният кръг прави пълно обръщане. А всяка слънчева година се равнява на 25 хиляди наши години. Според слънчевите зодии, ние сме в последната.

632. По качествата, които имат различните същества, може да се разбере от коя планета идват те. В бъдеще всички същества ще се събират на Слънцето, за да образуват нов тип. Слънцето е центърът, в който се събират всички Същества, носители на доброто и на светлината. Това е обикновено твърдение, което, за да стане научно, трябва да се обоснове и докаже.

633. Формите и организирането им в човека се определят от влиянието на Слънцето върху него. Луната пък оказва влияние върху идеите и религията му. А материята, с която са облечени формите, е взета от Земята. Слънцето се занимава с ума, Луната – със сърцето, Земята – с тялото. Луната ражда идеите, но не им дава насока. Слънцето дава насоката. Земята пък е подобна на бирник – тя държи точна сметка колко е дала и колко трябва да получи.

634. Пространството, през което нашата Земя минава, е пълно с остътъци от разрушени светове, с психически утайки, останали отпреди милиони години.

635. Небето – това е съвкупност от живи същества и светове, в които се проявява Божественото. Който се е обезнадеждил, да излиза вечерно време да наблюдава звездите.

635. Всички събития, които стават на Луната, се съобщават. Вечерно време нагласете „радиото“ си на тази вълна, за да слушате новини. Около 100-150 хиляди души има на Луната, и то все учени хора. Но и чистилището е там. Ако трябва да се чистите, там ще ви пратят. Праведните са чисти, но и те като умрат, пак там ги пращат. И като ги пречистят напълно, отиват на Меркурий, на Венера и после ги връщат на Земята.

636. Луната не е мъртва – там има градини, но не са на повърхността, а под кората й. Жителите дишат етер, облечени са в етерни тела и плодовете са етерни. Портокалите се топят в устата ти, а не както тук на Земята – да ги дъвчеш, че след това да ги плюеш.

636. Щом сте неразположени, ще обичате Луната, за да оздравеете бързо. Ако се разболеете при празненето й, болестта лесно ще мине. Среброто е емблема на Луната и действа лечебно.

637. Човек, който те посещава в дома ти в новолуние, носи щастие. Дойде ли при пълнолуние, носи ти злощастие – нещо ще ти се случи, нещо няма да ти върви, ще се оплита.

638. Луната поглъща нечистотиите на Земята. Тя поглъща 75 на сто от престъпленията на хората, а остават само 25 на сто на Земята. Като се създаде втората Луна, няма да има никакви престъпления, хората ще бъдат без престъпни наклонности.

639. Всички трябва да се интересувате от Луната, защото тя оказва влияние върху нервната система, върху ума на човека. Щом мисленето, дишането и храносмилането не функционират в човека правилно, и в обществата не стават правилно. За да се изправят семействата, обществата и народите, първо трябва да се изправи отделният човек, да си създаде здрав организъм с правилни мисли, чувства и постъпки.

640. Когато се празни Луната, оказва един род влияния върху явленията в природата, когато се пълни – съвсем други, противоположни. Когато садите боб, царевица, дини или други растения, добре е това да става в периода на пълнене на Луната.

641. Астрологичните знаци са не само извън човека, но и вътре в него, в мозъка му. В мозъка на човека има слънце, около което се движат всички планети. Каквото виждаме на небето, това го има в мозъка.
Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове.
Силите на Сатурн – черния дроб и костите.
Силите на Юпитер – стомаха и слънчевия сплит.
Силите на Марс – жлъчния мехур и половата система.
Силите на Венера – бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната – централната нервна система.
Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под влиянието на Слънцето.
Юпитер управлява тимусната жлеза. Меркурий – щитовидната жлеза, а Сатурн и Уран – хипофизата. Нептун пък – епифизата.

642. Числата и тоновете на музикалната гама се влияят от планетите. До – Слънце – 1. Ре – Меркурий – 2. Ми – Венера – 3. Фа – Луна и Земя – 4 (този тон влияе на България). Сол – Марс – 5. Ла – Юпитер – 6. Си – Сатурн – 7.

643. Плодовете също се намират под въздействието на небесните светила. Черешата е под влияние на Венера, затова е кръгла. Ябълката е под влиянието на Венера и Скорпион. Растенията и плодовете съдръжат енергия от планетите, с които са свързани. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии.

644. Сладките храни се отнасят към Венера, киселите – към Меркурий, лютите – към Марс. Понеже българинът е сатурнов тип, обича солено, кисело, обича плодовете, които са скрити в черупки.

645. Всяка планета си има свои елементи на Земята. Ако разбирате Марс като принцип, ще разберете какво влияние оказва той върху Земята чрез желязото. Златото има отношение към Слънцето, медта – към Венера, среброто – към Луната, калаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – към Уран.

646. Ръцете се намират под влиянието на Близнаци и Меркурий. Краката – на Риби и Юпитер. Дробовете – на Рака, главата – на Овен. И в зависимост от това, в кой знак се намира Луната в определен ден от годината, може да се прецени дали планираната хирургична интервенция ще бъде успешна, или не. Операции не се правят, ако Луната се намира в съответния знак, който управлява дадения орган от човешкото тяло.

647. Когато една душа напусне Земята, тя прекарва около 45 години в невидимия свят, където й се правят подробни изчисления, т.е. определят нейния хороскоп. Като решат тази задача, те я пращат на Земята да реализира своя хороскоп.

648. Човек не се ражда нито щастлив, нито нещастен, обаче се ражда с условия да бъде щастлив или нещастен. Моментът на раждането определя условията на неговото щастие или нещастие. Човек не е господар на планетните влияния, но може да използва разумно това, което му носят те. Днес 75% от учените, художниците и философите се раждат под влиянието на един от петте знака: Близнаци, Везни, Овен, Скорпион и Дева.

649. Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказали влияния условията, при които даден човек се е родил. Идеите му растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно върху онези хора, които искат да се развиват духовно. Онези, които се раждат от 22 март нататък, са повече идеалисти, умът в тях работи повече от сърцето и страдат главно от главоболие. Ако някое дете се роди през декември при пълнене на Луната, то ще бъде заставено да мисли. Умът ще работи в него повече от чувствата. Студът заставя човека да мисли. А чрез мисълта разрешава и най-трудните задачи.

650. Работите на българите не се уреждат добре, понеже Сатурн ги управлява, а това означава, че успехите ще закъсняват, всичко е много затегнато, трудно ще се осъществява. Българинът обича да разсъждава, да подозира, да философства. Той е и марсианец, пълен е с енергия, най-често разрушителна. Сатурн често му разваля всичките работи. През ХХII век ще се промени съдбата на България.

651. Всички планети имат свое предназначение. В тях живеят напреднали Същества. По-напреднали по възраст и мъдрост от нас, понеже са излезли много по-рано от Бога.

652. Отличителните качества на Христовия печат са: любов, радост, мир, дълготърпение, въздържание, кротост, смирение, благост, милосърдие, вяра.

653. Печатът на дявола е числото 666 и качествата са: прелюбодеяние, плът, чародейство, ревност, кощунство, лъжа, лицемерие, безбожие.

654. Най-красивият момент в живота на човека е пробуждането на неговото съзнание или зазоряването на неговата душа. Който е дошъл до този момент, той е намерил магическата пръчица в своя живот, Божественото е огряло съзнанието му.

655. Ако човек има една висока идея, за която е готов и мъченик да стане, него не можеш да го сплашиш, той издържа на всичко. За него смъртта е лека.

656. Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което Природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички добродетели.

657. След всеки период от седем години в човека се започва една нова фаза – развитие на ново тяло. Такива тела има седем. В духовно развитите има още три, а в най-напредналите – още две. Значи в човека може да се развият дванадесет тела.

658. „Песен на песните“ е една алхимическа формула. Много неща е знаел Соломон, но има нещо ново, което той не е знаел. Нещо, вписано вътре в човека: ред, закони и принципи. Затова той съгради външен храм, подобен на Всемирния храм, с много философски смисъл, с мерки и символи, защото не знаеше, че всичко това го има вътре в човека.

659. В плода е събрана концентрирана слънчева енергия. Костилката носи в себе си дървото. Дървото, като даде плод, пак ще се скрие в костилката. Всеки човек се съдържа в своята мисъл. Онова, което съдържа твоята мисъл, това си ти. И онова, което съдържат чувството и постъпката ти, това си ти.

670. Колкото повече душата изразява своя живот, толкова по-издържлив е човешкият организъм.

671. Личността може да живее повече или по-малко, в зависимост от това, доколко е в услуга на душата. Душата се нуждае от други източници, а не от тия, от които личността черпи своя живот.

672. Всеки носи нещо специфично хубаво, което друг не може да носи.

673. Дървото се познава по плодовете му. Ако те са кисели и стипчиви, дървото има едно развитие, ако плодовете са сладки и ароматни, то има друго развитие, друга култура. Плодовете на човека са неговите постъпки, от тях съдите за развитието му.

674. Човекът е създаден от светлина и топлина. Ако ги премахнете, нищо няма да остане от него.

675. В света на Божията мисъл е създаден човекът. Във вас има от всички нисши същества по нещо.

676. Тялото на човека e една малка кутийка, в която се крият скъпоценности.

677. Бъдещето на човека зависи не от това, което взема, а от това, което дава.

678. Разумните, добрите хора, певците, поетите ще оправят света, а не политиците и парите.

679. Вън от нас има едно общество от 101 най-просветени Същества, които са завършили своята еволюция, най-съвършените Същества, които мислят ден и нощ за повдигане на човечеството. Те са турили в ход своята мисъл и един ден тя ще се реализира. Днес целият културен свят се намира под тяхно влияние. Пертурбациите, които стават, са тяхната мисъл, която те ще реализират. По-лесно е да спрем Земята в нейния ход, отколкото да спрем тази мисъл. Светът ще се поправи и един ден хората ще заживеят по братски. Тази жестокост, която сега съществува, ще изчезне.

680. Някои хора трябва да умрат, за да се подобри светът. Някои хора трябва да се родят, за да се подобри светът.

680. Ако човек идва на Земята съзнателно да помага на хората, той има свободен избор да се роди където иска. Колкото по-напреднал е в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко, когато човечеството отбелязва епохи в своя живот. Великите учители идват на Земята през всеки две хиляди години. Те внасят големи преобразования в живота на човечеството.

681. Не само да мислим за поправянето на света, а да направим така, че да няма нито един гладен човек. Хляб и жилища за всички да има – това значи да се изпълни волята Божия на земята. Хлябът, знанията, благата, богатствата трябва да бъдат достояние на всички хора и то свободно, а не само някои да се награбят, а за другите да няма нищо. Всеки да бъде учен, богат, справедлив, здрав и силен.

682. Съществата, които отклониха евреите да приемат Христа, сега са същите, които причиниха Втората световна война.

683. Само когато сърцето се новороди от човешката душа, тогава светът ще се поправи. При сегашните разбирания това не може да стане. Има ли насилия, светът не може да се оправи.

684. Каквото кажеш, това да почувстваш и да го направиш, да има строга последователност между убежденията ти и делата ти.

685. Всеки човек е точно на мястото си, без него би се нарушило нещо от целостта на битието. Човек – като ум, като сърце, като душа – е необходим и Вселената без него не може да се прояви в своята хармония.

686. Не съществува друга съдба освен изправяне на нарушените закони на живота.

687. Карма значи да допуснеш в твоя ум неща, които не са Божествени.

688. Господ ти е дал специална задача при тези условия, в които се намираш, да я решиш. Можеш да я решиш като един микроб, можеш да я решиш като човек, можеш да я решиш като духовно Същество.

689. Вие се молите на Бога, не искате да страдате, искате да избягате от изпитанията. Най-многото, което може да стане, е да се отложат страданията за известно време, но не и да се отменят. Всеки трябва да си плати за това, което е ял и пил, или трябва да сърба това, което е дробил.

690. Човек, който владее своите чувствени влечения, увеличава умствените си способности. Бог му дава светлина, пропорционална на неговите достойнства, и го поставя в условия постепенно да проникне в най-дълбоките мистерии на битието.

691. Знанието е само това, което сме опитали, другото е предположение.

692. Мъдростта е свят, в който се крият от незапомнени времена всички неща, които Бог е създал, всички неща, които възвишените Същества са създали, и всички неща, които човеците са създали.

693. Във всяка форма е скрита велика Божествена идея и като я прочетеш, ще видиш, че всяко същество е намясто.

694. Красиво е, когато човек се окаже пред изпитания и запази присъствие на духа си.

695. Ако вашата мисъл има необходимите елементи, вие ще ходите по въздуха, както ходите по земята.

696. Какво знание е това, да не можете да различите един вълк от едно агне? Какво знание е това, да не можете да различите вашия приятел от вашия враг? Какво знание е това, да не можете да различите вашия Учител от останалите учители?

697. На умния съзнанието е винаги будно, той никога не се обезсърчава. Умният всичко може да направи. За него няма нищо невъзможно.

698. Знанието е в приложението, а не във външния баласт, който човек носи.

699. Живата вода – това е Христовото знание.

700. Когато ученикът е готов, явява се Учителят.

* * *

Из книгата „900 мисли“ на Учителя Беинса Дуно.

Съставител: Лалка Кръстева (1927-1998 г.)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Коментарите са заключени.