Пророчествата на Ванга с коментари: Последни времена, катаклизми и вяра

В текста по-долу предлагам извадки и цитати, като задължително след тях посочвам и източниците. Повечето са извадени от книгата „Пророчествата на Ванга“ на журналистката Жени Костадинова и разбира се – от книгите на Красимира Стоянова, племенница на Ванга. За мен тези автори, особено г-жа Стоянова, са единствените, които (в малка или по-голяма степен) са достоверни източници на завещаното от Ванга. Разбира се, това си е мое мнение – всеки да се чувства свободен да вярва в каквото намери за добре.

Това са все пророчества, които и г-жа Стоянова, и г-жа Костадинова, а и мнозина други, вече са тълкували. Запазвам си правото на мнение, че някои от „общоприетите“ тълкувания подлежат на известна критика или нямат реални основания. Затова предлагам моите алтернативни възгледи. Те могат да се сторят еретически за много от вас. Всеки може да приеме или да отхвърли моите вметки. Просто приемете, че в началото на всяко мое изречение стои едно „според мен“ или „по мое (не)скромно мнение“.

* * *

ЗА КАТАКЛИЗМИТЕ

Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята. Двамата най-големи водачи (Р. Рейгън и М. Горбачов – бел. авт.) на света си стиснаха ръце и направиха първата крачка към постигането на всеобщ мир. Но ще мине още много време. Ще изтече още много вода… Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата. Но това ще е началото на края.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)

Може би едно от най-известните пророчества на Ванга, както и едно от тези с най-много тълкувания. Предвид популярността му, подозирам, че закономерно ще разсърдя доста хора с моята „еретична“ интерпретация. Но… няма да се цензурирам. Времето ще покаже кой е прав и кой греши.

Първото ми възражение е срещу некоректното цитиране на пророчеството. За жалост тази практика започва още със самата книга на г-жа Красимира Стоянова, където последното изречение – „Но това ще е началото на края“ – е споменато от авторката просто като любопитна добавка и извън предходните изречения. Тази практика продължава и с повечето препечатки на пророчеството в други книги и по форумите, като на много места въпросното последно изречение дори не се споменава.

А точно това изречение обезсмисля най-разпространените тълкувания.

Вероятно с най-голяма тежест засега е прието изследването на г-жа Стоянова, която на базата на термина „Осем“ от Белославския сборник идентифицира Осмия със самия Христос. Ако приемем това за вярно, излиза, че пророчеството разглежда Второто пришествие и загатва, че след завръщането си Христос ще бъде политик, който ще подписва мир на планетата. Всичките ми уважения към г-жа Стоянова за цялостния й труд покрай нейната леля, но в никакъв случай не мога да приема нейната интерпретация.

Причините са следните:

1. В нито един религиозен документ, вкл. апокрифния Белославски сборник, не е казано, че завръщането на Христос ще е такова, каквото е прието в догмите на Църквата. Тоест т.нар. Второ пришествие на Христос няма да е в плът и кръв. И ако това е спорно твърдение, съвсем сигурно е, че няма религиозен писмен паметник, в който завърналият се Христос е описван като политик. А контекстът на пророчеството от Ванга е за политическо лице със светска „миротворческа“ мисия.

2. Думата, използвана в гръцките преводи на Светите писания, не означава Второ пришествие, камо ли в плът и кръв, както твърди Църквата, а се превежда по-точно като (забележимо, осезаемо, активно) присъствие. Дори не е необходимо това присъствие да е на човек, а може да е например на дадена планета в даден зодиакален знак. Суеверието за буквалното завръщане на Христос и възкръсването на хората от гробовете като зомбита е относително късна измислица на Църквата.

Темата е сложна, но най-просто и кратко казано: Завръщането на Христос ще е осезаемо проявление на Любовта у хората, които ще наследят Земята след Апокалипсиса.

3. В самия апокриф, наричан Белославски сборник, няма отъждествяване на Осем с Христос. Както самата г-жа Стоянова цитира, там пише: „А що е Осем? – Това, което изначално пребивава във вековете. Указ за нашия Господ Исус Христос.“ Това, което изначално пребивава във вековете, е Вечността. И тази Вечност наистина е указ за Христос, но не е самият Христос.

Второ възражение: Други автори и тълкуватели на Ванга се заемат да броят бележити религиозни водачи. Моисей, Орфей, Буда, Христос, Мохамед и т.н., докато стигнат до предполагаемия „осми“ поред религиозен водач. Работата е там, че това е несериозен подход, тъй като при него има субективизъм и игнориране на безчет водачи като Ману, Зороастър, Атцелкоатъл, Мани, Кристиян Розенкройц, Седемте риши и т.н. Стотици са водачите, а не само произволно подбрани седем до наши дни.

Накратко, не признавам метода, съответно не признавам и изводите.

Трето възражение: Напоследък (главно в разни форуми) се тиражира твърдението, че Ванга била определила Осмия като бъдещ български политик. Бих желал поддръжниците на това схващане да цитират точно думите на Ванга, които дават основание за едно подобно твърдение. Като, моля, нека застъпниците на това схващане посочат пред кого Ванга е изказвала такова нещо и кой го е записал първоначално.

Докато очаквам аргументацията, оставам с мнението, че някои тълкуватели смесват две пророчества, които се отнасят за различни неща: 1) това за очаквания български политик, който „ще изведе България“, и 2) другото за Осмия, който „ще подпише окончателния мир на планетата“. И заради това неоснователно смесване, тълкувателите приписват собствените си грешки на Ванга.

Последното ми възражение е спрямо тълкуването, че под „Осмия“ не се разбира човек, а Осми вселенски църковен събор. Макар да го намирам принципно за възможно и като цяло вероятно, ме смущават съществителните и глаголите според начина, по който са предадени от г-жа Стоянова. Глаголите „дойде“ и „ще подпише“ не прилягат на един църковен събор, а на конкретен индивид. Същото важи и за местоимението „той“ според структурата на изречението.

Смятам, че пророчеството е записано вярно от г-жа Стоянова.

Ето защо:

1. Не е нужно да търсим слабо познати апокрифи, за да открием кой е Осмия. Една от най-известните християнски книги е „Откровение“ на Йоан, където четем за „Цар Осмий“. Този термин в английския превод е The Eighth King. Терминът „цар“ е тъждествен на съвременния „политик“. Освен това изрично е описано как „Цар Осмий“ в началото ще се проявява като миротворец, преди да покаже истинското си лице.

2. А когато „Цар Осмий“ започне да богохулства и се обяви за самодържец на света, наистина ще е „началото на края“: кулминацията на Апокалипсиса. Защото последните няколко години от царуването му ще ескалират в гонения на християните и потенциално опустошителна война, която ще бъде предотвратена свише – чрез т.нар. Второ пришествие.

3. От цитата не личи Ванга да се изказва положително или отрицателно за Осмия. Смятам, че хората се подлъгват от това, че тя го описва като миротворец. Той наистина ще бъде такъв, но няма да е Христос. И точно в това е най-голямата опасност на сегашните времена: поставянето на Антихриста на мястото на Христос и поставянето на Христос в ролята на Осмия (Антихриста).

Едно е абсолютно сигурно: Преди „началото на Края“ ще дойде Антихриста (Цар Осмий, Ариман). А едва след края ще дойде и Христос – все едно дали вярвате в буквалното или иносказателното Второ пришествие.

 

* * *

Ще има после години, когато градове и селища ще се рушат от земетресения и наводнения, природни катаклизми ще разтърсват земята, ще вземат връх лошите хора, а крадците, пияниците, доносниците и блудниците няма да имат брой.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)

В известен смисъл можем да приемем, че това пророчество вече се е сбъднало и продължава да се сбъдва. То е аналогично с писаното в „Откровение“ за Последните времена.

Знаете ли какво ще дойде след няколко години? Земетресения, огньове, наводнения, беди… От това много народ ще загине. Отвсякъде ще се бият, всички народи ще са в един кюп… Хората ще намалеят, стока няма да има, дърветата ще се унищожат, първо брястовете ще изчезнат. Овце, крави, кози – за ядене няма да стават. Вие си играете с всичко и не виждате каква мизерия иде. Хората ще ходят голи и боси, няма да има ни какво да ядат, ни отопление, ни осветление.
(Казано пред Спаска Вангелова от Петрич, лятото на 1995 г.)

Отново множество сходства с предсказанията на други пророци, включително библейски.

* * *

Не прекалявайте с торовете и химикалите, защото природата вече се задъхва. Ще дойде ден, когато от лицето на земята ще изчезнат различни растения, зеленчуци, животни… Най-напред лукът, чесънът и пиперът. После пчелите, а млякото ще стане вредно.
(Сп. Родолюбие, 1989 г.)

От поне едно десетилетие насам се отчита прогресивно намаляване в популацията на пчелите. В тази връзка ето и няколко нашенски пророчества, свързани с Ерим-папа (наричан сред българите-мохамедани още Рим-папа, Ерим Баба, Ерим Бабайко, Ерим Баща и др.):

„Веднъж в годината той се появявал и питал дали все още се роят пчелите и дали елите не са изсъхнали – това щяло да бъде знак за свършека на света и край на неговия безсмъртен живот – „тугава за н’его шъ дойде Каам’ет (Потопът, Краят на света – бел. зап.) … дъ умр’е.“

и

„(Ерим-папа) събужда се веднъж годишно или на всеки три години, т.е. активизира се във време на календарно значими преходи между Стара и Нова година; […] тогава „проверявал“ дали светът (животът) тече в отреденото му русло, по правилата. Пита дали в горите все още има млади леторасли, които могат да послужат за „шипки“ (пръти) при подкарване на животните, дали все още се роят пчелите и дали елите не са изсъхнали, дали все още раждат жените и кравите и т.н.).“ (Източник)

* * *

Пчелите ще измрат. Млякото ще стане отровно. Ще затваряте вода в буркани.
(Н. Ганев, Феномени на България, 1993 г.)

Тук ще коментирам това за млякото. Като че ли повечето тълкуватели припознават „отровното мляко“ само в това с животински произход. Работата е там, че известни среди от военно-индустриалния комплекс на няколко (засега) могъщи държави разработват биологични оръжия, засягащи определени човешки популации според техния преобладаващ генетичен фонд – в частност кърмата на арабските жени.

Отново в подкрепа на мнението ми, че Ванга не говори само за животинското мляко са зачестилите наскоро публикации, че кърмата на някои японски жени вече е отровна за бебетата. В тяхното мляко е засечена радиация, надвишаваща многократно допустимите нива.

Някои предстоящи събития вероятно ще правят млякото все по-отровно и по-отровно, докато настъпи моментът да говорим за „отровно мляко“ като цяло.

* * *

Плодородна беше земята българска… А сега? Всичко се отрови и вие го ядете – ето откъде се взимат болестите. Алчните за пари за хората не мислят. Ама никой не е по-силен от Природата. Тя ще си връща. Големи промени ще има в Природата.
(Пред Бойка Цветкова)

* * *

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА и ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят.
(Казано пред Стефка, дъщеря на почощничката на Ванга – Витка)

* * *

След 2000 година няма да има ни катастрофи, ни потоп. Чакат ни 1000 години мир и благоденствие. Обикновените човеци ще пътуват по други светове със скорост 10 пъти по-голяма от светлината, както се пътува с автобус. Това ще стане не по-рано от 2050 година.
(Казано пред поета и композитор Петър Баков, в. 168 часа, 6 май 1996 г.)

Астралното тяло – универсалното транспортно средство на бъдещето: всичко, което е нужно на човека, за да пътува бързо, надеждно и екологично из всемира.

Друго пророчество, което страда от буквални интерпретации и материалистични разбирания: Ванга казала, че след 2000 година няма да има потопи и катастрофи, а такива продължават да се случват, следователно Ванга не познава. Да не скачаме на заключенията!

Когато се казва „след 2000 година“, това не означава „от 2001 година нататък“. Например 2050-а също е „след 2000 година“. А че на Ванга и през ум не й е минавало „от 2001 година нататък“, личи от по-предишното пророчество, когато казва, че не ние, а децата ни (и то не непременно първото поколение след нас) ще преживеят Апокалипсиса.

Колкото до буквалните разбирания – макар да са някак разбираеми, като се има предвид слабата или никаква духовна подготовка на болшинството наши съвременници – те са просто нелепи. Пътуването със свръхсветлинни скорости до други светове няма да е с помощта на технологични средства, както предполагат мнозина. Всъщност става дума за много далечно бъдеще (доста след 2050 година, а не „броено от 2051 нататък“), когато хората ще могат да правят съзнателни пътешествия във всемира – чрез астралните тела.

Сравнете казаното от Ванга със следното от Учителя:

„Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без влакове, без автомобили и самолети. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава Законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, както днес прави, а ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават.“

и

„Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не в сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново (да се) създава, за да го пренасяте от едно място на друго.“ (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917)

Що се отнася до пророкуваните „1000 години мир и благоденствие“, това е най-точното указание от Ванга, че е имала предвид т.нар. хилядолетно Христово царство на земята. Тоест несъмнено след кулминацията на Апокалипсиса. Тази кулминация по мое мнение не се очаква в рамките на близките поне три-четири десетилетия.

* * *

Всички апостоли сега са в движение, всички апостоли са на Земята, тъй като настъпи времето на Светия дух. Но най-голямата мисия се пада на апостол Андрей. Той подготвя пътя на Христос, както му е повелил.
(Записано от В. Сидоров)

Сравнете със следното от Учителя:

„И апостолите са на Земята. Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение. Те са носители на Любовта. Ако мислите, че имат корона на главата си, много се лъжете. Те минават като обикновени работници, които прилагат Любовта. Не само те, а всички апостоли, всички добри християни работят в света и прилагат Христовото учение.“ (КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ, 1924-25)

* * *

Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцата си завръщането на Христос.
(Записано от В. Сидоров)

Не съм попадал на по-красив начин да се каже, че т.нар. Второ пришествие няма да е буквално – от плът и кръв – а като проявление на Христос (Любовта) в сърцата на белодрешковците, които ще наследят Земята за хилядолетното царство. Или както проповядва ап. Павел за идните поколения: „Не аз, а Христос в мен.“ Това е Второто пришествие – проявеният Христос в хората.

* * *

„Помислили ли сте защо напоследък се раждат толкова много близнаци. Като че ли на групи, на групи пристигат тези деца. И това не е случайно. Това са души от „небесното войнство“, които масово идват на земята, защото предстои голяма духовна борба. Те са предвестници на новото време, което изисква нови хора. Не ви ли прави впечатление колко са интелигентни сега децата още от рождение. От съвсем малки говорят за техника, за коли и самолети, за компютри и апарати, за какви ли не неща, в сравнение с предишните поколения просто се раждат гениални. Предстоят много интересни събития, но трябва да имаме търпение да ги дочакаме.“
(Красимира Стоянова, Ванга-ясновидката)

* * *

ЗА ВЯРАТА, УЧЕНИЕТО И РЕЛИГИИТЕ

Човечеството ще преживее много катаклизми и много бурни събития. Ще се променя и съзнанието на хората. Ще дойдат тежки времена, хората ще се разделят на групи по вяра. Ще дойде на света най-старото учение. Питат ме: „Скоро ли ще дойде това време?“ Не, не скоро. Още Сирия не е паднала.
(Красимира Стоянова, Истината за Ванга)

* * *

След 2000 година от земята първо ще изчезне една арабска страна, а после ще потъне един голям град. Няма да е скоро.
(Казано пред Бойка Цветкова)

Възможно ли е „падането на Сирия“ и „изчезването на една арабска страна“ да са едно и също събитие? Досега не съм попадал на тълкувания, насочващи мислите в тази посока. Слава Севрюкова също говори за значителен геокатаклизъм, който ще настъпи в кулминацията на Последните времена – в арабските земи и в близост до еврейската държава.

Всеки може да приема следното както намери за добре: Имам основания да смятам, че поне северните части на Сирия и/или южните земи на Турция ще „паднат“ – тоест ще бъдат потопени под водите на Средиземно море.

А големият град, който ще потъне по думите на Ванга, по мое мнение ще е Лос Анджелис. Мнението ми се основава на интуитивно усещане, като допускам, че конкретно за това може и да се заблуждавам.

* * *

Всички религии един ден ще изчезнат! Ще остане само учението на Бялото братство. Като  бял цвят то ще покрие Земята и благодарение на него хората ще се спасят. Новото учение ще дойде от Русия. Тя ще се пречисти първа. Бялото братство ще се разпростре в Русия. От тук Учението ще започне шествието си по света. Това ще стане след 20 години, по-рано няма да стане. Но след 20 години ще събирате първия голям урожай.
(Предадено от Валентин Сидоров)

И в първата част изразих съмнения относно точното предаване на Вангините думи от страна на руския писател Сидоров. Горният цитат е особено силен аргумент в полза на недоверието ми. Не, нямам предвид очакваното значимо събитие „след 20 години“. Тези 20 години вече минаха, но нищо не пречи пророчеството да се сбъдне в по-далечно бъдеще.

Проблемът ми е главно със следното изречение: „Оттук Учението ще започне шествието си по света.“ Къде е това „тук“? Ако Сидоров наистина цитира точно Ванга, която е прекарала целия си живот в България, излиза, че „тук“ е България – тоест, че Учението „ще се разпростре в Русия“ от България. Ако Ванга е имала предвид, че Учението ще започне шествието си по света от Русия, е редно да каже „от там“, а не „от тук“. Русия за Ванга е била „там“, а не „тук“.

Обаче възниква ново противоречие. Сидоров „цитира“, че „Новото учение ще дойде от Русия“. Къде ще дойде от Русия?! В България? Че то, учението, е вече в България и няма защо да идва от Русия. И как ще дойде от Русия, ако тепърва първо Бялото братство трябва да се разпростира в Русия, както излиза от по-следващото изречение?!

Тези логически противоречия за мен несъмнено се дължат на „редакторската“ намеса на Сидоров, тъй като подобни странности не се забелязват при записките на други хора, беседвали с Ванга и разпространяващи нейните пророчества. Изрично отбелязвам, че не упреквам този писател в целенасочено и умишлено изопачаване.

Допускам, че Сидоров може да не е разбирал добре български (диалектът на Ванга е труден за разбиране дори от българи), да е правил записките си по памет доста време след срещите си с нея… Възможно е какво ли не. Но това не променя цялостното ми впечатление, че пророчествата на Ванга, цитирани от Сидоров, трябва да се разглеждат с повишено внимание и с едно на ум.

* * *

Има едно древно индийско учение – учението на Бялото братство. То ще покори целия свят. Ще го напечатат в нови книги и по целия свят ще го четат. То ще е Огнената Библия.
(Казано пред Валентин Сидоров през 1978 г.)

Много ми харесва това пророчество. Казвам го за всички онези, които несъмнено ще ме заподозрат, че говоря „лошо“ за писателя Сидоров, защото не ми уйдисва „цитираното“ от него. Работата е там, че всъщност нещата, които „цитира“, много ми харесват. Но не мога само на тази основа да ги приемам без резерви или безкритично.

Струва ми се, че горното пророчество не се нуждае от особени коментари. Предпочитам тук да разгледам един въпрос, който смущава както г-жа Стоянова и колежката Жени Костадинова, така и други тълкуватели. Защо Ванга е говорила за учението на Бялото братство като за най-старото учение и как се връзва това със самоопределението й като християнка. Учението на Бялото братство може да бъде наречено „индийско“, „най-старото учение“ и „християнско“, без непременно да има противоречие между тези… епитети.

Защо е „най-старото учение“? Първият свръхчовек, който изнася Божествената Мъдрост пред човечеството, е наричан Ману в старите свещени книги. Това става на едно китно място, което днес географски съвпада с пустинята Гоби в Азия. (Тогава не е било пустиня.) А времето, когато Ману изнася Учението пред първите посветени сред човечеството, е петата културна епоха в предишния времеви цикъл, наричан условно атлантски.

Нека думата „атлантски“ не се разбира в тесния смисъл на Платоновата притча за острова-континент Атлантида. Атлантският цикъл има отношение към цялата територия на Земята и за духовната еволюция на цялото човечество. И както съвременния цикъл се дели на седем културни епохи, така и атлантският се е делял на седем. Ману изнася учението малко след средата на атлантския цикъл, тоест много преди Библейския Потоп, разделящ миналия от настоящия цикъл. Това важно събитие се случва в разцвета на една забравена предишна цивилизация. Затова учението може да бъде наречено „най-старото на земята“. Едва оттогава на Земята започват да се въплъщават или вселяват Учители, за да обучават смъртни в тайните на всемира.

Едни от най-древните запазени свещени книги на индийските тайни школи са на над 5 хиляди години. Те са от самото начало на настоящия времеви цикъл Кали Юга и са по-ранни от Библията с хилядолетия.

Едни от най-древните запазени книги са тези в индийските тайни школи. Те са на над 5000 години, от самото начало на настоящия времеви цикъл Кали Юга (тъмната епоха), и предхождат дори Библията с цели хилядолетия.

Защо може да бъде наречено „индийско“ учение? Сред първите ученици на Ману са т.нар. Седем риши, учителите на древните индуси. Имало е и други бележити ученици на Ману, например Скитиан, който е бил учител на предците на българите – оттам и прозвището „скити“. Други ученици на Ману са ръководели тайните школи в Персия, в Египет, чак до земите на днешна Ирландия.

Но първоначалният облик на учението е запазен до днес най-вярно в тайните школи на индусите. Изрично: става дума за тайните школи, а не за светските религии, възникнали във и в близост до Индия. Не случайно Ванга е определяла Индия като люлка на мъдростта. И пак не случайно първата културна епоха от настоящия времеви цикъл е древноиндийската.

Защо „най-старото учение“ и учението на Христос са едно и също? Ами защото са – Христос оглавява духовните йерархии (Бялото братство) – ангелите, архангелите, елохимите и пр. Христос в Исус е бил въплъщение на учението, Живото Слово. А това, че днешните Църкви с тяхното „християнство“ ще възразят, си е в реда на нещата. Те са превърнали учението в един най-обикновен култ към една карикатура на Христос, поредната религия – като всяка по-ранна. Или казано с думите на Ванга:

Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача.
(Пред Бойка Цветкова)

Каква е тази задача? Не се наемам с категоричен отговор, но за мен е някак разбиращо се от само себе си, че ако религията остане това, което е сега, не я чака нищо добро, както не очаква нищо добро и онези, които нямат сили и воля да „хвърлят тия окови“.

* * *

Четете Дънов – той казва истината.
(Казано пред Нешка Робева)

Той помага и за разбирането на пророчествата от Ванга. 🙂 Бих добавил и друго: Четете и Щайнер – той също казва истината; онова по-горе за Ману, Скитиан и Седемте риши беше съвсем кратко резюме на негово подробно разяснение.

Следва »

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

25 коментара за "Пророчествата на Ванга с коментари: Последни времена, катаклизми и вяра"

 1. стоян костов  02.05.2011 г. | 15:52 ч.

  мисля че ванга беше служител на дявола чрез нея се погубиха много души

 2. P.E.A.C.E.  02.05.2011 г. | 15:56 ч.

  Аз пък мисля, че ти само си мислиш, че мислиш…

 3. inranxan  04.05.2011 г. | 13:08 ч.

  стоян костов ти като негов секретар явно много добре си осведомен да кажеш още нещо така пикантно…

 4. Dani  04.05.2011 г. | 14:18 ч.

  P.E.A.C.E. ,inranxan ,момчета дали ще коментирате след тези или не те достатъчно говорят за себе си.

 5. Peter  05.08.2011 г. | 15:37 ч.

  Не е ясно колко е достоверно като източник това пророчество (може да вменяват думи на Ванга), но определено озадачава с точността си:

  “2010 г. е била подготвителна за смяната на епохите в 2012 г. Времето дотогава ни е дадено за изпит. Ако го издържим – ще пребъдем, ако ли не – пропадаме.

  Хората ще разменят червени пари, виждам 5 и нули (б.р. такива са банкнотите от 500 евро, появили се 6 години след смъртта на Ванга). Обединенията ще се разпаднат на късчета. Едното е до Русия (б.р. Европейският съюз), другото е зад океана. Могъщ дракон (б.р. очевидно Китай) ще сложи лапа на цял свят. Три великана ще се сближат. Съветският съюз пак ще се събере до 2025 г.

  От 2010 г. бройте две години, за да се поправи бъдещето. Трябва да изпълнявате десетте Божи заповеди. Ако хората ги спазват, ще настане ден, войните ще свършат. Ако човечеството не се измени, слънцето ще помръкне и не са много онези, които ще преживеят тъмнината.”

  http://www.slava.bg/news/27799.html

 6. inranxan  06.08.2011 г. | 20:10 ч.

  браво Peter мисля че не е фалшиво това което си постнал….тези думи съвпадат с останалите пророчства….

 7. Петър  07.08.2011 г. | 01:18 ч.

  Май е истина казаното от леля Витка. Ето косвено доказателство: „Леля Витка е до Ванга и когато я отвеждат в Правителствена болница малко преди да си отиде. Никога досега не е разказвала нещата, които само тя може да разкаже, но както самата тя признава, вече е дошъл моментът да говори.“

  http://www.slusham.com/goreshto-napravi-film-za-vanga-sled-str.html

 8. Петър  07.08.2011 г. | 09:36 ч.

  Цялата работа тръгва от изявление в „Дарик радио“ (трябва да видим има ли нещо по въпроса в архива му?

  “ «Осталось два года, всё в ваших руках…»
  Найдено неизвестное предсказание Ванги:

  С сенсационным предложением выступило 28 марта, болгарское «Общество памяти Ванги» города Петрич. Её председатель Пётр Брычков заявил на местном «Дарик радио», что ими обнаружено ранее неизвестное предсказание великой прорицательницы Ванги.

  – Мне позвонила давняя подруга Ванги Витке Петрески, которая помогала ясновидящей по хозяйству последние пятнадцать лет, рассказал нам по телефону Петр бычков – И сообщила, что перед самой смертью Ванга попросила её записать всё, что она скажет, сама она была неграмотной. А потом велела спрятать письмо в церкви имени святой Петки, которую Ванга построила в Рупите на свои средства и пожертвования.
  – В свой последний час. 11 августа 1996 года Ванга вдруг схватила меня за руку – вспоминает баба Витке. – Сказала, что увидела много мертвецов – она с мертвыми всегда разговаривала. И они поведали, что произойдёт в мире. Она попросила меня показать предсказание в марте 2010 года.

  Вот что сказал священник Ангел Ковачёв, принимавший её последнюю исповедь;
  – 2010 год Ванга считала подготовительным перед сменой эпох в 2012 году. Она говорила мне, что два года после 2010-го будут вроде подготовки человечества к экзаменам. Сдадим, выживем, завалим – пропадём.

  Само письмо сейчас проходит экспертизу почерка и давности документа в управлении судебного департамента Софии. Вдруг 86 – летняя Витке что-то напутала? Но текст послания нам любезно предоставило «Общество памяти Ванги». Прокомментировать его мы попросили футуролога, ведущего научного сотрудника Центра социального прогнозирования Александра Белякова.
  Предсказание: «У людей будут красные деньги. Вижу цифры 100, 5 и нули».
  Комментарий А. Б.;
  Некоторые экономисты предполагают, что к концу 2010 года доллар может потерять силу. А в будущем, возможно, международной валютой станут рубли и юани. Ведь крупные купюры – 100 юаней и 5000 рублей как раз красного цвета.

  Предсказание: «То, что объединилось, – рассыплется на кусочки снова. Это будет рядом с Россией и за океаном».
  Комментарий А. Б.:
  – Многие политологи после кризиса в Греции считают, что возможен развал еврозоны. Что касается за «океаном», то у некоторых политиков есть мнение, что президент США Барак Обама – это «американский Горбачёв», при котором США ждёт распад или разделение как минимум на шесть государств.

  Предсказание: «Могучий дракон наложит лапу на весь мир. Три великана сблизятся».
  Комментарий А. Б.:
  «Дракон» – это Китай. Сегодня он выбирается в мировые лидеры. Даже Fordes отмечает, что уже в 2010 году Китай, по всей видимости, получит статус сверх державы. А Россия, по прогнозам специалистов, может «разыграть китайскую карту» и встроиться в локомотив китайской экономики. Три великана – это очевидно, Индия, Китай и Россия.

  Предсказание:
  «СССР возродится в первой четверти ХХ1 века»
  Комментарий А.Б.:
  -Под символом «возрождённый СССР», скорее всего подразумевается союз государств – подобие Евросоюза. И уже осенью 2010 года из трёх стран России, Белоруссии и Казахстана – планируется сделать подобие ЕС с единой валютой.

  Предсказание:
  «В 2010 году останется два года, чтобы поправить будущее. Надо исполнять десять заповедей Божьих! Если будут исполнять, тогда настанет день, когда ложь исчезнет с лица Земли, прекратятся войны. А если человечество не изменится, то закатится солнце, и лишь немногие выживут в темноте…»
  Комментарий А. Б.:
  -2012 год все ожидают с опаской. И календарь майя в этом году почему – то заканчивается. И падение огромного астероида обещают. И, согласно древнеиндийским трактатам, завершается эпоха Пятого Солнца, которая грозит серьёзными для Земли катаклизмами. Может Ванга советует всем объединиться, чтобы противостоять внешней угрозе?
  Газета «Комсомольская Правда» 1-8 апреля 2010 год. Светлана Кузина.“

 9. Стопанина  07.08.2011 г. | 11:05 ч.

  Пророчества „на Ванга“ от руски произход. Не е уточнено от кого са записани. Намесва се името на Витка, при това неубедително. Благодаря за предполагаемите пророчества, нека седят в коментарите, но по причини, които май не е нужно да уточнявам, няма да ги поместя сред тези в самата статия.

 10. Петър  07.08.2011 г. | 11:28 ч.

  @ Стопанина:

  Не е съвсем сигурно, че е поредната руска „подделка“. Руснаците цитират изявление на Петър Бръчков (бивш председател на фондация „Ванга“) по „Дарик радио“ (определено има такъв човек). Търсих на сайта http://dariknews.bg/ при новините от 28. 03. 2010, но не намерих отбелязана такава новина, което не доказва нищо, защото изявлението най-вероятно е станало устно – в ефира. Ето тук може да се слуша онлайн радиото: http://dariknews.bg/listen.php , но поне аз не знам как може да се изнамери аудиоархив на „Дарик радио“ из нета от въпросната дата. Въпреки съмненията, не е съвсем изключено това да е истина… Ще продължим да търсим, а най-добре е някой с контакти в „Дарик“ да поиска справка.

 11. Петър  07.08.2011 г. | 11:40 ч.

  Цитира се и отец Ангел Ковачев от храма „Св. Усп. Богородично“. Този човек също не е трудно да се издири, за да се провери казаното.

 12. Петър  07.08.2011 г. | 11:51 ч.

  „отец Ангел Ковачев“ вероятно е архиерейският наместник в Петрич Ангел Кочев??? И това трябва да се провери!

  Наистина премного спекулации има около Ванга, но ние все пак сме си в България и лесно можем да достигнем до истината, която братушките често изкривяват и нагаждат, според както им се иска…

 13. Петър  07.08.2011 г. | 11:55 ч.

  Между другото днес в местността Рупите ще бъде почетена 15-ата годишнина от кончината на пророчицата Ванга. Панихидата ще отслужи архиерейският наместник в Петрич – Ангел Кочев.

  Сигурно никак не е случайно, че днес се сещаме и коментираме за нея – Великата Ванга!

 14. Peter  07.08.2011 г. | 13:27 ч.

  Имам едно предложение, ако има някой от четящите тук, който живее близо или в Петрич, да разпечата текста поместен в «Комсомольская Правда» 1-8 апреля 2010 год. от Светлана Кузина и да го занесе за потвърждение при леля Витка и дъщерите й, също така да се покаже и на архиерейският наместник в Петрич Ангел Кочев (отец Ангел Ковачев?) и ако те не потвърдят написаното от г-жа Кузина, имаме пълното право да повдигнем в съда обвинение към газетата «Комсомольская Правда» за уронване на престижа и паметта на една Велика българка. Няма да се спечели делото, но ще раздухаме по този начин медиен скандал у нас, който лесно ще прескочи и в Русия. не бива да позволяваме на недобросъвестни писарушки (без значение на националността) да сквернят Извор, от който черпи вдъхновение и сила истинския духовен елит на човечеството! Ако ми се отвори възможност и път към Петрич, аз сам бих свършил тази работа. Стопанина би могъл да бъде много полезен с медийните си контакти, при осветляване на скандала (ако го има), а и с друго… предполагам. 😉

  Текстът на страниците на „газетата“ е тук: http://www.kp.ru/daily/24466.3/625857/

  „Комсомолците“ явно са се комерсиализирали и пожълтели до дъното на душата си, и съвсем са я подкарали през просото! Ние като сънародници и подопечни на Ванга сме длъжни да измием лъжата от Светлия й лик!!!

 15. Peter  07.08.2011 г. | 13:35 ч.

  Отец Ангел Кочев: „Естествено, Ванга по принцип беше мъченица на Православната църква. Обслужвал съм мястото й в храма „Св. Богородица”, където тя кръщаваше стотици деца, може би в годината тя най-много кръщаваше. С голяма радост бих приел тя да бъде канонизирана, защото това не е само желание лично мое, а на много хора в България. И това право се предоставя на Светия Синод на нашата Църква. Разбира се ние сме хората, които, може би, ще даваме инерция на това голямо желание. Както и към преподобна Стойна, чието име тя много споменаваше и се прекланяше пред нейния дух. Вървеше и по нейния път, нейната святост. И да вярваме, че това, което е едно от важните изисквания при канонизация на светец – да стават някакви чудеса. Всъщност тези духовни чудеса стават, те са ставали още през нейния живот, когато тя е помагала на хората в моменти на големи сътресения – при операции, когато нещата са се влошавали, при смърт… Това не е ли възкресяване, това не е ли чудо един човек да го върнеш към живот? Така, че Дай Боже да има вече и видими белези след нейната смърт на гроба, около храма, където идват и ще идват хиляди хора. Сега идват и ще продължават да идват. Това усещане за нейния дух не е ли също чудо? Защото то не пресеква. Имаше скептици, които казваха, че след нейната смърт всичко ще свърши, но както виждаме, продължава. Дай Боже да продължи до канонизация!“

 16. Peter  12.08.2011 г. | 16:01 ч.

  Нещо много поучително, за това, как руснаците експлоатират търговската марка „Ванга“. Много грозни сцени, не се препоръчват на бременни и хора със слаби нерви! 😉

 17. Тим  23.04.2012 г. | 17:54 ч.

  „Нови“ стари глупости за Осмия от Русия:

  Според руски учени Осмия е всъщност осмият член на Г7 – групата на най-развитите в индустриално отношение държави на планетата – Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Великобритания, САЩ и Канада. Осмият член е Русия.

  http://www.vsekiden.com/115800/neizvestno-predskazanie-na-vanga/

 18. Анонимен  11.07.2012 г. | 23:39 ч.

  Бялото братство се нарича чението на Петър Дънов,следователно,да то започва от България.

 19. Goodman  03.04.2013 г. | 22:45 ч.

  „…А големият град, който ще потъне по думите на Ванга, по мое мнение ще е Лос Анджелис. Мнението ми се основава на интуитивно усещане, като допускам, че конкретно за това може и да се заблуждавам…“ (Стопанина)

  „…И когато започнахме масивно строителство около тихоокеанския разлом, трябваше да очакваме, че такива страшни неща като тези в Япония ще ни се случват. Същото ще сполети и Калифорния, само почакайте и ще видите! Лос Анджелис просто ще се хързулне във водата…“

  Американският астронавт Стори Мъсгрейв: НЕ СМЕ САМИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

 20. Емо  08.07.2013 г. | 18:06 ч.

  „Веднъж в годината той се появявал и питал дали все още се роят пчелите и дали елите не са изсъхнали – това щяло да бъде знак за свършека на света и край на неговия безсмъртен живот – „тугава за н’его шъ дойде Каам’ет (Потопът, Краят на света – бел. зап.) … дъ умр’е.“

  Иглолистните гори в ниските части на Южна България съхнат масово
  http://e-vestnik.bg/18020/iglolistnite-gori-v-niskite-chasti-na-yuzhna-balgariya-sahnat-masovo/

 21. Trend  12.07.2013 г. | 11:25 ч.

  След като Княза на този свят не е от светлите, логично е, че сатана много добре се е настанил и в църквите. Интересно е, че религиозни „Отци“ признават чуждите пророци в сборника от стар и нов Завет, а отричат възможността Бог да работи и днес, чрез пророци в България или другаде. Не е ли това чиста проба религиозно комплексарство. А комплексарството според мен е най-силното оръжие на тъмните, тъй като поразения се намира състояние на страх и безверие и не е способен да бъде проводник на Любовта.
  А в Русия в момента има такава блудкава журналистика, че действащите у нас манипулатори изглеждат цвете в сравнение с тях. Може би там бързат да достигнат „необходимия“ градус на развращението за да манипулират идващото. А може и Отгоре да възпитават, чрез отвращение, с което да се ускори чистенето. Както евреите, често често Отгоре са ги пращали в робство и се предсказва, че предстои поредното нахвърляне на цялото човечество срещу тях. И това, заради упоритостта на едни чешити, обсебени от мисълта да оберат целия свят.

 22. Йорданка  12.09.2014 г. | 21:02 ч.

  Открих ценна информация, за учението на Бялото братство. То наистина дойде преди 10 години и шества по света чрез от Русия чрез Татяна Микушина

 23. Стопанина  12.09.2014 г. | 21:19 ч.

  Голямо шествие ще да е, щом е трябвало да го откриваш и да научаваме за него от този пост. 🙂

 24. Astrolog  12.09.2014 г. | 23:29 ч.

  Открих ценна…

  контакторски медиумистичен спам?

 25. Григор  23.04.2017 г. | 10:09 ч.

  Относно това че най-старото учение ще започне шествието си по света от България, но ще дойде от Русия – тук В. Сидоров не се е объркал и няма грешка: защото в България е напъпило със саботажници по всички възможни нива в обществения живот и държавната организация, и поради тази причина не може да пробие – то е като да искаш да поднесеш храна на някого, но все ти се изпречва един и същ човек за да я вземе и да я захвърли на боклука или в тоалетната (кенефа). Поднасянето на истините и знанията (които са откраднати от българите преди повече от 1000 години) на Русия за да си послужат руснаците първо с това знание е единствения начин това същото знание пренесено в България по съответните канали – с други думи тази уродлива форма на „държавност“ в момента може да бъде пресечена единствено по този начин. Така че В. Сидорово не се е объркал. Спасението на България започва в самата България, но не идва от България, а от Русия – а пътя към Русия минава през Сърбия, защото сърбите са запазили онези чест и достойство, за които се пише в инсторията ни (те са все още войводи – като о стари времена).

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.