Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (1/3)

Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века, ще кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси] е предсказал няколко землетресения, и каквото е предсказал, всичко се е сбъднало. Не ви казвам аз, той казва: “В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще помни туй земетресение с хиляди години.” Той обяснява и причините на туй земетресение: В Стария завет се казва: „Гледайте да не станат вашите дела и тъй лоши, че да не може Земята повече да ви търпи.“ (ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24)

Един американски астролог е предсказал, че България, изобщо част от Балканския полуостров, щяла да пропадне при някакво земетресение. Възможно ли е това? Възможно е, може да стане. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада. […] Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой разбойник, когато го пуснат от затвора – отива си вкъщи. Румъния ще бъде заобиколена със славянството и ще остане като островче в море. Виж, друг е въпросът с гърците – те имат култура, но трябва да се държат добре със славяните, за да имат благословение. Иначе Господ ще им прати старите господари, италианците. Сега културата се пренася в славянството. Българите и останалите славяни трябва да се съединят. Но като се говори за бъдеща култура, на ума на поляци и сърби не трябва да се разчита, защото техния ум е умът на парите. Те са стигнали до парите, силата и властта, а бъдещата култура иска нещо повече. (ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА, Извънредни беседи, 1914-19)

Днес [1932 г.] всички се итересуват за съдбата на славянството. Русия, като представителка на славянството, ще мине през големи изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък идват за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите през какви изпитания ще мине тя – разумни изпитания. Това се отнася не само за Русия, но и за Европа, за цялото човечество. Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през големите изпитания, хората ще кажат: «Не се живее така! Има и друг път в живота.» Аз зная, че политиката и политиците няма да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на Новото. Други ще ги спасят. Други са носители на Новото. Днес човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси. (НОВАТА МИСЪЛ, Лекции пред Общия окултен клас, 1932-33)

Какво е изгубила България? Да вземем за пример двама съседи, от които единият отнема по някакъв начин имота на другия. Ограбеният има син, а другият – дъщеря. Младите се влюбват и като се оженват, кой става по-богат? Сега гърци, сърби и българи Господ ще ги ожени – в съюз ще ги съедини Господ. «Защо ни наказахте?» Защото бай Ганьо се дуелира, има си закон, по който го наказват. По-добре, че стана така. (ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА, Извънредни беседи, 1914-19)

Гърците ще си изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която, за да влезе в капана, обиколи два-три пъти около него, не влиза, не влиза, и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата и хлоп – вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана. Нейната философия не й е помогнала. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)

Закон е: Каквото си направил, ще ти се върне. Този Закон е общ и се отнася до всички живи същества, до всички народи. Бог постъпва еднакво с всички същества – войната доказа това. Българите са недоволни, че като отишли в Париж, не им дали право. От кого те търсят своето право? […] На Земята право не съществува – не е имало, няма и няма да има. Правото е атрибут на Божествения Свят. За да отсъжда право, човек трябва да бъде мъдър, трябва да разбира причините и последствията на нещата, да анализира всяка своя постъпка. Главата на Европа има да страда още много, докато разбере има ли Бог или не, съществува ли Божествен Свят или не. Всички народи ще узнаят съществува ли Божествено Право или не. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

Бог сега вдига и стоварва тоягата Си върху гърба на българите. Те казват «Убиха ни!» Не, само шушулките хвърлят настрана. Аз облажавам всеки човек, бит от Господа или от някой мъдрец, защото така се намагнетизирва. Всеки, който е бит от Господа, става гений и светия. Блажен е този народ, върху който Божията Тояга се вдига и стоварва. Този бой ще създаде всички добродетели. И България, върху която се стоварва сега Божествената Тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява – ще остане в нея само чистото зърно. (ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920)

В скоро време, тази година, в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат и излязат? Като влязат и излязат, след тях ще се отвори една врата и други ще влязат; след тях още други. Българите, които влизат и излизат през тази врата, ще придобият нещо особено. Който ги види, ще каже: «Това са българите.» За кои българи говоря? За онези, които са минали през 35 милиона градуса Божествена Топлина. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Сега всички братства, които днес са въплътени на физическия свят, ще започнат да се събират и опознават. Когато те се обединят, тогава именно ще настъпи епохата на Христовото идване. Но има още някои препятствия, чието преодоляване ще отнеме 35-40 години. Затова виждаме, че навсякъде се работи за постигането на това обединение. Ето защо ние ще изпратим тези мисли на другите наши братя, за да ги ползуват. Най-активните братя са между Моравското Братство, а между сърбите, черногорците и поляците Братството е най-изостанало. И вие ще можете също да разпознавате членовете на тези братства, на вас с течение на времето и съобразно с вашето духовно ниво ще ви се даде да познавате техните отличителни признаци. А сега ще се задоволите да знаете това, че всички тези братства ще се пръснат между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Аз искам да ви покажа какъв е Божественият план, за да можете да изпълните вашата мисия. Ние ще работим във връзка с него, за да подкрепим всичките тези наши братя, които съставят Църквата. Същинските връзки между нас не са материални, а духовни и от това следва, че всички онези, които влизат между вас и искат да научат нещо, са от това Братство. И ето как ще разпознавате тези хора – когато срещнете такъв брат, с него винаги ще можете да се разберете, между вас няма да има никакви противоречия, нещо, което вие няма да можете да си обясните, ще ви привлича и свързва с него. Такъв човек е от това Братство. Числото на членовете на това Братство в България аз съм съобщавал вече друг път. (Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново, 31.8.1912 г.)

Бялото Братство, което ръководи съдбините на човечеството – вие още не сте Бели Братя, а сте в началното училище на това братство – ще предприеме една важна акция за идването на Новата култура след 1975 година. Тогава ще има нужда от много работници на Божията Нива. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Нова епоха идва сега. Разумни същества слизат на Земята, за да оправят света. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на ХХ век и те ще образуват една голяма вълна на подем. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, за дата на това изказване на Учителя се дава 1944 година, Мърчаево.)

В света идват осем хиляди адепти, които ще се родят – някои ще се вселят. Те са носители на Новото, на бъдещето, и това бъдеща ще се наложи на човечеството. Бъдещата култура ще се наложи на хората още като спят и на сутринта ще се събудят преобразени. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Предполага се, че до края на този век ще дойдат осем хиляди адепти, които ще се въплътят по всички краища на Земята и ще дадат нова насока на обществения, на религиозния, на семейния живот, както и на цялата култура. Всичко съществуващо досега ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Те са взели всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. Така те ще създадат Новото човечество, каквото никой не е очаквал. Само по този начин свътът може да се оправи. […] Мнозина запитват: «Кога ще се оправи светът?» Светът ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти. (ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи, 1926-27)

Вие за мен сте предварителни станции, чрез които искам да предам една истина на целия свят  чрез вас, като чрез предавателни станции ще се предаде едно учение. Тези идеи, които аз изнасям тук, ще бъдат възприети в Русия и там ще се играе Паневритмията. Славянството ще има велико бъдеще. 7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат вселени в славянските народи до края на ХХ век и ще образуват една вълна на подем. Най-умните, най-добрите ще се родят в славянството и девизът ще бъде Братство и Любов. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, за година на изказването е дадена 1934)

Някои казват, че складът бил пълен с беседи и се безпокоят, не знаят какво да ги правят. Ще дойде ден, когато хората ще гладуват и ще ходят от къща на къща да ги търсят, за да се хранят с това Слово, което е изнесено в беседите. Ще дойде ден, когато и други организации ще се включат – ще помагат, ще разпространяват беседите. Питали са ме дали това движение има противници. Идва време, когато всички онези, които се противят, ще изгубят почва под краката си и ще ни потърсят. Говорят лошо за вас и за Братството, защо не се защищавате? Истината няма защо да се оправдава или защищава. Вековете са пред нас – те ще кажат (свидетелстват) за нас. Това движение не съм го почнал по моя воля, а по нареждане на Бога. То не е човешка работа, а Божия. В аналите на природата няма случай, дето някой да е работил с Любов и да е изгубил нещо. Всяко препятствие, което ще се поставя на пътя на това движение, ще се премахне – всеки, който се противи на Истината, ще пострада. Това движение е и старо, и ново, то е Божествено и ще залее света. Ако то се оттегли оттук, България няма да има никакво бъдеще. Ако тук не се приложи, другаде ще се приложи. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 25 хиляди години. Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христос. Предсказано е, че когато Слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на Земята, Синовете на Царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот за 25 хиляди години. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38) (29.4.1923)

Земята е стояла милиони години в тринадесетата сфера и сега излиза от нея и се качва нагоре. Тъмната епоха (Кали-Юга) изтича. От няколко години ние сме навлезли в епохата на Водолея. Периодът на Водолея е една мистична епоха, в която всички снегове и ледове започват да се топят. Водолеят чисти – който е попаднал в тази област, непременно ще бъде пречистен. Нужни са две хиляди и сто години, за да изтече епохата на Водолея, през което време ще станат огромни промени, всичко старо ще се разглежда като архаично. Други, нови листа ще поникнат на мястото на старите. Старото няма да задоволява никого. Мощна духовна вълна ще залее света, тъмните сили ще се стопят, земята ще се очисти. Словото ще се носи във въздуха. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)

Земята излиза от тринадесетата сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. (ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи, 1943)

Сега ние навлизаме в демаркационната линия между две епохи. От 1945 г. влизаме вече в новата епоха. От тази година започва постепенно подобряване на човешките мисли, чувства и постъпки. Настава подобрение в човешкия организъм. Подобряват се и отношенията между хората. […] Идва една коренна органична промяна в живота. Приятно ще бъде на хората да живеят. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи, 1944)

След войната ще се заговори за Съединени Европейски щати и тази идея ще се осъществи. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1.V.1940 г.)

Като чуят думите “Последни времена”, мнозина ще се уплашат, ще помислят, че светът се свършва. Под думите “Последни дни” се разбира последен срок на падежа. Който просрочи падежа, той пак ще плати, но заедно с лихвите, а който плати навреме, той ще се освободи от лихвите. (СИНОВЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, Неделни беседи, 1927-28)

Сега да ви кажа за бъдещето: Ако сте лишени от Любовта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Мъдростта, голямо страдание ви чака. Ако сте лишени от Истината, голямо страдание ви чака. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседа, 1944)

Вие сте родени в една епоха при най-големи възможности. Вие сте най-големи късметлии, но и най-големи нещастия ви очакват. По-късметлии хора от сегашните не е имало в света, но и по-нещастна епоха от тази няма. Защото онзи, който се качва на най-високия планински връх, той ще се качи нависоко, за да види, но ако се откачи оттам и падне долу, по-лошо падане от това няма. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Всички искат сега да знаят какъв ще бъде бъдещият строй. Бъдещият строй с такива индивиди може да бъде точно както сегашният. Ако искате в бъдеще хората да се различават от сегашните, трябва да слязат, за да работят, най-добрите хора, най-учените хора, най-умните хора – проповедници, владици, царе, князе, балони, графове и лордове. Писателите трябва да бъдат първи по нивите – навсякъде, във всички учреждения. И стражарите да са учени и благородни. Стражарят трябва да е завършил четири факултета, а началниците – повече от четири факултета. Като го срещнеш тогава, ще му се поклониш, и той, като те срещне, ще ти се поклони. Всички стражари само веднъж ще обикалят града и той ще бъде тих и спокоен. (ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи, 1931-1932)

Какво е бъдещето? Бъдещето е там, дето човешкото съзнание не е проникнало. Миналото е там, където човешкото съзнание вече е загаснало, а настоящето е там, където съзнанието сега иде и се разгорява. В това отношение животът, в който съзнанието се разгорява, ще използва и миналото и бъдещето. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Сега цялото човечество минава през една фаза, която е неизбежна. Нищо не е в състояние да измени този ход. Причините за това са от далечното минало. Някой може да каже, че ние, хората, сме причина за това. Не сме само ние причината. Че стават земетресения, има и хиляди други причини – ние може да допринесем нещо за земетресенията, но причините са още по-далече. Може донякъде ние да допринасяме за земетресенията, но какви са причините всъщност? И най-учените хора, философите, не са могли да ги разгадаят – ако биха могли да ги разгадаят, ако те знаеха причините, би могло да се намери лек за тази болест. От гледна точка на Божественото има лек, има цяр, и ние сега отиваме към излекуване. Невидимият свят е приготвил място за избавление. Сега в пространството ние се намираме в най-неблагоприятните условия. Мястото, дето се намираме в пространството, ражда този безпорядък. Сега ние се намираме в едно място на разрушение. Тези неща, които сега стават, се дължат на известни отломъци – от пространството падат снаряди върху Земята и всяка година се посрещат по десетина милиона такива снаряди. Един ден ще дойдем в по-хубаво място и тогава ще настъпи мир. В туй пространство, в което сега пътуваме, ние се намираме в опасност – това е както в Атлантическия океан, през който пътуват параходи и се намират в опаснаст от ледените планини. (ВЗЕМИ ДЕТЕТО, Неделни беседи, 1931-1932)

Казвам: Сега идат важни времена за човечеството, когато хората не трябва да се обезсърчават. По-важни времена от сегашните никога не са наставали на Земята. Времената, които сега преживявате, са велики по своите идеи. Много същества от Невидимия свят биха дали милиони, за да присъстват в тия времена на Земята, но не ги пускат – всички билети за представлението, което ще се даде на Земята, са вече продадени. Много ангели хлопат, искат да дойдат за това представление, което ще се разиграе, но няма повече места. Затова тия от хората, които са недоволни от своя живот, нека продадат билетите си на някой от споменатите ангели, те да дойдат на Земята, а недоволните хора да отидат горе. Това, което ви говоря, е велика Истина. Сега е време всеки да покаже, че е човек. Дали сте българин, англичанин, американец, германец или какъв да е, това не е важно – времената са едни и същи за всички. Важното за вас е да използвате добрите условия на живота. (ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27)

Сега цялото човечество е в края на века. Иде Новата епоха, която носи едно здравословно състояние за всички. Няма по-красиво състояние за болния човек от това, когато здравето му започва да се подобрява и той очаква деня, в който да стъпи на краката си и да напусне своето легло. (НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, 1943-44)

Когато Христос беше на Земята, Сатаната беше в астралното поле; сега е обратното – Сатаната е на Земята, а Христос действа в астралното поле. Сатаната ще се въплъти тук, в Европа, в един царствуващ дом, ще привлече към себе си всички отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913)

Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане това, ние трябва да бъдем готови, защото едно време Христос дойде между евреите, но като не бяха готови, те си създадоха карма и виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде между кавказката раса, европейските народи, и ако те не Го приемат, ще ги завладее жълтата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги сполети най-голямото нещастие, което може да бъде. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913)

Всичко, което става около вас и което виждате и чувате – и мобилизация, и разни подготовки и въоръжения – абсолютно нищо не решава. Войните в света са за грешните хора. Ние не бива да спъваме един Божествен план, защото тия хора, които ще отиват сега да се трепят, си имат своята карма и когато Господ изпраща наказание, не бива да пречим. […] От 75 години насам светът е в обсадно положение и в 1897 година на този свят от Небето е даден ултиматум, чийто срок изтича в 1914 година. Обаче Турция се провини – оказа се, че тя не е готова да изпълни Божията Воля и затова ще си получи възмездието. Тя е правила много изстъпления, а между това на народите, които са под владичеството й, трябва вече да се даде свобода. Във вашите умове вие не трябва да се страхувате, защото с това пречите на Делото Божие. (ХОДЕТЕ ВЪВ ВИДЕЛИНАТА, Извънредни беседи, 1898-1913) (23.9.1912 г. при обявяването на мобилизацията за Балканската война.)

Казано е, че Любовта е плод на Духа, а Духът е Който създава. И Този Велик Дух, Който създава, сега идва в света. Той слиза периодически и това слизане ще се прояви така, че ще се разбъркат умовете на хората и те няма да се познават един друг. Той ще ги разбърка и ще стане една каша, от която ще пресява, ще пресява, и всичко, което е чисто, ще го извади, а останалото ще потъне надолу. Точно това сега идва в света – Духът е започнал да пресява нещата. (НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи на Събора през 1922 г. в Търново)

Писанието казва: Още веднаж Господ ще разтърси Земята и всяка жива твар ще познае, че има правда в света; всяка жива твар ще познае, че има Мъдрост в света; всяка жива твар ще познае, че има Истина в света; всяка жива твар ще познае, че има Любов в света; всяка жива твар ще познае, че има добродетел в света! (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Като се разтърси Земята, всичко ще разберете. Това ще стане и всички ще го видите – като го видите, всички ще поумнеете. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25)

Разумният живот, който изтича от Духа, се е проявявал много пъти в света, но тъй както светът днес се развива, това показва, че цялата Слънчева система е навлязла в нова зона на Духа. Това навлизане е станало от 1914 година, през ХХ век. По този начин и земята е навлязла в една нова зона, в една нова фаза на съчетание със Слънцето. Това ще се докаже най-много след 1-2 века от тогавашните учени. Понеже съществата на Слънцето са много по-напредннали от хората на Земята, това оказва влияние върху нашата земя. Ние сме влезли във връзка с една девствена материя и затова очакваме Възкресение. Ето защо онези хора, които са готови за това време, ще възприемат този жизнен елексир и ще възкръснат, а онези, които не са готови, ще заспят и ще чакат още хиляди години за новите условия, които ще дойдат в бъдеще. (ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26)

Сегашното положение в Америка представлява голяма финансова война. Уилсън даде 14 правила на американците, но те не устояха на тях. Сега за бялата раса иде по-строг закон от Уилсъновите правила – Божественият Закон. Един главнокомандващ е натоварен с великата задача да покаже на бялата раса, че Божият Закон иде в света. Той ще се наложи над хората. Този закон е неизменяем и никой не може да го отмени. Когато бялата раса признае съществуването на Божия Закон и го приложи в живота, главнокомандващият ще бъде уволнен от своята служба и ще го назначат за слуга на Шестата раса. Хората от бялата раса също ще се уволнят от службите им и ще се заместят с нови хора от Шестата раса. (КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи, 1929-30)

Сега иде Господ в света, за да донесе на хората Трети Завет. Чудно, даже Трети Завет! Да, Трети Завет ще има! Той ще бъде завет за прославянето на Синовете Божи. С този завет в света ще дойде Любовта и хората ще изучават великата наука как да живеят по Любов. Като казвам днес на хората, че иде Третият Завет в света, те отговарят: «Това е еретическо учение.» Ние казваме: Това неразбиране е в реда на нещата. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

8 коментара за "Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (1/3)"

 1. Припомням  29.06.2010 г. | 07:02 ч.

  Цитат:“Войните в света са за грешните хора.Ние не бива да спъваме един божествен план,защото тия хора,които ще отиват сега да се трепят,си имат своята карма и когато Господ изпраща наказание,не бива да пречим.“ Казано е през 1912г.
  Абе защо така все обикновения човек е наказан,а тези,които подклаждат войните си стоят в уютните дворци и кабинети,карат си скъпите коли и си свиркат?Разчертават картата на света,както им изнася ,а Господ наказва все бедняка,все бедняка грешен и все той го отнася.Защо Господ не отваря душите и сърцата на тези,които хващат оръжието и слушат земните си господари,че има враг и той трябва да бъде сразен само с оръжие и по никакъв друг начин?Защо например Господ не влее разум в главите на израелци и американци,за да не избиват чужди народи?Ако Той направи това,няма да има нужда да чакаме още векове,за да дойде ерата на Водолея.

 2. Мемо  29.06.2010 г. | 12:12 ч.

  „Абе защо така все обикновения човек е наказан,а тези,които подклаждат войните си стоят в уютните дворци и кабинети“ – баща ми казва че си има хора за всичко, а Стопанина че Всемирът не търпи празно, значи тези „чорбаджии“, дори и да вършат зло, могат да се ползват за определени Божествени цели – страданията и изпитанията могат да направят човек по-добър, а и самите „лоши“ могат да се учат от грешките си – все пак не сме перфектни и безгрешни и тези грешки са необходими за да има по-нататъшно израстване 😉

  И все пак всичко това, което им се дава е привидно, това е една илюзия, както и „беднотията“ – така както сега са бедни и богати, в друг момент може да са с разменени места, но какво от това? Те могат така да си сменят местата хиляди години в различните инкарнации, но докато не си научат урока, няма да могат да се освободят от тази въртележка. И в този смисъл тези дадености – пари, безпаричие, здраве, болест, щастие, тъга – това си е едно „богатство“, ако можеш да се учиш от него или да го използваш правилно.

  А ерата на Водолея ще си дойде когато трябва и хората нищо не могат да променят. Всичко си има цел и смисъл 🙂

 3. Припомням  29.06.2010 г. | 13:28 ч.

  Привет,Мемо!
  Аз знам,че нищо не знам,затова да питам:защо тези,които поназнайвате повечко ,не говорите директно,ами все със заобикалки?Това ви е разрешено,онова ви е забранено.Ами аз,например,искам да знам какви са целта и смисъла на всички тези братоубийствени войни (защото всички хора сме братя,нали?),които се водят доста отпреди Христа.То май откакто се е пръкнало,човечеството все воюва за нещо-за власт,за пари,за земи и краят му не се вижда.Аз не го виждам,де.То бива,бива духовно израстване,ама за хиляди години как пък поне малко не порастнахме?!(Откъде ги вадите тези емотикончета,че ми липсват?)
  А като казвам бедняци,имам предвид хората като мен и теб-обикновените трудови хора.От какъв зор един мъж в разцвета на живота и силите си ще захвърли дом,семейство и ще хукне с оръжие в ръка да убива хора,които не познава и нищо не са му направили? Ако можеш да ми обясниш какво има на ум Господ с това,много ще се радвам.

 4. Мемо  29.06.2010 г. | 15:03 ч.

  Ами определено аз не съм от тези дето поназнайват повече – нито съм имал някакви странни преживявания, нито съм някакъв изявен мислител 😀 Нещата си ги обяснявам единствено по начина по който ги чувствам, което не е никаква гаранция за знание 😛

  За войната е доста сложно и аз честно казано не мога да си обясня много неща, всъщност сега се замислям по-сериозно на тази тема. Стопанина би могъл по-добре да ти отговори, но и аз ще пробвам.

  Малко гадничко и нескопосано сравнение, но да си представим че животът на Земята е като компютърна игра със затворен край, от този тип в който можеш да развиеш героя си откъм положителни/отрицателни качества, но това няма да промени съществено хора на историята(справка – Fable: The Lost Chapters), тоест ние сме просто едни актьори и всичко тук е една много реална илюзия 🙂 Това от друга страна означава, ако използвам същата аналогия, че единствената цел в крайна сметка е да учим и да се приближаваме на малки стъпки към съвършенството, и че отвъд всички тези земни(но илюзорни) неща като дом, семейство, успех, работа, власт, пари и т.н. има нещо Велико.

  Войните могат да бъдат допуснати точно за да се учим от страданията, в които ни вкарват. Но това е само едно обяснение – те могат да са причина от различните кармични обвързаности, причинени от старозаветното „око за око, зъб за зъб“, което обяснява и безкрайното им постоянно възникване във времето. Със сигурност има още причини за допускането на войните, които мъдреците знаят, аз за тези се сещам на пръв поглед.

  И никой не може да те накара да хукнеш с оръжие в ръка, щом осъзнаеш каква отрова са всичките тези каузи, справедливост и т.н. Имаше една такава приказка – „третокласният ум мисли с мнозинството, второкласният – с малцинството, а първокласният – сам за себе си“ или нещо подобно, струва ми се подходяща 😉

  А емотиконките се образуват със стандартните символи, например : ) (слято се образува усмивка и т.н.), само ухиленото човече (lol) още не знам как се прави тук 🙁

 5. Godefroy de Montmirail  30.06.2010 г. | 19:41 ч.

  Винаги ме е натъжавало лошото отношение между хората – иначе казано , без любов. Мисля, че за да живеем в бъдещия свят на любов и светлина, трябва да се пречистим от гнусотията на „нашия век“. Пречистването ще бъде трудно, болезнено и неприятно. Но затова пък колко по-щастливи ще бъдем. Така мисля аз. Поздравления за интересните теми.

 6. Петър  17.10.2010 г. | 16:56 ч.

  Пророчество на Достоевски за бъдещата роля на славянството в новия свят (Дневник писателя. Сентябрь – ноябрь 1877 года).

  „Тъй че българите можеш да ги попарваш с вряла вода като гнездата на дървеници по старческите одри! Та няма ли в това някакъв инстинкт, предчувствие някакво, че ако тия източни славянски племена се освободят, ще играят един ден огромна роля в новото бъдеще на човечеството вместо заблудената стара цивилизация, че ще заемат нейното място? Хората на Запада естествено не могат съзнателно да си представят и да допуснат това — също както не могат да си представят гнездата на дървениците за нещо висше, идващо да ги смени. Но ето я Русия, тук явно се издига една съвсем нова идея за изкушение, гняв и почуда на всички, тук вече се издига знамето на бъдещето, а тъй като Русия не е „гнездо на дървеница”, каквото представляват за тях българите, а е гигант и сила, която не може да не се признае, и тъй като Русия също е славянска нация — как ли я мразят сега на Запад, ако ще и само инстинктивно, подсъзнателно, как ли се радват на всеки неин неуспех, на всяка нейна беда! Да, тук играе именно инстинктът, именно предчувствието за бъдещето!“

  Ф. М. ДОСТОЕВСКИ

  В оригинал:

  „Тут именно, именно причиною какая-то западноевропейская
  гадливость ко всему, что носит имя славянства. Этих болгар можно заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации, и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут теперь представить и допустить даже, точно так же как нельзя им представить незда клопов – за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия, тут, очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и удивление, тут показалось уже знамя будущего, а так как Россия не „гнездо клопов“, как для них болгары, а гигант и сила, не признать которую невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть, эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее!
  Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего…“

  http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0500.shtml

 7. Петър  17.10.2010 г. | 22:59 ч.

  В „Братя Карамазови“ Достоевски също пише за българския народ в един особен контекст. Дали някой е чувал нещо за друга негова книга: „Едно пророчество за българския народ“?

  Издания на бълг. език:

  Достоевски, Фьодор. „Едно пророчество за българский народ“ Прев. Св.Миларов. С., книгопеч. Я.Ковачев. 1886 /?/. 8 с. Др. изд. Свищов.печ. А.Паничков. 1901. 8 с. /№ 13 236 / /ИР № -не/.

 8. Unknown  07.04.2011 г. | 10:49 ч.

  После Христос дойде в 1914 година, но шест хиляди хора измряха. Той им каза: „Не се бийте, а те не го послушаха.“ Той ще дойде в следващата война. Хората сега се приготовляват и ако се отвори една война, ще измрат около 50 милиона хора. Ако и тогава не проумеят, ще се отвори нова война, още по-ожесточена, в която ще умрат 550 милиона хора.
  Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война, в която ще измрат не по-малко от 50 милиона хора. Ако и тогава не проумеят, ще дойде по-страшната война. След нея те вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората никога не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всичките съобщения, железници, телеграфи, телефони и ще трябва да се минат най-малко сто години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с други. До това време те ще бъдат съвършено изолирани. Това не го предсказвам аз, но пророците от целия свят: от Англия, от Америка, от Германия, от Франция, Китай, Япония, отвсякъде предсказват това, което ще стане. Казвате – те са смахнати хора. Възможно е да е така, възможно е тези, които пророкуват, да са смахнати хора, но възможно е и тези, които слушат, и те да са смахнати. Щом допускам едното, аз допускам и другото. Ако пророкът говори нещо, което става, той не е смахнат, той знае законите и разбира. Но ако някой пророкува неща, които не стават, може да кажете, че е смахнат. Когато някой човек казва, че едно здание ще се събори и се събаря, този човек не е смахнат, той предвижда нещата, той е умен човек. В смахнатостта нещата не стават, а в разумността стават. Сега ние разсъждаваме кои са причините или как ще станат нещата. Казвам, ако ученият намери онази запалка, с която може да запали целия въздух на земята, какво ще стане? Тогава всичко ще се свърши, всичко ще ликвидира. Цялата сегашна култура ще изчезне. Ако днес някои хора знаеха това, те биха запалили земята, без да му мислят много.

  Из Неделни Беседи – И украсиха светилниците си
  15 януари 1933 г., неделя, 10 часа

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.