Слава Севрюкова за България и света – пророчества 4/4

(За Шестата раса)

Предстои оформяне на разширено космическо съзнание. Предпочитам да преценям хората не толкова по външен вид, колкото по душите им, макар лицето и тялото да отразяват духа. А сега на въпроса: доколкото виждам – задават се откроими промени в човешката физика. Телата на потомците ще бъдат много по-одухотворени, пластични, красиви. От съвременна гледна точка физиката на идните човеци няма да е красива.

Ще нарастват людете с кафяви очи и кестеняви меки коси. Синеоките, русите почти напълно ще изчезнат. Човешката кожа ще става по-прозрачна и светла. Дори негрите постепенно ще почнат да изсветляват.

Ще се увеличат левичарите. Те превъзхождат в известна степен другите, защото центърът на духа е по-близо до лявата ръка. По тази причина вдъхновението при тях се излива леко, спонтанно.

Новата генерация няма да се интересува от физическия вид така, както ние. Стремежът ще е навътре, към същината. Към повишената чувствителност и разцъфтяване неземната красота на Духовното. Бъдещето принадлежи не на глобалния, завоювал ресурсите на Земята сапиенс, а на космическия – понесъл Вселената в душата си.

С променения стандарт за красота, култът пред човешкото тяло за идните поколения ще отстъпи назад. Ще се открои нова тенденция – преклонение пред Духа. Тялото ще е все по-подвластно на висшия Аз. Ония хора ще са по-малко емоционални, но по-сетивни и умствено деятелни. Много по-смислено ще реализират живота си в тясна симбиоза с природната среда.

Раждаемостта и смъртността с годините ще бъдат балансирани така, че да настъпи хармония между нашия свят и Отвъдния. Предстоящите промени ще стартират след 2030-2032 година. От там нататък, забелязвам, ще се открояват все повече тези посоки в развитието на Човечеството.

След хилядолетие съвременният сапиенс от гледна точка на нашите критерии ще изглежда недоразвит и… нека не се обиждаме, и сякаш малко изроден. Отношението към физическото тяло и модата ще отстъпят на ново разбиране за Духа и Душата. Енергията на онези същества ще бъде пренасочена за тяхното усъвършенстване. Бъдещето принадлежи на шестото сетиво. То ще заеме полагащото му се място, завладявайки напълно живота. Това ще е извисена нова човешка раса с отворено „трето око“. Хората ще ползват на 100% мозъчни способности.

Болестите ще намаляват. Те винаги са издавали страданието на духа и неправилния живот. Онези същества ще са умствено, физически и морално по-съвършени. Лекарствата ведно с придобивките на техниката ще бъдат изхвърлени. Тогава Човечеството ще осъзнае – прехваленият двадесети век (разговорът е от седемдесетте години на миналото столетие – б. а.) е тъмна средновековна ера на тровеща здравето фармацевтика.

Людете ще стават все по-фини, деликатни, милостиви и добронамерени. Само със силата на мисълта в ония далечни времена ще можете да се храните. Ще пътувате с нейна помощ навсякъде. Разширявайки неимоверно обхвата й, ще изживеете, пак благодарение на нея, всичко, което пожелаете. Безгранично ще се разшири психотронното ви зрително поле. За да оживее Необятът и проговори вечното безмълвие на безбрежните простори. Но това ще е едва след като Човечеството изработи всички духовни добродетели. Ония люде няма да са първични и с разраснато Его като нас. По начина ни на живот, пак ще повторя, все още сме твърде близо до животните (почти във всяко блюдо – месо). Някъде дори ги надминаваме – сексът е едва ли не развлекателен спорт.

Виждам епохи далеко напред. Страстите ще залинеят. Мъжът и жената в непонятните за нас години тогава ще се събират заедно единствено при желание да създадат поколение. Духовността, както е известно, няма пол. В още по-късен етап ще закърнее до пълно изчезване сексуалният нагон. Тогава окончателно ще отпадне потребността от раждане и прераждане.

Пъпната връв между майката и плода постепенно ще почне да се скъсява, докато накрая напълно изчезне. Те няма да са свързани така, както сега.

Идният свят – на Новото човечество, то ще възвърне изгубеното равновесие със Земята и Вселената. Ще се развият в най-висша степен умствените заложби. Създадат ли едно изглеждащо днес фантастично общество, онези хора ще творят чудеса. Но преди това ще са овладели Природата. В смисъл – вникнали в божествената й хармония, напълно ще подчинят живота си на законите й. Едва тогаз окончателно ще отпаднат битовите проблеми. Далечните ни наследници няма да са подвластни като нас на тях.

Хората в предбиблейска епоха са били значително по-едри от нас, почти исполини. Освен това живеели са неимоверно по-дълго. В недалечно бъдеще, както се разкрива пред психотронното ми око, към края на съвременния цикъл (след 2100 година) земният път за нашите потомци ще продължи да се увеличава. При отделни индивиди тогава може да достигне до 170 години.

Настъпват времена, когато човек ще може да черпи информация от Космоса, защото той самият е Космос. Всичко там, се съдържа и в него. Ония хора няма да са забравени от Небето. Виждам – след 2075 година, към края на цикъла (2100 г.) повечето от тях ще имат пряк контакт с Висшата сила. […] Доста по-късно, към 2450-та година, в още по-висша степен ще се развива и процъфтява Духовността.“

Извисени, на идните хора ще им се даде пробудена духовна мощ. Другите сами ще отпаднат – здраво сраснали със земята. Вкопчените на живот и смърт в материята са с по-бедни възможности. Формиращата се раса на бъдещето, за разлика от тях, ще е с необозрими перспективи. Новата генерация е стъпка към Космическо братство. Проспериращият Дух ще овладее и свободно направлява физическото тяло.

Третото хилядолетие принадлежи на „третото око“.

Жените, бидейки семейни, в идните години не ще приемат съпружеската фамилия. Ще предпочитат моминското име. Масов процес.

Новият човек, както казах, ще се издигне още малко на ръст, но от съвременна гледна точка с не толкова лицеприятна физика – слаба мускулатура, голяма глава. Онези същества ще са по-светли, лишени от бронзовия загар на силата. Но те многократно ще ни превъзхождат по бурния порив на духа. Ще се адаптират хармонично към природата в една много по-разумна система на живот.

И тъй, Новият човек ще е грацилен, нежен, неотдаден на материалното. С деликатно телосложение, доста по-ниско тегло и многократно по-овладян ум. Ресурсите на неразработения човешки дух са безкрайни. Това в задаващите се по-късни етапи ще му помогне да преодолее дори земното притегляне. Помнете – без машини.

Освен това оня тип същества, както вече разкрих, с лекота ще си предават мисли, без да са им необходими технически уреди, независимо от разстоянията. Впечатляващото днес ясновидство ще е банално средство за земна и космическа комуникация. Необятната Вселена за суперцивилизацията ще се превърне в уютен, все по-благодатен дом. Това, което изглежда като фантастична приказка в моите уста, един ден ще бъде достояние на едно ново духовно поколение.

Ще дойде време народите да изповядват единна вяра. Религиозните чувства след „голямата гибел“ ще създадат ново отношение към света. Виждам – свещениците в бъдните години ще са в снежнобели одеяния, плътно препасани в талията. Миряните ще пеят в хор с тях. Всеки дом ще има свой олтар с икони. Светите ликове ще напомнят за хората, отдали живот за вяра. Ще се узнае – светците са същества в много отношения досущ като нас, но много по-извисени, с непоклатима убеденост и борбен дух. Нима е лесно да сме прави, още по-трудно – праведни. Ще се разбере – и те като нас не са лишени от прераждане.

* * *

(Прераждането на Църквата)

Преди това ще настъпи мъчителен период, засягащ православната църква. Подложена на преследвания, в предстоящите политически и социални сътресения известно време ще оцелява едва ли не в нелегалност. Отминат ли неизбежните изпитания, онези, които й останат верни, ще бъдат спасени. Но само ако пречистили духовния си олтар, устоят на времето.

След 2100-та година ще се състои общопланетарен църковен събор. На него християните –католици, православни, протестанти и всички други – ще приемат катехизиса на учението за прераждане. […] Неизбежните природни сътресения ще повлияят върху този процес. Отшумят ли, клириците ще се обединят в единна църква. Значима роля в нея ще има православието. Християнството тогава ще бъде многократно по-силно.

Религиите ще се съберат в една, прокламираща прераждането. За него и кармата ще се създадат учебници. Ще се изучават в образователни програми. […]Преди да се достигне етапа на духовно обновление, ще се премине през разногласия и ожесточени борби. Последица от сриващите природни и социални бедствия на границите на оцеляване.

Не бойте се от мъките. Надмогнати с добро, въздигат. Няма ли път назад, все остава една спасителна пътечка – навътре, към себе си. Към Духа.

* * *

(Още за бъдещото човечество)

Бъдещото Човечество ще говори един език. Задава се контрапроцес на състоялите се някога
библейски събития с Вавилонската кула. […] Народностните езици не ще се погубят, въпреки наличието на общо комуникативно средство. Ще се запази тяхната есенция. Ще оцелеят – свидна вековна традиция – но с ограничена функция. Подобни тенденции се открояват и за отделните народи. Постепенно ще се заличат държавите. Ще се обособят като провинции, изграждащи Eдинната земна общност. Това няма да попречи на народите да съхранят обичаите и фолклора си.

В духовно извисената суперцивилизация Човечеството ще развие много повече умения. Това няма да е безметежно и наготово. Ще се явят нови и нови трудности. И да искаме, не ще ги избегнем. Потребни са за развитието, както кислорода за живота. Преодоляването им провокира стремеж към Светлина.

2025-2032 години са само част от изпитанията занапред. Предстоят и други. Не бойте се – и най-съкрушителните трагедии не са безкрайни, така както след всеки ураган настава затишие. […] Човечеството е с бъдеще. Ще намалее като количество, ще се извиси като качество.

Никъде в бъдеще не съзирам наши планетарни колонии. Никъде, никъде, никъде. Човечеството, както ми се дава да видя, ще напредне донякъде в това. Но после ще поеме по духовен, не грубо материалистичен, както понастоящем, а съвършено различен път на развитие. Подобни екзотични пътешествия и да се състоят, ще са временни. Каквито и завладяващи картини да рисуват фантастичните романи и екранизации, те нямат бъдеще. Не ще се състоят и космически войни с други цивилизации. Високо еволюиралият Разум никога не воюва срещу себе си.

Няма да се състои колонизиране на Космоса. Тънкостта е в това, че никой никъде не се преселва. Животът като феномен е винаги, навсякъде.

Ще споделя това, което ми се дава да видя: Никога няма да се изчерпи Световният разум. Отвъд Предела ще отпадне настоящият тип биологическа еволюция. Това ще е след продължително и бурно усъвършенстване на човешката душа. Тя в ония необозримо далечни хилядолетия не ще изпитва повече потребност да посещава Земята в тяло от плът и кръв. За бъдещия съвършен сапиенс ще е напълно излишна миграцията, наречена живот. Съвкупността от познания, предоставени от временното земно пребиваване, в непонятните за нас, откъснати в бъдещето епохи, изцяло ще са усвоени.

Изучавайки нашата планета и нейните природни закони, ние се усъвършенстваме. В необозримите бъднини ще отпадне потребността да идваме тук, за да приемаме подобни уроци. Душите не ще има с какво ново да се обогатяват, вниквайки в тайните на физическата и биологическата материя. Еволюционно ще са се изстреляли далече напред. В оная трудно съзрима ера, веднъж вече ви разкрих това, ще е отпаднала дори потребността да се създава потомство.

С възможността да посещаваме с мисъл всяка звездна система, мъглявина, галактика и да контактуваме със съществата там, а също и с онези от Отвъдността, интересът на душите към физическото тяло постепенно ще намалява. До пълно изчерпване. Но дори да завърши земния си път, Човечеството ще продължи да съществува като състояние на съзнанието. Затова Откровението на Йоан известява „Ще ви дам нова Земя и нови тела.“ Казано е: „Всеки край има начало така, както всяко начало върви към своя край.“

Далечните ни потомци ще следват всемощния космически ритъм стъпка по стъпка. В ония епохи ще сме вникнали в същината на истината и мъдростта. Интелигентността, интуицията, информацията от свръхсетивата са истинското ни скрито оръжие. Тогава ще се превърнем в още по-извисено ново небесно човечество. […] Животът на Земята, вече знаем това, е необходим за развитие на душите. Не е съвкупност от забавления. Изживян лекомислено, прескъпо се заплаща.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

14 коментара за "Слава Севрюкова за България и света – пророчества 4/4"

 1. inranxan  23.03.2011 г. | 10:34 ч.

  2025-2032 години са само част от изпитанията занапред…това ще са катаклизмите дали следващата част няма да е 3WW- третата световна, или 3тата световна ще е при катаклизмите…

 2. Мислещ  23.03.2011 г. | 14:33 ч.

  Стопанино, поздравления за допълнителните опции.
  inranxan, вътре във форума в една от темите има анкета за периода на започване на 3тата световна война, аз съм посочил след 2060 или около нея. 🙂

 3. zaharia  24.03.2011 г. | 11:42 ч.

  Специално тези пророчества за шестата раса и бъдещото човечество ми се струват много позитивни, общо взето и аз така си го представям бъдещето, пък ако доживеем ще видим дали ще е така.

  Искам да питам, някой знае ли дали леля Слава има пророчества за Антихриста, не видях такива в публикуваните до момента, или просто аз не съм чела внимателно?

 4. Космос  25.03.2011 г. | 21:23 ч.

  Антихриста е поведение в човека обуславящо едно.Това не са мислите а делата. Слава Севрюкова казва бъдете по ниски от тревата-символика има в тези думи и трябва даги разберем.

 5. PM  26.03.2011 г. | 17:58 ч.

  Към Автора !

  Едгар Кейси е един от голямите пророци на нашето време !

  Горещо ви препоръчвам да запознаете вашата публика с този извисен дух.

  Колкото повече хората осмислят пророчествата на извисените духове толкова по-пълно ще осъзнават света в който днес живеем.

 6. Мислещ  26.03.2011 г. | 20:37 ч.

  @PM
  Не ми се сърди човеко, не се заяждам с теб, но казваш на Стопанина да публикува материали за Едгар Кейси. Няма лошо, и аз искам. Виж тук нещата са нещо като на доброволен принцип, това че един човек Стопанина, е решил да направи сайт, да отделя време, да се грижи за Дома, Дом, където всички ние да намираме по нещичко за нуждата ни от духовна храна, не означава, че ни е длъжен. Имаш материали, давай ги, правиш директен контакт със Стопанина и уточнявате кое, как, къде да се публикува. Сайта има и форум, там пък може ти сам да отвориш тема, например ….Едгар Кейси – пророчества… и да постнеш материали. 🙂

 7. Стопанина  26.03.2011 г. | 20:46 ч.

  Да, ака нашият интересен гост PM има какво да сподели за леля Слава, с удоволствие ще го публикувам. Ако няма какво да добави – добре, ако има какво да добави – много добре, ако има какво да поправи или опровергае от данните в книгите на Христо Нанев: най-добре!

 8. Учещ  14.09.2011 г. | 17:19 ч.

  Това, което казва Слава Севрюкова за бъдещето много ми допадна. Все пак имало светлина в тунела. Суетата и гордостта трябва да се изкоренят.
  Кои са тези земни познания, които трябва да усвоим? А Слава Севрюкова говорила ли е за смисъла на поста, паленето на свещ, целуване ръката на попа и темподобни христиански ритуали. Хубаво е да се информираме и за това от източника на познанието и истината – Слава Севрюкова.
  Случайно попаднах на нейното завещание(книгите й), търсейки истината и смисъла на съществуването.

 9. Крис  17.05.2012 г. | 21:08 ч.

  Благодаря на леля Слава!
  И благодаря на авторите на сайта!

 10. Мислещ  17.05.2012 г. | 21:56 ч.

  @Крис

  Благодаря на леля Слава!
  И благодаря на авторите на сайта!

  Крис, защо Благодариш? Сподели и ние да разберем. Така някак си, благодарностите ти са малко въздушни, без конкретна цел (повод).
  Ще се радвам да споделиш чувствата си. 🙂

 11. Крис  22.05.2012 г. | 22:30 ч.

  Благодаря на леля Слава, защото това което казва е един учебник по духовност, така както и Петър Дънов, разбира се. Такива учебници няма в нито едно учебно заведение, това не е и университетът на живота, както могат да приемат някои.
  Разбира се,има и много противоречия между тях, но това е по- скоро в космологията, а не в духовната част.
  Затова благодаря, а също и на авторите на сайта, защото са дали всичко по- концентрирано и за щастие, напълно са премахнали коментарите на Хр. Нанев.
  Виж, книгата на Иво Лозенски, макар и закъсняла, е много по- достоверна, от първа ръка.

 12. dani veleva  31.03.2014 г. | 11:23 ч.

  Благодаря на леля Слава, защото това което казва е един учебник по духовност, така както и Петър Дънов, разбира се. Таки:mrgreen:ва учебници няма в нито едно учебно заведение, това не е и университетът на живота, както могат да приемат някои.
  Разбира се,има и много противоречия между тях, но това е по- скоро в космологията, а не в духовната част.
  Затова благодаря, а също и на авторите на сайта, защото са дали всичко по- концентрирано и за щастие, напълно са премахнали коментарите на Хр. Нанев.
  Виж, книгата на Иво Лозенски, макар и закъсняла, е много по- достоверна, от първа ръка

 13. кара кольо  30.04.2014 г. | 23:26 ч.

  http://slava-sevrukova.com/bogomili/

 14. ЛЮБА  21.11.2015 г. | 11:09 ч.

  Всичко казано се … знае и усеща … в подсъзнанието на интелигентно общество НАМИРАЩО всички на това ниво-по неизвестни пътища начини и срещи, вливат се в него С действия чувства мисли ….

  ЗАЩО:
  Едно е странно – че точно светло-оките хора ще изчезват постепенно – звучи субективно. В това ОБЩЕСТВО не са подбрани по този начин и това е много красиво и духовно.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.