Правни въпроси около иконографски плагиатствания

В българското държавно авторско право не е изрично и изчерпателно уредено правното положение на авторството в сферата на религиозните общности. Две са споменаванията в Закона за авторското право и сродните му права констелации, които са свързани с дейности на вероизповедния.

Едното положение е в разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 5, която допуска без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение възпроизвеждането от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено – при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.

Иконографски плагиатствания

Второто положение се намира в предписанието на чл. 24, ал. 1, т. 14, според което е допустимо без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение използването на произведения по време на религиозни церемонии или на официални церемонии, организирани от публичната власт.

Въпроси, които в други държави и техни религиозни общности са възниквали преди столетия, като напр. във връзка с творчество на иконографи, скулптури, музикални произведения и т.н. просто в България не са били задавани.

Продължава в „Право и религия в България“ »

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.