Преброяване 2011 с оглед горчивия опит от Преброяване Давидово

От 1 до 10 февруари ще се броим само по електронен път през интернет-страницата на Националния статистически институт. Така ние ще спестим много време, а държавата – стотици хиляди лева от хонорари на анкетьорите, които трябва да ни посетят по домовете. Преброителите ще започнат да обхождат домакинствата от 10 до 28 февруари. Първите данни от преброяването ще излязат още през април. Източник: bTV

Коментар от Стопанина: Ако отворим Библията, Книга „Битие“ на царете, глава 24, там четем следното…

1. Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: иди, преброй Израиля и Иуда.
2. И царят каза на военачалника Иоава, който беше при него: обиколи всички колена Израилеви (и Иудини) от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная, колко народ има.
3. Иоав каза на царя: Господ, Бог твой, да умножи народа толкова, колкото е, и още стократно толкова, и очите на господаря ми царя да видят това; но защо моят цар-господар иска това нещо?
4. Но царската дума към Иоава и военачалниците надделя. И Иоав заедно с военачалниците излезе от царя да преброява израилския народ.
5. Те преминаха Иордан и се спряха в Ароер, отдясно на града, който е сред долината Гадова, към Иазер;
6. и дойдоха в Галаад и в земята Тахтим-Ходши; и стигнаха в Дан-Яан и избиколиха Сидон;
7. дойдоха до Тирската крепост и във всички хивейски и хананейски градове, излязоха на юг от Иудея, във Вирсавия,
8. обходиха цялата страна и стигнаха в Иерусалим след девет месеца и двайсет дена.
9. Иоав подаде на царя списъка за народното преброяване; и излезе, че израилтяни имаше осемстотин хиляди мъже силни, способни за война, а иудеи – петстотин хиляди.
10. И след като Давид преброи народа, трепна му сърце. И каза Давид на Господа: тежко съгреших, дето постъпих тъй; и сега моля Ти се, Господи, прости греха на Твоя раб, защото аз постъпих твърде неразумно.
11. Когато Давид стана на другия ден сутринта, биде слово Господне към пророк Гада, Давидов ясновидец:
12. иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си от тях едно, което да се изпълни над тебе.
13. И дойде Гад при Давида, обади му и му каза: избери си, глад ли да бъде в земята ти седем години, или три месеца да бягаш от неприятелите си, и те да те гонят, или пък три дни да върлува мор по твоята земя? Сега размисли и реши, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил.
14. Давид отговори на Гада: много ми е тежко; но нека падна в ръцете на Господа, защото е голямо Неговото милосърдие; само да не падна в човешки ръце. (И Давид си избра мор във време на пшенична жетва.)
15. И напрати Господ мор върху израилтяните от сутринта до определеното време; (и морът се начена у народа) и умряха от народа, от Дан до Вирсавия, седемдесет хиляди души.

Греховното народно преброяване на Давид,
илюстрация към „Съкровищата на Библията“ (изд.
1894 г.)
от Хенри Дейвънпорт Нортроп

Веднага възниква един въпрос с понижена трудност: Защо Давид си навлече Божия гняв с решението да прави преброяване на етносите в неговото царство? Въпросът наистина е лесен, затова Библията дори не навлиза в излишни уточнения.

Възниква и друг въпрос: Наказанията за царя и народа му дали се отнасят само за времето, в което е живял Давид, или са валидни до ден-днешен и за актуалните преброявания?

И няма как да не направим още една, дори по-конкретна аналогия. Някога Давид броеше Израиля и Иуда. Както личи и от продължението на новината на bTV, българските царе и царедворци ще броят основно българите и циганите. Ако историята се повтаря, ама с малко по-различни персонажи, логично ли е да очакваме и рецидив на „мора във време на пшенична жетва“, ама някакъв по-инакъв мор?

* * *

Конкретно за Преброяване 2011

Декларирам, че няма да участвам в Преброяване 2011 по безброй причини, като основните пет са следните:

1. Преброяването на населението може да бъде оприличено на ревизия върху материалните активи на една корпорация. Държа да отбележа, че аналогията, която правя, съвсем не е произволна. Но има и друго – за разлика от материалните активи, преброяването на хора е още по-низко явление, защото принизява индивида до някаква си бройка – единица в материален план и кръгла нула от духовна гледна точка.

2. Така наречения „задължителен“ характер на преброяването и заплахите за икономически репресии, каквито са глобите. Аз със самовластници и икономически терористи не преговарям и не се смятам за длъжен да отговарям на каквито и да било техни изисквания и въпроси. Ако преброяването нямаше автократичен характер с терористични елементи, можеше да направя компромис заради лична добра воля. Това сега е невъзможно, защото самата тирания ме подтиква и задължава да проявя гражданско неподчинение.

– АКТУАЛИЗАЦИЯ 1

Законът за преброяването на неселението, валиден за 2011 година, няма текст, който да указва, че преброяването е задължително. Можете да се запознаете със закона на този адрес. Това, което медиите разпространяват за задължителния характер на преброяването, е една държавна пропаганда и нищо повече. Никой не е задължен да посреща преброителите или да отговаря на каквито и да било въпроси.

Напротив, Законът на преброяването има какво да каже и относно временно отсъстващите лица (тоест тези, които не отварят вратата на преброителите):

(2) За лицата по ал. 1 данните могат да се получат от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството. В случаите, когато от мястото на постоянното им местоживеене отсъстват през целия период на преброяването цели домакинства, данните за тях могат да се вземат от съответната община, район или кметство.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Данните по чл. 7 и 8 за жилищните сгради и жилищата се получават от главата на домакинството или от друг пълнолетен член на домакинството, а когато това е невъзможно, тези данни се вземат от съответната община, район или кметство.

Ако НСИ държи да бройка например Иван Стаменов, ще трябва да си вземе данните от съответната община, район или кметство. С това историята приключва.

– АКТУАЛИЗАЦИЯ 2

По въпроса относно икономическите репресии – заплахите за глоби, моля, вижте коментарите след статията.

– КРАЙ НА АКТУАЛИЗАЦИИТЕ –

3. Принципно не желая да бъда категоризиран и поставян в група с хора, които не познавам, от някакви си статистици, които също не познавам. А тъй като и те няма как да ме опознаят за 10-20 минути „интервю“, със сигурност дори няма да ме поставят в правилната графа, ако изобщо има графа, която да обхваща това, което съм. Следват и конкретни примери…

4. Разделението на етносите в Преброяване 2011 ще позволява даването само на четири възможни отговора: българин, турчин, ром и друго. Тъй като съм практикуващ християнин, а в християнството „няма ни скит, ни елин, ни друг“, няма как да се определя като българин. Аз съм наднационален. И разбира се, няма как да напиша „християнин“ в графата „друго“, защото а) това е принизяване на Христовото учение и б) защото под „християнин“ един невеж статистик ще разбере нещо различно от това, което съм вложил в отговора си.

5. Така стигаме и до религиозното самоопределение, където позволените възможни отговори са толкова повърхностни, че Корпорацията така или иначе няма да добие точна представа за възгледите ми. А не смятам, че идеята е да се върши безполезна работа – особено когато тази работа се заплаща с много от парите на данъкоплатците. Напомням, че възрастните хора продължават да ослепяват, защото нямат пари да си купят лекарствата за глаукома. И това са само една част от „бройките“, които страдат излишно, защото се харчат пари за диващини.

Всичко, описано дотук, важи и за останалите графи. Семейното и имотното ми положение са подробности, които са си моя лична работа, а не работа на НСИ и Корпорацията. Дори да дам някакви отговори, само след няколко месеца те може да са тотално неактуални – бих могъл да се оженя, бих могъл да остана на улицата и т.н.

Накратко, аз със скъпи прищевки и безсмислици не се занимавам, затова няма да губя и 10 минути от времето си за онлайн „изповеди“ и „отчети“ пред Корпорацията. Ако корподържавата иска да си казвам и майчиното мляко пред нея, първо тя трябва да започне с личен пример – пълно обнародване на досиетата на всички лица, служещи на Корпорацията, както и пълен отчет за това как, от кого и за какво се харчат парите на данъкоплатците – до стотинка.

И докато чакаме това илюзорно време, можем да сложим и оценка на прищевките на НСИ и техните господари: не струват и пукната пара. А диктаторските светски „задължения“ към не светските хора нямат тежестта и на пукнатите грошове.

– АКТУАЛИЗАЦИЯ 3 –

Вижте и този преводен материал: „Защо просто приемаме нещата?“

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

88 коментара за "Преброяване 2011 с оглед горчивия опит от Преброяване Давидово"

 1. Мислещ  03.02.2011 г. | 19:18 ч.

  Внимателно се запознах със задочният спор между Стопанина и госта с име „Магаре“.
  Моят коментар е следният, че Стопанина има силно его, аз съм му го казал в друг коментар под друга тема.Но, че е прав по същество не мога да не му го призная.

  „Магаре“ замисли се, как винаги под някакъв важен за държавата повод (най-много „обичам“ да ме ограничават заради моята сигурност)се налагат мерки, закони и правила ограничаващи ни свободата под една или друга форма. Защо в България, респективно ЕС ще се интересуват=ЗАСТАВЯТ да напиша моята етническа принадлежност,майчин език,вероизповедание, материално състояние(чак и марката тухли … :), с който е направен моят дом) и куп други неща, да не ги изброявам всичките.
  За мен под името „Преброяване“ се извършва събиране на детайлна лична информация.

  Въпрос: Защо, за какви цели и на кого е необходима тази информация?
  Аз на този въпрос ясен, категоричен и недвусмислен отговор нямам.При тази неяснота аз не съм убеден, че трябва да дам тази подробна информация за мен и моето семейство.

 2. Стопанина  03.02.2011 г. | 20:53 ч.

  „Стопанина има силно его“

  @Мислещ

  Че имам его – имам.
  Но какво значи „силно его“?
  Дразнещо?

 3. Мислещ  03.02.2011 г. | 22:41 ч.

  Дразнещо?….

  Индивидуално е, всеки по различен начин приема нещата. Стремежа да си наложиш мнението на всяка цена създава негативно усещане в събеседника. Мисля, че когато е добре аргументирана тезата, виждането по даден въпрос, всеки разумен човек ще приеме доводите.

  От Стопанина: Разбирам и мисля, че си прав. Ще копам още в тази посока, но не е лесно и не очаквайте чудеса. Напредъкът ще е на малки стъпки и ще има рецидиви. Човек не може да прави еволюционни скокове – или поне аз не го вярвам, като не държа да си налагам мнението по този въпрос. 😉

 4. dragonn  03.02.2011 г. | 23:13 ч.

  Нещо против егото ли имаш(индивидуалността)…това което ни прави хора? Може би си привърженик на общото съзнание (Това което ни прави животни)?
  И аз имам силно изградено его, което привлича всичко към мен като черна дупка в космоса и се гордея с това, защото ме прави човек, но въпреки егото ми съм съгласен с доводите на Стопанина.

 5. Стопанина  03.02.2011 г. | 23:24 ч.

  Струва ми се, че Мислещ има предвид арогантността ми и прекомерното натискане „на живот и смърт“ в някои ситуации. Това са проявления на егото. Ако правилно го разбирам де… Почти съм сигурен, че се опитва да ми каже именно това по възможно най-деликатен начин.

  Егото и Аз-а (индивидуалността) не са едно и също. Егото се проявява като маски на Аз-а, илюзорен воал върху реалното. Всъщност става дума за нещо като зелка – егото е като листата на зелката: листо върху листо върху листо над сърцевината. Много белене на его има, докато стигнем до сърцевината на Аз-а.

  Може и друга аналогия да се даде. Егото е това, което пречи на висшия Аз да ни проникне. Пълни сме Луциферистична интелигентност, вместо с Михаилова и Христова интелигентна любов. Или ако не сме пълни, а е миш-маш, трябва да отлеем от Луцифер, за да напълним Аз-а с още Христос.

  Не знам дали иносказанията са съвършено удачни, но горе-долу така стоят нещата.

 6. dragonn  03.02.2011 г. | 23:41 ч.

  Номерът в дуалността е да се намери баланса между Луциферистична интелигентност и Михаилова и Христова интелигентна любов.

 7. Стопанина  03.02.2011 г. | 23:48 ч.

  Дали това е номерът? И дали в това се изразява дуализмът?

  Има и различни гледни точки:

  http://www.ivanstamenov.com/2010/04/1157/

 8. dragonn  04.02.2011 г. | 00:09 ч.

  Различните гледни точки (хаоса) правят света красив и спомагат за еволюцията.

 9. Мислещ  04.02.2011 г. | 01:43 ч.

  Ще копирам цитати от „Несортирани практически правила от Учителя“ 1 и 2 част. Те са толкова, ясни, конкретни, разбрани, когато ги прочетох за първи път тук, в твоя дом Стопанино, бях приятно изенадан. Тази информация (която си събрал) почна да дава отговори на мои размисли и въпроси, относно кой съм, защо съм,как да се откъсна от насажданият ми материализъм, и да развивам-шлифовам духовното в мен.

  Относно егото мисля, че следните извадки прилягат и са на място, със своята простота и в същото време с дълбок смисъл:

  – Не мисли, че си глупав. И не мисли, че онзи, комуто говориш, е глупав. Мисли, че си в състояние да предадеш и най-великата Божествена Мисъл; мисли, че този най-близък твой брат, комуто говориш, е в състояние да възприеме тази истина. Тези са двете най-велики правила, които аз зная. И друго: ще бъдете конкретни и предметни в изразите си. Не говорете мъгливи неща неща, които не разбирате. Говорете само онова, което сте преживели и онова, с което сте направили поне десет опита.

  – Правете усилия, но не се пресилвайте (престаравайте),в усилията човек придобива, в пресилването губи.

  – Всяко нещо трябва да се представя в неговия естествен вид, без преувеличение или намаляване.

  – Ако си убеден, че пътят, в който вървиш, е прав, защо трябва да убеждаваш другите в това? Кажи им: «Пътят, който съм избрал, е прав – ако искате, елате с мен; ако не искате, останете в своя път.»

 10. Мемо  09.02.2011 г. | 23:32 ч.

  Тъй като наближава преброяването по домовете, ми е чудно ако предизвикаме варианта с глобата от 120 лева, дали пък така един вид няма да причиним нарастване на злото в отсрещната страна? Дори само ако вземем предвид преброителите – те няма ли още повече да потънат в заблужденията на преброяването, като същевременно се ожесточат срещу проявата на различно мнение? Стана на въпрос, че ‘всяка овца заслужава съдбата си’, но така не допринасяме ли в случая овцата още повече да затъне?

 11. Стопанина  10.02.2011 г. | 01:32 ч.

  Зависи. Аз смятам да се държа супер възпитано с преброителите, освен ако те не решат да дадат друг тон на разговора. И това важи, ако изобщо реша да им отворя вратата си, разбира се. Подготвил съм си една двустранична декларация. Ако не приемат само имена и ЕГН за преброяването, значи не е просто преброяване – ако се правят на велики, връчвам им декларацията и им затварям вратата. После да става каквото ще.

  Не допринасям за допълнителното затъване на овцата. Ако една овца не се поинтересува защо даден човек не желае да бъде овца, значи овцата не е готова да стане човек. А тъй като една такава овца няма да ме приеме за пастир, а ще иска непременно да бъда овца като нея – нямам право да й бъда пастир насила.

  Ако аз бях пастир на овцата, щях да съм отговорен за нея. Тъй като не съм й пастир – овцата си заслужава съдбата, каквато и да е тя.

  * * *
  Днес си говорих с българи, които живеят в чужбина. Те са единодушни, че нито в Германия, нито в Австрия, нито другаде има такава кампания за преброяване. А когато е имало, не е била от руско-български-авторитарно-поскомунистически тип със „задължения“, заплахи от репресии и прочее.

 12. Viktor  11.02.2011 г. | 14:56 ч.

  Rise again and again until lambs becoms LIONS

 13. venstar  14.02.2011 г. | 17:41 ч.

  Не разбрах каква е връзката на тазгодишното преброяване и това на Давид. Както виждаме в библейския случай имаме изразена Божия воля, която е пристъпена. Все пак става дума за Божия народ и преди Давид и Саул, този народ не е имал човешки цар.

  Не знам защо не трябва да има преброяване в България? Подобни неща се правят и в другите страни. А и доколкото разбрах 2011 е годината на европейските преброявания.

  Друг е въпросът как е съставен въпросникът и как ще се тълкуват резултатите.

 14. Мемо  14.02.2011 г. | 20:03 ч.

  Добре, а защо трябва да имаме преброяване? Дай някакви аргументи ‘за’ преброяването и целите му.

  Както виждаме в библейския случай имаме изразена Божия воля, която е пристъпена.

  Не успях да намеря текст, нито в тази глава, нито в предишната, който да говори такова нещо. Все пак може аз да не съм разбрал – би ли посочил с точен цитат? Но и по принцип не мога да си представя Бог да мени мненията си произволно (или поне така тълкувам думите ти).

  Що се отнася до връзката със сегашното преброяване, според мен Стопанина я е описал в точка 4, както и в точка 1.

 15. Стопанина  14.02.2011 г. | 20:09 ч.

  Благодаря, Мемо, рекох да не пиша едно и също отново и отново и отново…

 16. Goodman  16.02.2011 г. | 19:52 ч.

  Току-що имах посещение от преброител. Отказах да се „преброя“!! Не стана лично, а лицето с което съжителствам се обясняваше пред представителя на „държавата“.
  Очаквам резултата от действията си…

  Също така „дължа“ осигуровки за повече от две години, въпреки че официално не работя никъде и не съм регистриран в бюрото по труда.
  Държа да споделя тези неща с вас, приятели, защото вие и Аз сме Държавата България…

 17. Na-nego  19.02.2011 г. | 08:30 ч.

  Проблемът в тази държава е ,че около 95% от населението и ,не могат да осъзнаят,че те са Държавата България!

 18. Мислещ  19.02.2011 г. | 22:55 ч.

  Na-nego:
  Ти как установи това си твърдение!!!

  Стига с постулати, и празни статистики.
  Аз в 95%-те ли съм, или извън тях, а ти!
  И проблемът не е на тази държава само, то е общочовешки.
  Ние не осъзнаваме, че Земята Не е Наша Собственост!
  Ако го осъзнаем, ще разберем една проста истина, истина от както ние съществуваме, че всички ресурси на територията на България и на Земята, са Общи.

 19. Viktor  23.02.2011 г. | 17:09 ч.

  Някой,нещо да каже,как минава преброяването има ли спънки,при мен за сега е в русия съм в русия,идвали всеки ден да звънят ама няма кой да им отвори

 20. Стопанина  23.02.2011 г. | 17:18 ч.

  @Viktor

  Още не са идвали у дома. Липсват ми…

  Ето първите негативни материали за цензуса в Англия – вижте и коментарите отдолу.

 21. Farsedef  25.02.2011 г. | 10:57 ч.

  „В Русия съм, в Русия съм, ти-ти-ти-ти“ 😀

  Аз съм в командировка и се връщам на 1 март. Какъв малшанс! 🙁

  Но пък всички около мен се преброиха без изключения, повечето с един такъв ентусиазъм, все едно ги гощават безплатно. Луда работа!

  (скрита бележка)
  Стопанин, пратил съм ти мейл с една молба.

 22. Тим  13.04.2011 г. | 22:49 ч.

  Ако историята се повтаря, ама с малко по-различни персонажи, логично ли е да очакваме и рецидив на „мора във време на пшенична жетва“, ама някакъв по-инакъв мор?

  Ще наблюдавам с интерес дали няма да има нещо общо с това (не)обмислено начинание – http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Plus_Pact#Participation. Най-вероятно към юни-юли при официални данни ще видим как ще протекат събитията.

 23. Мислещ  14.04.2011 г. | 00:18 ч.

  България – щедрият сиромах

  ….Първоначалната такса „вход” за ЕМС би могла да се преглътне някак – 350 милиона евро през първите пет години след влизането в еврозоната. Абсурдът настъпва след това, когато за страната се завърта рулетката със залог от 3 милиарда евро, които от определен икономически момент нататък трябва да нараснат двойно. Хазарт, защото въпросните пари са гаранция, която следва да бъде изплащана тутакси, когато се наложи финансовото спасяване на някоя по-голяма държава, като, например Испания и Италия/ недай Боже !/, и ако средствата в механизма се окажат недостатъчни. Така е възможно българите отново да усетят на гърба си някогашния „пролетарски интернационализъм” в действие, макар и под европейската финансова солидарност….

  Поредната недомислица, на Егоцентризма Борисов.

 24. Тим  11.10.2011 г. | 12:54 ч.

  Пропадна преброяването в Македония – http://news.ibox.bg/news/id_5000128

  Какви ли обаче са истинските причини? Дали пък предварителните им данни не са, че има недопустимо много бугари 🙂

 25. Тим  10.01.2012 г. | 14:23 ч.

  Vesti.bg: От днес можем да следим кой се ражда – http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4458191

  😯

 26. Стопанина  25.03.2014 г. | 18:11 ч.

  „Преброяване 2011” – полузаконно, данните от него – опорочени

  „Полузаконно“? – Това ще да е някакъв нов политпросветен термин. 😯

  Отдавна не се бях забавлявал така на статия, която цели да е сериозна, а се пука по шефовете от простотия – на журналисти, на статистици, на политици… С елементи на парични далавери, разбира се, но ние това си го знаехме още през 2011-а.

 27. FCB  25.03.2014 г. | 20:19 ч.

  Тим
  Vesti.bg: От днес можем да следим кой се ражда – http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4458191

  като цяло е добре измислено

 28. FCB  25.03.2014 г. | 20:20 ч.

  Тим
  Пропадна преброяването в Македония – http://news.ibox.bg/news/id_5000128
  Какви ли обаче са истинските причини? Дали пък предварителните им данни не са, че има недопустимо много бугари

  може би албанците вече са над 50 % 😉

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.