(401-500) Колекция 700 мисли от Учителя Беинса Дуно

401. Мозъкът е направен от най-фина материя. В нея циркулират висши енергии, които са причина за проява на мислите. Духът е, който дава условия за проява на мислите.

402. За да усилите паметта си, ще намалите интензивността на чувствата си.

403. Всяка планета отразява своята енергия в човека.

404. По кой път да тръгнем? Пътят е един: по Природата.

405. Тръгнете по Божествения път. Обичайте Господа. Но как? – След като се нахраните, кажете: „Благодаря Ти, Господи, за хляба, който ми даде!“ След като пиете вода, кажете: „Благодаря Ти, Господи, за водата, която ми даде!“ След като изгрее слънцето, кажете: „Благодаря Ти, Господи, за светлината, с която ме озаряваш!“ Чувате песен, музика, виждате художник да рисува, кажете: „Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност да виждам всичко, което ме заобикаля.“ Срещнете ли лош човек, кажете: „Благодаря Ти, Господи, че разбрах какъв не трябва да бъда!“ Един ден вие много ще благодарите за лошите хора.

406. Онзи, в когото Бог живее, е запалена свещ, която всички виждат – гори и свети. Божествената свещ не е като попските, тя е свещ без пушек и гори, без да изгаря.

407. Ако дадеш пари някому, имаш ли право да си ги вземеш? От човешко гледище – да! От Божествено гледище – не! Говоря за истинските отношения.

408. Има неща, които са невъзможни за нас, а са възможни за други същества, които стоят една степен по-високо от нас. Пак са човешки същества, но не ги виждаме, а и те са материални. Ако някому се схване гръбнакът или кръстът, някое от тези същества го е натиснало. Уроките са такива натискания от тези същества.

409. Грамадна енергия е заключена в камъните, моретата, Космоса, а човек не е използвал докрай възможностите на своя мозък, нито се ползва от тези необикновени източници на енергия.

410. Когато човек е на Земята, душата обитава от време на време тялото. В бъдеще тялото ще е по-съвършено. Когато пожелае, човек ще става невидим, ще става воден, въздухообразен, ще отива на Слънцето. Новата култура, която идва на Земята, ще измени коренно хората. Ще имат знания, ще могат да превръщат материята от едно състояние в друго.

411. Скоростта на светлината не е нещо статично и граница на всички скорости. Има излъчвания много по-бързи от скоростта на светлината, пък ще дойде ден, когато човек само за един миг ще може да отиде до някоя планета или до друга галактика.

412. Теглото на Земята е числото 6 с 21 нули. Теглото на Луната е числото 74 с 18 нули. теглото на Вселената е числото 9 с 90 нули. Размерите на Вселената засега са числото 10 с 28 нули.

413. Често се докачате, защото не мислите. Казал ви някой нещо. Човек трябва да бъде толкова умен, че да не се докача никога.

414. Злото е екстракт, затова се употребява в минимална доза. Страданието също е екстракт. Ако знаете как да го употребявате, ще ви стане приятно.

415. Мястото и службата на човека се определят от неговия ум, от неговото сърце, от душата му и най-много от неговия дух. Това, което ви е дадено от Бога, никой не може да ви го отнеме.

416. Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разкъсва из пространството и пак да го събира, ще минава през всички препятствия, пропасти, прегради, без да го засегне нещо. Чрез силата на волята си той ще може да лети във въздуха като птица, да пътува от Земята до Слънцето. Има адепти, които и сега го правят.

417. Духът Божий дава енергията на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето и душата. Хилядолистникът черпи някои от цветовете си от Сириус и Орион.

418. Бог е Светлина, възвишен светъл цвят, който включва всички цветове. А всички други цветове са видоизменение на Божествената Светлина. Всички цветове са Космически сили, които проникват в целия Космос.

419. В бъдеще хората ще приемат храната направо от Природата, както днес приемат въздуха. Тогава храната няма да се мели, да се пази в хамбари, изби и кутии, да се кълца.

420. Хората на Шестата раса ще отопляват и осветяват жилищата си по съвсем друг начин. Тяхното идване ще е съпроводено с особено лазурно сияние на небето, после ще настанат промени в атмосферата и в психиката на хората. Всички разумни Същества усилено работят и пречистват както физическата, така и духовната атмосфера на Земята.

421. Тщеславният е болен, неизлечимо болен. Гневливият, завистливият, подозрителният, докачливият – също.

422. Всички болести, от които страдаме, са обвинителен акт срещу нас. Болката с морфина изчезва, но не се лекува. Причината за нея идва от друго място, но лекарите не я знаят и затова не лекуват. Те успяват само да запушат болката.

423. За да ти се даде онова, което искаш, трябва да има мнозина, които да мислят добре за теб и да те обичат.

424. Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие.

425. Всяко нещо, което може да се направи, може и да се поправи.

426. Груби сте, защото нямате вътрешна светлина. Вечер камъните са студени. Когато има вътрешна светлина, човек е мек, топъл, нежен. Щом загуби тази светлина, става студен и груб.

427. Земята под Тихия океан е скрита. Тя ще излезе над водата, това ще е Шестият континент, по-голям и по-чист от сегашните пет. Ще настъпят големи промени – духовни, умствени и физически. На Слънцето и Луната също ще настъпят промени. Този живот си отива, за да стори път на новия. Материята ще се измени. От Слънцето идват грамадни магнетични течения, които повдигат континента и го озонират. Част от Франция, Белгия, Гърция, Азия ще потъват по малко. Сахара ще се наводни и ще се създаде нова култура и климат. Европа ще стане един остров на белите.

428. Щом одумваш един човек, ти се свързваш с него и се демагнетизираш. Ти му правиш услуга, като говориш лошо за него – него го чистиш, а себе си мърсиш.

429. Ако знаете какво нещо е злото, вие никога никого не бихте осъдили за нищо.

430. Не питайте защо ви е дошло едно страдание, а кажете: „Да бъде волята Божия!“ Така ще придобиете нещо ценно.

431. Божествени сили се крият в житото. Не може химикът да открие тези сили чрез анализ. Всички други храни са като допълнение на житото. Житото и ориза ще ядете без притурки. Животните не страдат от диабет, защото ядат просото естествено.

432. Падналият няма приятели освен Бога. При най-големите изпитания мисли, че не си сам и изоставен. Бог е вдигнал хиляди паднали души, които са се уповавали в него.

433. Цялата Вселена е един жив и съзнателен организъм, жива и съзнателна душа, в която царува един мощен и жизнен дух.

434. Има мисли отровни, има чувства отровни. Има мисли, от които най-малката доза може да измени целия ви живот. Има отровни чувства, които, влезли веднъж във вас, цял живот ще са ви препятствие. Има отрови в мисловния свят, в духовния свят и най-много в човешкия свят. Нервни сте – това е отрова. Тревогата, страхът – това са отрови. Ето откъде идват разни заболявания – душевни, сърдечни, умствени, телесни.

435. Ако днес някой каже, че вярва в Господа или че е говорил с умрелия си дядо, всички ще го считат за умопобъркан. Не вярва ли, не говори ли със заминалите на Онзи свят, той минава за здравомислещ. В бъдеще хората ще мислят по друг начин и ще живеят по друг начин.

436. Благата се дават даром само на разумните хора.

437. Всеки, който нищо не ви дава и нищо не взема от вас, не ви обича. Този, който само дава, без да взема, също не ви обича. Този, който само взема, той не само вас, но никого не обича.

438. Така се молете, че никой да не знае и да не вижда, че се молите. Когато при молитвата чувствате връзка с Великото Начало, всяка мисъл у вас ще бъде ясна и всяко чувство – силно и мощно.

439. Не изнасяйте лошата страна на човека. По-добре е да кажете доброто, отколкото лошото. Изнасяйте винаги добрата страна на когото и да е.

440. Истината не се говори, а се живее.

441. Вие можете да разберете смисъла на живота само след като сте се прераждали 777 пъти на Земята, и това са били епохални прераждания, в които сте извършили нещо велико. Знаете ли колко кардинални и колко обикновени прераждания трябва да мине човек на Земята?

442. Обидили сте някого. Не се извинявайте, но когато го намерите в някакво затруднение, притечете му се на помощ, помогнете му.

443. Бързината на движението на което и да е тяло зависи от неговата интелигентност. Колкото по-бързо се движи, толкова по-интелигентно е това тяло.

444. Съвременната култура трябва да се освободи от употребата на каменните въглища, в бъдеще учените трябва да впрегнат слънчевата енергия за гориво, за отопление и осветление.

445. В бъдеще електричеството ще се пренася без жици. Тогава всеки човек ще има собствена лампа, когато мисли, главата му ще свети. Когато иска, ще я запали, когато иска, ще я загаси. Ще дойде ден, когато хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл. Това ще стане, когато се извърши коренно преустройство на нашата Земя.

446. В бъдеще ще се възстановят съобщенията между видимия и невидимия свят. Някои от вас ще бъдат свидетели на това.

447. Относно водата аз зная, че тя се е образувала по Закона на присаждането. Както върху един глог може да се присади една хубава ябълка – ябълката не е произлязла от глога, но само е присадена на него. И когато химиците говорят за елементите и взаимодействието между тях, подразбирам Закона на присаждането. Всички елементи са присадки към известни сили на целокупния живот. Скършите ли тези присадки, вие ще имате истинските елементи или силите на Великия живот, скрити в тях.

448. Умът, душата, житното зърно – три принципа, в които Бог развива своята Велика мъдрост. Божествени сили са скрити в житното зърно. То е пренесено от Слънцето на Земята.

449. Цялото пространство, в което ние живеем и се движим, е пълно със Същества от разни категории и култури, а ние плюем и се секнем, и ругаем, без да мислим каква вреда причиняваме на тези Същества, които ни заобикалят и засега са невидими за нас.

450. Да извадиш тресчица от окото си и от окото на неприятеля си – другото ще се нареди.

451. Когато се разтопи ледът и водата залее Земята, от нейната кал ще израснат най-хубавите цветя и плодни дръвчета. Доброто ще дойде от най-лошите хора. Дали вярвате в това, или не, е друг въпрос. Най-лошите хора, когато Слънцето пекне, ще бъдат най-самоотвержените, най-изпълнителните, те ще бъдат носителите на новите идеи.

452. Светлината е духът, който слиза от Слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. Всичко, каквото притежаваме, се дължи нему. Тази разумна сила – Бог – изпраща духа си и тя е, която гради у нас. Този дух създава законите и е в пряко общение с нашата душа. Без душата не може да имате понятие за духа. Когато говорим за човека, подразбираме душата.

453. Ти си точно такъв, какъвто е този, когото укоряваш или одумваш. Преди да кажеш за някого лошо, спри се, помисли, не хвърляй кал върху никого.

454. Идеята за частна собственост задушава човека. Идеята да бъдеш пръв в света, да бъдеш най-силен, най-учен, също задушава и е подобна на идеята за частната собственост.

455. Един ден, когато човешката любов се увеличи, и планетата Венера ще стане по-голяма. Слънцето днес е толкова голямо, колкото е широко човешкото съзнание и колкото е голяма разумността. Един ден, когато хората се повдигнат духовно, Слънцето ще стане по-голямо, сто пъти по-голямо. В тази епоха Слънцето влиза в нова фаза.

456. Хората не могат да разберат, че животът се продължава, като дават. Постоянно трябва да дават. И страданието продължава живота. Те жертват, и от тази жертва се продължава животът.

457. Има едно състояние, което вие не съзнавате – то е, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес, който да отнеме това, което вземате.

458. Плодовете на старото са кисели и мисията на Христа беше да донесе нов зародиш, та соковете да се преобърнат в полза на човека. Когато се присади клончето, тогава то има онази потенциална сила да преобърне всичките си сокове в полза на човешкото повдигане.

459. Който дава, той се благославя. От това, което ви е дал Бог, давайте. Силният всякога дава.

460. Без жертва и без Идея не може да има напредък.

461. Наказанието идва, за да се трансформират известни сили. Наказанието е за това – да учиш добре, да свириш добре, да пееш добре, да мислиш добре, да постъпваш добре.

462. Във всеки узрял плод е събрана енергия по законите на четвъртото измерение.

463. Да почиташ хората – това е служене на Бога.

464. Щом човек намери своето място в Природата, тогава ще има една малка радост. Свобода има само този, който е намерил своето място в Природата.

465. Материята е отражение на духа.

466. Отклони ли се човек от естествените движения, от естествения живот, губи красотата и пластичността на движенията си. Чрез движенията си човек регулира енергиите на своя организъм. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се регулират тези енергии. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло на човека чрез двойника. Той е антена, чрез която човек възприема впечатления от външния свят. Поради това двойникът обвива тялото и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре човек регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатления от външния свят.

467. За да турим ред и порядък в нашия ум, в нашата душа, в нашето сърце, необходимо е да имаме Един, Който е път за всички.

468. Духовен е онзи, чието съзнание е винаги будно и готово да изпълни волята Божия.

469. Обича го Господ, и аз го обичам. Нищо повече! Не се занимавам с неговия характер. Щом мисля за някого, че е добър, той става добър, щом мисля, че е лош, става лош. Ние сами правим вътре в нас хората да стават добри или лоши. Помислим лошо за един човек, и той мисли лошо. Помислим добро за един човек, и той мисли добро. Не мислете, че ще предизвикате любов без любов.

470. Било е време, когато на Земята е имало две слънца, щом едното залезе, другото изгрява. Тогава е имало непрекъснат ден. Голямото Слънце в нас е сърцето, малкото слънце е умът. Денем сърцето събира божествената енергия, умът я обработва. Умът е светлината на живота. Което сърцето е научило, то е научено. Което учим с ума, трябва винаги да го проверяваме със сърцето. Сегашните хора работят много с ума си, трябва да му се даде възможност да почива. Сърцето трябва да поправи работите на ума, да ги филтрира. „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Бог е направил сърцето на човека да поправи света.

471. Бог, който ни обича, най-напред ни прекарва през едно пречистване, през огън. И естествено при това пречистване ние страдаме. А като ни пречисти, той ще вложи в нас най-хубавото, което има в себе си. Ще вложи Истината в нас. Никога Бог няма да вложи Истината в едно омърсено същество.

472. Страданието е освобождаване от нечистотиите и гнойта в нас. То е чистене.

473. Ако човек не иска да ми услужи, то е, защото има едно болезнено състояние в него. Ако не ме обича – също.

474. Не може да имате правилно разбиране за живота без музика.

475. Всичките звезди са ноти на Божествената хармония. Когато вятърът духа, когато реките текат, когато цветята цъфтят и растенията растат, се чува музика – това са все музикални тонове.

476. Когато искате да прогресирате, свържете се с разумните Същества. Всеки един клон, било от науката, било от изкуствата, си има свои разумни Същества, които го поддържат. Здравето се поддържа от разумни Същества. Силата и доброто на човека се поддържат пак от разумни Същества.

477. Хората умират не от бацили, а умират от безлюбие.

478. Човешките плодове гният, божествените – не. Щом кажете, че едно дърво е ваше, нападат го гъсеници или изсъхва, или плодовете му се развалят. Вие не сте го създали, не му пращате светлина, нито топлина, а казвате, че е ваше. Щом една майка казва: „Това дете е мое!“, свършено е, то се разваля. Кои неща са ваши? Онова, което през целия живот сте опитвали, че няма никаква погрешка, то е ваше. Доброто, красивото, което е приложено, което е опитвано непрестанно, то е ваше.

479. Има дървета, които, ако ги обичате и отидете при тях с любов, ще ви дадат изобилно своята енергия, ще подобрят вашето здраве и умственото ви развитие, дори ще помогнат за религиозния ви живот. Има дървета, които са по-религиозни от хората. Какво ще кажете за дървото за познаване на доброто и злото? Нали и до днес хората се учат от него да ги различават.

480. Във всяко болезнено състояние се крие един диамант от първо качество. Само ако можете да свалите опаковката, ще го намерите. Вие още не разбирате защо ви идват страданията, как се разкрива духовният свят и защо човек трябва да страда.

481. Плашите ли се постоянно, вие разстройвате аурата си, тогава и силата ви не може да се прояви. Няма да допускате страх в душата си! Няма да допускате да ви се обели кората! Някой може да размъти аурата ви. Размъти ли се тя, човешката сила е вече парализирана. Този, който иска да работи, трябва да е спокоен.

482. Който елемент обичаш, ти го привличаш.

483. Ако умът е отправен към външния свят, аурата се размътва.

484. Страданието е един метод да се кали материята в тебе, за да се приспособи за Божествените енергии.

485. Господ чрез страданието ти предава един урок. Чрез радостта ти предава друг урок.

486. Любовта поддържа целия Божествен порядък. Всичките добродетели поддържа. Любовта е естественото състояние на духа, на душата, на ума и сърцето, на цялото тяло, на най-малките същества, които съществуват, които са знайни на Бога. Любовта прави малките работи велики.

487. Някой се безпокои, че е на ръст малък, друг – че е висок, трети – че е дебеличък, четвърти – че е сух, и т.н. За какво ли не се безпокои човек! Като се тури доброто за основа, всичките безпокойства ще изчезнат.

488. Злото няма сила, то използва вашата сила. Не се докосвайте до злото. Стойте настрана! Няма някой, който да се е борил със злото – и да е прокопсал. Не ви трябва да знаете какво нещо е лошият човек.

489. Който живее по Божествените принципи, ще бъде в мир и любов със себе си, с ближните си и с враговете си. Който люби врага си, е човек на бъдещата култура.

490. Скъпоценните камъни са децата на възвишените Същества, те имат магическа сила.

491. Вярвам в Бога, ще живея по Бога и няма да правя на никого лошо.

492. Светлината съдържа в себе си не 7, а 12 цвята, 12 извора, 12 вида материя, необходима за създаване на човешките добродетели. Земята е обвита с 12 обръча или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия.

493. Някои от елементите на Природата носят безсмъртието, което се дава на хората периодически. Жизненият еликсир идва отдалече, минава през Слънцето и слиза на Земята по една вълна на безсмъртието. Тази вълна носи нов живот, нова култура, нова епоха.

494. Човек ще се ражда и умира, докато придобие съвършенство, докато придобие живота на безсмъртието. Ще дойде ден, когато няма да се ражда и умира, но ще се вселява.

495. Под „кротък“ човек се разбира бял, светъл човек, който привлича светлината в себе си и я отразява навън. Кроткият е светещ човек, затова е определено той да наследи Земята. Кроткият човек има високо съзнание, затова може да привлича светлината. Тя се привлича от тела или съзнания, които са организирани. Светлината на съзнанието прави човека жив. Без нея той е мъртъв. Бог се проявява чрез кроткия.

496. Като има любов и мъдрост в себе си, човек има условия за придобиване на безсмъртието. Ще дойде време, когато всички хора ще преобразят съзнанието си. Това ще се наложи, защото ще станат такива промени с нашата атмосфера, че нито един човек не би могъл да остане при новите условия. Новите условия изискват нови съзнания.

497. Няма да мине много време и от сегашната култура и наука няма да остане помен, нито прашинка.

498. Страданията и нещастията на хората се дължат на това, че нямат вътрешна светлина. Външната светлина, от която се ползват всички същества, предизвиква дразнене на сетивата. Светлината, за която Христос говори, носи само живот.

499. Има учени хора на светлината, има учени хора на тъмнината.

500. Често казвате, че сте радостни, след малко казвате, че сте потънали в скръб, че мразите хората, а не можете да си обясните защо. Тече мътна вода. Защо тече? Морето се е развълнувало. Морето само по себе си не се вълнува. Има нещо извън водата, което раздвижва морето. Да кажем, че се дължи на въздуха. Въздухът, и той сам по себе си не го прави. Има нещо, което и него вълнува. Като се вълнуват, те се опресняват. Така страданията опресняват човека. Ако нямаше велико предназначение страданието, Бог не би го допуснал.

* * *

Из книгата „900 мисли“ на Учителя Беинса Дуно.

Съставител: Лалка Кръстева (1927-1998 г.)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Коментарите са заключени.