Музиката и песента в духовния живот

Всичко в природата пее, вибрира, всяко същество излъчва трептения, които се разпространяват като звукови музикални вълни. Ето защо можем да кажем, че всичко в природата е музика. Музика има в пеещите струи на ручея, в бликащите извори, в дъждовните капки, в бучащите порои, в непрекъснатото вълнение на океаните и моретата… Музика има и в полъха на вятъра, в шумоленето на листата, в трелите на птиците.. Музиката на природата буди непрекъснато музикални чувства у човека, а в нея самата напира стремежът да се изяви чрез някакъв инструмент или песен. С музиката човекът спонтанно изразява своите чувства, усещания. Чрез нея той проявява религиозните си чувства, в нея излива своята мъка, радост, любов и всички свои най-дълбоки преживявания. Музиката е дишането на душата и на съзнанието. Чрез нея душата се проявява тук на земята. Когато в човека се събуди висшето съзнание и се развие способността му за фини възприятия, той започва да чува грандиозната симфония, която ехти във простора от единия до другия край на вселената и започва да разбира дълбокия смисъл на живота.

Музиката събужда в нашата душа спомена за божествената ни същност и носталгията по изгубения рай. Тя е едно от най-мощните изразни средства, по-силна от рисуването и танца, защото действа непосредствено, моментално: човек си спомня изведнъж, че идва от небето и че един ден ще трябва да се върне там. Има, разбира се, и музика, която буди желание да останем на земята колкото може по-дълго време – това всеки го знае – но истинското предназначение на музиката не се състои в това.

Всички слушат музика, но в окултните школи хората се учат да слушат музика така, че да освобождават духовните центрове в себе си, да се извисяват в просторите, да се издигат, облагородяват, пречистват, учат се дори как да се справят с проблемите си. Слушайки едно произведение, ние трябва преди всичко да знаем, какво представлява то. С добра или със зла сила е заредено, с какво можем да го сравним: с вятъра, гръмотевицата. Водопадът, спускащ се от планината, дали е като електрически ток или като топлина? Независимо каква е силата, вие трябва да умеете да я използвате. Ако е като вятъра, можете да си представите, че летите по вълните с прекрасна яхта, разпънали всички платна. Ако е като електричество, можете да включите цялата си духовна апаратура и т.н… Музиката е сила. Всеки звук, всяка вибрация предизвиква движение в пространството и освобождава възможности в човека.

Искам да се научите да използвате музиката като инструмент за вътрешно изграждане и затова всеки ден преди храна ви предлагам да слушате музика. Благодарение на нея вие можете да извършвате една превъзходна духовна работа: да създавате сублимни идеи и образи, които един ден ще се осъществят. Преди всичко тук става дума за една задълбочена мистична, религиозна музика, за творби, които ви издигат, извисяват… Много духовни хора пренебрегват ролята на музиката и не я използват за повишаване ефективността на своята дейност, а това им носи само вреда. Музиката може да бъде изключително ефективно средство. Тя е способна да събужда многобройните задрямали клетки, да ги облагородява, преобразява, усъвършенства. Не трябва да се пренебрегва музиката.

Оставете другите да живеят, както си знаят, но вие, които търсите пътя на напредъка в духовния живот, трябва да можете да използвате всичко, което Бог ви е дал. Езотеричният Ученик е човек, който мисли по какъв начин да използва своето време, сили и материали, поверени му от Бог и природата, за да осъществи или постигне нещо повече. Това е като онзи слуга от Евангелието, чийто господар, преди да потегли на път, поверява няколко таланта, които слугата решава да размножи, вместо да ги пази заробени някъде. Ученикът е интелигентният, разумен слуга, който има най-силно желание да оползотворява всичко, което Небето му е дало, за извършването на една божествена работа. Независимо дали това е въздуха, водата, храната или тялото, очите, ушите, всичко, което съществува в природата, той знае как да го използва. Той знае, как да влага всичко в работата си и така непрекъснато с всеки изминат ден става все по-богат, докато другите пилеят времето си, прахосват силите си и обедняват, защото главите им не раждат никакъв метод за работа.

И така, слушайки музика, старайте се да вършите някаква работа, да изграждате мислено всяко ваше желание. Това са толкова много неща, а вие не правите нищо, за да ги постигнете! Музиката ви предлага всички най-добри условия: създава една атмосфера, която предразполага към мисловна дейност, като вятър, който издува платната на вашия кораб и той лети все по-далеч към един нов свят, Божествения свят. Музиката предлага несравнимо голяма помощ за реализирането на човека.

Очевидно за да се свържете с божествения свят, не можете да слушате каквото и да е. За съжаление съвременната музика все повече се доближава до врявата, какафонията. Когато бях на Световното изложение в Осака Япония, слушах един концерт от съвременна музика. Просто да се поболееш, да полудееш! Слушайки тази музика, чувствах как тя води до тоталното разрушаване на човешкото същество, до разбиването на нервната му система. И се питам, дали някакви луди композитори не са си поставили за цел да подлудят цялото човечество. Някои хора с действията си до известна степен вече са го сторили, на музикантите остава да доведат това дело докрай. Твърде малко музиканти изучават истинската психология, за да знаят, че звукът, словото, всички вибрации въздействат върху човешкото същество. Това са психически закони.

В някои мои лекции аз съм ви говорил за опитите на физика Кладни. Той посипва върху една плоча прах и с един лък предизвиква трептенето на плочата. Под действието на вибрационните вълни върху плочата се появяват силови линии (можем да ги наречем живи точки), които изтласкват трептящите прашинки към точките, които не вибрират (мъртвите точки). Тези мъртви точки образуват геометрични фигури. Аз също направих подобен експеримент и дойдох до извода, че точно това става и с човека. Звуците, които чуваме, създават в нас геометрични фигури. Макар и да не ги виждаме, под въздействието на звуците, на силата на вибрациите, безкрайно малки частици в нас се организират и образуват фигури. Ето защо, когато слушате някаква съвременна какофония, хармоничната структура, порядъкът, заложен във вас от Създателя, се нарушава.

Погледнете младежите! Те предпочитат възбуждащата музика, която ги хвърля в кипеж, кара ги да се гърчат, да се тресат… Като че ли другата музика, тази на големите композитори като Моцарт, Бетовен, Хайдн, е предназначена за старите. Не, тези млади хора нищо не разбират! Те не знаят, че музиката, която обичат, събужда в тях само най-повърхностни и безполезни стремления. Някои видове музика оказват много вредно влияние върху поведението и чувствителността на хората, но младите не се замислят за ефекта, който тяхната любима музика произвежда върху тях и накъде ги тласка. Те не искат да го знаят и търсят само онова, което им «казва нещо», което им носи удоволствие само за момента, без да се интересуват, какво ще им донесе то по-късно и колко лудости ще допуснат заради състоянието, което тази музика буди в тях. Не искам да кажа, че трябва да се слуша само мистична музика, само меси, оратории, реквиеми… Понякога аз ви предлагам да послушате фолклорни песни, предимно тиролски. Удоволствие е да се слуша как тези момчета и момичета пеят, свирят и танцуват.

Впрочем през всички времена, мъдреците, които познават човешката природа и нейните необходимости, създават празници, на които народът може да се отпусне и повесели благодарение на музиката, танца или театъра. Дори и църковните отци са установили празници по примера на египтяните и гърците. Те никога не биха го сторили, ако не знаеха, че това поразпускане отговаря на основните необходимости на човешката природа. На хората, които са винаги сериозни, които никога не се отпускат, им липсва нещо. Те трябва да слушат тиролците. Всичко в тях е толкова младо, радостно, пролетно! Това са възпитани млади хора, които пеят, танцуват и гледат с възхищение слънцето, природата, небето, цветята. Тяхната радост е заразителна. Човек чувства заедно с тях, че животът е красив. Тиролските песни изразяват желанието на човека да остане вечно млад, да е щастлив, да обича цялата природа. От тях може да се черпи енергия за една благотворна работа.

И така, музиката предлага една неоценима помощ за реализация. Ето защо всеки път, когато слушате музика, вместо да оставите вашата мисъл да блуждае насам-натам, устремявайте я към онова, което желаете най-много за вашата еволюция. Ако това е здраве, представяйте си, че сте преуспяващ човек: каквото и да правите – вървите, говорите, или се храните – вие излъчвате блестящо здраве, което предавате неудържимо на другите. Ако чувствате, че не ви достига светлина, разум, ако непрекъснато правите гафове и лудории, използвайте музиката, за да си представите, че научавате, че разбирате, че светлината и мъдростта проникват във вас и дори ги разпространявате и предавате на другите. Ако желаете да се сдобиете с красота, сила, воля и устойчивост, правете същото… Работете така във всяка област, в която чувствате, че нещо не ви достига и един ден ще усетите, че благодарение на музиката във вас са настъпили големи промени.

Библейският разказ за превземането на Йерихон, чиито стени рухнали под звуците на тръбите, или митът за Орфей, който омайвал със своята лира не само хората, но и зверовете, скалите, бушуващите вълни, ни разкриват, че от най-дълбока древност Посветените са познавали магическото влияние на звуците върху съществата и материята. Интересно е да знаем кои центрове в организма се активизират при слушането на звуци.

Днес музикантите се интересуват повече от инструментите, отколкото от гласа. Те са склонни да вярват, че гласът е по-малко изразителен от инструмента, което не е вярно. Ако човешкият глас не отдава цялото си богатство, не проявява всички свои възможности, това е защото хората не мислят достатъчно за своя начин на живот. Гласните струни не са външен инструмент за човека, както са другите музикални инструменти, така че всичко, което той изживява, всички чувства и мисли, които носи в сърцето и главата си, дават отражение върху тях. Дори един певец или певица да притежава изключителна техника на пеене, неговите слабости, хаосът в неговия живот прозират в гласа му.

Затова тези, които истински искат да култивират и запазят гласа си много дълго време, трябва не само да предприемат превантивни мерки за здравето си, но да внимават и за чувствата, които изживяват. Най-слабото чувство като безпокойство, страх, съмнение, гняв, радост, надежда, се отразява върху гласа. Защо когато човек изпитва ярост или страх, не може да произнесе никакъв тон? И обратно, когато обича, у него напира желанието за песен. Любовта е тази, която създава най-хубавите гласове. Следователно, за да може да пее, човекът трябва да се влюби в някого или в нещо. Аз ви съветвам да се влюбите по-скоро в нещо, това е по-лесно. Влюбете се в нещо много извисено, което непрекъснато ще ви вдъхновява и никога няма да ви нарани.

Ако един певец живее чист, уравновесен, хармоничен, природосъобразен живот, неговият глас укрепва, увеличава се неговият обем, гъвкавост, сладост, финост, пъргавина, той става все по-послушен и певецът може да постига по-лесно всички нюанси, които желае да изяви. Вместо да служи само на своята суета и страсти, да тича подир удоволствията и финансовите успехи, той трябва да се стреми към един най-висш идеал. Така той ще се върже с духовните същества, които ще дойдат да му помагат и да го водят по пътя, по който ще намери все повече и повече възможности за работа над обогатяването на гласа си. Очевидно този път не е лесен, той иска жертви, лишения, но те си струват.

Много певци чрез своите гласове заливат своята публика с дисхармонични, зловредни вълни, които ги довеждат до хаотично, объркано, пошло състояние. Къде са онези, които чрез своя глас могат да внушат на своята аудитория желанието да скъсат със своя мрачен и посредствен живот и да се отдадат на един нов, посветен на красотата и светлината. Сега са необходими певци, истински магьосници, които да преобразяват хората със своите песни. Но само този, който е работил с години за разширяването и засилването на своята аура, може да упражни такъв ефект върху душите. Да, аурата е тази, която създава условията, при които артистът може да въздейства магически върху своята аудитория.

Дарявайки някои хора с красив глас, Небето им поверява голямо съкровище, с помощта на което те могат да вършат чудеса. Но те не знаят, как да го правят и преди всичко им липсва достатъчно вяра. Певците често са разглезени деца, които не са наясно с цената на своя талант, нещо повече, не се замислят за най-добрия начин да го оползотворят. Те трябва да имат един идеал, който да реализират. Благодарение на своя идеал един артист трябва да води хората към Извора. Тогава неговото име ще бъде вписано в Книгата на живота и там ще бъде отбелязано, че той е спасил много души от печал и смърт. И нека никой не се страхува за своята собствена душа. Ако човек спасява душите на другите, ще дойде някой, който ще спаси неговата. На този, който разнася радост около себе си, други ще дойдат и ще му донесат радост.

И когато слушателите или критиците дойдат и го запитат – «Как постигнахте това пеене? Къде сте учили? Какво сте следвали?» – вместо да ги занимава с някакви баналности или да разказва кариерата си, един такъв артист ще отговори ясно, така че хората да разберат и в тях да се засили желанието за трансформация. Той ще им обясни, че човешката душа е дъщеря на Бога и за да я опознаем в цялата прелест, трябва да живеем божествен живот. Артистът не може да разтърси истински своята публика, ако сам той не е работил да развие всички богатства, които Бог е заложил в душата му. Не можем да трогнем един човек, като му говорим посредствени и несъвършени неща. За да го променим и да накараме да заговори душата в него, трябва да приемем учението на една езотерична школа, която ни просвещава върху всички области на живота: хранене, дишане, жестове, чувства, мисли…

Артистите трябва да посвещават своите дарби в будене на душите за светлината. Това, което ще ви кажа, може би ще ви се стори като от друга епоха, но вместо да се докарват пред силните и богатите, които заплащат своите места прескъпо, а душите им не са непременно от най-красивите, защо певците не пеят безплатно пред душите, които са готови да поемат един божествен импулс и да работят за новия живот? Защо не съберат всички души, на които е необходима божествената храна и да пеят пред тях? Така те може би ще спечелят по-малко пари, но нима това е толкова важно? Всяка творба, родена от безкористна идея и поставена в служба на една обща цел, носи в себе си кълна на безсмъртието. Всеки, който е запознат с този закон, може да натрупа истински богатства, защото да спечелиш една душа за светлината, е най-висшето от всички дела.

Ако вие притежавате красив глас, мислите ли, че тази дарба е за вас? Не, това ви задължава да вършите една работа върху другите. Рано или късно Небето ще ви поиска сметка за този дар и какво ще му отговорите тогава: «Аз го използвах, за да забогатея, да се прославя, да развличам хората, да изпълнявам желанията, капризите им, аз ги заливах с чувственост и страсти…» Е, добре, в такъв случай вие ще загубите гласа си!

Всички певци, които съзнават ролята си на будители на душите, трябва да се научат да работят с мисълта си върху своите гласни струни. Ще ви дам един пример. Постарайте се да си представяте често, че сте обгърнати в лъчисто сияние и пеете пред огромна многохилядна тълпа, която ви слуша. От вашия глас блика мощна фина енергия, която прониква в душите на всички, които ви слушат, те се вълнуват, техните сърца се разтварят, разумът им се прояснява и те решават да работят занапред за доброто. Упражнявайте се по този начин месеци наред и един ден вашият глас ще започне да буди в хората само тяхната висша, божествена природа.

Каква огромна сила крие една песен, изпълнявана при подходящи условия! Не само материални и технически, но така също и психически, духовни, при които певецът кара да участва неговата душа, сърцето и духът му. Тогава всеки усеща, че привлечени от тази жива хармония, енергийни течения и светли същества изпълват простора. Ето защо хоровото пеене на четири гласа има много голямо значение. Това преди всичко е един символ на това, което трябва да правим, когато търсим съгласието и хармонията помежду си. Защото сливането на гласовете над главите ни е същевременно и сливане на нашите души и духове. Вашият глас е наситен с магнетизма ви, с вашата жизненост, с вашето благоухание. Вие сте свързани с гласа си, както едно хвърчило е завързано за една дълга връв, края на която държите в ръцете си. Вашият глас ви напуска, рее се над вас, среща други гласове, слива се с тях и се връща отново по-силен, по-богат с това, което е получил от това сливане.

С хоровото пеене ние изразяваме желанието си да обгърнем вселената, да влезем в хармония с всичко. Ето защо преди да запеете, винаги трябва да погледнете в себе си, да въдворите там мир, да се разделите с всекидневните си грижи, за да можете да се хармонизирате с всички космически създания и да пеете в унисон с тях. И накрая пеенето на четири гласа се изявява и във физически план, като упражнение, което трябва да извършваме всеки ден, по няколко пъти на ден, за да акордираме ансамбъла на духа, душата, разума и сърцето си. Може да се каже, че четирите гласа: бас, тенор, алт и сопран съответстват на четирите струни на цигулката, която също е един образ на човека. Струната сол представлява сърцето, ре – разума, ла – душата, а ми – духа. Самата цигулка представлява физическото тяло, а лъкът – волята, която въздейства на четирите принципа: сърце, разум, душа, дух.

Хармоничното сливане на четирите гласа или играта върху четирите струни ни учи, че четирите принципа в човека – на сърцето, разума, душата и духа – трябва да вибрират в хармония. Защо, мислите вие, цигуларят е длъжен да настройва своята цигулка? За да ни покаже, че човек не може да извърши никаква вътрешна работа, ако цялото му тяло не е акордирано. Следователно преди да започнем нещо, трябва да хвърлим поглед в себе си и да не предприемаме нищо, преди «струните на цигулката ни» да са настроени.

Много е важно да се пее. Разбира се можем да се задоволим и със слушане на записи у дома. Във Франция рядко се срещат хора, които пеят за себе си. Те дори не изпитват такава необходимост. А разликата между пеенето и слушането на музика е огромна. Все едно да гледате как някой се храни или да се храните самите вие. Ако се задоволявате само да гледате, той трупа, а за вас – нищо. И когато стане от масата, той кипи от енергия, готов за работа, докато вие едва имате сили да се поместите. Това е разликата. Да, който пее, се свързва със света на музиката, а другите отслабват вътрешно, защото не се хранят. Музиката, песента е храна, която позволява на човека да работи духовно. Вие ще кажете: «Я, че каква работа ще е тая, като ще се пее?» Разбира се, песента трябва да се възприема не като пилеене на време, а като дейност, която засяга всички части на човешкото същество.

В Дървото на живота музиката принадлежи на сефирота Хокма, където царуват Херувимите. Те самите са чиста музика и затова живеят в съвършена хармония. Хокма е региона на Словото, което е създало всичко, а то не е нищо друго, освен музика, хармонични звуци, които оформят материята. Защото звукът моделира материята, придава й определена форма. Така със Словото Бог оформя лишената от форми, «тоху ва боху» (неустроена и пуста) материя, както пише на еврейски в Битието. Бог е говорил на космическия прах и така се появили формите. Под въздействието на Словото Херувимите получават една божествена вибрация, която се препредава на всички други създания от регионите, разположени под сефирота Хокма чак до земята.

Херувимите могат да пеят само всички заедно и в абсолютна хармония. Затова когато хората се опитват да пеят в хор, те се свързват с херувимското ангелско съсловие, съсловието на небесната музика и хармония. Когато пеете, без да знаете, вие се свързвате с Херувимите и тогава хармонията от звуци работи върху вас: тя успява да накара частиците на вашето физическо тяло да затрептят и един ден то ще придобие съвършени форми и хармония.

Следователно песента подготвя най-добрите условия за пречистване и разкрасяване на физическото тяло. И един ден във вашата душа ще се пробудят антени, способни да улавят Космическите сили, идващи от Хокма. Тогава ще получите вдъхновение, ще чувате хармонията на сферите, ще запеете с Ангелите и мъдростта ще дойде и ще се настани във вас. Защото музиката е изява на мъдростта – Хокма на еврейски означава мъдрост. Хокма е област, която се намира над нашата седемстепенна гама. Тя се простира над планетите от нашата слънчева система, обхваща зодиака и тъй като той е символ на необятността, Космоса и безкрайността, музиката ни извисява и ние се сливаме с безкрая.

Трябва да се опитате да разберете всичко това и да не се задоволявате само с удоволствието от усещането. Трябва да знаете, че благодеянията на песента стигат до най-чистите и фини региони. Ако вие добре разберете това, аз съм сигурен, че ще отделяте много повече време за колективно пеене, тъй като сами ще усетите осезаеми резултати от това. Вие винаги сте погълнати от привидно много важни дейности, които нито ви правят по-щастливи, нито по-благородни или по-озарени, нито от това се чувствате по-добре. Може би те ви носят някои улеснения, удобства, но това не добавя нищо за вашето преобразуване. Докато пеейки заедно и с убеденост вие се опитвате да се настроите с един друг ред на нещата, вие еволюирате и се променяте.

Понякога ме питат: «Защо пеете на български? Ние нищо не разбираме!» Аз веднага ще им отговоря, че има на разположение преводи на тези песни и те могат да си ги доставят. В музиката обаче не е толкова важно интелектуалното възприятие, а преди всичко усещането, изживявано под въздействието на звуците, вибрациите, хармонията. Разбираме ли ние песента на птиците, на водопадите, на вятъра в клоните? Не, но я усещаме, долавяме, възхищаваме се от нея. За да вибрираме в хармония, не е необходимо да разбираме всичко.

Когато някой ви гледа с любов, можете ли да кажете какво точно се крие зад тези очи? Не, но вие се вълнувате, трептите. Когато една меса се пее на латински, нима всички я разбират? Не, дори ако обявят, че е на френски, мнозина ще останат разочаровани. Те ще твърдят, че на латински е по-добре и може би ще имат право, защото латинският текст внася един елемент, който не може да се усети при изпълнението на френски. Що се отнася до песните, винаги е по-добре те да се пеят на оригиналния език, на който са написани. Дори и да не го разбираме, между музиката и думите съществува съответствие, което един превод неминуемо нарушава. Музиката не се създава, за да се разбира, а да се чувства. Дори да е съпроводена от думи, по-голямо значение има усещането. Разбира се, още по-добре е, ако двете вървят заедно, но по-важно остава все пак чувството.

Във всеки случай в нашето братство ние разполагаме с един фантастичен репертоар. Всяка песен действа благотворно на всеки, който я пее. Дори без да я пеете, само от това, че звучи в главата ви, тя вибрира и ви въздейства добре. Когато почувствате, че не знаете накъде сте, че вашите идеи се объркват, запейте «Мисли, право мисли» и тогава ще намерите по-лесно пътя. Когато усетите, че никой не би обича, запейте «Бог е любов». Какво повече искате, щом Бог няма никога да ви изостави? Ако сте се уморили малко, разболели, запейте «Сила, здраве е богатство». Тогава стени, тавани, всичко ще затрепти и вие ще се надигнете. Ако светът ви се стори мрачен и никаква радост не ви спохожда, изпейте «Красив е животът». А когато сте щастливи, пейте «Благославяй, душа моя, Господа». Ето, вие разполагате със средства, с цял един магически арсенал. Само се питам дали ще си послужите с него? Трябва да си послужите и аз съм тук точно за това да ви напомням непрекъснато, че трябва да използвате всички средства, които имате на разположение. Оправяйте се, разтваряйте шкафовете и се самообслужвайте, всичко това е ваше. Необходимо е винаги някой да ви го напомня и аз правя именно това.

Кажете си, че няма нищо по-лошо от това човек да е богат, а постоянно да се чувства нещастен, защото не осъзнава своето богатство. Така че, ако вие посвещавате повече време на пеенето и ако всички се научите да пеете заедно, хармонично, това ще даде големи резултати. Това е една работа първо върху самите вас, но с нея вие допринасяте за поддържането и усилването на светлината в света, защото хармонията се отразява навсякъде и рано или късно целият свят ще я почувства. Ето така се работи за доброто на човечеството.

Всичко, което вършим в нашия живот, е магическо, но този аспект се пренебрегва, не се признава, защото хората се боят от думата «магия». Това е една област, която не трябвало да се изучава, признава, разбира. Всяко произведение на изкуството – живопис, скулптура, танц и дори красотата на създанията – всичко е магия! «Магия» означава влияние, въздействие на едно нещо върху друго. Ако някакъв предмет или някакво същество упражнява около себе си благотворно въздействие, ако носи мир, светлина, хармония, казваме че това е бяла, Божествена магия. Обратно, ако носи вреда, мрак, безредие, казваме, че тази дейност е черна, дяволска магия. Човек трябва да проумее това и все повече да мисли, чувства, действа и да се държи по един съзидателен, положителен, хармоничен начин – така той се превръща в бял маг.

Когато вие сте събрани за пеене, притежавате една магическа, изключително благотворна мощ, но не забравяйте истината, че тази мощ се основава на съюза, на хармонията. Мислете за семейството, което трябва да изградите. Оставете настрана различията в характерите, склонностите, нивото на еволюция, социалното положение, професията – те нямат никакво значение и не играят никаква роля в духовния живот. Усилете в своите сърца идеята, че въпреки вашите различия вие принадлежите на Всемирното Бяло Братство, че сте негови членове и пеете заедно, с цел да будите съзнанията на земята. Тогава, да, вие ще представлявате истинска мощ.

Повярвайте ми, именно този съюз прави вашата сила. Не се обичайте, нека има различия помежду ви, това няма значение, само се събирайте да пеете заедно и ще вършите чудеса. Вие си мислите: «О, само да го срещна този и ще му прасна един!» Много добре, но първо идете, попейте и после ще видите. Попейте първо и може би след това няма да имате никакво желание да «праскате» някого. Вие няма да разберете откъде се е взел този неочакван порив за опрощение. От песента, разбира се, която малко ви е променила, укротила. Така че обичайте се, мразете се, имайте различни мнения, няма значение, важното е да осъществявате този съюз.

Вярвате ли, че всички войници от един полк, поели заедно по пътя на войната, се разбират помежду си? Често те не могат да понасят съседа си, но един път събрани с една обща цел, погледнете на какво са способни, за да изгонят врага! Те се поддържат, помагат си, дори взаимно спасяват живота си. Щом свърши войната, те отново може би ще започнат кавгите, но макар и за известно време са прекарали в съгласие. Защо и ние да не сме способни да направим това? Аз дори съм сигурен, че докато пеете и се молите, вашите противоречия ще се изпарят и накрая желанието ви за кавги ще изчезне. Това е разликата.

Надявам се, че тези няколко думи ще ви помогнат да осъзнаете важността на песента, преди всичко на духовните, мистичните песни, които пеем тук. До този момент песента за вас е била само развлечение, забава, но занапред вие трябва да разберете, че тя е храна, потребност, духовна необходимост. Постарайте се, направете си труда да приемете това ново съзнание. Бъдете сплотени, обединени от делото, което вършим тук, защото, без да знаете, във вас се извършва едно пречистване, подреждане, просвещаване, освобождаване. Вие градите едно ядро, една клетва от новия живот за тези, които ще дойдат един ден.

Автор: Михаил Иванов

* * *

Михаил Иванов е ученик на Беинса Дуно, има посвещение в Индия и прекарва значителна част от живота си в разпространяване на Словото в земите на Франция. Там е известен повече като Омраам Михаел Айванхов.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Един коментар за "Музиката и песента в духовния живот"

  1. Мемо  25.10.2010 г. | 23:52 ч.

    Стопанино, ти си писал за въздействието на част от електронната музика, за това как си виждал влиянието ? върху човешката енергия, а какво мислиш за рок и метъл музиката, изобщо всяка музика с електрически китари? Как ти се струва – дали влиянието ? е по-скоро относително в позитивен и негативен план, или е най-вече низходящо?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.