(301-400) Колекция 700 мисли от Учителя Беинса Дуно

301. Душите от невидимия свят слизат групово на Земята и се разпределят по цялото земно кълбо. Тези души са свързани помежду си така, че успехът на едни зависи от успеха на другите и загубите на едните зависят от загубите на другите. Когато някой се оплаква, че работите му не вървят добре, това се дължи на факта, че на всички души, с които той е свързан, също не им върви. И ако на едного тръгне работата добре, на всички останали тръгва. Колкото по-напреднал е един дух, толкова по-голяма е групата, която го съпровожда.

302. Всеки човек, добър или лош, който ви е посетил, всякога оставя своето влияние върху вас. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че от всеки човек се отделя една тънка материя, която пада като сянка върху онзи, с когото се среща. И вследствие на тази сянка, този човек изпитва известно неразположение на духа. Добрият и чист човек не оставя такава сянка върху хората.

303. И простият, и знаещият са едно пред Бога. Възкресението е пробуждане на Космическото съзнание, то е свързано с Бога, то е познание за Бога. Да познаеш Бога, това значи да възкръснеш за нов живот.

304. Възкресението е състояние – минаване на душата в онова същинско състояние, в което е съществувала, преди да е била въплътена в материята. Веднъж въплътена, тя се опорочава, затова всички хора без изключение са нечисти. Затова човек трябва да прави неимоверни усилия, за да може със силата на духа да очисти сърцето, ума и тялото. Причината за нечистотата е самата материя.

305. Има хиляди същества, които се намесват в процеса на вашата мисъл, които ви съдействат, за да реализирате вашите мисли и желания.

306. Бог е в мене и аз в Бога всичко мога.

307. В животните се отразява човешкият живот и животинският живот се отразява върху нас. Хубавото, което имаме, го дължим на животните. А пък лошото, което те имат, го дължат на нас.

308. Искате хората да ви обичат. Дали ли сте нещо от себе си за тях? Жертвали ли сте нещо?

309. Ако ви е налегнала някаква мъка, препоръчвам ви да си направите разходка по течението на един извор. Няма да вървите срещу течението. На връщане ще минете по друг път, ще направите един кръг. Или можете да прочетете някоя хубава книга или нещо от Евангелията. В свещените книги се крие огромна магнетична сила.

310. Ще дойде ден, когато никой няма да може да ви помогне, въпреки всичките ви приятели. Единственият, който може да ви помогне, е само Духът Божий.

311. Единственият, който може да ви избави от смъртта, е самият Бог. Нито ангелите, нито светиите, никой не може да ви спаси. Само Бог е, който спасява хората.

312. Мъчно се умира. Речете да излезете от тялото, но сте свързани с хиляди конци, отпреди хиляди години. Тъкмо се приповдигнете, и пак се връщате в тялото си. Би трябвало да влизате и излизате напълно свободно от него.

313. Всяко страдание е възможност за придобиване на нещо велико и благородно. Никой в света не се е повдигнал без изпитания.

314. Никога не искайте един човек да ви плати повече, отколкото струва предметът. Щом не иска да ви плати, тогава нека мине от вас даром.

315. Мислите ли, че се иска много голямо знание да разберете един човек добър ли е или лош? Добрият човек гори и свети. Лошият човек нито гори, нито свети.

316. Щом възприемем Божественото знание в себе си, ще създадем една нова култура. Старата култура може да служи още дълго време, но новата култура на Син Человечески ще я замести.

317. На Господа можем да се помолим с три думи: „Господи, искам да помагам.“ Или: „Господи, гладен съм.“

318. В бъдеще при вас ще остане само това, което сте обичали и което ви е обичало. Всичко, което се е въртяло около вас без любов, ще си отиде, както течащата вода си отива.

319. Ако ти обичаш някого, каква нужда има той да те обича? Това е едно неразбиране. Ако аз съм изработил една стока, продавам я и всякога искам да получа нещо в замяна на стоката, та това не е никаква любов.

320. Умрял е някой и ние плачем за него. Какво е умирането? Ако на някой човек съблекат старите дрехи и го пратят на баня да се очисти, трябва ли да плачем, че е изгубил старите си дрехи и се е облякъл в нови?

321. Приятната миризма на цветята е любовта, която те изпращат на всички.

322. Средно развитият човек има триста милиарда клетки, които живеят с него, учат се с него. А гениалният има 150 хиляди милиарда душички. Той е техен цар. В бъдеще тези клетчици ще се увеличат. Като идва човек на Земята, увеличава тези душици. Като не постъпва добре, те намаляват. Когато обича, когато е радостен, се увеличават. Радостта, която чувствате във вашето сърце, е присъствието на една новодошла душа. Степента на тази радост изразява степента на развитие на душата, която е дошла. Колкото душата е по-просветена, толкова радостта е по-голяма.

323. Звездите в нашата галактика са 150 милиарда.

324. Когато човек остане сам със себе си, когато няма никой покрай него, той е в реалното. Има ли около него хора, той е в света на сенките.

325. И болестта, и неволята са благословения за човека. Неволята е неволя, докато е неразбрана. Щом я разберете, тя вече не е неволя. Недоволството се дължи на чрезмерните желания на човека, които той не може да отглежда. За да има красиви мисли, той трябва да има храна, да ги отглежда.

326. Казваш на някой приятел: „Съжалявам, че съм те обичал.“ Какво означава този израз? Значи, че не си в състояние пак да обичаш. И отминаваш. Върни се и поправи погрешката си. Как? – Кажи: „Радвам се, че те обичам.“ В противен случай Господ ще съжалява, че и той те обича. „Понеже Бог те обича, и аз те обичам.“ – Това ще трябва да бъде мярката.

327. Някой казва за някого: „Не мога да го обичам този човек.“ Щом ми каже това, аз зная, че той не обича Бога. Любовта превъзмогва всички мъчнотии. Когато човек обича, за него няма лоши хора.
328. Когато човек възприема всичко с любов, внася живот в себе си. Плодовете, растенията, зърнените храни са все живи души. Когато ги ядете с любов, те ще ви предадат това, което Бог е вложил в тях – това е именно благословението. Така е и със Словото. Като четете Свещените книги с разбиране и любов, ще имате положителни резултати.

329. Аурата зависи напълно от човешкия ум. При каквито и условия да сте, не допущайте да ви измъчват. Това, което ви мъчи, е по-силно от вас. А щом станете вие по-силни, то не може да ви мъчи. Една мисъл ви мъчи, докато не я разберете, едно желание и една постъпка ви мъчат, докато не ги разбирате, щом ги разберете, мъчнотиите изчезват. А неразбирането осакатява аурата.

330. Аурата – това е кожата на духовното тяло. Човек трябва да има здравословна аура, за да постигне нещо.

331. В Шестата раса хората няма да умират. При заминаване те ще се дематериализират.

332. Мисли ли човек, нещастията не идват при него. Нещастие и съдба, болести и противоречия има всякога за онзи, който не мисли. Човек, който мисли, дългове няма, той обича, учи, работи.

333. Защо сме нетърпеливи? – Защото не мислим. Този, който мисли, има специално ухание.

334. Казвате: „Астрологическите условия тази година не помагат.“ Ако те не помагат, вие можете да си помогнете. Има един Юпитер у вас, който може да помогне, когато външният Юпитер не помага. Има и един Сатурн у вас. Има и една Венера у вас. Външните когато не помагат, вътрешните ще помогнат. Вие знаете, но до тази астрология не сте дошли още.
Всичките мъчнотии човек може да преодолее, макар и да се поохлузи малко кожата му.

335. Всичко, което пожелае човек, може да го постигне само в даден момент, защото часът, денят, седмицата, месецът, годината са външната обстановка на нещата. Едно растение по естествен, обикновен начин ще даде плод след четири-пет години, а има и един начин в природата, когато плодът може да стане за четири-пет часа. Тези неща само мимоходом ви ги казвам, те са за бъдещето. Знания се изискват, за да поискаш плод и той да бъде пред тебе след няколко часа.

336. Обичайте, без да се влюбвате. Влюбването е подхлъзване в крива посока.

337. Доброто е храна за човешката аура.

338. Каже ви някой: „Не те обичам. Мразя те!“ Това ви действа като удар и на мястото на удареното се получава рана. Защо това толкова ви наранява, наскърбява, обезсърчава? Ако един не ви обича, друг ще ви обича. Друг ще дойде, ще ви направи компрес на раната и ще ви мине. Ще ви излекува. После може да си кажете: Има един, който ме обича. Бог ме обича. Той е повече от всичките.

339. Човек идва на Земята, за да изправи погрешките си, а не за удоволствие.

340. Ако в твоята душа няма любов, това, което направиш отвън, нищо не струва. Не мисли, че като си дал някому сто хиляди лева, си направил добро.

341. Обезсърчението се дължи на това, че вие сте далеч от любовта, далеч от знанието. Понеже нямате любов, нямате и знания. От любовта идва доброто в света. Може да постигнете това, което искате, само по пътя на доброто.

342. Човешката мисъл е в състояние да изпъди всякаква болка вън от тялото. Има сили в човешкия ум, които са в състояние да изхвърлят вън от организма всякаква зараза и всякаква болест.

343. Във всички плодове е скрита Божията любов. Хлябът, въздухът, светлината, храната – това е Божията любов.

344. Колкото повече сребро има в кръвта си човек, толкова повече ще се ползва от енергиите на Луната. Среброто е най-добрият техен проводник. Тези енергии чистят организма. Каквито са отношенията между среброто и Луната, такива са между златото и Слънцето. Ако човек има злато в кръвта си, Слънцето ще може да му действа и да го лекува.

345. Преди да започнете една работа, кажете си: „Господ и аз ще направим това.“ И ще успеете.

346. Концентрираната мисъл и съзнателната молитва са условия за ограждане на човека, за да се запази от лоши външни влияния. Щом е ограден, той не се простудява и заразни болести не го нападат.

347. „Ще се подобри положението ми“ – служете си с това изречение, когато ви е налегнало отчаянието. С внушение може да си служите за лекуване, за усилване на паметта, за насърчаване, за понасяне на страдания, за самовъзпитание.

348. Хората могат да бъдат носители на знанието, но извори не могат да бъдат. Божественото създава идеите, а не човешкото.

349. Почти всички планети имат точки в главния мозък на човека.

350. Когато видите, че един човек прави погрешка, използвайте я, за да се учите. Защото трябва да знаете, че всяко нещо, което става на Земята, е колективен акт. Вие не знаете защо един човек се е подхлъзнал някъде и е направил погрешка.

351. Когато всички планети, звезди и съзвездия светнат в човешката Вселена, тогава човек няма да стои вързан за Земята, той ще може всичко. Всяко тяло, пречистено и обновено, образува една великолепна планета.

352. Ако твоята любов събужда любов към всички живи същества, ако усили твоя идеен живот, ако не търсиш никакви облаги от човека, когото обичаш, тя е Божествена. Ако чрез твоята любов внесеш в хората, които обичаш, живот, светлина и свобода, тя е Божествена.

353. Когато Духът надвие плътта, тогава започва истинският живот.

354. Ще жертвате всичко, за да имате всичко.

355. Ако спазвате Божествените закони, вие ще превърнете лошите си съседи, лошите си синове и дъщери, лошите си колеги в добри.

356. Това, което има начало, няма край. И това, което има край, няма начало.

357. Докато Божията любов и Духът Божий не изпълнят човека, той е странник, той е като чужденец на Земята.

358. Щом си в хармония с Бога, ти ще си в хармония с цялото битие. Това е Космическото съзнание.

359. През тази седмица ще употребявам само най-хубавите, най-добрите думи. Всичко, което ми се случи, ще го считам за добро.

360. В душата си не бива да унижавате никого, никога! Ще почитате всички и няма да се месите в аурата на когото и да било.

361. Когато правиш добро, скрий го, никой да не знае. Нека само Бог да те знае. Когато правиш зло – открий го. Нека те знаят всичките хора, за да се изправиш.

362. Празното време разваля живота.

363. Верен и истинен е този, който винаги постъпва по един начин, а не по различни начини. Човек, който обича, никога не може да каже от сърцето си лоша дума, понеже Бог е там.

364. Физическата светлина се пречупва, но има една астрална светлина, която не се пречупва на физическото поле. Където пада тази светлина, предметите стават невидими. Ако облеете човека с нея, той става невидим.

365. Всеки отделен ден има различна енергия. Във всеки ден различни разумни същества функционират. Дните се различават един от друг, месеците – също, годините – също.

366. Формула за ограждане: „В изпълнението на волята на Бога е силата на човешката душа.“

367. Земята се върти около Слънцето за една година, а Слънцето и цялата Слънчева система се въртят около централното Слънце (Алфеола) за двеста милиона години. Пресметнете тогава колко години са ви нужни, за да обиколите и проучите само нашата Слънчева система, и тогава да питате има ли Господ или не, има ли други Същества, други Йерархии, или не.

368. Никой никого не може да направи щастлив. Пътят за постигане на щастието е равновесие на физическото поле. Равновесие да има в чувствата – да не падате при всяко чувство. Равновесие да има и при мислите – да турите всяко нещо на мястото му, абсолютно никого да не ограничавате, да оставите всички същества свободни, всяко да се движи по свой път.

369. Когато се намерите пред неразрешим въпрос, кажете си: „Това, което аз не мога да разреша, Бог ще го разреши. Има неща, които само Бог може да разреши.“

370. Само Бог е любов, и когото тази Светлина озарява, само той я познава.

371. Всеки зодиакален знак си има определено място в тялото на човека и там дава своя сила и светлина или пък слабост, в зависимост от това, как е поставен в един хороскоп.

372. Ако Бог е с мене, кой ще бъде против мене?

373. Смирението е Божията благодат, която пази душата от разтление. То е вътрешна защита против всички тайни грехове, които може по всяко време да се проявят и пораснат в почвата на сърцето. Смирението държи под своята власт всичките лоши зародиши и семена и дава място на сърдечните добродетели да растат и виреят в душата, докато пуснат корени в живота на духа ни. Всеки, който носи смирението като добродетел в душата си, носи в същото време и отпечатъка на Божията святост и правда.

374. Гордостта е причина за много от заболяванията. Всички болести се лекуват чрез смирението. Човек се освобождава от болезнените състояния чрез смирение.

375. Ти можеш да проектираш една лоша мисъл към някого, но тя ще се върне и ще ти причини вреда. Една мисъл, едно желание може да ти причинят смърт, ако не разбираш Законите. А ако ги разбираш, една мисъл или чувство може да ти донесат благословение.

376. С челото се възприема това, което идва от Божествения свят. Затова то трябва да бъде открито, широко и високо.

377.  Когато някой каже, че обича, той трябва да даде, без да очаква да вземе нещо. Когато някой дава, а другият взема, и двамата трябва да изпитват свещено чувство. Обичта е свещено чувство.

378. Големите мъчнотии ще ги заобикаляте.

379. Хората страдат от безлюбие и умират пак от безлюбие. Те имат голяма любов, но главно към себе си. Ако хората имаха към ближните си такава любов, каквато имат към себе си, светът не би очаквал никакво друго спасение отникъде. Той би бил спасен.

380. Когато човек скърби, че някоя добродетел не се развивала в него, тази скръб е на място.

381. Човекът на любовта е ограден с жива светлина. Само онзи познава любовта, който живее в нея.

382. Човек трябва да има достойнство и смирение. Той сам трябва да се съди, преди да е дошъл съд отвън.

383. Земята има душа, която живее. Материалната земя е нейното тяло. Земята е магнетически свързана със Слънцето и между тях има голяма любов. В Слънцето живее един велик Дух, който е разумното му начало. Той изпраща всичко на Земята.

384. Един човек е важен колкото и една Слънчева система.

385. Ще си избирате такава храна, която е най-чиста. Пазете се от пищната храна, но и от прекаленото гладуване.

386. Когато една велика мисъл свързва умовете на хората, това е истинското свързване. Ти може да си на другия край на Земята и пак да си свързан с всички хора по лицето й, защото Великата мисъл е връзката.

387. Религиите, сектите, държавите – това са все пелени, в които майките повиват бебетата. Но когато бебетата израстат, пелените отпадат.

388. Има нещо по-свещено от иконите и Библията. Това е Христос, който е говорил Словото.

389. Магнетизмът е сила, която съдейства за развитието на Вселената и на всички живи същества. Движението на Луната около Земята, на Земята около Слънцето, на Слънцето около други слънца – всичко това се дължи на магнетизма. Той поддържа хармонията в живота, в цялата Вселена. Ако изчезне, животът не може да се проявява. Човек изгуби ли магнетизма си, става кисел, недоволен, всичко му се вижда грозно и черно. Той и на топло да седи, все ще му е студено. Магнетизмът дава привлекателността и топлотата на човека.

390. Енергията постоянно еволюира във Вечността.

391. Срещате един човек, облечен с прости дрехи, но в него има една душа, един дух, сърце, ум. Всичко това вие трябва да намерите в човека. Ако обърнете внимание само на външността му, на новата и хубава дреха, а пренебрегнете всичко друго, което се крие под тази дреха, няма да видите Божественото.

392. Някой казва: „Аз нямам условия да правя добро.“ – За доброто всякога имате условия.

393. Колкото и да ви се вижда една работа невъзможна, кажете: „Това за Господа мога да го направя.“ Също: „Тази работа мога да я направя, тя ще върви, защото е Божествена.“

394. Няма мъртва материя в света.

395. Съвършени Същества ръководят човечеството. Първоначално центърът им е бил в Атлантида, после е бил в Египет – те са ръководели строежа на пирамидите. Сега направляват събитията от Хималаите. В Европа има два клона – на Рила и на Алпите.

396. Славянството ще има велико бъдеще. Седем хиляди напреднали същества, адепти, ще бъдат вселени в славянските народи до края на двадесети век и те ще образуват една вълна на подем. Най-умните, най-добрите ще се родят в славянството и девизът ще бъде: „Братство и любов.“

397. Бог ви дава своята благодат, всичко ви дава. А възможностите да се ползвате повече или по-малко от благодатта напълно зависят от вас.

398. Минералите, растенията, животните – това е човекът, разложен на своите части.

399. Енергията на много растения взема участие при създаването на човешкия организъм.

400. Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека.

* * *

Из книгата „900 мисли“ на Учителя Беинса Дуно.

Съставител: Лалка Кръстева (1927-1998 г.)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Коментарите са заключени.