Всеки трети европеец страда от… мозъчно заболяване?!

„Близо една трета – 127 милиона от европейците страдат от някакво мозъчно заболяване, включително тревожност, депресия, главоболие – според Тадеуш Хаврот, координиращ мениджър на Европейския мозъчен съвет. Близо толкова хора имат и смущения в съня, каза доц. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в „Пирогов“. По думите му за лечението им се заделят над 3 милиарда евро.“ Източник: аctualno.com

Коментар от Стопанина: Тревожност. Депресия. И главоболие. Откога тези проблеми станаха… мозъчни заболявания? Странно твърдение, след като човек може да е тревожен и дори да има неврози, без да има каквото и да било увреждане на мозъка. Същото важи за депресията и главоболието. Дали не става дума за грешка в превода? Не. Същото твърдение е направено и в доклада на английски. А понеже има нещо странно в свързването на (предимно) душевни състояния с физическия мозък, от в. „Дума“ ни занимават с мозъчно-съдови заболявания, които обаче нямат или рядко имат нещо общо с тревожността, неврозите и депресията:

„Съдовите заболявания на мозъка обхващат широка група заболявания като исхемичните и оклузивни болести на мозъка, мозъчните аневризми, артериовенозните малформации и пр. Оклузивните заболявания на мозъка, причинени от атеросклеротичната каротидна стеноза, са една от най-честите патологии, с които се срещат неврохирурзи и невролози в света. Спонтанните интрацеребрални хематоми могат да бъдат вследствие от други мозъчно-съдови заболявания, но най-честа причина е нелекуваната или неправилно лекуванната артериална хипертония, т.е високо кръвно налягане.“ Източник: „Дума“

В доклада не се говори, че тревожността, неврозите и депресията са следствие от исхемични и оклузивни болексти на мозъка. Не става дума нито за артериална хипертония, нито за аневризми у всеки трети европеец. Безсънието и другите споменати симптоми се дължат на душевни (или ако предпочитате – психологически) проблеми. Които не е задължително да имат каквото и да било общо с физическо увреждане на мозъка.

На какво се дължи тази „епидемия“? Разбира се – не на патологични изменения в мозъка. Да търсиш източниците на безсънието, неврозите, депресията и тревогите в мозъка или друг физически орган, е просто наивно. Или е откровена манипулация. Това са душевни проблеми, които имат съответните симптоми и изражения на физическо ниво. И когато казват, че се отделят милиарди евро годино за „лечение“ на тези „мозъчни болести“, трябва да се разбира, че се харчат пари само за потискането на симптомите.

Можем да натъпчем мозъка с фармацевтични коктейли, да направим хората дрогирани „нормални“, но не можем да лекуваме първопричините, защото те не са физически. И това много добре би трябвало да е известно на тези учени, провели изследването и написали въпросния доклад, за да си гарантират още финансиране и средства за лечение „на мозъка“.

Защо всеки трети европеец има проблеми, изразяващи се в нервната система?

Учителят Беинса Дуно казва:

„Всички хора ще бъдат подложени на Божествения Огън, за да се пречистят и подготвят за новата епоха. Човек ще се повдигне на по-високо стъпало от това, в което се намира днес. Само така той ще влезе в новия живот. Това се нарича новораждане. Няма да мине дълго време и този Огън ще дойде. Той ще преобрази света и ще донесе новия морал. От космичното пространство иде една велика вълна. Тя иде с голяма бързина и ще залее целия свят. Всички, които се противят, ще бъдат отнесени от нея на друго място.

Нова фаза настава във физическия свят. Макар всички да не притежават еднаква степен на развитие, новата вълна няма да остави никого незасегнат. Не само на земята, но и в целия космос става едно преобразуване. Ако не приемете тази Божествена вълна, във вас ще настане голяма скръб. Затова кажете: „Аз трябва да бъда в съгласие с великата Божествена Любов и да действам, както Божественият свят действа.“

В сегашния век тази огнена вълна докосва вече земята. Това е силна магнетична вълна, която има няколко милиона волта. Ето къде е опасността от нея. Някои хора усещат вече нещо като сърцебиене, други — напрежение в нервната система. Тези вълни идат периодически. В едно отношение те разредяват кръвта, а в друго я сгъстяват. В едно отношение те сгъстяват нервната енергия, а в друго я разредяват. И вследствие на това много хора могат да получат нервен удар и да умрат. Огнената вълна прави хората нервни.

Единственото нещо, което човек трябва да направи сега, е да се обърне към Бога, да подобри и повиши трептенията на своето тяло, т.е. да бъде в хармония с тази вълна. Другояче ще дойдат епидемии, хората ще измират. Природата в това отношение е много строга. Тя търпи, търпи, но когато съществата упорстват в престъпването на нейните закони, тя идва и помита всичко. Както някой грънчар, който казва: „От тези грънци нищо не става. Пометете ги!“ Природата отдръпва духа си и хората измират. След това тя отново праща духа си и създава нова раса.

Сега невидимият свят употребява Огъня като най-ефикасно средство за пречистване на земята. Ние навлизаме вече в една нова зона, в едно Божествено състояние на материята, дето всички неща ще се преустроят и пречистят. Как? Чрез този Божествен Огън. Новият живот, който иде сега на земята, ще обнови материята, ще я направи по-фина. Всичко това, което принася полза, ще го въздигне, а всичко онова, което не принася полза, ще го изхвърли навън.“

и

„Туй разстройство на нервната система, което е обхванало света, е огнената пещ, в която ще горим. Огън, а не потоп, ще бъде наказанието. За тези, които вървят по Божия Път, този огън ще бъде благословение.“

и

„Ние страдаме прекомерно, с което разрушаваме нервната си система. Също така сега условията на живота са толкова лоши, че в нас се зараждат най-лошите мисли и желания за отмъщение, изгубваме вярата си.“

Горното от Учителя е казано по друг начин от Рудолф Щайнер:

„Ангелите действат главно в кръвта, а Архангелите главно в нервната система. Виждате каква огромна промяна, е настъпила в човека и тя може да бъде проследена дори в материалната структура на неговото физическо тяло. Обикновено хората си представят, че Ангелите и Архангелите витаят някъде из облаците. Обаче ако обхванем с поглед цялата нервна система, целия нервен живот на човека като място, като локализация, както и цялата кръвна система, също като локализация, и онова, което им принадлежи в свръхсетивните светове между смъртта и поредното ново раждане, тогава ние ще открием царствата на Архангелите и Ангелите.“

и

„От страна на Архангелите започна един вид възпитание на Ангелите, предназначено към това те да овладеят човешката кръв, докато самите Архангели се насочиха към овладяването на нервната система. И така, в началото на 40-те години от 19 век нещата напреднаха до такава степен, че някои от изоставащите Ангели се опитаха да излязат извън зоната на кръвта и да заемат мястото на Архангелите в нервната система. Следователно, през 40-те години се разгоря една решителна битка, която, ако разглеждаме нейното отражение в материалния свят, се пренесе долу под формата на процеси, разиграващи се между човешката кръв и човешката нервна система.“

Ванга:

„След 40 години няма да има сегашните болести, но ще се появят нови. Те ще са свързани с мозъка.“ (Обърнете внимание, че дори „неуката“ Ванга казва, че болестите ще са свързани(!) с мозъка, тоест нервната система, а не, че ще се дължат на мозъка.)

* * *

Неврологичните проблеми на все повече и повече европейци (както и на хората по света като цяло) се дължат на свръхсетивната битка между силите на злото и на доброто в свръхсетивния свят. Светлите същества, които работят чрез нервната система на човека, воюват с тъмните духове, които работят чрез кръвта.

„Колкото и материалистична да е нашата епоха, а тя се стреми да стане още по-материалистична, това не променя основното: Духовните светове ще се откриват на хората с все по-голяма сила във все повече области! Макар и днес това да не става по най-добрия начин, духовните влияния могат да бъдат доловени навсякъде. Днес повечето хора изпитват някакво неудобство спрямо духовните влияния и мнозина се срамуват да ги споделят с другите, макар че много от нещата, които хората вършат, много от техните начинания, се осъществяват само защото, да речем, те сънуват един или друг сън, а между образите на съня, се промъква едно истинско духовно влияние.
[…]
Ето защо хората научават толкова малко за онова, което днес става между тях. Това, което наблюдаваме спорадично тук или там, е само авангардът на нещо, което все повече и повече ще нараства: Духовните пориви ще обхванат хората именно защото Михаил победи Духовете на мрака през 1879 г. Антропософията и нейната Духовна наука възникнаха поради същата причина. В противен случай съответните духовни истини щяха да останат в духовния свят и не биха намерили достъп до човешките мозъци, изобщо не биха съществували за физическия свят.“

* * *

Когато човек се опитва да „рационализира“ влиянията на Духовния свят или да ги отхвърля като нещо „нетрезво“ и „несъвместимо“ с разбиранията на „общоприетата наука“, идват неврологичните проблеми – неврозите. Идват усещането за тревожност и депресиите. За да не страдат от главоболия, се налага да се адаптират към все по-силните влияния на Огъня – влиянията на Светлите сили. Не го ли направят – Ванга предича: „Хората ще падат по улиците без видима причина и без видимо да са боледували. А това е все още предотвратимо, защото е във вашите ръце.“

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

5 коментара за "Всеки трети европеец страда от… мозъчно заболяване?!"

 1. Мислещ  23.09.2011 г. | 22:44 ч.

  Странно, аз научих толкова много за духовното развитие на човек, през последната една година, колкото за всичките си останали години взети заедно не съм успял. 🙂
  Винаги съм се интересувал и винаги си задавам въпроси и се опитвам да си отговоря, относно защо сме тук и каква е целта на съществуването ни на земята.
  Най-парадоксалното е, че сега, от гледната точка на моментното ми духовно познание, което придобих (а видно от все по-усилващата се моя потребност и вътрешното ми убеждение) ще продължавам да се ограмотявам – развивам), се оказва че съм много по духовно осъзнат от доста попове и силно вярващи (до фанатизъм) хора.

  И сега, след като чета „GA_4_2 Философия на свободата – Рудолф Щайнер“, а темата изцяло кореспондира с ника дето съм си избрал за този сайт :smile:, няма как да не цитирам част от от книгата:
  Следователно няма съмнение, че в случая с мисленето ние държим хода на световните събития в един крайчец, където сме длъжни да присъстваме, когато нещо трябва да възникне. И тъкмо в това се заключава най-важното. Причината, поради която нещата ми се струват толкова загадъчни, е именно тази, че съм напълно безучастен в тяхното възникване. Тях аз просто ги намирам наготово, докато при мисленето зная как то се извършва. Ето защо за разглеждане на целия ход на световните събития няма по-изконна изходна точка от мисленето.

 2. universum  23.09.2011 г. | 23:27 ч.

  Много е хубаво, когато четенето навежда на определени мисли. Ама доколко и как мисленето по едни теми работи за духовното развитие и познание?
  Та въпросът е: Мисловно ли е духовното познание.

 3. Viktor  26.09.2011 г. | 12:06 ч.

  Само да кажа,че и на мен така ми е напоследък,трудно заспивам,сънувам някакви работи,неспокоен ми е съня и често ме боли глава,а моята приятелка като я заболи не я пуска по 4-5 дни,както и с майка ми е така,дали е това което си мисля?

 4. Човек  26.09.2011 г. | 23:40 ч.

  Предчувствах, че тази статия ще бъде написана. Ще кажа защо.
  Преди някъде месец внезапно ме удари микс от високо кръвно, учестен пулс, замайване и стягане на главата. Не можех да стоя прав повече от 5 минути – трябваше или да седна, или да легна. Помислих, че ми има нещо сериозно. Ходих по лекари, гледаха ми сърцето, правиха ми изследвания – няма ми нищо. Личната ми лекарка каза, че това е от нерви и ми предписа хомеопатични успокоителни. Вземах ги 2-3 дни, но ефекта беше нулев. Бях се отчаял – то така не можеше да се живее. Отидох при един кардиолог, който се оказа, че е и много добър психолог. Предписа ми някакви наркотични вещества за 10 дни, но също така ми каза да медитирам по 5 минути всяка сутрин – задължително. След 2 дни имаше малко подобрение от хаповете. Излекувах се обаче по време на една от тези сутрешни медитации. Просто докато си медитирих, в съзнанието ми изскочи цитатът на Дънов за „Божествения Огън“. Тогава реших да изляза навънка и да преодолея страховете си(беше ме обзел страх, че ще падна, че не мога да пазя равновесие) по най-елементарният начин – като им се отдам. И така, седнах на колелото и цяла сутрин карах – от гората до другият край на града. На следващият ден отново направих същото. На по-следващият ден ми беше полета за Германия. В самолета си помислих как на този сайт в следващите 7 дни трябва да се появи статия за психологичните заболявания на европейците и как на 100% ще бъде сложен гореспоменатия цитат на Дънов(да, буквално това си мислех, колкото и да е чудно). Като стъпих на немска земя, всичко изчезна. Бях отново здрав, бях като нов. След 3-4 дни влизам в сайта и хоп – пусната тази статия. Това ме накара и да напиша този пост. Кой пък знае, може да е полезен на някого.

 5. Стопанина  27.09.2011 г. | 13:52 ч.

  Аз се чудех откъде дойдоха тези мисли в етерното пространство – „преведи я бе, Иване, коментирай я“ – а те били твои. 😉

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.