Учителя за отношенията с духовенството – 2/2

Светът се нуждае от истински учени, музиканти, художници, които да разбират Истината и да я прилагат. Навсякъде има такива хора – и в България ги има, но още няма условия за тяхното проявяване. Народите още не могат да почитат своите даровити хора. Издигне ли се някой писател, музикант или учен, веднага близките му, неговите сънародници, първи ще го съборят. И против мене се надигна обществото, както и духовенството, но не можаха да ме опозорят. Защо? Аз съм дълбоко море – който се опита да влезе в мене, ще се удави. Аз съм голяма, пълноводна река, която никой не може да запуши. Турите ли й бент, ще дойде наводнение, което ще завлече бента и водата ще залее цялата местност. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА, Неделни беседи, 1919)

Поповете не могат да спрат нашето учение. То е едно течение, на което трябва да отварят път, иначе то ще образува блато, ще се родят жаби и пр., които ще се нахвърлят около тях. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Какво решение е издал Светият синод? Да се пречи на Новото учение и на неговите последователи, понеже то щяло да съсипе народа. Според мене тяхната мярка ще съсипе народа, а не ние. Българският народ страда от живеница и ако не приеме Новото учение, ще се съсипе. Ако българският народ не приеме Христовото учение като Любов, както е дадено от Христа, нищо няма да постигне. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Бог ще повика всички владици и проповедници при Себе Си, за да дадат отчет – това да знаете! Няма да остане нито един български владика, от когото да не се поиска отчет. Ще видите тогава верни ли са думите ми или не. Тогава аз ще бъда прокурор, най-страшният прокурор не само за българските владици, а и за всички владици и патриарси по целия свят. Ще бъда прокурор за всички престъпления в света. Ще питам всички: Как смеете в Името на Бога, в Свещеното име на Любовта да лъжете? Аз ще им произнеса присъдата. Ще вляза в затворите и ще питам: Защо турихте тия хора тук? Само един Закон има в света – той преследва всекиго, който лъже в името на Любовта. Към такъв човек сме безпощадни. Ние проповядваме Любов на вечна справедливост, без никаква лъжа! Осмели ли се някой да лъже в името на Любовта, нищо няма да го спаси. В този закон няма никакво изключение. Могат да се смеят на думите ми, но скоро ще проверят това. (ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ, Неделни беседи, 1920-22)

Като говоря за владиците, имам предвид всички хора. Те трябва да претърпят известна метаморфоза, за да станат истински духовни хора. Владиците, както и синодалните старци, не са още духовни хора. Те трябва да работят усилено върху себе си, за да се просветят. Така се говори за тях в Разумния свят. Ако не се просветят, те могат да направят големи пакости. Преди две хиляди години те направиха една пакост и сега искат да направят друга пакост, но това няма да им се позволи. Невъзможно е човек да направи едно и също престъпление два пъти. Време е те да се стреснат и да приложат Любовта. Владиката, свещеникът, учителят могат да оправят света. Владиката има на разположение цяла епархия – да ходи между хората, да проповядва! Не е достатъчно да служи на православната църква, той трябва да служи на Бога. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Аз се обръщам към онези хора, които говорят за един Бог на Любовта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, а не изпълняват Неговата Воля. Питам ги: Как могат да говорят за Новото учение, че развращавало света? Какво ще кажат те за християнските народи, които воюваха помежду си, избиха милиони хора и внесоха разврата в света? Де останаха религиозните хора и техните водители? Защо владиците, свещениците, проповедниците не казаха думата си? Нали Бог е Любов? Той допуска ли войната? Когато хората се убиваха и тормозеха, духовенството мълчеше. След това започнаха да се питат кой внесе разврата в света, и понеже не са готови да чуят истината, те държат виновен този-онзи, но не и себе си. Кой разврати света? Отговарят: «Учените хора, Новото учение.» Не, вие, които поддържахте войната, развратихте света. Моето учение не може да развращава. Питам: Кой кодекс от Евангелието ви дава право да се биете? Може ли в Името на Христа да поддържаме войната? След всичко това пишат във вестниците, че аз съм развратил света. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Тъй нареченото християнство…

Като говоря за владиците, казват, че нарочно ви настройвам против тях. Напротив, аз искам да премахна тяхното настроение срещу вас. Те трябва да вдъхват любов у българския народ – да сее градините си, да оре нивите си, да възпитава децата си, всичко да върши с Любов. Вместо да правят това, те създават настроение против нас. Цяла камарила – така я наричам аз – се е създала против нас. Но те не знаят какво ще стане с тях. Ние не им пречим, но казваме, че това не е пътят, по който трябва да вървят. Ако е въпрос за пари, за жито – можем да дадем на нуждаещите се колкото искат. Каквото искате можем да ви дадем, но за това се иска да живеете по Любов, да не изопачавате Истината. Ние не създаваме религия, а създаваме добра почва, дето добрите хора да растат и да се развиват като братя. Какви са хората, за нас е безразлично. Важно е да живеят като братя, по Любов, и кой каквато дарба има, да я прояви. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Духовенството се страхува от Мене. Искат да ме махнат да не мътя водата им. Те не знаят, че това не зависи от тях, да бъда или не в България. Казвам им: Слушайте, приятели, този свят не е ваш. Светът е грамадно лозе, на което има работа за всички, няма защо да делите чуканите. Лозето трябва да се прекопае. […] Трябва ли духовенството да поставя ограничения срещу нас? Наш човек ще се венчава, те го питат: «Ти от дъновистите ли си?» Ако е такъв, не искат да го венчават. Ако искате да знаете от кое учение сме, отговарям: От учението на Любовта. Който иска да научи Любовта, нека дойде при нас. Ако някой от тях може да ни покаже какво е Любовта, пръв аз ще го последвам. Ако те могат да дадат нещо по-високо от Новото учение, пръв аз ще го приема. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Аз не искам православната църква да хвърли дрехата си, а да приложи Закона на Любовта. Нека всички владици и свещеници кажат: «Ние искаме да служим по любов и без пари.» Нека те първи дадат пример. Нека Любовта излиза от сърцата им и облива окръжаващите. Но те трябва да се откажат и от месото. Има изобилно храна за тях: ябълки, круши, ориз, жито. Като опитат тази храна, ще разберат смисъла на много неща. Тогава, като се срещнем, ще се познаем и ще кажем: Това е доброто семе, паднало на добра почва. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Със свещениците няма защо да се борим. Ако е за борба, нека знаят, че аз ще направя едно заявление до Бога – сега още няма да го направя, но това ще бъде. Онези, които ще се застъпят за мене, са толкова силни! Зад мене са милиони. Те представят такова войнство, което би разтърсило Земята. То е Божествено Войнство. Питате: «Де са да ги видим?» Ще ги видите. Техните ножове проникват навсякъде, невидими са те. Като ги гледам, ножовете им са готови. Казвам им: Почакайте още. Ще кажете: «Той ни плаши.» Не, с това искам да ви покажа, че тези интелигентни, благородни същества могат да направят много нещо, но те са толкова снизходителни и Бог е толкова търпелив, че оставят хората сами да дойдат до разкаяние. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Син Божи, Христос, иде на земята. Знаете ли какво носи Той за вас? Христос носи такъв камшик за владиците и свещениците, че щат, не щат, те ще разберат колко думите ми са верни и истинни. Няма да остане свещеник, проповедник или владика, на когото да не ударят 25 тояги. Няма да остане човек в света, когото Христос да не държи отговорен. Христос ще извика всички свети старци от Синода и ще ги пита на кого служат. Народът, на когото те служат, е на Бога, а не техен – българският народ не е създаден за светите старци и за светия Синод. Той има своето велико предназначение. Българите имат история и живот, преди да са били християни. Бог е навсякъде, между всички народи. Те са съществували и съществуват и без християнството. Аз не защищавам себе си, но казвам: Слушайте, братя, камшик иде за всички! За мен е добре, моят гръб няма да страда – вашите гърбове ще страдат. Всички ще страдате. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Днес искам да направя опит с всички – да ви туря в огъня на Божията Любов с 35 милиона градуса топлина, та като излезете от огъня, да покажете на всички религиозни хора какво е религията и какво значи да живееш в Бога. В огъня на Любов ще туря и шестнадесетте синодални старци и като ги извадя оттам, ще ги питам поотделно: Кой владика си ти? Няма да остане нито един владика – нито софийският, нито видинският, нито варненският. България ще остане без владици. Ние страдаме от много владици. Ние се нуждаем само от един владика, владика на Любовта. Само един свещеник ни трябва, останалите ще бъдат братя. Нищо повече! (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

В скоро време, тази година (1923) в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат и излязат? Като влязат и излязат, след тях ще се отвори една врата и други ще влязат; след тях още други. Българите, които влизат и излизат през тази врата, ще придобият нещо особено. Който ги види, ще каже: «Това са българите.» За кои българи говоря? За онези, които са минали през тридесет и пет милиона градуса Божествена Топлина. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Днес се явили хора, които искат да изгасят Слънцето. Казвам: Учението, което нося на света, не е мое. То е Божествено Учение, на Бога. Искат да го гасят. Не знаете ли, че Слънцето духа? Вие духате, и то духа. Ако не духаш, то може да те духа, но ще ти причини лек, приятен ветрец. Не духайте Слънцето! Защо? Защото вашите запалени свещи и огньове се дължат на това Слънце. Не го духайте! Всеки запален мозък е свещ, която гори по причина на Слънцето. Светлината на огъня се дължи пак на това Слънце. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Сегашното духовенство е на старата религия – то е със старите методи. […] Било е време, когато почвата е трябвало да се тори, но когато тя е вече наторена, каква нужда има сега да се тори? Това е Моисеевеят принцип: «око за око» А Христос казва: «Любете враговете си, дайте дрехата си». Така пеперудата дава дрехата си – пашкула си. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Най-виновните хора в света са били владици, попове и проповедници. Така е било във времето на Христа, така е и сега. Нещастията у нас идват от кривото разбиране на нещата. Не говоря за българското духовенство и не обвинявам само него. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

В Русия духовенството е изправено пред съд. А [съдът] и тук ще дойде, но по друг начин – отвън ще дойде. (ТИХИЯТ ГЛАС, Извънредни беседи, 1924-30)

А поповете ги оставете – на тях ще им дойде от другаде. Техните деяния се насърчават от католичеството, от папата – аз ги наричам Черната мафия. Това, което става, е все папство – италиански фашизъм. Те насъскват и нашето духовенство. И Мусолини ги гони – те го накараха да се обяви против масонството, но от Америка го нагънаха, стегнаха го и той се скара с папата. Те изгориха и Школата на Щайнер, но сега там правят по-хубаво училище. Католиците ги разгониха и ги гонят отвсякъде. Гръцката църква също се пречиства. И в Русия разгониха свещеничеството. Масоните се стремят да респектират папата и ще успеят, те имат здрава организация. Какво ново може да внесе духовенството при сегашното си състояние? Нищо! То няма методи, хора, тяхното не е възпитание, а дресировка. Ролята на духовенството в Италия, Испания и Франция отслабва – само в Испания то има засега повече влияние, но и там вече си отива. (ТИХИЯТ ГЛАС, Извънредни беседи, 1924-30)

Хората казват, че не щат да се заблуждават от попски проповеди, а повтарят ежедневните лъжи на вестникарите, които също са платени попове. Когато ние стигнем до положението да разбираме дълбокия смисъл на нещата и да различаваме разните ухания на материята, приятни и неприятни, носът ми казва «Стой по-далеч от вмирисания вол!» (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Някои казват: «Този човек се опълчил срещу владиците и свещениците. Какво иска от тях?» Нищо не искам, а имам работа с тях. Аз им желая доброто и казвам, че ако не ме послушат, след десет години ще бъде късно. За всички свещеници и проповедници, които изопачават Истината [в Името Божие], е вече късно. За всеки владика, свещеник или проповедник, който е злоупотребил с Истината в Името Божие, извинение няма. Това всички трябва да знаят. Никаква лъжа – законът е строг! Той държи еднакво отговорни всички, без разлика дали са мохамедани, будисти или християни. От всички се иска чиста и възвишена мисъл. Казвате: «Да махнем този-онзи, за да не пречат.» Никого не можете да махнете. Бог е нагрял спринцовката до 35 милиона градуса и Христос иде с нея – към когото я насочи, тя ще му създаде голямо нещастие. Към когото я насочи, дали това ще е известно общество или народ, не го очаква добро. Опасна е тази губерка. Отдето мине, всичко ще стопи. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Чудни са хората, които делят и народите. Казват: «Този народ е наш. Това е направила българската църква за нашия народ, онова е направила.» Какво е направила българската църква за своя народ? Тя допринесе за падането на българите под турско робство. Какво мисли сегашното духовенство? Пак ли ще тури българския народ под робство? Не, това няма да позволим! (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Идват външни хора при мене и ме питат: «Защо нападаш свещениците? Не им ли стигат хулите на хората, че и ти ги хулиш?» Аз не ги хуля, а намествам счупените им крака. Когото съм пипнал с ръката си, станал е истински владика. От българските владици ще изкарам истински служители на Бога. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Питат ме защо някога говоря против духовенството и владиците. Защото те са взели ключовете на Царството Божие и нито те влизат там, нито на други дават да влязат. Щом те не отварят и не затварят навреме, ние ще им вземем ключовете. (ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи, 1922)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.