Нил Мироточиви за Антихриста и потъването на Атон

Преподобният Нил Мироточиви се прочува още приживе като пророк, но името му става още по-известно, след като посмъртно – в периода от 1813 до 1819 г. – се явява на  светогорския монах Теофан. В няколко беседи преподобният Нил предава на Теофан всичко онова, което се съдържа в книгата „Посмъртни пророчества на преподобния Нил Мироточиви“.

Нил възвестява на търсещите спасение на Света Гора под Покрова на Божията Майка да не се смущават, да не се ужасяват, да не губят вяра в този Покров и да не напускат Атон, докато Иверската икона на св. Богородица не го напусне; монасите да пребъдват в покаяние и в надежда за спасение, в безмълвие, в смирение и в послушание, стараейки се да опазят неразрушено онова малкото, което все още ще остане от предишния величав монашески живот.

Понеже заради нечестието на нечестивите Света Гора ще потъне в морето – това ще стане тогава, когато Майката Божия премахне Своя Покров от Света гора. Благочестивите монаси трябва да побързат да напуснат Атон, щом като изчезне чудотворната Иверска икона. Светецът разкрива с големи подробности и за времето на Антихриста: за всемирната анархия, която ще предшества идването на Антихриста, кога трябва да се очаква това, за степента на развратеност на последното поколение, за печата на Антихриста, за проповедта на Енох и Илия…

* * *

(следват извадки от пророчествата в беседите на
Нил Мироточиви пред монах Теофан)

ПРОРОЧЕСТВО ЗА АТОНСКАТА ГОРА И ЗА ИЗЧЕЗВАНЕТО ОТ НЕЯ НА ИВЕРСКАТА ИКОНА НА СВЕТА БОГОРОДИЦА
(ч. III, гл. 94)

О, преподобни отци, изчезването на Спасението ще стане така. Най-напред и за кратко време ще се потресе манастирът, в който живее ликът на Царицата на Спасението. Значи безчувствената земя ще почувства, че предстои да осиромашее от своята Пазителка, Която я пази до този ден. След труса силно ще се разтреперят всички насадени дървета и ще приведат всички насадени, казвам, всички укорени, заради Царицата, в плен (т.е. монасите). Атон ще се сгромоляса със страшен шум, ще се чува тънък глас; когато ще изчезне ликът на нашата Госпожа Богородица, тогава ще настане страшно и потресаващо знамение.

Знамението ще бъде такова: всички църкви ще бъдат наклонени и наведени, заради изчезването на Спасението, като за поклон и като за изпроводяк на иконата. Поради това, казвам ви, ще се почувства едно безразличие, безчувствие, и ще бъде помрачено усещането, и няма да съзнават, че изчезва Спасението. И така, казвам ви, пре-преподобни отци, до този момент, докато ликът на нашата Госпожа Богородица се намира в тази Гора, никой да не е помръднал да си отива от тази всечестна Гора; щом само се помръдне да си замине от тази всечестна Гора, тозчас ще го сполети и душевно, и телесно наказание за проявеното нехайство. Но когато видят, че иконата на Всесвятата е изчезнала от тази всечестна Гора, тогава и вие заминете, където ви е угодно, само обета за монашески живот опазете чист и непокътнат.

ПРОРОЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧОВЕЦИТЕ ПРЕД СВЪРШЕКА НА СВЕТА
(ч. I, гл. 28)

Ако измине седмото число години и пет и се преполови към осмото хиледолетие (т.е. след 1992 г. = 7500 г.), какво грабителство и крадене ще настане тогава? Какво мъжестрастие, прелюбодейство, кръвосмешение, разпътство ще има? До какъв упадък ще стигнат хората, до какво разтление от блуд? Тогава ще стане още по-объркано от големи препирни, от пристрастяване към спорове, непрекъснато ще се препират и не ще сложат ни начало, ни край. След това ще се събере Осмият вселенски събор, за да разследва спора и да изтъкне доброто на добрите и злото на злите. Ще бъдат отлъчени, отделени добрите от злите, т.е. правилно вярващите от еретиците, и за едно кратко време хората ще поживеят в мир.

„Сатаната съветва Антихриста“ – картина на Лука Синьорели (1445-1523)

Но след това отново ще скъсат със своето предразположение, ще се насочат към злото със страст, с устрема на погиващите, така че не ще познават какво е брат и какво е сестра, какво е баща с майка, и какво е майката с нейния син, не ще признават и брачен венец. Ще имат само едната погибел, едното падение в гибелта, като Содом и Гомор, т.е. не ще се намерят и пет праведника… И брат ще има сестра си като жена, майка ще има сина си като мъж, син ще умъртви баща си и ще прелюбодейства с майка си, и други десетки хиляди злини ще станат обичайни. А колкото повече злите дела пускат корени в хората, толкова повече ще ги сполетяват бедствията. А пък те, колкото повече бедствия ги връхлитат, толкова повече злини ще вършат. Вместо да се покаят, те ще се озлобяват против Бога.

Също така злодеянията, които ще вършат човеците, ще надминат злодеянията на съвременниците на потопа. У всички разговорът ще бъде само за зло, намеренията ще бъдат само зли, съизволението (волята, желанията) – зло, сприятеляването – само за зло, деянията на всички – само зли, всеобщо зло в съдружията; всеобщо зло чрез разединяване. При все това ще си мислят, че и извършителят на злото ще се спаси. Доколкото се умножава жаждата за пари, дотолкова ще се умножават и бедствията в света.

ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА
(ч. I, гл. 21-25)

Сребролюбието – жаждата за пари, е предтеча на Антихриста. Всичко онова, което преднамерено и промислително е подготвяло и подготвя людете към вяра и следване на Господа, е, било е и ще бъде истина. Обратно, всичко, което подготвя людете към изоставяне на Закона Божий и на техния Спасител, е лъжа; тази лъжа преднамерено подготвя пришествието на Антихриста и приемането му от човешкия род. Както св. Предтеча проповядвал кръщение с Истината и с това насочвал хората по пътя на спасението, така прекомерната и тревожна загриженост не за духовни, а за плътски неща, ще помрачи чувствата на човека, за да го направи безчувствен и безразличен към своето спасение, та от многото грижи за плътта той не ще има и усет за спасение. Човеците не ще чувстват нито желание за вечен бъдещ живот, нито ще имат страх от вечно осъждане.

Блудницата с Антихриста в утробата си

Да, наистина спасението ще пребъдва и не ще се отнеме от света, ще има възможност да се спасиш и спасяващите се ще пребъдват до свършека на света. Да, наистина и тогава ще има спасение, но за кого ще бъде то? За тези, които не ще се покоряват на делата на антитипа (на предтечите на Антихриста). От нечиста блудница ще се роди Антихрист. В тази мома ще се струпат разврат, разпътен живот, тя ще бъде съкровищница на прелюбодейства. Цялото зло на света, всяка нечистота, всяко беззаконие ще се въплъти в нея. При нейното зачеване от тайнствен мистичен блуд, ще се съберат наедно в утробата й всякакви нечистотии и с обедняването на света от добродетели, те ще се оживотворят. Ще се зачене от тайнствен противоестествен блуд, без семе на мъж, плод, който ще бъде вместилище на всякакво зло. Този плод ще се роди на света тогава, когато светът обеднее от добродетели.

Но какво обедняване ще постигне света? Първо, той ще обеднее от любов, от единодушие, от целомъдрие. Второ, ще обеднее всяко селище и град от липсата на власт; управляващите лица ще напуснат града, селото и областта, така че не ще се окаже никакво възглавяващо лице нито в града, нито в селото, нито в областта. Също така и Църквата почти ще осиромашее от управлението на духовните власти. След това обедняване „у мнозина ще изстине любовта“ (Мт. 24.12), ще бъде взет от „оня, който го е задържал“ (2 Сол. 2.7) и ще се роди нечистият от утробата на нечистотата. А после това нечисто родено ще произведе знамения и чудеса чрез бесовски въжделения.

Светът ще си въобразява, че този Антихрист е кротък и смирен по сърце, а в действителност той ще бъде по сърце – лисица, а по душа – вълк. Неговата храна ще бъде да обърква, да безпокои, да смущава и да тревожи хората. Когато се превърнат в погиващи от греховно падение, тогава Антихриста ще се насити. А объркването на хората ще бъде това: осъждане, завист, злопаметност, ненавист, вражда, жажда за богатство, хомосексуализъм, забравяне на вярата, прелюбодейство, самохвалство с блуд. Това зло ще бъде храна на Антихриста. Както храна на Христа е било да изпълнява волята на Своя Отец, така храна за Антихриста ще бъде изпълняването на волята на неговия отец – дявола.

С това ще се храни и с това ще се засища Антихрист. И той ще стане управител над градове, села и области, в следствие на това, че няма да има никакъв управник в градовете, селата и окръзите. Тогава той ще завземе властта над целия свят, ще стане разпоредник над всичко, а също така и над чувствата на човека. Хората ще вярват на това, което той ще говори, защото той ще действа като самовластен единовластник – за унищожаване на спасението. Людете, които и без това ще са станали дяволски съсъди, ще имат безкрайно доверие към Антихриста, ще го направят всемирен и самовластен еднодържавник, така че той ще стане оръдие на дявола в последния му опит за изтребване на християнството от лицето на земята.

Намирайки се в погибел, хората ще си мислят, че той е Христос Спасителя и че той ще донесе тяхното спасение. Тогава Евангелието на Църквата ще бъде в пренебрежение. По-късно, когато гибелта нанесе големи бедствия на света, тогава, по време на тези бедствия, ще станат страшни знамения. Ще настъпи страшен глад, а светът ще бъде обзет от ненаситно лакомство за ядене. В сравнение с това, което в сегашно време един човек изяжда, тогава ще изяжда седем пъти повече и не ще се насити. Великото бедствие ще настъпи повсеместно. Тогава алчните за богатство ще отворят своите алчни житници (богатството ще се изпразни, имуществото ще се изравни до началата за равенство за всички). Тогава златото ще се обезцени, ще стане като боклук на пътя. И тогава, по времето на това предсказано бедствие, Антихрист ще започне да подпечатва своите хора с печат, уж за това, че да ги спаси от бедствия чрез този знак. (Понеже само на тези, които имат печат, съгласно Апокалипсиса 13.7, ще се продава хляб).

Много хора ще умират по пътищата. Човеците ще станат като хищни птици, нахвърлящи се на мърша – лакомо ще излапват телата на умрелите. Но кои хора ще изяждат телата на мъртвите? Тези, които са подпечатани с печата на Антихриста. Християните, макар че на тях нито ще се подава хляб, заради това, че няма да имат на себе си печат, не ще започнат да ядат мъртъвци. Понеже, когато човек приеме този печат, неговото сърце ще стане още по-безчувствено и бидейки неспособно да понесе глад, човеците ще хванат труповете. И където и да се намират, като приседнат встрани на пътя, ще ги изяждат. А на печата ще бъде написано следното:

– „Аз съм твой.“
– „Да, ти си мой.“
– „Доброволно идвам, а не насилствено.“
– „И аз те приемам, поради твоето желание, а не насилствено.“

Тези четири изречения, тези надписи, ще бъдат по средата на тоя проклет печат. О, нещастен е онзи, който приеме този печат! Този проклет печат ще донесе велико бедствие на света. Тогава светът ще бъде толкова угнетен, че хората ще започнат да се преселват от място на място. А пък местните жители, като видят пришълците, ще кажат: „О, нещастни люде! Как сте се решили да напуснете своите толкова благодатни места и да дойдете в това проклето място при нас, у които не е останало никакво човешко чувство?!“ Така ще казват по всички места, където хората ще се преселват…

Тогава Бог, виждайки суматохата на човеците, от което зло те бедстват, като се изселват от своето място, ще заповяда на морето да възприеме свойствената му предишна горещина, която по-рано е имало, за да не ходят да се преселват човеците от място на място. И когато Антихрист седне на своя трон, тогава морето така ще закипи, както кипи вода в котел. Когато водата дълго време ври в котела, то няма ли да се изпари на пара? Така ще бъде и с морето. Кипейки, то ще се изпари и ще изчезне като дим от лицето на земята. Дърветата по дъбравите и всички кедри ще изсъхнат от морската жега, водните източници ще пресъхнат. Животни, птици и влечуги – всички ще измрат.

Денят ще се извърти като един час, седмицата – като ден, месецът – като седмица, а годината – като месец. Понеже човешкото лукавство така направи, че и стихиите да станат интензивни, да започнат още повече да бързат и да се усилват, за да се изпълни по-скоро предреченото от Бога число на осмото хилядолетие.

А когато проклетото славолюбие види Енох и Илия, проповядващи и говорещи на хората – да не приемат печата на Антихриста – той ще заповяда да ги арестуват. А пък пророците ще убеждават хората да не приемат печата на Антихриста. Те ще казват, че който прояви търпение и не приеме печата на Антихриста, той ще се спаси и Бог непременно ще го приеме в рая, само заради това, че той не е приел печата. И всеки да има знамението на честния кръст, кръстейки се всеки час, понеже кръстното знамение освобождава човека от адските мъки; а печатът на Антихриста довежда човека в адската мъка. Ако и да жадувате и да искате ядене, но потърпете за малко време, и Бог, като види вашето търпение, ще ви изпрати помощ свише; вие ще оживотворите (дословно: ще се наситите на живот) с помощта на Бога Всевишни. Ако пък не проявите търпение, ще приемете печата на този нечестив цар, но после ще съжалявате за това.

Човеците ще казват на Енох и Илия: „А защо тия, които приеха печата, са благодарни на Антихриста?“ Тогава Енох и Илия ще кажат:

„Те са благодарни, но кой е благодарен, кой благодари чрез техните уста? Благодарят не хората, а единствено самият печат благодари. Злобата, която се е възцарила над тях, чрез техните уста изразява радост и утеха, понеже е успяла да погуби тези човеци, както става със злодеите, които тържествуват и се радват по повод на извършеното злодеяние. И какво представлява тяхната благодарност? Тяхната благодарност означава това, че в тях тържествено се е настанил Сатаната, представил се е за тяхното усещане, за тяхната чувственост, а човекът не съзнава онова, което става с него. Онзи, който възприеме печата на Антихриста, става демон. Макар да твърди, че уж не чувства нито ненаситно лакомство, нито жажда – той всъщност гладува и жадува много повече. И не само повече, но седем пъти повече, отколкото вие сега. Потърпете само малко време. Нима не виждате, че оня, който приема печата на Антихриста, няма да живее, но е духовно мъртъв и го очаква вечна мъка? Нима вие също така желаете да погинете с този печат във вечната мъка, за да бъдете там заедно с тези, които са го приели – там, „където ще бъде плач и скърцане със зъби“? (Мт. 25.30)

И много други подобни увещания ще проповядват на хората Енох и Илия. Ще чуе Антихрист, че двама човека проповядват, като го наричат прелъстител, магьосник, измамник и коварен дявол. Като чуе това, ще се разгневи, ще заповяда да ги арестуват, да ги доведат при него и с прелъстителни слова ще ги попита: „Какви загиващи овце сте ми вие, понеже нямате царския печат?“ Тогава Енох и Илия ще кажат: „Лъжец и измамник! Демон! По твоя вина толкова души загинаха в ада! Препроклет е твоят печат заедно с твоята слава! Този твой проклет печат и преосквернената ти слава катурнаха света към гибел – твоята напаст доведе света до това състояние, свърши се светът и настана неговият край…“

Такива думи ще чуе Антихрист от Енох и Илия. И ще им каже: „Как смеете вие да говорите така пред мен, самодържеца и царя?“ И ще отговори Илия: „Презираме твоето царство и проклинаме твоята слава, заедно с печата ти.“ Тогава ще се разгневи Антихрист, като чуе тези презрителни отговори, ще стане и като бясно куче ще ги убие със собствените си ръце.

А след като убие Енох и Илия, Антихрист ще пусне в действие своите най-най-зли изчадия. Ще даде воля на злите духове, които е задържал до тогава. Тези изчадия или зли духове са: прелюбодейство, блуд, хомосексуализъм, убийство, грабежи, кражби, лъжа, продажба и покупка на човеци, купуване на момчета или момичета за блудстване с тях по улиците, подобно на псетата. И ще заповяда Антихрист на злите духове, послушни нему – да доведат човеците до там, че те да вършат десет пъти повече злини, отколкото преди.

Ще изпълнят всезлобните негови изчадия това гибелно повеление и ще се устремят да унищожат човешката природа чрез многообразни беззакония. От силното напрягане и безкрайна енергия на неговите всезлобни чада ще погине умствено и чувствено човешката природа в людете. Те, като станат толкова лукави по душа, ще се смалят по тяло – ще бъдат с ръст пет педи. Височината на човешкото тяло ще бъде от 89 до 125 см. Но с деянията на своето лукавство тези люде ще надминат демоните и ще бъдат един дух с демоните.

Ще види Антихрист, че човешкото естество е станало по-лукаво и по-суетно от най-злите негови изчадия, ще се зарадва твърде много на това, че злото в човечеството се е преумножило, че човещината в човека и природно дадените му свойства са изчезнали и че човеците са станали по-лукави от бесовете. И ето, срещу Антихриста, радващ се при вида на човешкото зло, внезапно ще се насочи отгоре „двуострият меч“, с който ще бъде поразен; и ще се изтръгне неговият нечист дух от прескверното му тяло.

Със смъртта на Антихриста ще настане краят на убийствата между хората. Каин положи началото на убиването, а антитипът (Антихрист) ще стане краят – с него ще се свършат убийствата. Какво ще бъде подир това – един Бог знае. А ние знаем само това, че ще бъдат разследвани извършените дела от всеки човек, за да се отделят добрите от злите дела, както пастирът отделя овцете от козите (Мт. 25.32).

* * *

Източник: Православен храм „Света вмчца Марина“

Коментари от Стопанина: Най-напред благодаря на Мемо, че ми обърна внимание на тези пророчества. Друго – някой има ли представа как православната доктрина тълкува присъствието на Енох и Илия в плът и кръв по време на Антихриста?

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

30 коментара за "Нил Мироточиви за Антихриста и потъването на Атон"

 1. inranxan  24.02.2011 г. | 14:24 ч.

  не съм срещал тълкуване….може би се счита ,че е казано директно…

 2. Стопанина  24.02.2011 г. | 14:31 ч.

  Че е казано директно – казано е. Но казаното за мен е равносилно на твърдение, че Илия и Енох ще се преродят в Последните времена. А православието отрича прераждането. 🙂 Та затова и питам.

  Между другото вече получих един отговор от православен апологет. Толкова абсурден отговор, че няма да го напиша тук – понякога дори фантастиката е по-реалистична от православната реалност.

  Ако Navi желае, нека тя сподели – все пак става дума и за личната й кореспонденция…

 3. Dani  25.02.2011 г. | 10:31 ч.

  Аз също попитах свещеник, но нищо съществено като отговор.

  От Стопанина: Дани, имах предвид отговора на твоя свещеник. Не съм съгласен, че е несъществен. Напротив, колкото и да е абсурден, много си е съществен даже. Показва цялото символ верую на невежеството, представляващо основата на т.нар. православие.

 4. inranxan  25.02.2011 г. | 11:17 ч.

  ще го признаят ще го признаят прераждането…..въпреки че мисля че класическата трактовка за прераждането има нужда от малко уточняване
  така че да и това си е казано директно….ще се преродят

 5. zaharia  28.02.2011 г. | 00:31 ч.

  Относно присъствието на Енох и Илия по времето на Антихриста: на сайта за Православието http://www.pravoslavieto.com/history/00/enoch.htm#1 където се говори за Енох има препратка към Откровението на Йоан 11:3-12. Там обаче Енох и Илия не се споменават по имена, казва се само „двама Мои свидетели“…

  Не знам дали е важно и във връзка с темата, но реших да го споделя все пак…

 6. Om Ram  01.03.2011 г. | 18:42 ч.

  Зависи какво имате предвид под прераждане?
  Говори се за живот в бъдещия век, ако ви е удобно, наречете го прераждане!
  Ако смятате, че ще имате възможността да се върнете на земята като хора и това наричате прераждане – вероятността е пренебрежимо малка, затова е по-редно да приемете, че отиваме в рая или ада, в зависимост от състоянието, в което се намираме при смъртта си.

 7. Тим  02.03.2011 г. | 00:36 ч.

  @ Om Ram

  Съвсем в прав текст си е казано за какво става въпрос – за прераждането, което чак в 6-ти век е окончателно отхвърлено от православната вяра. Интересно ми е какво имаш предвид под ‘вероятността е пренебрежимо малка’ – значи все пак допускаш съществуването на прераждане? Или?

 8. Мислещ  02.03.2011 г. | 00:55 ч.

  Om Ram
  Имам молба към теб, бъди конкретен и ясен в изразяване на мислите ти. За да те разбираме, без да се налагат последващи и доуточняващи въпроси. 🙂

 9. Om Ram  02.03.2011 г. | 14:08 ч.

  Представете си костенурка, която плува под водата океан, а на повърхността на океана плава ринг. Костенурката се показва на всеки 100 години на повърхността. Вероятността да се родите отново човек е долу-горе същата, както тази костенурката, показвайки се на повърхността, да улучи ринга.
  Представете си един труп, оставен просто да се разлага. Бързо започва да гъмжи от безброй червеи и всякакви гадини – 1 човешки труп дава живот на толкова много други твари!
  Какво ви кара да мислите, че състоянието на ума ви, с всичките ви ненависти и страсти, ще ви доведе точно до човешка инкарнация следващия път?
  Казват, че човешкото тяло е рядко (и това безспорно е така, съотнесено с безбройните други форми на живот) и се дава за мноооого специални заслуги.

 10. Стопанина  02.03.2011 г. | 14:55 ч.

  „Какво ви кара да мислите, че състоянието на ума ви, с всичките ви ненависти и страсти, ще ви доведе точно до човешка инкарнация следващия път?“

  Фактът, че освен тленно, етерно и астрално тяло, имаме Азова субстанция (Аз). Това ни гарантира човешката инкарнация, защото животните и растенията нямат Аз.

 11. Мислещ  02.03.2011 г. | 15:00 ч.

  :)….Om Ram, сега ти си представи Вселената,галактиките, планетие и всичко което се сетиш. Каква е вероятноста това да го има, по твоята логика почти нищожна, но го има. Но как може ти да знаеш работите на Твореца, говориш така, все едно ти си направил изчисленията за сътворението и те не подлежат на съмнение. Първо потърси отговора в себе си, дай си обяснение какво те прави такъв какъвто си. Като добиеш макар и бегла представа, пак ще коментираме. 🙂
  Защо не се разходиш из форумната част на сайта, виж прочети коментарите там по многото въпроси, които всички ние задаваме и търсим отговорите. Ще са ти от полза, надявам се да те накарат да погледнеш отвъд твоите представи за реалноста. 🙂

 12. Om Ram  07.03.2011 г. | 19:21 ч.

  Има ли ги?
  Сигурен ли си?
  Когато човек сънува, всичко е реално, но когато се събуди, всичко това, което е сънувал се оказва … нищо!
  Мислещ, какво те кара да мислиш, че не сънуваш?

  Стопанино, Азова субстанция имат всички непросветлени същества.
  Дуалното мислене е причината за всичките ни страдания и в никакъв случай няма да те избави от закона (карма).

 13. Стопанина  07.03.2011 г. | 19:31 ч.

  @ Om Ram

  Ако трябва да бъда откровен, трудно ми е да намеря смисъл в думите ти. А ако трябва да бъда напълно откровен, смисълът като цяло ми се губи. Все пак съм склонен да допусна, че проблемът е в мен. 😉

 14. Gergana  07.03.2011 г. | 23:29 ч.

  @ Om Ram
  Какво е „сънуване“?
  Когато се „събудим“ окончателно, същото събуждане ли ще е като от сегашното разбиране за сън?
  Ако действителността ни сънува или пък ние сънуваме нея, какво е сънят в съня тогава?
  От позицията на човек, как разбра кой е заспал и кой се е събудил?
  Не слагай хората под „шапка невидимка“, че могат да ти отвърнат със същото 🙂

 15. Val  08.03.2011 г. | 09:06 ч.

  @ Om Ram
  Според теб прераждането е случайност за човешката душа? Правилно ли съм разбрала? На какво се дължи тази случайност?
  Сигурно е обаче, че душата отива или в рая или в ада. Така ли? Кое е ад и кое е рай и какво прави човек там? Някакво по-нататъшно развитие има ли?
  Какво значение всъщност има това, след като галактиките ни може и да не са реални???
  Отделно от въпросите – аз съм сигурна, че галактиките и вселените ги има и ще бъда сигурна, докато не изчезнат пред очите ми, а преди това ще ги видя сама. Мога да се съмнявам дали аз сънувам царя, който спи или той сънува мен и щом се събуди, ще изчезна като пламък на свещ. Предпочитам обаче да го ощипя и да разбера, че съм истинска!
  Илюзиите са в ума. Може да се съмняваш в истиността на всичко и така да го убиваш или може да приемеш всичко и да видиш, кое е наистина реално.

 16. inranxan  08.03.2011 г. | 10:54 ч.

  има едно доста интересно мнение относно прераждането от Bo Yin Ra
  което малко се различава от стандартното но пък съм доста по склонен да го възприема….

 17. Om Ram  08.03.2011 г. | 13:13 ч.

  Кой свят е истинският – моят или твоят, или светът, който възприема мравката или змията или амебата? Сетивата на съществата са различни, различно е онова, което приемат за реалност, различни са чувствата и възприятията им. Кой е крив и кой е прав тогава, чий свят е истинският и на базата на какво? Тук изобщо не иде реч за сюжет на холивудски филм. И какво значение има дали действителността сънува теб или ти нея – и ти и действителността сте абстрактни понятия. Ти си част от действителността и действителността е част от теб, докато делиш нещата на аз и другите, ще живееш в свят, в който има добро и зло, ще си подвластна на закона и ще се самоосъждаш. Чети внимателно!
  Дори да приемем, че при следващата си инкарнация, ще се родиш човек, кое е онова, което ти гарантира, че няма да се родиш в гето или в Сомалия, например, или в северна провинция на Китай или Индия, какво ти гарантира, че ще се родиш в бяла стана, че ще имаш достъп до библиотеки и мъдростта, завещана ни от предците? Какво ти гарантира, че ще имаш здраво и силно тяло при глобалните тенденции да се замърсява околната среда?
  Знаеш ли какво е понастоящем процентното съотношение на онези, които тънат в чудвищна мизерия, на ръба на оцеляването, страдат, боли ги и животът им е подобен на ад – повечето.

  Който чел – чел, който разбрал – разбрал, който уважава хилядолетните традиции – уважава! Хората отдавна знаят за мая.

  Стопанино, мога единствено да съжалявам, че не ме разбираш. Мисля, че си добър и отговорен човек, но може би е редно да медитираш повече, знам ли …

 18. Om Ram  08.03.2011 г. | 13:31 ч.

  Val, според мен няма нищо случайно и ще се прераждаме, дотогава, докато имаме нериализирани желания, мисълта е сила и създава светове, въз основа на тези желания. Проблемът е там, че тези светове са подвластни на закона на причината и следствието, когато реализираш едно свое желание, това е свързано с освобождаване на определена енергия и това желание не остава без последствия, а последствията често пъти са непредвидими. На изток наричат това самсара.
  Мисля, че баба Ванга беше казала да внимаваме какво искаме, защото няма да можем да му платим цената.
  Така … Какво още имах предвид! Да вземем човек, който има определена стаст, свикнал е да й се отдава и умът му остава в плен на тази страст. Какво става с този ум, след смъртта на човека, когато няма ограниченията на физическото тяло? Какъв свят ще създаде?

 19. Стопанина  08.03.2011 г. | 13:38 ч.

  @ Om Ram

  „Ти си част от действителността и действителността е част от теб, докато делиш нещата на аз и другите, ще живееш в свят, в който има добро и зло, ще си подвластна на закона и ще се самоосъждаш.“

  Горното е в пълно противоречие със заключителното изявление:

  „Стопанино, мога единствено да съжалявам, че не ме разбираш.“

  Причината да не те разбирам е, че Аз не съм Ти. А ти не ме разбираш, защото Ти не си Мен. В моя мироглед всеки опит да ме лишиш от Аз и да смесиш този мой Аз с абстракцията на „другите“, е антихристиянски акт. В антропософията това се нарича ариманизъм.

  Освен това се налага да разясниш и какво отношение има разделението на „Аз и Другите“ към доброто и злото? Това е някаква закономерност, която само Ти виждаш. Моля, разясни я и на Мен. Ако искаш, мога да ти дам редица примери, при които човек определя добро и зло, без да изхожда по никакъв начин от Аз-а си, а например от народностната си принадлежност.

  „Дори да приемем, че при следващата си инкарнация, ще се родиш човек, кое е онова, което ти гарантира…“

  Гаранцията е това, че Силите, които нареждат тези неща, не пилеят ресурси и че спазват строги Закони. Ако кармата ми го изисква, мога да се преродя в Таджикистан или Сомалия, където няма да имам достъп до образование, до християнски езотеризъм, дори до една посредствена българска книга.

  Но пък непременно ще имам достъп до всички онези условия, които ще ми помогнат да реша кармичните си „проблеми“. Например, както казваш, може да имам болест – да речем: супер болен стомах – за да разреша сегашната си склонност към чревоугодничество.

  Гарантирано(!) ще имам точно условията, които ми трябват, за да напредвам в духовната си еволюция. Независимо дали ще използвам тези условия, тях ще си ги има.

 20. Om Ram  08.03.2011 г. | 16:28 ч.

  Ами, прочети „Дао дъ дзин“, освен ако не смяташ, че Боганатар е сатанист.

 21. Стопанина  08.03.2011 г. | 16:56 ч.

  @ Om Ram

  Нека припомня изявлението ти:

  „…докато делиш нещата на аз и другите, ще живееш в свят, в който има добро и зло…“

  Ако Аз и Ти не бяхме отделни, нямаше да се налага да ме караш да чета каквото и да било. Защото по подразбиране, ако бяхме едно цяло, вече щях да знам, каквото и ти знаеш.

  Накратко, продължаваш да си противоречиш, както и да бъдеш съвършено неясен за събеседниците си. Мисля, че мога да говоря и от името на поне още двама-трима човека.

 22. Om Ram  08.03.2011 г. | 17:04 ч.

  „Под небето всеки вижда красотата като красота,
  само защото има грозота.
  Всеки познава доброто като добро,
  само защото има зло.

  Ето защо, да имаш и да нямаш възникват заедно.
  Трудно и лесно се допълват.
  Дълго и късо контрастират помежду си;
  Високо и ниско зависят едно от друго;
  Глас и звук са в хармония;
  Задното следва предното.

  Ето защо мъдрецът не прави нищо,
  а само учи на мълчание.“

 23. Val  08.03.2011 г. | 17:51 ч.

  Да, всеки има различни възприятия, затова се казва, че всички живеем в различни светове – твоят свят е различен от моя, не само заради условита, но и заради начина, по който възприемаме общите неща. Аз не се деля от света си, но ти ме отделяш от него, като го поставяш под съмнение, дали е реален или е просто измислица. Питаш – откъде знам, че това, което възприемам е реално и аз ти казвам – не мога да знам със сигурност дали е реално, но вярам, че е, защото иначе няма да живея. Отричайки света си, отричам и себе си. Че аз виждам общия свят по един начин, а ти по друг, не значи, че е нереален, а че всеки си го оцветява по своему и след това го възприема така както си го е оцветил.
  Знам какво имаш предвид под разделянето на добро и зло и кармата. Това е необходимост обаче, за да осъзнаеш някои неща – няма да оцениш светлината ако не си бил на тъмно, няма да знаеш какво е добро, ако не си изпитал злото… звучи тривиално, но не е ли така? Светът живее в дуалност и още дълго ще живее така. Ако има хора, които са извън тази дуалност, те сигурно всъщност одавна не са хора.
  Това е на Земята – дуалността.
  Защо някой се е родил някъде – това аз не мога да кажа, кое ми гарантира, че ще се родя на конкретно място – също не знам. Много страдания има по земята – нищо не ти гарантира, че ще ги избегнеш. Нещата са такива каквито са. Мая – навсякъде сме обградени от мая, защото навсякъде сме обградени от мисленето на другите и собственото мислене, но мая се ражда от неразбирането и сляпата вяра, от „широко затворените очи“. Затова и страдаме, някои повече, други по-малко, всеки колкото си позволи.
  Ако подлагаш на съмнение съществуванието си и това на целия свят, то тогава, от къде се е родила тази илюзия, не трябва ли да се е родила от нещо, което е истинско? И щом тая илюзия съществува, кое я прави недействително? Може би илюзиите са необходими на някого/нещо…
  Ти казваш, че нещо не е истинско, аз казвам, че е временно. Дори и една мисъл, която за материалния свят изглежда илюзорна, самия факт, че съществува в нечия глава, я прави малко или много истинска.

  Да, желянията оплитат човек в мрежи и носят последствия. Кои желания обаче, защото има желания и желания. Ако аз си пожелая един милион евро, защото искам да направя подслон за бездомни и ако наистина знам, че съм спообна да го направя и го направя, това ще има ли последствия? Аз ще съм си пожелала средството за работа, с което да служа, а не резултата…
  Ако аз си пожелая обаче един милион за собствено удоволствие, за да съм „щастлива“, тогава може би ще е друго…всичко зависи от всичко.
  Всяко нещо, което е неразбрано носи страдание.

 24. Михаела  20.03.2011 г. | 03:27 ч.

  Я, ама тука е било весело в някакъв момент.

  Еех, Ом Рам, припомни ми добрите стари времена в поза лотус на върха на планината преди къде стотина и четирсет века… седим си, мълчим си и си медитирам с празна кратуна, извисен над полярностите. Много беше убаво – ни аз, ни другия. И не ядяхме доматите с колците, щото изобщо не ядяхме домати, понеже нищо не ядяхме. Надмогването на страстите го изискваше.

  После пък – ту тук, ту там, ту тук, ту там, почнах домати да ям. Първо с колците, после се научих да ги отделям. И понапълнях добре. Ама пак не беше чак толкоз трудно – аз, аз и пак аз.

  А сега кво?! Изтърсих се тука в края на Европата с пола и с колцина дечиня на раменете и… „да любите друг друга“. А това положение хем „аз“, хем „другия“ изисква в наличност.
  Щото като ги задебнат невръстните ти деца електронните убийства, сексуалните „просвещения“, дрогите, алкохолите, пушилата, антибиотиците, болната храна, Е-тата, простотията и кво ли още не от всеки ъгъл, да те видя как ще се извисяваш без-Азово с източен привкус. Щото в тая постановка с полата и опашките дедо Боже го е заложил „другия“ най-надълбочко – в инстинктите. И заради тая любов се налага да се срещнеш със злото не заради страстите си, а защото го има! Тогава си принуден кръстосаните крачка да ги откръстосаш, да се изправиш, да стъпиш здраво на тях и да ги приведеш в движение в тая смрад. Ха, сега люби, да те видя, неразмазан в бляскавите идеи за размазаното цяло!

  Това е положението в тия времена, брато. Няма измъкване. Така че, дерзай там с ом-ите и каквото имаш да наваксваш, че и теб „другият“ те чака. Ако много се съпротивляваш, ще цъфнеш и ти с пола и с опашки, а времената стават все по-тежки откъм екстри на Злото, дето спрягаш, че го нямало. И тогава, яка ти гърбина. Щот сега к’ъвто е зор, не знам с наближаването на 8000-ната какво ще бъде.

  Дружески привет и поздрав на пещерите! Обичам си ги още в интерес на истината.

 25. йеромонах Йоан лекар  22.03.2011 г. | 11:48 ч.

  За свети пречестен и славен пророк Илия – втория предтеча на Иисус Христос – при неговото Второ Пришествие продължава във форума

  От Стопанина: Преместено поради обема на постинга.

 26. karolinka  07.02.2012 г. | 03:46 ч.

  Браво!Велики сте -всички!Аргументите са пре-пре-достатъчно!

 27. Атгел  31.01.2014 г. | 22:57 ч.

  Моля напишете ги тези отговори за Св. Илия и Енох, колкото и да са абсурдни и глупави.

 28. Ангел  01.02.2014 г. | 15:49 ч.

  Енох и Илия ще дойдат в тела…

  Блажени Августин в Изповеди
  се запитва дали е имало житейски период, в който е бил преди майчината утроба.
  Невярващият в превъплъщението би казал, че човек е бил в Бог и той по някое време го е родил и пратил на Земята.
  Излиза, че Бог праща детето си, святото, чистото, неопетненото… в циганския катун. Земята е цигански квартал, в който се убива, мами, лъже, хитрува, краде, прелюбодейства и т.н. и Бог праща своите деца така както са си чисти направо в кочината наречена Земя.
  Е, коя жена или мъж си праща детето след като се роди направо в циганската махала, … и при това му казва, че ако се държи достойно, ще го приеме обратно при себе си за вечни времена…
  Излиза, че милиарди души ражда Бог и ги праща сред циганския катун, така както са си чисти излезли от Него. Нека да си представим, че има подготвителен период там при Него и на духовете им се обяснява какво трябва да вършат, когато слязат тук сред циганската махала – Земя. Бог знае, че човек е слабо същество и 99 % от хората няма да издържат уроците си тук… и въпреки това им казва, заканва им се, че ще ги прати в Ада…бла, бла..
  Няма баща, който да е толкова коравосърдечен и да даде един единствен опит на децата си, при положение, че Той е най-големият ясновидец, така да се каже…

 29. keyem  19.07.2017 г. | 22:19 ч.

  За какво си постнал това пророчество на Св.Нил Мироточиви,след като не вярваш в него !?
  За собствено изобличение на невежеството си !

  „Ще дойде време,когато разумните ще бъдат наричани безумни от истинските безумни !“
  Св.Антоний Велики

 30. Стопанина  19.07.2017 г. | 22:26 ч.

  За какво си постнал това пророчество на Св.Нил Мироточиви,след като не вярваш в него !?

  За да се чудиш.

  Пък и аз да се чудя: как пък разбра в какво вярвам и в какво не вярвам?!

  За собствено изобличение на невежеството си !

  И за да си мислиш, че знаеш много повече, отколкото реално знаеш. И за да бъркаш умозренията си с факти.

  „Ще дойде време,когато разумните ще бъдат наричани безумни от истинските безумни !“

  Това е същото време, в което учещите са наричани невежи от истинските невежи. 😉

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.