Психология на роба: Напречен разрез на лековерния ум

Стабилността на Матрицата, както знаем, зависи от вярата на хората в илюзиите

(Превод със съкращения)

Като имаме предвид всичките лъжи и манипулации, разпространявани от средствата за масово осведомяване, ще е интересно да се запитаме: Кое кара толкова много хора да вярват на всичко, което се предлага от „официалните“ източници? Интересен е и въпросът: Как функционира техният ум? Как е възможно даден човек да поглъща официалната информация толкова лековерно и без да си задава най-елементарните критични въпроси?

Тези хора, както се оказва, страдат от нещо, което наричам Синдром на лековерния ум. Това е повреда в психологическите процеси, които филтрират информацията – в резултат на това достоверността на информацията се приема с оглед на източниците, а не на тяхната целокупност. Хората със Синдрома на лековерния ум щедро даряват с вярата си държавните власти, техните институции, средствата за масово осведомяване, лекарите, учените — изобщо всеки, който е облечен в някакъв авторитет.

Там, където един трезвомислещ, интелигентен човек би повдигнал смислени въпроси относно информацията от даден източник, страдащите от лековерен ум практически приемат всяка информация от източници, имащи някакъв реален или предполагаем престиж в обществото.

Властите никога не лъжат. Как се стига до това заключение? Това е интересен процес. Лековерните хора вярват, че властите и техните институции са способни да лъжат, но в същото време вярват, че властите, институциите и лекарите НИКОГА не биха избрали да лъжат — дори това да е в техен интерес.

Моля, обърнете внимание на следното. Тези лековерни хора наистина вярват, че политиците или лекарите са способни да лъжат, но не биха го направили. А защо не биха излъгали? Защото тълпата с лековерните умове вярва, че представителите на властите и медиите действат, като се ръководят от кодекс на честта (въпрос на чест). Така че дори да е в интерес на политиците да лъжат, това просто не би могло да се случи, защото ще влезе в конфликт с въображаемия кодекс на честта.

Къде съществува този кодекс на честта? Къде е записан? Никъде, разбира се. Той е напълно илюзорен. Но за лековерния ум той изглежда реален. Интересното е, че този кодекс съществува само във въображението на наивните, но те проектират този кодекс на честта върху източниците с авторитет, като вярват още, че тези източници се ръководят от него.

(Бел. Стопанина: Не знам защо, но авторът Майк Адамс не търси произхода на вярата в авторитета и разглежда това явление като внезапно придобита болест. Вярата в авторитета е възпитавана още от най-ранна детска възраст. Първо от детето се изисква да слуша родителите и бабите си, като му се втълпява, че те са безпогрешни и винаги действат в интерес на малкото. А после тази мисловна матрица се налага и от образователната система, като се натрапват разбиранията кои са „честните и добрите“; кои са „лошите и опасните“. Това е валидно за времето преди т.нар. Преход, когато учехме за „Партията любима“ и „богомилите-анархисти“, но важи и за днешното време, когато учебниците се пишат от корпорациите и целят възпитаването на безкритични консуматори.

За вярата в авторитета говори и Рудолф Щайнер: „Днес понякога е доста трудно да се приемат позициите на високо образованите и културни хора. За съжаление не по-малко трудно е да се убедят широките маси в нелепите становища на техните „просветители“. Естествено, съвременните хора твърдят, че не вярват сляпо в авторитета. Обаче това е само тяхното мнение. Практически вярата в авторитета е дълбоко заложена в човешката природа.“)

Екстремна форма на лековерие

Ето как човек с лековерен ум стига до убеждението, че новинарите винаги оповестяват истината: Информационните агенции имат чувство за чест, а тази чест изисква от тях да съобщават само истината и никога да не манипулират новините. Така че новините, предлагани от медиите, никога не са едностранчиви и в тяхната подборка никога не се взимат предвид интересите на политиката или на рекламодателите.

Едно такова схващане за света, разбира се, е смехотворно и наивно. Но въпреки това е в ядрото от системата вярвания на поне половината човечество — то все така вярва на всичко, което казват властите, медиите, изобщо хората, облечени с авторитетен костюм.

Друг интересен аспект е, че лековерният ум е наивен и във вътрешен смисъл, защото не разпознава собствената си лековерност. Напротив — такъв ум се смята за рационален ум. Мнимият рационален ум вярва, че работи като критичен филтър на постъпващата информация, но дори това е самозаблуда. Всъщност мнимият рационален ум използва „автоматичен филтър“, който пресява и отхвърля всяка информация, която влиза в противоречие с информацията от официалните източници. Това е ключово за разбирането на лековерния ум — за него не е важно качеството на информацията, а „истинността“ се определя от това дали данните се предлагат от официални източници, или не.

Великденският заек уби Осама!

Нека илюстрираме горното с един силно преувеличен пример. Лековерен човек попада на новината, да речем, че Великденският заек е убил Осама Бин Ладен. Под гръмкото заглавие се уточнява, че до трупа на Осама са открити боядисани яйца, а за това, че Великденският заек е бил там, свидетелствали и намерените пера.

И така, един интелигентен и истински рационален ум ще си зададе много въпроси. За начало: какво общо имат зайците с перата? Освен това самият Великденски заек е измислен герой. И най-важното: Как е възможно, дори да съществуваше, Великденският заек да убие Осама Бин Ладен? След като разгледа критично новината, интелигентният човек няма друг избор, освен да стигне до заключението, че тази новина е измислица. Със съответния извод, че властите, които разпространяват една подобна новина, лъжат народа.

Един лековерен човек обаче няма да се запита дали зайците имат пера или дали Великденският заек е способен да извършва военни операции. (Бел. Стопанина: Това е много важен аргумент на автора. Моите впечатления са същите – мнозина избягват да задават въпроси, защото това би означавало, че не са сигурни или не знаят нещо. И се страхуват да не им се присмеят за незнанието.)

Вместо това, лековерният човек първо ще потърси дали информацията е потвърдена от други източници и на основата на това ще определи дали новината е вярна. Такъв наивен човек ще включи телевизора си или ще сърфира в интернет, за да намери препечатки на „официалните“ източници. Щом попадне на CNN, FOX News или на друг „официален“ източник, който потвърждава убийството на Осама от Великденския заек, тази новина се превръща в „реална“ за лековерния ум. След това мисловната обработка на информацията приключва и данните се поставят в графата „абсолютна истина“. От този момент нататък никой не може да оспорва реалността за лековерните.

Няма смисъл да спорите с лековерните — те са имунизирани срещу факти

След като илюзорната реалност е възприета, критичните функции на мозъка се изключват. От този момент нататък, колкото и нови факти да се натрупват, не могат да разклатят установената „реалност“. Например един човек, който вярва в официалното обяснение на събитията от 11 септември 2001 г., вече е приел една версия, подобна на тази за Великденския заек, при която терористи извършват самоубийствени атентати със самолети срещу кулите-близнаци на Световния търговски център. Защо тогава падна и Сграда 7, след като в нея не са се разбивали самолети, а тя се разруши по всички правила на контролираната имплозия? Как е възможно сгради от бетон и стомана внезапно и магически да се сринат в перфектен структурен синхрон само защото в тях е имало пожар?

Работата е там, че отговорите нямат значение за лековерния ум. Няма място за факти в техните глави, защото всяка „приключена“ тема вече се е превърнала в култова вяра към (информацията от) институциите и властите. Бяхме свидетели на нещо подобно и при култа  Heaven’s Gate в Калифорния преди няколко години. Лидерът на този култ — мъж на име Епългейт — се обяви за единствен източник на авторитарна информация пред своите последователи. Той наистина беше възприеман като източник на самата истина и твърденията му бяха възприемани без въпроси или наченки на скептицизъм. Така той лесно успя да убеди последователите си, че извънземна цивилизация ще паркира една летяща чиния от другата страна на една комета — и всеки, който се самоубие, ще се транспортира в извънземния кораб (или нещо подобно).

Вярата в подобна история може да ви изглежда глупава… докато осъзнаете, че политиците по света използват същите култообразни тактики, за да накарат своите „последователи“ да вярват безкритично във всичко, което им бъде казано. Ако президент Обама обяви, че извънземна раса ще приземи кораба си в поляната пред Белия дом, а хората, които гласуват за втория му мандат, ще се пренесат в безсмъртно извънземно тяло, със сигурност милиони ще му повярват. Може и да са десетки милиони. Те дори ще го гледат сякаш е междугалактически светец. (Това дори не е преувеличение, като имаме предвид, че някои лековерни фанатици сравняваха Обама с Буда и Христос — бел. Стопанина.)

Друг напълно реален пример е онзи с радиопредаването, което обяви, че извънземни атакуват Земята и унищожават градовете ни. Огромна тълпа от хора повярва, че това наистина се случва… И не защото в него имаше някакъв смисъл, а защото информацията беше разпространена от източник, в който вярваха. За тези хора нашествието на извънземните беше толкова сигурно, колкото за днешните последователи на властите е сигурна официалната история за „наскорошното убийство“ на Бин Ладен.

В хода на историята много теории на конспирацията се оказаха верни

Лъжите на властите са явление, което датира още от началото на държавите. Не всички конспиративни теории са верни, разбира се, но много от тях бяха доказани с времето. Ако някой твърди, че „конспиративните теории са безсмислици“, в думите му няма вложена мисъл и затова са истинската безсмислица.

Какво означава да не вярваш в конспиративни теории? – Това означава, че не допускаш вероятността двама или повече души да седнат, за да заговорничат как да постигнат дадена цел чрез неетични и измамни действия. Боже мой, та това описва реално всяка среща в заседателната зала на всяка голяма корпорация по света! Конспирациите, тоест заговорите, не са просто норма; те практически са синоним на съвременния капитализъм! В момента, в който пиша тези редове, компанията Apple беше обвинена в заговор да поддържа заплатите на служителите си изкуствено занижени.

Чудя се: Дали хората с лековерни умове не вярват и в конспиративната теория за Apple? Нима всички такива теории биват отхвърляни просто заради думата „конспирация“? (Авторът може да се обзаложи, че в много от патологичните случаи на лековерие се постъпва точно по този начин — бел. Стопанина)

(…Съкратен абзац за популярни конспиративни теории, които в крайна сметка са се оказали истина…)

Най-честите заблуди на лековерните хора

Ваксините са нещо добро. Тази вяра, че ваксините са „сигурни и ефективни“, се дължи на това, че го казват лекарите и маркетинговите отдели на фармацевтичните компании. А не защото твърдението може да се подкрепи от научни доказателства.

Икономиката е в страхотна форма. Мислите на лековерните лесно се отклоняват встрани от факта, че националният дълг възлиза на 14 трилиона долара. Като този дълг нараства всеки ден, независимо от фантасмагоричните „спасителни мерки“, които кроят политиците във Вашингтон.

Държавните власти и корпорациите се грижат за нашите интереси. С други думи — фармацевтичните компании искали да намерят лекарства, за да излекуват всеки човек. Държавните институции не се занимавали с друго, освен да помагат на народа. Извод от такива схващания: Трябва да престанем да задаваме въпроси и просто трябва да правим каквото ни кажат.

Всичко е вечно. Нямало такова нещо като изчерпване на петролните находища. Лековерните вярват, че светът може да си кара с корумпираната икономика безкрайно. Нямало да свърши нито газта, нито питейната вода, нито ще се изтощи почвата, нито ще се стигне до оскъдица на природните ресурси. Просто трябвало да използваме, каквото можем, след което да го захвърлим.

Хранителните добавки са безвредни. Нали? В противен случай регулаторните органи нямаше да ги одобрят? Дали?

Няма такова нещо като лек за рака. Крайните песимисти и наивната тълпа вярват, че ракът никога не е бил лекуван! Ако имаше лек за рака, щяхме да сме чули нещо за това, нали? (Защото може би всеки учен знае всичко, което може да се знае, разбирате ли…)

Няма цивилизации на други планети във всемира или друг тип същества в нашата вселена. Невероятно, но се вярва, че сме единствените интелигентни форми на живот, които някога са съществували. Всеки опит да се говори за космическа интелигентност се приема за „въздухарски глупости“. И също така нямало живот на Марс.

Билките и растенията нямали медицинска стойност. Точно така ща да е — само фармацевтичните химикали могат да ви „излекуват“, защото това го казват лекарите. Билките и други растения нямали никаква стойност, освен калориите в тях — настояват лековерните.

Мога да изброявам и още — заблуда подир самоизмама подир заблуда… Лековерният ум, както изглежда, попива всичко, идващо от „достоверен“ източник. От друга страна, същият този лековерен ум е готов да се присмее на безусловни факти, ако не идват от достоверните източници или направо противоречат на тях.

Как да се излекуваме от Синдрома на лековерния ум

Интересното е, че повечето хора, включително интелигентните и скептиците, някога са били представители на тълпата от лековерни. В един момент просто са се „пробудили“ и са започнали съзнателно да задават резонните въпроси за света около тях. Интелигентните и информирани скептици са тези, които питат неща като:

• Защо двадесет различни средства за масово осведомяване разгласяват една и съща новина, като използват едни и същи думи, при това в един и същ ден? Ако всеки от тях е провеждал собствено разследване и е имал репортери на различни места, нямаше ли новините им да бъдат различни?

(Бел. Стопанина: Над 10-годишната ми опитност за редица печатни и онлайн издания отдавна е дала обяснение на този „феномен“: Няма как новините да са различни, след като за външните новини се правят преводи от едни и същи „авторитетни“ международни агенции. И дори за новините от страната често се перифразират т.нар. прес релийзи (сводки за пресата) от министерствата. Отделно може да се говори много за участията на журналистите в различни т.нар. събития, но това е твърде обширна тема.)

• Защо политиците от Вашингтон се заеха да спасяват Уол Стрийт с много трилиони долари от данъкоплатците, а данъкоплатците продължават да са задължавани да плащат данъци на Вашингтон? Ако Вашингтон може магически да създаде трилиони долари за един ден, защо тогава плащаме данъци?

• Защо Агенцията по земеделието активно заговорничи с биотехнологични компании за одобряването на генно-модифицирани семена, без да има научни доказателства за тяхната сигурност в дългосрочен план?

• Живакът е един от най-токсичните елементи, известен на съвременната наука. Защо тогава го поставят умишлено в устите на деца под формата на „сребърни“ пломби? И защо ги наричат „сребърни“, след като всъщност съдържат повече живак, отколкото сребро?

Откъде идва флуоридът, който се използва за флуоризация на питейната вода във водоснабдителната система? Ако флуоридът наистина беше полезен за хората, защо е толкова опасен за съхранение и защо до днес е смятан за опасен химикал от Агенцията за регулация на храните и лекарствата?

• Какво се случи наистина на 11 септември 2001 година? Защо се срути Сграда 7, която не беше поразена от самолетите? Защо разчистиха и укриха останките от падналите сгради, преди да може да им бъде направен експертен анализ?

Ваксините наистина ли са безопасни? Къде е проучването, което съпоставя ваксинираните деца с такива, които не са били ваксинирани? Защо фармацевтичната индустрия не допуска провеждането на такива изследвания?

• Защо раковата индустрия се занимава предимно с облекчаване на мъките от рака и набирането на онкоболни, вместо реално да лекува рака и да сложи край на епидемията? Защо индустрията отказва да говори за канцерогенните химикали или за противораковото действие на витамин D?

• Защо все още разрешават използването на токсични хранителни добавки? Каква е истинската история зад решението на Агенцията за регулация на храните и лекарствата да разреши употребата на аспартама като подсладител? Защо тази Агенция от няколко десетилетия отказва да говори по предходния въпрос?

• Защо медико-полицейската държава вече си позволява да изпраща въоръжени мъже, за да принуждават родителите да дрогират децата си с лекарства? Що за медицинска система е тази, която смята за необходимо да използва насилие, за да получава подчинение?

• Защо Бил Клинтън бомбардира Судан точно в разгара на кризата с Моника Люински? Защо Обама ненадейно обяви смъртта на Бин Ладен точно в разгара на скандалите около акта му за раждане и рожденото му място?

• Защо продължава „войната срещу дрогата“, когато прилаганите безумни мерки отдавна се доказаха като неефективни? Защо не се говори за факта, че тази война единствено увеличава броя на хората в затворите, а търговците на наркотици стават още по-богати, защото се вдига цената на стоката им?

• Защо Агенцията по сигурността на транспорта (TSA) продължава да бърка в гащите ни, след като знаем, че Осама вече е мъртъв? Нима не беше той причината, която създаде TSA с нейните 60 хиляди агенти?

Един интелигентен човек, способен на критична мисъл, ще си задава такива и много други въпроси. Най-малкото защото те задоволяват вроденото човешко любопитство. Но лековерният човек ще направи друго — той ще атакува тези, които задават въпроси. Дори само заради „наглостта“ им да задават такива въпроси. (О, Майк, знам, знам… На мен ли го казваш, брате! – бел. Стопанина)

(…Съкратен абзац за американски знаменитости, които в различна степен и по различен повод задават въпроси като горните…)

Тези, които задаваме въпроси, не само дразним властолюбците, но всъщност сме много опасни. Защото най-опасното занимание днес е да помагаш на другите да се пробудят за нещата, които реално се случват около тях.

Думата „пробуждане“ е толкова силно мразена от мрежата корпорации, политици и медийни клакьори, че те биха направили всичко по силите си да предотвратят каквото и да било пробуждане. Стабилността на Матрицата, както знаем, зависи от вярата на хората в илюзиите.

От друга страна, много по-лесно можеш да властваш, ако хората просто вярват на всичко, което им кажеш. Лековерните хорица са най-добрите гласоподаватели и перфектните роби. Но пък са отвратителни събеседници.

Автор: Майк Адамс

Източник: Natural News

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

21 коментара за "Психология на роба: Напречен разрез на лековерния ум"

 1. ------  06.05.2011 г. | 03:20 ч.

  Често се опитвам да кажа на хората за отровите, които ни слагат в напитки и в пастата за зъби, за да имаме „по – здрави“ зъби. Не очаквам от тях да ми повярват, глупаво би било, очаквам да влязат в интернет и сами да преценят. В замяна съм получавал пренебрежително отношение, веднъж казах на една зъболекарка за флуорида, казах и, че по дори по масовите медии вече излиза информация за вредата от него. Отговорът и беше думите: „това са глупости“. Прекалено е, как може да съм с чисти намерения, а те да ми се смеят и да мислят, че съм луд. Сами копнеят за отровата, обичат я 🙂 След такива моменти почти винаги съм съжалявял, мислил съм си: „трябва да си държа устата затворена“.
  „Ваксини, давай ваксини, ще слагаме в кръвта на децата ни живак, той е полезен! Благодарение на ваксините сме по – устойчиви на глобалното затопляне :)) Дааааа, глобалното затопляне, то е факт, CO2 който издишаме трябва да се се таксува :))“

  КЪМ СТОПАНИНА
  Ти лично, ако имаш дъщеричка, би ли платил на докторите само и само, за да не и слагат ваксини. Една дузина факти доказват за вредата от тях. Мен ме тревожи мисълта, ако имам дете, някой ден, как да му спестя имунизациите, когато самата среда те мачка!? Така са програмирани всички, да си призная бих се чувствал по – комфортно ако се примиря с условията. Не мога да се откъсна от „матрицата“ в здравеопазването.
  А има ли полезни ваксини?

 2. Flame guardian  07.05.2011 г. | 00:45 ч.

  @ Kampfeer

  „Започни да общуваш повече с хора (към стопанина). Масово явление е хората да НЕ вярват в политиците. Вземи едно проучване от средата на мандата на някоя държава за доверието в правителството и гледай. Има малка част която въпреки това заблудено вярва, има и една друга, която обратно на тях не вярва на нищо, защото мисли, че лъжат … двете са еднакво глупави.“

  Разбира се, че не вярват в политиците ако ги попиташ направо. Те се показват мислещи, но това е само на повърхността. Моят опит показва, че въпреки неверието им като цяло в политиците, хората си имат по някой фаворит, за който си затварят очите, някой който за тях е различен. И естествено те не осъзнават своята сляпа вярност. Другите, които са осъзнали цялото безсмислие не гласуват и не правят нещо друго, затова положението си остава същото. Ето ти един пример: Хитлер. От днешна гледна точка идеологията му е чудовищна и абсурдна. Но въпреки това, той идва съвсем законно на власт и увлича огромната част от народа в убийства и зверства, във война от която германският народ само губи. Има интервюта с германци оттогава, които признават, че при нормални обстоятелства никога не биха одобрили избиването на невинни хора и от дистанцията на времето не могат да разберат как са приемали геноцида на Хитлер над евреите, циганите, хомосексуалистите и т.н. Това се нарича групово мислене. Известен факт е, че критичното мислене което всеки човек притежава като единица се изключва когато той стане част от тълпата. Тълпите познават само простите и крайни чувства, те са способни да възприемат само абсолютни истини. И днес силата на обществото е огромна. Повечето хора се страхуват да направят нещо извън общоприетото. Това е някакво стадно чувство, нещо животинско заложено в нас, инстинкт ако искаш, аз го приемам за враг на разума.

  „Хората от край време се доверяват на авторитети … – защо ? Ми нормална защитна реакция.“

  В стадото лидерът обикновено е най-силното животно. По аналогия хората сега несъзнателно приемат, че тези отгоре са най – умните и морални хора и тях трябва да слушаме.

  „Историята 9/11 е пример за такова нещо.
  Ето няколко неверни факта, които се цитират във филма цайтгайст, на който толкова много наивници вярват :
  Там казват, че пожара е бил следствие само от самолетното гориво – това не е вярно имало е и други източници на гориво.
  Казват, че няма подобен случай в който сграда да падне под тежестта на последните етажи – това също не е вярно има такива случаи, дори точно при атентати.
  Дават снимка с малка дупка на пентагона … изненадващо дори за мен намерих снимка още на първа страница в гугъл, която е на същата част от пентагона … и показва обратното :)“

  Кои според теб са другите източници на гориво? Поправка: казват, че няма случай в който усилени стоманени колони да се разтопят от самолетно гориво. Стоманата се топи при над 1300 градуса по Целзий, максималната температура на пламъка от самолетно гориво е под 300 градуса по Целзий. Кулите са построени със структурата на Виранделовата решетка, имало е пожари при небостъргачи със същата структура които са горяли доста по – дълго и не са паднали. За Пентагона: Дай я тази снимка да видим, а какво ще кажеш, че по поляната изобщо нямаше големи части от самолет. Официалното обяснение е, че самолетът се бил разстопил. Уау!

  „За лекарите и СЗО темата също е интересна. Действително се пречи на въвеждането на иновативни технически средства, които биха помогнали на много хора да не използват лекарства … но интересното е, че в подобни материали за конспирация на СЗО съм срещал купища щуротии и нищо за неприетите разработки, за които ни разказва един професор и за които съм чел … в форуми за физика и електроника… 🙂
  Защо хора, които се занимават с това са изпуснали толкова дискутирани теми в научната среда, а се съсредоточават върху бабини дивотии ? Може би защото изобщо не са проучвали нищо. „

  Пък свинщината в здравната система е съвсем очевидна. Какво ще ми кажеш за истерията около свинския и птичия грип, която струваше милиони? И какво се оказа? Много шум за нищо. Още помня новините по БТВ. Репортажът за свинския грип беше нещо такова: „Нова грипна епидемия. AH1N1 мутирал. В Южна Америка вече има 60 болни човека.“ Значи в цяла Южна Америка има цели 60 човека, които са болни и това е световна епидемия. И освен това в семейството ми има човек, който е развил ужасно заболяване след ваксина.

  „Рабирате ли, една конспиративна теория се продава много по-добре от колкото една истинска, по същия начин по който медиите биха отразили по-добре протест прерастнал във бой, от колкото протест, който е протекъсл спокойно. Защо ?
  Защото хората искат да четат, да гледат и да научават за тайни неща, скрити неща, неща които уж другите не знаят. Това ги кара да се чувстват силни, а хората се нуждаят да се чувстват силни и запознати. „

  Абсолютно вярно. Така е. Изведнъж стана модерно да се слушат конспиративни теории, а и е странно откъде тези хора знаят толкова много и го споделят така лесно с нас. Виждаш ли, това е друга система за контрол. Много истини и само няколко лъжи – това е наистина опасна комбинация. Много конспиративни теории са за търсещи хора, ако може и те да бъдат заблудени. Изобщо човек трябва сам да си вади изводите и да не оставя някой друг да мисли вместо него.

  „Ето и пример – стъпката, която се казва, че щом пясъка на луната е подобен на пясъка на земята то такава стъпка е невъзможно да се получи, освен ако пясъка не е мокър. След това логично следва че е снимано на плаж, бля бля бля …
  Само, че структурата на пясъка на луната и този на земята е различна. Поведението му при натиск също. „

  Можеш ли да ми пратиш линк към тези неша? За Луната съм чел от Слава Севрюкова някои неща (но пък книгата беше от Х. Нанев за когото знам, че не е случаен и не може да му се вярва) и ми е интересно да сравнявам.

  ПС: трудно нещо е истината,надявам се че разумът някой ден ще ни докара до светлината от която отчаяно се нуждаем. Поздрави! 🙂

 3. Стопанина  07.05.2011 г. | 03:58 ч.

  @ Тиретата

  Ти лично, ако имаш дъщеричка, би ли платил на докторите само и само, за да не и слагат ваксини.

  Да.

  А има ли полезни ваксини?

  Не… съвсем.

  Ако реша да рискувам, бих причинил на детето си само тази за детски паралич. Но преди това бих се поинтересувал къде е произведена, какво е съдържанието и т.н.

  @ Flame guardian

  Разчистих спама и заяжданията на Kampfeer. Съответно махнах и всички отговори на неговите мнения – оставих само твоето, понеже си положил много труд да го пишеш.

 4. Kiril Valkov  07.05.2011 г. | 16:04 ч.

  Изтри му ги щото се заяждаше или щото говореше неудобни неща ?

 5. mima  04.07.2011 г. | 15:33 ч.

  Цитирам: „Като имаме предвид всичките лъжи и манипулации разпространявани от средствата за масово осведомяване,ще е интересно да се запитаме:Кое кара толкова много хора да вярват на всичко,което се предлага от „официалните“ източници?Интересен е и въпросът.Как функционира техният ум?Как е възможно даден човек да поглъща официалната информация толкова лековерно и без да си задава и най-елементарните критични въпроси.“
  Вижте какво става сега: Като имаме предвид всичките лъжи и манипулации разпространявани от средствата за така нареченото Духовно пробуждане,ще е интересно да се запитаме:Кое кара толкова много хора да вярват на всичко,което се предлага от тези неофициални източници?Интересен е и въпросът.Как функционира техният ум?Как е възможно даден човек да поглъща тази неофициална и непотвърдена информация толкова лековерно и без да си задава и най-елементарните критични въпроси ….“/Като например-„Ами ако това са някакви недобронамерени извънземни,които ни промиват мозъците, та да им е по-лесно идването.“ – или вариянтите са хиляди.
  Както виждате във всяко нещо може да се види накаква конспирация.Защото пък и никой не е доказал ,че различните ченери и писатели в сверата на духовното не лъжат и споделят наистина, информация от Светлите същества или каквото и да е там ,пък светът е луднал да се просвещава и е станало почти начин на живот на много хора. Аз съм една от тях.Според мен хората вярват,защото пък и не трябва да се живее в страх,че всяко ново нещо което излезе на пазара,или всяко нещо което се пише и казва е лъжа.Какъв живот ще е това?Представете си ,че подложим всяка казана дума от политиците пък и от който и да е, само защото знаем че послъгват в своя полза.Че писачите на духовна литература и тем подобни малко ли пари изкараха от книгите си.Едното облагодетелстване се смята за кражба,а другото за благословия,ами ако един ден се окаже,че те наистина са работили не за Бога ами за нещо дето прилича на Бога ама не е?Виждате ли как става.Според мен причината не е в лековерния ум,нито в авторитетите, които „лековерно“ си създава,защото не може да отречете,че за вярващия Бог е авторитета .Според мен проблема и ако „лековерието“ наистина е проблем, защото аз не мисля ,че е така то можем да поспорим с тези ,които не са съгласни.

 6. mima  04.07.2011 г. | 15:42 ч.

  Извинете за грешките и пропуските при писането ,но никъде не намерих функция за възможна поправка след като си натиснал бутона – изпрати.Ако има такава ,моля кажете ми .Наистина се опитах да намеря някаква писана помощ ,но явно не се справих много добре.Благодаря!

 7. веско  16.08.2011 г. | 16:19 ч.

  Моето мнение е, има три вида платени попа.
  Първия поп се показва всеки ден по радио,тв,весници,у-ща, универсетети и академии ,църкви и жамии, и по цял ден говри само лъжи.
  Втория поп се показва и говори по цял ден много лъжи и малко истини.
  Третия платен поп се показва отвреме на време и говори само истина.
  Този който им плаща гледа от високо на пирамидата,вижда идеално всичко,и със парите контролира всеки и всичко.
  Този от високото вижда колко от тези долу могат да различават,истината от лъжата.
  Ако истината не се разбира,хората(масата) живеят лошо,ако истината започва да се разбира от хората,този от горе прави война,във войната се избиват всички които виждат и разбират.
  И така, не от стотици,от хиляди години господари и роби си живеят.

 8. zephyr  08.08.2012 г. | 12:24 ч.

  Здравейте, има ли някъде другаде писано за цайтгайст и въобще за масовите филмчета за коснпирации, в които според мен наред с истините са втъкани и лъжи. Специално за цайтгайст не ми хареса първият половин час, където отричат съществуването на Исус. Мисля, че дори Беинса Дуно беше казал, че изучаването на злото няма да ни помогне да се борим срещу него.Според мен колкото и да го разобличаваме и да казваме истини, ако същевременно не вършим градивно добро, няма да имаме на какво да стъпим в борбата. Забелязал съм у доста такива новоизлюпени фенове на конспирациите (не че и аз не съм бил такъв) как говорят много интересни истини, но изпълнени със омраза или злоба или някакво друго чувство, което не ги прави градивно активни в позитивния смисъл. Просто идеята ми е, че тези всички филми и текстове работят на принципа „лъжа чрез истина“ и имат обратен ефект: вместо да осъзнаят човека, какви заложби се крият в него самия, той хаби енергията си да изкарва „кирливите ризи“ на човечеството и за всичко да обвинява илюминатите или билдербергите, рептилиите, хазарските псевдо евреи , анунаките и т.н. . Мисля, че това е един от хитрите методи на черната ложа, да точи енергия от хора, които търсят справедливостта и истината- разобличават се сами, но не дават оръжието срещу самите себе си, а това според мен е учението на Христос Исус за Любовта, в което учение се обича дори врага, извежда се идеята за непротивене на злото. Друг метод е като се маскират, като учители и гурута, а според мен дори много от тези и учители и гурута, сами не съзнават какво точно става, и привличат хора и ги заблуждават и откланят от пътя към цялата истина несъзнателно. Казвам го, защото преди години, подтикнат от любопитството си, присъствах на една лекция за музиката и медитацията от последователи на Шри Чимной – спомням си, че всички там бяха, като зомбирани, бях с един приятел, стояхме около час, аз даже пях някаква мантра, свечери се и си тръгнахме, преди да е свършила лекцията. После около шест месеца имах чувството, че се намирам в някакъв кошмар. Бях удивен колко е крехка психиката ми и колко лесно можеше да въздейства. За тогава си бях убеден, че са секта в лошия смисъл на думата. Сега не знам, може и така да е било, може и нещо друго, знам ли, но като цяло си имам едно на ум вече и слушам сърцето си- ако в обкръжението на някои хора не се чувствам добре, си казва, явно не е добре да съм с тях, без да ги заклеймявам или нещо то сорта. Причината може и да е в мен. Борбата със „злото“ си мисля, че почва в нас самите. Много често външни фактори просто отключват в мен странни тъмни сили, които не съм и подозирал, че са в мен. За това се опитвам да утвърждавам същевременно в мен проявите на доброто, без да се опитвам та атакувам злото директно, просто се отдръпвам. Имало е в случаи, когато съм се опитвал да се боря, но после съм се оказвал въвлечен в дела, които реално трупат един вид „отрицателна“ карма, така че ми е като един вид обеца на ухото и дори да видя нещо нередно, гледам да не го атакувам директно и да се пълня с омраза, злоба, страх и т.н. Казвам го всичко това и по повод и на други учения, например Агни Йога, учителя Мория, Сай Баба. Самият Беинса Дуно е знаел за тях и се е разграничил от Агни Йога, но не ги е спрял, защото е спазвал принципа „не противи се на злото“ – така си мисля аз.

  http://otworiochi.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html
  http://petardanov.com/index.php?/topic/3397-%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0/

  http://petardanov.com/index.php?/topic/12725-707-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8-%D0%B9/

 9. Петър Иванов  08.08.2012 г. | 14:32 ч.

  @ zephyr

  Конспиративните теории (някои ги наричат и практики) са факт, но характерното за повечето от тях е, че те опростенчески и наивно разглеждат една многопластова, нееднозначна и труднодостъпна проблематика. Никой от нас, нормалните хора, няма как да знае по какъв точно начин стоят нещата, което в никакъв случай не означава, че трябва да престанем да търсим отговорите на въпросите, които ни вълнуват. Методи за заблуда и мимикрия – в изобилие, а ловки книгопродавци и търгаши на „вяра“ – бол…

  В първия посочен източник (http://otworiochi.blogspot.com/2009/02/blog-post_15.html), в който измислен милиционер разказва измислици има едно любопитно уточнение за финал от http://dveri.bg/, с вежлива покана за закупуване на „Идеалния роман“:

  „ОТ Двери БГ: Настоящият текст-мистификация е откъс петата книга на Петър Марчев, „Идеалният роман или Невероятните приключения на д-р Охниминчев“ (2007), която е носител на наградата за най-добър роман в конкурса „Фантастика през 100 очи“ на издателство „Аргус“. Благодарим на автора за доброволното му забъркване в хулиганската ни инициатива и за любезно предоставения текст. Желаещите да си закупят „Идеалния роман“, могат да щракнат тук. Желаещите да посетят личния сайт на Петър Марчев, да заповядат тук.“

  По отношение на всичко казано от Вергилий Кръстев, някои заслужаващи доверието ни хора, са в различна степен резервирани и внимателни в оценките си към неговите спомени и мироглед (вся и всьо).

  С „Агни йога“ от Е. Рьорих съм се запознал, смея да твърдя, сравнително задълбочено и систематично, но и до днес не мога да я приема еднозначно. Мисля, че повече касае Русия и съвсем малко България, и то дотолкова, доколкото в нашия народ явно има една част от преродени руски души в България (и обратното). Това са мои разсъждения, така че не бива да се считат за меродавни.

 10. Петър Иванов  08.08.2012 г. | 14:49 ч.

  Авторът на „Идеалния роман“ е интругуваща и артистична личност. 🙂
  http://petermarchev.hit.bg/

  Още един откъс, но този път от „ВАНГЕЛИЗАЦИЯТА КАТО НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА / ПО СЛЕДИТЕ НА ПРЕДИЗВЕСТЕНАТА СМЪРТ“
  http://petermarchev.hit.bg/roman11-1.html

  „Съсредоточавам се повече върху “Новата култура…” – учението на Дънов, една еклектична и доста наивна смесица между източната теория за прераждането и кармата, елементи на християнство, елементи на идолопоклонство /Култът към слънцето/, окултни постулати от т.нар. езотерична философия /Великите посветени/…Опит за гъделичкане на българското самочувствие с твърдения за новата Шеста /славянска/ раса, в основата на която ще бъдат българите, после – хвалба с богомилството, което е било просто една опасна ерес. И накрая – твърдението, че и Иисус Христос, и Петър Дънов са били Велики вселенски учители. От което се подразбира, че

  ДЪНОВ Е ПРЕРОДЕНИЯТ ХРИСТОС.
  Нелепо, даже смешно!
  Но в същата книга попадам и на следното: “Ученикът /на Дънов/ трябва да знае също така, че е “странник, пътник на земята” и съзнанието му винаги трябва да бъде будно, защото във всеки момент могат да го извикат от другия свят.” Прозвучава ми малко страшно.“

 11. Астролог  08.08.2012 г. | 21:31 ч.

  Рудолф Щайнер е указвал за 5 вида неблагоприятни за развитието на човечеството импулса – комунизъм, фашизъм, ционизъм, масонство и йезуитство. Естествено че те са били и във борба помежду си. Рудолф Щайнер е говорил за „протоколите на ционските мъдреци“ като йезуитски фалшификат! И сега като се замисля всичките май са били начело на държавно управление – дори йезуитите – през 17-18 век в Южна Америка – и това станало след като въздействали на индианците по окултен начин с музика!

  Ако се замислим, тези сили действат и сега – може би не в толкова явна форма…

  Какъв е начина? определено не чрез „конспиративни теории“ – а чрез пряко възприемане – в човека има клетки за възприемане на Лъчите на Любовта, Мъдростта и Истината, хората имат и трето око, за развиването на което има методи, които може да се изучат и прилагат.
  Има и изисквания.

 12. Стопанина  09.08.2012 г. | 10:03 ч.

  Рудолф Щайнер е указвал за 5 вида неблагоприятни за развитието на човечеството импулса

  Импулсите са повече от пет. Това, което си изброил, не са импулси, а общества (братства) с посвещение, от които идват някои от проблемните импулси.

  За пръв път научавам, че Щайнер е говорил за ционизма – смятах, че влиза в категорията на окултно-политическите братства (масонството). Можеш ли да ме упътиш към конкретна лекция?

 13. Петър Иванов  09.08.2012 г. | 12:57 ч.

  Според определени историци са намерени документи в архива на Руската царска тайна полиция (Охранка), които доказват, че „протоколите на ционските мъдреци“ са дело на точно тези служби, с конкретни цели и в конкретен исторически контекст на Русия. После от този фалшификат (вероятно) са се възползвали йезуити и др.

 14. Стопанина  09.08.2012 г. | 13:38 ч.

  Според Щайнер е обратното – йезуитите и западните окултни ложи подхвърлят в Русия както „Протоколите“, така и „завещанието“ на Петър Велики. Описва и с какви сугестивни методи се прокарват начините за използване на тези „документи“ против естествената еволюция и шестата културна епоха, в която Русия има да играе важна роля. По нищо не личи Щайнер да говори тези неща наизуст и в търсене на евтини сензации.

 15. Петър Иванов  09.08.2012 г. | 13:55 ч.

  @ Стопанина

  Склонен съм да се доверя напълно на Щайнер! 🙂 Къде го посочва, за да го прочета? Ще ми е интересно, но ако трябва да се ровиш дълго в паметта си, не го търси. Не е толкова важно…

 16. Стопанина  09.08.2012 г. | 14:50 ч.

  Почти съм сигурен, че подробностите бяха в големия и двутомен лекционен цикъл „Карма на неистината“. И на други места говори за това, но този цикъл е направо като енциклопедия на черните братства, а има много конкретно за славоезичните народи, вкл. за балканските.

  Особено внимание се обръща на една сръбска ложа, както и на обичайната практика на масоните да забъркват световните войни, като ги подгряват със събития на Балканите. Това може да се потвърди от първите две световни войни, а нещо такова, ако вярваме на Ирлмайер, се очаква и за Третата.

 17. Петър Иванов  09.08.2012 г. | 14:52 ч.

  @ Стопанина
  Благодаря!

 18. Gergana  09.08.2012 г. | 19:31 ч.

  Текст от Щайнер, вероятно от 1918 г, взет оттук.

  Съществува една група хора (ложа- б.м), която дава тон на развитието на човечеството днес – тези хора желаят да управляват Земята, като се възползват от лесната придвижваемост на капиталистическите икономически импулси. Цялото човечество е вплетено във властовата структура, която споменатата група е в състояние да подчини и използва за своите собствени цели („да организира”) посредством икономически инструменти.

  Най-същественото за отбелязване тук е, че тази ложа е наясно с факта, че в една област от руските територии има хора, които все още не са формирани или „организирани” по отношение на бъдещето; там назряват импулсите за едно бъдно социалистическо развитие. Добре обмислената цел на антисоциалната ложа е да сложи този импулс под свой контрол. Тази цел няма да може да бъде постигната, в случай че в Централна Европа се надигнат чувства на одобрение и симпатии към настъпващите Източни импулси и се потърси обединение с тези импулси.

  Поради обстоятелството, че въпросната ложа се е разположила в англо-американския свят, сме свидетели на моментните политически алианси (1) – те обаче са от второстепенна важност и прикриват същинските конфликти и интереси. Особено добре прикрит остава реалният факт, че всъщност се води битка между англо-американските „Плуто-Аутократи” (2) и хората от Централна Европа за това кой да води назряващия руски културен импулс.

  В момента, в който Средна Европа разкрие този факт на света, фалшивите политически алианси ще отпаднат и ще бъдат заместени от истински такива. Поради тази причина, войната ще продължи под една или друга форма, дотогава, докато германските и славянските хора не се обединят в общата цел да освободят човечеството от игото на Запада.

  Остават ни само две алтернативи. Едната е, да разобличим лъжата, която Западът е длъжен да разпространява в целта си да успее, т.е. да осведомяваме: „Ръководителите на англо-американската кауза издигат на преден план едно движение, което води началото си от импулсите, предхождащи Френската революция, като това движение се стреми да контролира света чрез силовите средства на капитализма. За да постигнат контрол, тези водачи използват импулсите на самата Френска революция, но само външно, като слова лишени от смисъл, зад които прикриват истинските си мотиви (3).

  Втората алтернатива, ако отложим разобличителната дейност, е да предадем контрола върху света на тази окултна ложа, разположена в англо-американския свят, до този момент в бъдещето, когато от подчинените германо-славянски територии се надигне истинската духовна цел на Земята, която за да бъде спасена, ще изиска проливането на реки от кръв.”
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––
  (1). Съюзът между Британия и Русия (през Първата световна война) – той прикрива по-дълбокото намерение Русия да бъде подложена на образоватеното влияние на Запада.

  (2). Този термин на Щайнер подсилва смисъла на думата „плутократ” – в смисъл на някой, който упражнява власт чрез материални средства – Плуто е бог на богатствата и парите, – и същевременно е „аутократ” (диктатор, който не дели власт с друг).

  (3). Подобни „празни фрази” са включени например в Всеобщата декларация за правата на човека. Член 1 гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.“

 19. Стопанина  09.08.2012 г. | 19:40 ч.

  Гери, имаш ли нещо против да преведеш целия текст за публикуване и на български? Превела си вече голяма част и ще е тъпо да допълвам твоя стил с мой превод. Но ако не ти се занимава, ще те разбера.

 20. Петър Иванов  09.08.2012 г. | 19:44 ч.

  Чудесна идея! И аз бих помолил за същото, ако не е в тежест на Гери.

 21. Gergana  09.08.2012 г. | 19:45 ч.

  Да, заслужава си да се преведе целия текст. На мен ми се струва, че попаднах на добра страница, особено като чета обясненията им за целта на сайта в About us.

  Ще се пробвам. 🙂

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.