Извадки за прераждането из Словото на Учителя – 1/2

Първа част

Човек идва много пъти на Земята, а не само един път. Колко пъти идва? Колкото пъти иска – от него зависи. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества му определят в кое семейство ще се роди. Ако човек идва на Земята съзнателно, за да помага на хората, той има свободен избор да се роди където иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите Учители пък идват на Земята през всеки две хиляди години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот. (ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 314-315)

Ако на сегашните религиозни хора се каже, че човек е съществувал много пъти, те ще те изкарат еретик. И учените хора понякога не са съгласни с религиозните; като им се каже това, те ще те вземат за първокласен невежа. Аз съжалявам всички онези учени хора, които не са съществували преди; съжалявам всички религиозни хора, които не са съществували преди – изобщо съжалявам всички хора, които не са съществували преди, а облажавам ония, които са съществували. И сега аз говоря само на онези, които са съществували преди – онези, които не са съществували, нямат сега думата. Те казват: «Човек веднъж се ражда.» Да, тия хора са прави в едно отношение – човек само веднъж се ражда от Господа. В това и аз съм съгласен, но ако разбират, че човек само един път се ражда на Земята, те имат погрешно схващане по този въпрос. Ако те казват, че само веднъж са се родили от майка си, аз тогава казвам: Да, и птиченцата, и пиленцата се раждат само веднъж от майка си. Ако човек мисли, че само веднъж се е родил в този живот, тогава няма никаква разлика между него и една кокошка – разликата се състои само в това, че човек се е родил много по-рано от кокошката, той е съществувал по-рано от нея. Това е твърдението на някои велики хора, които някога са съществували на Земята. Това е твърдение на ония, които имат знание. И най-после, казва се, че се е родила кокошката. Вярно е, че по Закона за еволюцията кокошките са дошли на Земята по-рано от човека, но да се родиш по-рано и да се събудиш по-рано не е едно и също нещо. Който се е събудил по-рано, той се е родил по-рано. Бедните хора се събуждат по-рано от богатите, но са бедни; богатите се събуждат на обед, но са богати. Значи събуждането е едно нещо, а ставането е онова, което човек съдържа в себе си. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи (1931-1932), том 3, с. 7 сл.)

Срещал съм често хора, които ме питат: «Знаеш ли какво представлява прераждането?» Много пъти ще дойдеш да се въплътиш, никога не си се качил до горе. От Невидимия свят казват: «Турете го да започне този опит.» Като ученик, когато те скъсат на изпит, учиш и се явяваш втори път – явяваш се дотогава, докато издържиш изпита. Вие мислите, че ще умрете – няма да умрете! Онова тяло, което е направено от земя, иска да си почине. Всяко нещо иска да си почине. Вашият дух и вашата душа са излезли от Бога и трябва да се върнат пак при Него. Защото като се върнете при Господа, ще се обновите. Човек трябва да отиде горе, за да се обнови. Не че после няма пак да дойдете – ще дойдете, но обновени, с нови знания. (ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38)

Старите философи са поддържали, че човек се преражда. Египтяните са поддържали философията за странстването на човешката душа – преминаването й от една форма в друга. Индусите са преработили това учение в Закон за прераждането. Християните също са преработили това учение – Христос говори за новораждането. Всички са прави, но казвам: Човек, след като се роди, докато замине от този свят, ще премине през всички форми – няма да остане и най-малката буболечица, в която ти да не влезеш да живееш. (ДУМИ НА ПРАВДА, Неделни беседи, 1932-1933)

Съвременните философи казват: «Определено е на човек само веднъж да се роди, да живее и да умре.» Затова и религиозните хора казват: «Човек веднъж се ражда, после умира и с това всичко се свършва.» Не, приятели, това учение е за децата. Отлично учение е, педагогическо е, аз нямам нищо против него, има и прави схващания, но в живота има и друго нещо. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Ще кажете, че не вярвате в прераждането. Това не ме интересува. То е все едно да дойде слепият при мене и да ме пита съществува ли Слънцето или не. За мене Слънцето съществува, а за слепия не съществува. Слепият не вярва в прераждането. Който вижда, вярва в прераждането, за него този въпрос не съществува. Който не е сляп, вярва в прераждането. Какво ще придобиете, ако вярвате или не вярвате в него? «Ама то не е в съгласие с Христовото учение.» Ти беше ли във времето на Христа? Знаеш ли в какво е вярвал Христос? Той вярваше в прераждането. Защо трябваше Христос да се въплъти, да дойде за втори път на Земята, когато можеше като Син Божи да си остане на Небето? Казват за Христа, че е Вторият Адам. Значи Той е идвал един път на Земята, дойде за втори път, ще дойде и за трети път. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи, ХIV серия (1930), София 1949, с. 225)

На онези, които вярват в прераждането, казваме, че страданията им не са нищо друго, освен последствия от онези грехове и престъпления, които те са вършили в миналото. На онези, които не вярват в прераждането, казваме, че страданията им са последствия от греховете на техните деди и прадеди. Както внуците и правнуците наследяват богатствата на техните деди и прадеди, така също, без да желаят, те наследяват и техните загуби – последствията от техните грехове и престъпления. (ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи, ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 106)

Питате: «Защо едни хора вярват в прераждането, а други не вярват?» Да се задава такъв въпрос е все едно да се пита защо слънчевата светлина минава лесно през някои вещества, а през други не минава. Много просто: Свойствата на някои вещества са такива, че могат да пропускат през себе си слънчевите лъчи, а някои вещества не могат да ги пропускат. На същото основание онези същества, които са завършили еволюцията си, знаят своите прераждания, четат ги като на книга. А тези, които не са завършили еволюцията си, нищо не знаят за преражданията си, в това отношение те са слепци. Следователно пред тях стои велика наука – да изучават живота си, да знаят откъде са дошли и къде отиват. (Ibid.)

Човек е съществувал и преди раждането си, ще съществува и след смъртта си. Раждането и смъртта са само възможности за човека да научи, да придобие нещо, а същевременно и да се освободи от известни ограничения. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 33)

Много пъти човек е дохождал на Земята и много пъти още има да дохожда. Защо? За да се реализира Великият Божествен План. (НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, Х серия (1927-28), том 2, София 1933, с. 39)

Казвам: На всяка страница в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася дамо за онези, които имат очи и могат да виждат, които имат уши и могат да чуват. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 41)

Човек трябва да приеме и да разбере, че е живо същество, малка единица, която е дохождала много пъти на Земята и ще дохожда още много пъти, докато най-после завърши своето развитие. Всички съществувания на човека представляват части на дадено уравнение, което пък е част от система уравнения. Когато човек свърже всички части на уравненията в едно цяло, той ще разбере дълбокия смисъл на онзи живот, който Бог първоначално е вложил във всяка душа. Някои казват: «Ние се съмняваме в съществуването на задгробен живот.» Това е много естествено – нима мравките знаят за съществуването на България или на друга някоя държава? Нима те знаят, че съществува някакво християнство и че навред в света се държат разни проповеди, беседи и речи за християнството? Мислите ли, че маймуните в Африка или в някой друг континент знаят нещо за съществуването на християнското учение? Щом ние се съмняваме, не се ли намираме в положението на тези мравки и маймуни? (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 282 сл.)

За да се освободи от миналото си, човек трябва много пъти да се ражда и преражда на Земята. Това индусите наричат странстване на душата. Някои философи разбират криво въпроса за слизането на човешкия дух на Земята. Един дух сам не може да слезе на Земята. Обикновено слизат по няколко заедно, свързани един с друг във вид на верига. Като дойдат до едно място, едни от тези духове срещат среда, която не могат да преминат и затова остават на това място. Други пък успяват да преминат тази среда и слизат по-надолу. Като дойдат до тази среда, пак някои от духовете остават на това място, не могат да преминат тази среда, а други я преминават. Така се обяснява слизането на духовете на Земята. Значи духовете слизат винаги групово и то само до тази среда, която те могат да преодолеят. Има духове, които по никакъв начин не могат да преминат през гъстата среда и затова остават да живеят в по-рядка среда. По същия начин става и качването, т.е. възлизането на душите нагоре, или еволюцията им. Те се качват групово, при което едни успяват да преминат през по-рядката среда, а други не могат да я преминат. Всяка душа спира там, докъдето тя може да преодолее средата, която се изпречва на пътя й. Така се образува непрекъсната верига от души и духове, които се намират на различна степен на развитие. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 10 сл.)

Законът за прераждането изправя всякакви мъчнотии. Един човек може да бъде убит десет пъти на Земята  т.е. в продължение на десет прераждания. Господ обаче ще го изпраща пак на Земята и ще му даде всички условия да се развива. Ако той е убит като просяк, в следващото прераждане Бог ще му даде големи възможности – ще го направи талантлив, после гениален, след това светия и най-после ще го направи цар. И след това ще ви наложи да го слушате и да му вярвате, както той иска. Питате: «Защо стават убийствата?» Като те убият десет пъти, цар ще станеш; ще се преродиш отново на Земята. Кой от вас би повярвал това? Аз не искам да вярвате, но като повярвате в Истината, тя ще ви направи свободни. Аз не искам да вярвате в противоречието, че като убият човека, с него всичко е свършено. (УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи, ХIV серия (1930), София 1949, с. 183)

Съвременните учени казват, че освен с физическото си тегло, човек е прикрепен към Земята и с голямо външно налягане на въздуха. Ако можеше да се освободи от външното и вътрешното налягане, които го държат на Земята, човек не би останал нито един ден в положението, в което днес се намира, той моментално ще литне към Луната, към Слънцето или към друга някоя планета. Човек стои на Земята по силата на Закона на прераждането. Физически закони задържат човека на Земята, докато завърши своето развитие. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 235)

Отнемеш ли живота на човека, който Бог му е дал, ти трябва да му го върнеш. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том I, София 1944, с. 23)

Докога човек ще идва на Земята и ще се преражда? Докато изплати дълговете си. Щом изплати дълговете си, дали ще бъде на Земята или в другия свят, човек ще живее по-добре, отколкото е живял с дълговете си. (ГОЛЯМОТО БЛАГО, Неделни беседи, ХII серия (1929), том 3, София 1936, с. 30)

Казвате: «До кога ще се раждаме и прераждаме?» Докато се научите доброволно да се подчинявате на Божествените Закони; докато бъдете тъй неподвижни за злото, както материята, и тъй подвижни за доброто, както живота; докато бъдете тъй разумни, както Духът, Който е излязъл от Бога и работи в човек. Щом постигнете това, всички вериги, които имате в себе си, всички несгоди, всички несполуки, всички нещастия ще се махнат и вие ще се намерите в един свят, дето ще имате на разположение всички богатства, които природата е дала. Тези богатства са достояние на всички същества, които Бог е създал. Той знае нуждите на тия същества и е предвидил специален бюджет, за да могат те спокойно да живеят, да растат и да се развиват. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Съборни беседи (1933), София 1934, с. 97)

Откакто сте излезли от Бога, вие сте живели толкова хиляди години на Земята, но не помните вашето минало – отде идете, как сте слезли на Земята. Нищо не помните. Аз не говоря за вашите тела, говоря за вашите души. Някои от вас знаят своето минало, а някои не го знаят. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, VI серия (1923-24), София 1924, с. 171 сл.)

Сега правят въпрос как може човек да се прероди. Това е неразбиране на нещата. Този въпрос е за едно пробудено съзнание, той е въпрос на бъдещата наука. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, VIII серия, 1925-26)

Като се говори за прераждането, мнозина не го признават, но това не е важно. Какво от това, че някой не признава известен факт? Независимо от това, фактът е налице. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи (1917), София 1942, с. 10)

Хората са съществували и преди историческите времена, съществуват и днес. Те са се раждали и прераждали, благодарение на което придобивали по нещо ново, усъвършенствали са се. Човек се преражда, но с нови имена. Същото става и с народите – сегашните народи, наречени германци, англичани, руснаци, французи, българи и др., са съществували едно време под други имена. (Ibid.)

Днес се появява спор по въпроса за прераждането. Като го отричат, някои казват: «Ако имаше прераждане, нямаше защо Христос да идва на земята.» Христос дойде на Земята, за да направи мост между Небето и Земята – да има съобщение. Преди Христос хората робуваха, откакто дойде Христос, те се прераждат – като направи Христос моста, хората започнаха да се прераждат. Значи един човек слиза от Небето на Земята, където живее още 50-60 години. Има ли нещо невъзможно в това? «Христос дойде един път на Земята и повече няма да идва.» Не е така. Много пъти Христос е идвал на Земята и още много пъти ще идва. Когато Адам и Ева бяха в рая, Христос дойде при тях и им предаде заповедта на Бога. Той се яви на Авраама и говори с него. Когато се устройваше нашата вселена, пак Христос взимаше участие. Законът за прераждането е Христов закон – Той нареди да се прераждат хората. «Защо хората трябва да се прераждат?» Това е работа на Христос. Съветници ли ще Му ставате вие? Казват ми, че ако проповядвам така, ще ме изключат от църквата. Вие ще изключите мене, а Христос ще изключи вас, ако противодействате на този закон. Той казва: «Ако не се родите изново от Дух и вода, няма да влезете в Царството Божие.» Христос е говорил за прераждането и е казал: «Роденото от плътта, плът е; роденото от Духа, дух е.» Прераждането не е принцип, а закон – закон да си в общение с другия свят, да имаш правото да преминаваш от един свят в друг. Да се преродиш, това не значи непременно да помниш, че някога си живял на Земята. Днес Законът за прераждането е толкова изопачен, че ако се върнем в средните векове и си позволим да говорим за него, ще ни изгорят на кладата. Това не е религия, а наука. В религията основен принцип е Любовта. Божията Любов е религия на душата, а Божията Мъдрост е наука за ума. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи (1923), София 1949, с. 60 сл.)

Аз не изнасям въпроса за прераждането, за да повдигам спор и раздори между хората. Дали ще говоря за прераждането или няма да говоря, хората ще се прераждат независимо от това. Когато се роди едно дете, трябва ли да се мълчи? Нали ще му турят име? Фактите говорят едно, а човешките разбирания – друго. И Христос се прероди на Земята, за да покаже на хората Божията Любов. Той пак ще се прероди, но не както индусите разбират прераждането. Прераждането е Закон за усъвършенстване на човешката душа. Човешкият организъм постоянно се изменя – облича се във все по-нови дрехи. Павел казва: «Има тяло естествено, има и тяло духовно.» Напредналите ще изучават великата наука на Живота, а ненапредналите ще се занимават с обикновени въпроси. Дойдете ли до някой маловажен въпрос, турете го настрана, не се занимавайте с него. Законът за прераждането не е догма, не е и религиозен принцип, а научен въпрос само за учените и разумните хора. Любовта обаче е религия за душата, необходима за всички хора. Тази религия е път към Бога. Религията учи хората да живеят добре и да се обичат, науката им дава методи за работа, а свободата ги учи как да проявят своята дейност. (Ibid.)

Ако си послужим с езика на египтяните, ще дойдем до въпроса за странстването на душата и на духа. Отначало духът е бил силен, мощен, всезнаещ, но със слизането си той постепенно се е ограничавал, губел знанието си, докато най-после съвсем заспал. Значи, веднъж слязъл на Земята, духът изгубил своето съзнание за сила и мощ и започва отново да гради, да съгражда, но като си служи вече с малки величини, със слаби неща. Защо духът трябва да изгуби съзнанието си? За да създаде света – не изгуби ли съзнанието си, той не може да създаде света. (ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 2, София 1930, с. 94)

Искат да ни кажат, че в света има много прераждания: «Като се родя отново, тогава ще подобря живота си.» Това е обратната страна на учението на окултистите. Не, ти си от мързеливите ученици и природата ще те отбележи с особени знаци. Не влагай в съзнанието си мисълта, че ще се прераждаш много пъти [и че тогава ще имаш възможност да се поправиш]. Второто прераждане ще бъде за втори клас, седмото – за седми. Само един живот за един клас! Това е нормалният ход на нещата. (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, VI серия (1923-24), София 1924, с. 10)

Законът за прераждането е закон за изкупването и освобождаването на човека от грешките на миналото. По същия закон човешкият ум и човешкото сърце се раждат и прераждат. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917, София 1942, с. 69)

Стремежите и въжделенията на миналия човешки живот се реализират в сегашния, а сегашните стремежи на човека ще се реализират в бъдеще. Каквото мислите и чувствате днес, не може да се реализира в този живот. Сегашният живот е проявление на миналия. Като изживеете миналото си, тогава ще живеете настоящето. (Въпрос към Учителя: Кажете ни защо човек трябва много пъти да се ражда и преражда? Защо е нужно да минава много пъти през една и съща опитност.) Всяко раждане на Земята и заминаване за другия свят са различни и стават при различни условия. Следователно в тях няма повтаряне на опитностите. Всичко се ръководи от една велика разумност, която се отличава с голямо разнообразие. Като знаете това, за всичко благодарете! Тайната на Живота се крие в благодарността. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи (1917-38), София 1949, с. 269)

Всяка душа, още като е умирала, е въздъхнала и изпратила чрез един ангел своето оплакване до Бога. В Бога всички живеят. И понеже те живеят в Бога, щом въздъхнат, Бог протяга Ръката Си върху тях и казва: «Не бойте се, Аз ще ви възвърна живота.» (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, VI серия (1923-24), София 1924, с. 380)

Защо плачеш? «Баща ми умря.» Не плачи, Аз ще го върна отново на Земята. Той ще дойде като малко детенце, което ти ще носиш на ръце и ще му се радваш. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ. Рилски беседи, София 1940, с. 366)

Мислите ли, че за първи път идвате на Земята, че за първи път сега се раждате? Не, вие всички имате дълга история и ако някой ви опише тази история, ще ви се види много интересно какви сте били в миналото и какви ще бъдете в бъдеще. Това е един велик процес, през който минавате. (ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-25 август 1921 г.)

Как може човек да живее дълго на Земята? Чрез прераждането. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ, Рилски беседи, София 1940, с. 152)

Какво представлява прераждането? Прераждането е закон на освобождаването на човека от неговите грешки и заблуждения. (ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ, Утринни слова, том 7 (1935-36), София 1943, с. 155)

Какво лошо има в това, че човек живее един дълъг ден или десет хиляди дни? Защо хората се плашат от прераждането? Защо този въпрос ги поставя в противоречия? Какъв смисъл има животът, който трае само един ден? Това е животът на еднодневката. При това ние често срещаме случаи, когато някой човек [буквално] се роди на сутринта, живее до вечерта и умира. Каква култура може да има в такъв живот? Коя майка би желала да роди дете и след един ден то да умре? Кое е по-хубаво: Детето да живее един ден или да живее десет хиляди дни? Красотата на живота е в дългия, разумен живот. Някои от съвременните хора считат красивите, хубавите неща за лоши. И след това, като заключение на своите разбирания, тези хора считат прераждането за нещо страшно в техния живот. Прераждането е страшно, но за грешните хора, а за праведните то е благословение. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 41 сл.)

Прераждането е икономия в природата. Защо някои хора не приемат прераждането? Защото те не искат да изплащат дълговете си, или най-малкото не искат да ги признаят. Когато човек дойде на Земята и признае прераждането, той трябва да се наеме с изплащането на всичките си дългове, които е направил в миналото. (Ibid.)

Когато човек умира и отново се ражда, това възкресение става само на физическия свят, то се нарича прераждане. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Съборни беседи (1933), София 1934, с. 30)

Законът за раждането е закон за вечното развитие. Чрез този закон Господ напълно се изявява на човешката душа и чрез него Духът работи в положителна насока. Чрез него се проявява и усъвършенства висшето Божествено Съзнание у човека. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, III серия (1915-19), Русе 1929, с. 29)

Като се ражда и преражда, човек изучава Закона на жертвата. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи (1917), София 1942, с. 124)

Дали човек е богат или беден, здрав или болен, добър или лош, умен или не, това са естествени последици на негов минал живот, както и на миналия живот на неговите деди и прадеди. […] Които не търсят причината за нещата там, където е в действителност, те вадят неверни заключения за последствията. (ДА ВИ ДАДЕ, Неделни беседи, ХIII серия (1929-30), том 2, София 1938, с. 70 сл.)

Прераждането е закон за подобряване на живота. То подразбира прогресиране – всеки човек да подобрява условията на своя живот, да работи съзнателно, активно. Когато се ражда, човек трябва да работи, да се повдига; като умира, той ще почива. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, София 1937, с. 337)

При всяко прераждане условията трябва да се подобряват. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции пред ООС, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 27)

Не само един път, а много пъти човек слиза на Земята и при това в различни форми: ту като мъж, те като жена, ту като стар дядо, ту като стара баба, ту като цар… (ДОБРИ НАВИЦИ, Лекции пред Младежкия окултен клас, год. II, 1922-23)

Половете се сменят – жената и мъжът са форми, които могат да се менят. Днес някой е мъж – в бъдещия си живот ще дойде в женска форма. И обратно – в друг живот жената може да дойде в мъжка форма. (МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи, Х серия, (1927-28), том 1, София 1933, с. 97)

Който иска да знае какъв е бил миналият му живот, нека се вгледа в сегашния – там ще намери своето минало. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи (1917), София 1942, с. 189)

В българския език думата «прераждане» подразбира преработване на нещата. Значи тук, на Земята, ние не вършим друго, освен преработване на известна опитност, която сме придобили от милиони години. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, III серия (1915-19), Русе 1929, с. 29)

За да се освободи от миналото си, човек трябва много пъти да се ражда и преражда на Земята, което индусите наричат странстване на душата. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи, IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 10)

Защо някои хора не приемат прераждането? Защото не искат да изплащат дълговете си или най-малко не искат да ги признаят. Те правят това, понеже интересите им го диктуват. (ПРАВЕДНИЯТ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 42)

Прераждането е условие за ликвидиране на кармата. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО, Лекции пред Младежкия окултен клас, год. IX (1929-30), том 2, София 1940, с. 339)

Ако познавате законите на раждането и прераждането, всеки от вас ще може да определи на кое място ще се прероди. (ПО БОГА НАПРАВЕНИ, Съборни беседи 1929 г., София 1929, с. 27)

Когато мислите, че имате много идеи, вие сте в Закона на прераждането. (СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, III серия (1915-19), Русе 1929, с. 31)

Човек се преражда много пъти, докато научи уроците на живота. Но това не е лесно. За да се въплъти и дойде на Земята, човек трябва да се конкурира с милиони души – той някога ще се прероди, но докато постигне това, минава през големи страдания. (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ, Рилски беседи, София 1940, с. 152)

Глупавият ще се ражда и преражда, докато стане умен; обикновеният трябва да стане талантлив, гениален, светия, ангел и т.н. Ако за всяко същество няма условия да се развива, животът губи своя смисъл. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи (1917), София 1942, с. 160)

Човек се ражда и умира, докато добие съвършенство, докато добие живота на безсмъртието. Ще дойде ден, когато той няма да се ражда и умира, а ще се вселява. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Праведният никога не умира. Той излиза от една къща и влиза в друга. (ЦЕННАТА ДУМА, Утринни слова, том 6 (1935), София 1941, с. 156)

Онези, които са добили съвършенство, винаги могат да изчезнат за известно време и да си направят каквато глава искат или каквото тяло искат. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Човек се преражда колкото пъти е определено. Който иска, може да се преражда в Невидимия свят. Ако не иска да се преражда, Господ го оставя в онзи свят в един голям хамбар и като му дотегне да стои там, Господ го пита: «Дотегна ли ти? Готов ли си да се прераждаш?» «Готов съм.» Господ го праща някъде. (ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи, ХV серия, 1931-1932)

Питате има ли прераждане. Ако искате да прогресирате, има прераждане, ако искате да седите на едно място – няма. (Ibid.)

Ще се раждате и прераждате до деня на вашето съвършенство. Който много обича Земята, ще се преражда много пъти, докато най-после пожелае да стане съвършен. Ако не станете съвършени, дълго време ще учите на Земята. Ще слизате на Земята, ще се качвате на Небето, докато завършите развитието си. Колелото на живота ще се върти дотогава, докато добиете съвършенство. (ДРЕХАТА НА ЖИВОТА, Утринни слова, том 4 (1932-33), София 1950, с. 35)

Към втора част »

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.