Конспирация ли? Властите признават, че заговорничат срещу вас

Беше време, когато човек не можеше да говори току-така за заговорите на властите и фармацевтичните картели, които използват хора като опитни мишки в привидно фантастични медицински експерименти – защото всяко споменаване на подобно нещо караше хората да те гледат сякаш си някакъв лунатик. „О, нашите власти никога не биха направили подобно нещо“ – биха казали мнозина и щяха да се отдадат на самодоволната си самозаблуда, че са управлявани от състрадателни и честни политици, както и от корпоративни добряци, които постоянно работят в полза на обществените интереси.

Какъв ли е бил шокът им, след като тънкото було на дезинформацията малко се повдигна миналата събота – американските власти се извиниха за умишленото заразяване на невинни гватемалци с опасни болести, за да могат да проучат действията на разработвани антибиотици. Ненадейно всички онези, които си вярваха, че науката медицина се ползва единствено и само в интерес на хората, бяха изумени – някои от тях дори засрамени – да научат, че собствената им държава е заговорничила с медицинската индустрия за едно съвместно злодеяние.

Добре дошли в истинския свят, приятели. В истинския свят държавните власти са най-големите масови убийци на света. През цялата човешка история именно държавните власти са осакатявали, измъчвали и избивали повече хора, отколкото всяка друга организация на планетата. И почти всяка от тези дейности е била оправдавана с увещанието, че е за „превръщането на света в едно по-добро място“. Това е същото мото, което фармацевтичните картели ползват в наши дни. Всичките им експерименти върху невинни деца, бременни жени, чернокожи, затворници и войници са провеждани „в търсене на нови лекарства“. Или поне така твърдят. Вижте пълния списък тук.

В прав текст за заговорите между властите и фармацевтичните картели

Като имаме предвид споменатото наскорошно признание, нека разгледаме от други гледни точки тайните споразумения между властите и фармафията. Вече беше признато, че американското правителство е заговорничило с фармацевтичната индустрия за провеждането на медицински експерименти върху невинни жертви. (Всъщност това беше известно много, много отдавна, но едва наскоро беше признато и се появи като вест в средствата за масово осведомяване.) Както и да е, властите наистина са се впускали в „конспирации“ с фармафията. А това означава, че съобщенията за такива тайни заговори вече не могат да бъдат омаловажавани като поредната „конспиративна теория“ – един термин, с който скептиците злоупотребяват, за да се правят, че по света не съществуват тайни заговори.

Думата „конспирация“ или „(таен) заговор“ просто означава, че две или повече страни работят тайно и съвместно в посоката на общи намерения. След като имаме предвид това, вече става ясно, че практически всяко днешно занимание на фармацевтичните картели включва една или друга конспирация. Например манипулирането на данни, заговори за одобрението на продукти от агенциите по контрол на храните и лекарствата, заговори за укриване или омаловажаване на неудобните проучвания, подкупи на лекари и т.н. Повечето от това, което се нарича „модерна медицина“, всъщност се състои от заговор върху заговор върху заговор. Някои от тези заговори вече са известни, докато други тепърва чакат своето разкриване и изобличаване.

Сега, след като знаем, че властите са участвали в конспирации с фармацевтичните картели (защото случаят в Гватемала е само една от многото конспирации), можем да се запитаме: „Дали и в наши дни властите продължават да заговорничат с фармафията в преследване на някаква цел?“

Заговорите в науката медицина продължават

Отговорът на горния въпрос е лесен за онези, които се интересуват и правят проучвания: „Да, заговорите продължават! Това се вижда доста добре в две важни направления: 1) ваксините и 2) флуоризацията на питейната вода.“ И в двата случая държавните власти заговорничат и използват хората като опитни мишки. Както при ваксините, така и при флуоризацията, няма абсолютно никакви твърди доказателства, че тези токсични химически интервенции подобряват здравето на хората. Ако трябва да бъдем точни, както доставчиците на флуориди, така и производителите на противогрипни ваксини признават, че не разполагат с научни изследвания, доказващи ефективността и сигурността на тези продукти. Въпреки това тези продукти се натрапват на хората като огромен по мащабите си медицински експеримент – за да се види какво ще стане (и за правенето на пачка).

Американските власти например, както добре знаете, напълно поддържат тези практики. Това важи и за повечето от другите държави. И се знае, че държавните власти не само ползват съзнателно гражданите като опитни мишки за медицински експерименти, но тези експерименти вече са съпровождани с безобразни кампании за набиране на още хора като доброволци за опитите:

„Побързайте да се ваксинирате, хора! Искаме да знаем какво ще стане, когато сто милиона наивници ще позволят да ги инжектираме с ДНК на вируси, отгледани в развалени яйца и мъртви животни.“

На практика те не изглежда да се вълнуват толкова какво се случва с тестовите субекти (тоест с вас и мен). Това, което реално искат да постигнат, е мръсна печалба от фармацевтичните компании и производителите на химикали, създаващи такива продукти. Експериментът, обърнат в цифри, не е никак безсмислен. Той си има цел – повече пари!

Задайте на приятелите си следния въпрос:

„Вярвате ли, че държавните власти биха заговорничили с фармацевтичната индустрия за тайното заразяване на невинни жертви със смъртоносна болест, за да се проучва ефективността на ново лекарство?“

Ако отговорът е „не“, тогава приятелите ви са на тъмно по този въпрос. Разкажете им за гватемалския експеримент. Отворете очите им за реалността относно властите, които управляват системата на здравеопазването. Помогнете им да разберат, че когато става дума за здраве и грижи, не можем да гарантираме с живота си за Големия брат, защото Големият брат не цени човешкия живот. По-скоро той би експлоатирал човешкия живот, за да осигурява опитни мишки за фармацевтичния и индустриалния комплекс.

Един интелигентен човек, след като се запознае с фактите, ще започне да си задава и други въпроси – например дали е редно едни власти, ежедневно проявяващи се като масови убийци, да ръководят здравната система; да решават кой има право на здравни грижи и кой – не; да одобрява опасни фармацевтични продукти като сигурни; да одобрява експериментални ваксини, които никога не са били подлагани на научни тестове. Един истински скептик неизбежно ще стигне до заключението, че на едно правителство, което вече се е доказало като безотговорен защитник на човешкия живот, не трябва да се поверява администрирането на цялата здравна система – същата тази система, която безотговорно и потайно използва човешки същества като опитни мишки в потенциално смъртоносни медицински експерименти.

Да разрешите на американското правителство (или произволно друго – бел. Стопанина) да ръководи здравната система е същото като да разрешите на педофил да наглежда децата ви във ваше отсъствие. Определено той ще ги наглежда. Но може би не по начина, който сте очаквали…

Сериозно трябва да си зададем важния въпрос: Ако държавата може да заговорничи с фармафията за заразяването на невинни хора със смъртоносни вируси заради проверката на някакъв антибиотик, от който ще бъде натрупана огромна печалба, какво друго можем да очакваме от тези институции? Отговорът е очевиден, въпреки че не е приятен и не е лесно да бъде приет. Големият брат и фармафията са способни да ни експлоатират и да ни убият, ако им бъде позволено да упражняват пълен контрол над живота ни и бъдат оставени безпрепятствено да преследват тъмните си цели.

Положението е еднакво и в Гватемала, и в Грузия, и изобщо навсякъде. Престъпленията, извършвани под чадъра на „медицинската наука“, стават все по-зловещи от 1940 г. насам. Днес фармафията ваксинира десетки милиони деца и възрастни, като успоредно с това ги тъпче и с психиатрични лекарства; ежегодно болниците извършват стотици хиляди ненужни инвазивни операции; лекарите изписват милиарди дози от опасни фармацевтични продукти… А държавните власти просто гледат и твърдят, че всичко това било съвършено нормално. Нещо повече от нормално дори – то било даже здравословно за вас! Ако все още си мислите, че държавата не провежда медицински експерименти върху хора, това е защото ВИЕ СТЕ експериментът.

Автор: Майк Адамс

Източник: Natural News | Government collusion in human medical experiments no longer just a conspiracy theory

* * *

Коментар от Стопанина

Майк Адамс пише, че „експериментът, обърнат в цифри, не е никак безсмислен. Той си има цел – повече пари!“ Дали обаче това е единствената цел? Рудолф Щайнер ни предупреждава още преди 100 години:

„По лицето на Земята се разиграват сложни събития и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин. Обаче Духовете на мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие. Аз вече посочих един пример за такова безредие и той е наистина парадоксален. Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на духовния свят. Но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията от Духовете на мрака, ще работи срещу влиянията на духовния свят, и то с материални средства.

Ето защо Духовете на мрака ще инспирират своите хазяи – хората, в които те пребивават – да изнамерят такива лекарствени средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към  духовност да бъде окончателно прекъснат. Както днес телата биват имунизирани срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с определена субстанция – тя ще бъде произведена на всяка цена, така че чрез тази имунизация склонността към духовния живот ще бъде потисната у хората. Основната тенденция е ясна:

Да се открият такива лекарствени средства, които след съответните имунизации ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела масовата ваксинация срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизации против влечението към духовния свят!“ (Духовете на мрака, лекция 13)

Експериментът има много по-важна цел от парите. Целта е убийство на духовния живот.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

2 коментара за "Конспирация ли? Властите признават, че заговорничат срещу вас"

 1. zukerman  05.10.2010 г. | 20:48 ч.

  Поздравления за това, че си дръзнал да я преведеш и качиш. Дано да е от полза за пробуждането на част от изуменото стадо…

 2. valentin  02.11.2010 г. | 01:19 ч.

  Браво,
  за първи път съм в сайта Ви, но съм напълно съгласен !
  Дано повече хора го посещават и се събудят , и започнат да мислят, да се интересуват, да не вярват , да си задават въпроси, с една дума да използват главите си…
  Но имам въпрос : Какво по- точно се има в предвид по “ духовен живот“ ?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.