Климатгейт: Страховитите прогнози базирани на теорията, че Земята е плоска

Всички компютърни изчисления за температурите след години и десетилетия със съответните на тях страховити прогнози са били правени, след като в софтуера е било заложено схващането, че Земята е плоска и че Слънцето непрекъснато осветява цялата й повърхност с еднакъв интензитет. Друго следствие от заложените средновековни „факти“ е, че щом няма редуване на ден и нощ, температурата на земната повърхност е постоянна величина. Може да звучи невероятно, но заради тези абсурдни симулации се предлагат въглеродни данъци и издигането на недемократично избрано глобално правителство, което да се бори с „климатичните промени“.

Нека припомним факти, които мошениците от Климатгейт удобно забравят:

1. Земята не е плоска и съответно Слънцето не осветява и не нагрява едновременно цялата й повърхност.

2. Интензивността на слънчевите лъчи, падащи върху дадена част от земната повърхност, варира според деня и нощта, както и според годишните сезони. През нощта например земната повърхност се охлажда.

3. Изригванията на вулканите, облачното време и безброй други фактори оказват своето влияние върху степента на затопляне или охлаждане на земната повърхност.

Накратко, ако една компютърна симулация не вземе предвид всички възможни фактори и заложи средновековни глупави „факти“, резултатите ще са грешни. А тъй като няма как да бъдат заложени всички фактори, компютърните сметки са просто една игра за шепа учени, които обслужват корпоративни и политически интереси, докато данъкоплатците финансират компютърните им игри и от абсурдни по-абсурдни прогнози.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.