Пророчества за Последните времена във фолклора за Мерлин

Великия магьосник Мерлин е известен най-вече от легендата за крал Артур. Едно от първите му споменавания като реална личност е в Historia Regum Britanniae от 12 век, като се смята, че образът в тази книга всъщност е събирателен за поне двама души – Мирдин Вилт, отшелник и пророк, живял в северна Британия; вторият е романо-британският пълководец Амброзий Аврелиан. От 12 век насам изследователите извън консервативните научни среди (напр. Еванс-Венц) допълват образа с подробности от народния фолклор. Смята се, че Мерлин е бил от т.нар. друиди, посветените предхристиянски духовници на келтските народи. В легендите се казва, че е бил роден от смъртна жена, но заченат от инкуб (мъжки дух, който опложда жени, докато спят, като в замяна взима от силата им и прави така, че от събитието да остане само сън). На Мерлин се приписват какви ли не вълшебства, като в преданията и фолклора са увековечени и някои от пророчествата му. Предлагам на вниманието ви тези за Последните времена.

Повечето от пророчествата на Мерлин се отнасят предимно за събития на Острова. Също така в тях, подобно на завещаното от Нострадамус, е пълно с астрологични насоки – те са за разположението на съзвездията по времето, когато ще се случват описаните събития. Няма да цитирам тези с астрологията, тъй като са главно за събития от английската история, тоест вече са факт. Ще цитирам колекция от предсказания за Последните времена, като, доколкото мога, ще правя някои коментари. Моите вметки ще са отбелязани изрично като такива. Оригиналните материали са събирани с години от американската колежка и изследователка Ели Кристъл.

“Хората от виното ще се опияняват,
виното, което щедро им раздават.
Ще обърнат гърбове към небесата
и ще забият погледите си в земята.”

Бел. Стопанина: Възходът на материализма и бездуховния мироглед. Виното не би трябвало да се тълкува буквално, а като символ на всички учения, които откъсват човек от небесата.

“От тези хора ще извръщат очи и звездите,
не щат да знаят ни за делата им, ни за следите.
В гнева си звездите реколтата ще пърлят,
но и влага от небето ще спрат да хвърлят.”

Бел. Стопанина: Достатъчно ясно описание.
Следващите пророчества не са в стихотворна форма.

“Охолството ще се разпростре по земята, а прелюбодействата непрестанно ще покваряват хората. Тогава ще се върне чумата и жителите ще тъжат за сриването на градовете им. В тези дни ще изгорят дъбовете в горите, а жълъдите ще са плодове на липите! Северно море ще се изпразни през седем устия, а река Уск ще гори седем месеца. Рибите ще измрат от горещината и на тяхно място ще се излюпват змии.”

Бел. Стопанина: Северно море (староангл. The Severn Sea) днес се нарича The Northern Sea. То се намира между Острова и континентални държави като Норвегия, Дания, Холандия и Белгия. Преливането на това море в земите на Холандия и Белгия отдавна е предизвестено в теософските среди и от Беинса Дуно, а има редица пророчества и за постепенното потъване на Острова – от Едгар Кейси, Елена Блаватска, а също и в това пророчество на Алоис Ирлмайер. Последният дава и нужните уточнения, че потъването ще е на етапи, продължителен процес, като началото ще е заради човешко оръжие. Целта на бавното потъване, разбира се, е тамошните жители да имат време да потърсят спасение в чужди земи.
За същото говори и Мерлин:

“Смъртта ще държи в хватката си хората и ще вършее сред всички народи. Тези (британци), които останат, ще напуснат родните си земи и ще станат семе в полетата (земите) на други (народи). Един цар, който е благословен, ще осигури кораби (за спасението на оцелелите) и ще бъде тачен като дванайсти сред светците. Тази земя (Острова) ще бъде напусната по най-тъжен начин, а някогашните плодородни полета ще се покрият от гори, богати на плодове.”

В книгата “Sunday Prophecies of Merlin, Becket, and Others”, издадена през 1652 година от неизвестен автор, се дават описания на събитията, предхождащи обезлюдяването на британските земи. Давам и в оригинал този слабо популярен текст:

“Merlin saith that in England shall be seen strange things, as preaching of traitors, great rain and wind, great hunger among the common people, great oppression of blood, great imprisonment of many men and great battle; so that there shall be few or no quiet place to abide in; the Prince shall forsake men of the church, Lords shall forsake righteousness, religious men and women shall be thrust out of their houses; the common people for fear shall not know which way to turn; parents shall be hated by their children, men of worship shall have no reverence of others; adultery shall abound among all; with more ill than I can tell of, from which God us defend. The baths of Badon [hot springs of Bath] shall grow cold, and their salubrious waters engender death! London shall mourn for the death of twenty thousand, and the river Thames shall be turned to blood! The monks in the cowls shall be forced to marry, and their cry shall be heard upon the mountains of the Alps.”

В превод: “Мерлин казва, че в Англия ще се виждат странни неща – изменниците ще проповядват, ще има небивали валежи и ветрове, много глад сред обикновените хора, кърваво потисничество, много мъже ще бъдат хвърлени в затвора и ще се води голяма битка. Спокойните места ще са малко или изобщо няма да ги има. Принцът ще изостави служителите на църквата, Лордовете (благородниците) ще изоставят праведността, религиозните хора ще бъдат изхвърлени от собствените им домове, простолюдието от страх няма да знае къде да отиде, родителите ще бъдат мразени от децата си, хората с власт няма да показват никаква почит към другите; прелюбодействата ще се вършат от всички, като ще са толкова жестоки (изнасилвания?), че не мога да ги опиша – Бог да ни пази! Минералните извори на Бадон ще изстинат, а здравословните им води ще станат смъртоносни. Лондон ще оплаква смъртта на двайсет хиляди, а река Темза ще стане кървава! Монасите с обет за целомъдрие ще бъдат принудени да се оженят, като протестите им ще се чуват даже по върховете на Алпите.”

Бел. Стопанина: Имам поводи да смятам, че това описание се отнася за времената, които ще настъпят веднага след събитията, предречени от Алоис Ирлмайер. Този хаос също така ще е идеалната среда за “Идването на Ариман” – както съм отбелязал в статията, въплъщението на Антихриста, който ще репресира набожните, вероятно ще стане именно на Острова. Ето и поредното пророчество, което насочва мислите в тази посока:

“Преклонението към религията ще бъде напълно унищожено, а руините на църквите ще се виждат от всеки. Потиснатият народ накрая ще надделее, като ще устои на диващината на нашествениците. Димът от тях (разрушените църкви) ще обърка рутените и ще осигури храна за животните в морета.”

Бел. Стопанина: Руснаците и малорусите са известни в средновековните хроники под името рутени. Някои изследователи са на мнение, че пророчеството се отнася за вече минали събития, като името “рутени” било объркано и трябвало да се разбира някой от народите, с които е воювала Англия в миналото. Не съм съгласен по много причини. Досега не е имало събитие в английската история, което да отговаря напълно на описаното. Това пророчество отново е в пълно съгласие с онова на Алоис Ирлмайер, като от подробностите, че рутените ще станат храна за морските животни, не трябва да се разбира непременно, че нашествията ще се извършват по вода. Битките по море ще са преобладаващи за конфликта в Средиземноморието – той съответства на библейската битка, която ще кулминира в събирането на войските при хълма Армагедон.

Що се отнася до сраженията по и над Европа, руснаците ще ползват танкове и бронетранспортьори, като ще се водят битки и със самолети. Ирлмайер отбелязва как тези самолети ще разпръскват урните със “сатанински прах” (като последица от този жълтеникав дим ще е и библейската нелечима чума, спомената също от Тарабич). Също така е отбелязано, че руските самолети ще хвърлят оръжие като бомба, от което ще потъне югоизточната част на Англия. Ирлмайер на два пъти казва изрично, че от воюващите руснаци никой няма да се прибере у дома! Тарабич пък пророкува, че ще е лоша съдбата на самолетите, които ще се вдигнат на война – от тях ще падат трупове дори по балканските села и градове. Така че “храната за морските животни” не идва само от корабите в миналото – ще дойде и от самолетите в недалечно бъдеще.

Последното пророчество на Мерлин е в съгласие не само с чумата, предречена от Ирлмайер и Тарабич, но и с пророчествата на индианските мъдреци – особено що се отнася до “урните с прах”, които ще накарат реките да “кипят”.

“Три извора ще бликнат в град Уинчестър, а реките, които ще се образуват от тях, ще разделят острова на три части. Ако някой пие от първия извор, ще се радва на дълъг живот и никога няма да бъде засегнат от яростното разпространение на болестта (чумата). Този, който пие от втория, ще се спомине от ненаситен глад – ясно ще се виждат бледността и ужаса на лицето му. А този, който пие от третия извор, ще умре внезапно. Ще е невъзможно и да погребат тялото му. Опитвайки да се избавят от гладна смърт, здрави мъже ще правят всичко по силите си да затрупат извора със слоеве от разни материали, но каквото и да сложат отгоре, то незабавно ще се изменя в друго. След като бъдат поставени там, земята (пръстта) ще става на камък, камъкът – на течност, дървата – на прах, а прахта – на вода.”

Дори само от този текст се разбира, че не става дума за вече отминали събития, а за предстоящи. И разбира се, както изисква всяко пророчество, накрая идва утехата и увещанието, че ужасите на Последните времена са родилните мъки за един следващ, по-добър свят:

“В дните на Овена ще настане мир, а реколтата ще е изобилна заради богатството на почвата.”

Бел. Стопанина: Под “Овен” може би трябва да се разбира Агнеца – прозвище за Христос. В друго пророчество от Мерлин се казва:

“След Глигана ще дойде Овена (Агнеца) от Дома на Венера и ще има златни рога и брада от сребро.”

Бел. Стопанина: Венера е прадревен символ на Любовта. Златото по главата е символ на светлите мисли, докато среброто е придобитата мъдрост от преживяните изпитания.

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

12 коментара за "Пророчества за Последните времена във фолклора за Мерлин"

 1. З.......  14.03.2010 г. | 12:40 ч.

  Под “Овен” може би трябва да се разбира Агнеца. Може но може да се разбира и Овен. Както знаем Овена е зодия но Овена също е и съзвездие. Винаги ми е правило впечатление, че в пророчествата вместо години се споменават доста често животни. За култа на древните към звездите наскоро излезе нещо много интересно можем да прочетем тук.http://news.ibox.bg/news/id_15132731. “След Глигана ще дойде Овена (Агнеца) от Дома на Венера и ще има златни рога и брада от сребро.” Тук идва проблем какъв е тоя прасьок. Както знаем в светския Хороскоп прасе няма, няма и като съзвездие. В светския не, но в китайския има. И още нещо има и в Българския признат от Юнеско за най точен във света. Ако някой има интерес може да се разрови в тая посока аз нямам такива астрономически познания.

 2. Стопанина  14.03.2010 г. | 13:12 ч.

  Приемам теорията ти за допустима. Може да става дума за астрологични насоки, но имам съмнения. Думата, която преведох като Овен, в оригинала е Ram. Тя е доста различна от думата за съзвездието Овен – Aries. Просто за мен думата Ram (овен) е по-близка смислово до Lamb (агне) – едно и също е, но в различни възрасти, отрязъци от време.

  Под Глигана (в ориг. Boar) определено не се разбира създездие, защото в други пророчества, които не съм публикувал, се разбира могъщ пълководец (и политик). Мерлин го нарича още The Brass Prince (буквално Принца на месинга). Но думата brass има и други значения в народния език: надгробна плоча, пари, безсрамие, наглост…

  Става дума, че Овена ще дойде след сразяването на този Глиган, като в Глигана за сетен път припознавам Антихриста (Ариман). Някои изследователи твърдят, че този Принц (Глиган) е крал Артур, но това за мен са щуротии. Ето защо смятам така – Мерлин е цитиран:

  „The Arabs shall dread this Boar and so shall the Africans, for the impetus of its onslaught will carry it into the remotest parts of Spain.“ (Арабите ще имат смъртен страх от Глигана, ще ги е страх и африканците, защото устремът на неговата атака ще се разпростре до най-отдалечените части на Испания.)

  Крал Артур никога не се е занимавал с арабите и африканците. Но както знаем от „Откровение“ на Йоан, очакваният Антихрист ще се яви при конфликт в Средиземноморието и ще помири възстановения Израел с арабските държави. Страхът на арабите явно ще ги свре в миша дупка, заради което Антрихриста ще е смятан за „миротворец“.

  На друго място пък се казва:

  „Once again the White Dragon shall rise up and will invite over a daughter of Germany. Our little garden will be stocked again with foreign seed, and the Red Dragon will pine away at the far end of the pool. After that the German Worm shall be crowned, and the Prince of brass will be buried.“ (Отново Белият Дракон ще се надигне (на война) и ще изкуши дъщерята на Германия. Нашата малка градина пак ще се изпълни с чуждо семе, а Червеният Дракон ще линее в най-отдалечения край на блатото. След това Германският Червей ще бъде коронясан, а Принцът на измамите ще бъде погребан.)

  Отново пълни съответствия с пророчествата за Третата световна война, но и нищо общо с исторически събития. Белият Дракон е Русия, която ще въвлече за втори път Германия във война. Червеният Дракон е Китай, който наистина е в най-далечния край на бойното поле. Под коронясването на „немския червей“ може да се разбира благословия свише, тъй като се знае, че този народ също ще остане за следващата епоха. Принцът на измамите (Лукавия) ще бъде погребан (пратен под земята) – това е пророкувано и от Йоан Богослов.

 3. Hristo Petrov  14.03.2010 г. | 13:36 ч.

  „Битките по море ще са преобладаващи за конфликта в Средиземноморието – той съответства на библейската битка, която ще кулминира в събирането на войските при хълма Армагедон“ Не че искам да оспорвам – бъдещето ще покаже, но смятам че под „Битката при Армагедон, или при Хълма на Магедон“ Не става дума за физическа битка. Лично аз не си представям Бог или Ангелите, или който и да е от Висшите Йерархии слязал в човешка плът, хванал оръжие и пуца:). Пък и ако тази битка е в края на Войната, то как Антихриста ще сложи знака си на дясната ръка или челото на хората. Ванга също го потвърждава- Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мирен договор на земята, но това ще е началото на края(на сегашната епоха)Значи след като са приключили тези физически Войни от Световен мащаб, след като се издигне т. нар Нов Световен Ред на чело с Осмият-Антихриста-Ариман-Сатаната–Змията. Чак след това идат големите климатични и духовни събития.И на тяхната кулминация иде една огромна духовна, енергийна вълна, която ще повдигне вибрациите на цялата слънчева система. Именно поради това тези нисши духове няма да могат да съществуват повече на земята и ще изчезнат. Това за мен е Битката Армагедон.

 4. Стопанина  14.03.2010 г. | 13:54 ч.

  „бъдещето ще покаже, но смятам че под “Битката при Армагедон, или при Хълма на Магедон” Не става дума за физическа битка.“

  Събирането на войските от всички посоки на света при този хълм е кулминацията на по-ранни сражения. Но в пророчествата няма данни, че при самия хълм ще се води сражение. Казано си е, че разбиването на тези войски ще дойде „от горе“, преди да са започнали една война, която ще затрие всичко живо по земята. Затова коректно съм отбелязал, че това „събиране на войски“ (а не сражение) ще е просто кулминация на един конфликт.

  „Не става дума за физическа битка.“

  Анджък де. Но битки ще има преди това.

  „Пък и ако тази битка е в края на Войната, то как Антихриста ще сложи знака си на дясната ръка или челото на хората.“

  То си е писано в „Откровение“. Поставянето на знака ще е през втората половина от времето, отпуснато за власт на Антихриста, когато той вече ще е зарязал измамното си миротворчество и ще е показал истинското си лице. Тогава ще се обяви за бог и т.н. А поводът за знака ще са именно последствията (чумата) от многото войни в „миротворческия“ период на Антихриста и реорганизацията на световната парична система. Ще има само електронни пари и вместо с кредитни карти, хората ще купуват или продават само със знака (белега, вероятно имплантиран микрочип или нещо подобно).

 5. Hristo Petrov  14.03.2010 г. | 19:49 ч.

  Откровението на Йоан съм го препрочитал много пъти и продължавам да го чета и съм открил много интересни неща.Как например се описва подробно,разбира се със символи- Католическата църква и дейността и, за кръстоносните походи, за сладките лъжи, които сега се сипят от всякъде, за стрелбата срещу папата.Ако ти е интересно ще ти пиша:)
  Но там никъде не съм видял да се говори за два периода на Антихриста, по – скоро двуичността идва от това че той ще се представи за миротворец и спасител на света, а всъщност ще го въведе в най- голямото робство.Но мисля това ще стане със съгласието на хората, защото те ще са наплашени от войните и събитията.Това е неговият план, а тези, които са будни той ще обяви за терористи срещу мира и ще ги избива. Аз смятам че след края на Третата Световна Война и неговото окончателно въздигане няма да има повече войни- физически. И Ванга го потвърждава в цитата, който написах по- горе и който и ти добре знаеш. Тя казва че той ще подпише- окончателният мирен договор.
  За тази Трета Световна не искам да се правя на пророк, но смятам че ще започне до края на 2010 година. Дали е така скоро ще разберем:)

 6. Стопанина  15.03.2010 г. | 11:43 ч.

  Ако трябва да бъдем съвсем точни, Йоан не го нарича Антихриста, а „цар Осмий“ или Звяра. Антихриста е прозвище от книгите на други пророци.

  „Аз смятам че след края на Третата Световна Война и неговото окончателно въздигане няма да има повече войни- физически.“

  Зависи какво разбираш под война. Може да няма война на държава срещу държава, но войната, която ще се води срещу светците (праведните), за мен си е война. Война заради разделението на верска основа, но все пак война.

  „За тази Трета Световна не искам да се правя на пророк, но смятам че ще започне до края на 2010 година.“

  Аз пък ще се направя на пророк и смятам, че до Третата световна война имат да се случват още много работи. И по мои сметки не се задава през идните 10-20 години. Още не се появила „синята звезда“ и още Китай не взел източен Сибир от руснаците, за да може да се отправи към Канада и САЩ.

 7. Стопанина  15.03.2010 г. | 13:57 ч.

  Водолей, няколко неща:

  1. За русата жена говори Ванга, а не леля Слава. За една и съща жена става дума, но нека все пак бъдем точни.

  2. Тази жена няма да управлява по начина, който очаквате. Ванга казва, че ще „помогне“ на страната. Слава казва, че ще е „начело“ на държавата. Но например президентът не управлява България – нито формално, нито реално, нито никак.

  3. Леля Слава не говори за кой знае какъв икономически възход – напротив, казва, че България никога няма да е значителна икономическа сила. Защото българите са склонни към мързел, ако се опаричат, и няма да си свършат мисията. А мисията им е вътрешен духовен(!) възход, а след това и износ на духовност.

  4. За точни години е абсурд да се пророкува. Пророкът се ориентира по събития и дава условни дати. Може да стане по-рано, може да стане и по-късно. Но ще стане!

  5. Слава Севрюкова говори, че малко след духовния възход в България (около десетина години след това) „светът ще тръгне на зле“ – ако мен питаш, там някъде е и ТСВ. Тя определено няма да е кулминацията на гадостите, а ще е по-рано във времето. Не в началото, но определено не и в края.

 8. Водолей  15.03.2010 г. | 13:12 ч.

  Не знам дали сте запознати с поредицата книги за феномена Слава Севрюкова на Христо Нанев, в тях ще откриете някои от пророчествата на Слава Севрюкова за следващите 20-30 години, където се казва, че България ще започне икономически и културен възход след средата на второто десетилетие на новия век(разбирайте 2015 – 2018г., по време на управлението на руса жена(коя ли ще е- поне засега не виждам такава. В този контекст няма как да има трета световна, а ние да се развиваме необезпокоявано.

 9. Меонлина  16.03.2010 г. | 20:07 ч.

  Честита Рожба, скъпи Иване! Не се познаваме, но по всичко личи, че принадлежим към едно и също Общество. С удоволствие ще прочета книгата ти, защото харесвам това, което съм чела до сега. Така – капка по капка ще образуваме онова Море, чието цунами ще смете всичко отживяло от епохата на „Риби“ и Кали Юга. С много обич – Меонлина

 10. Стопанина  17.03.2010 г. | 01:13 ч.

  Меонлина, привет! Как да не се познаваме? Та нали хората по плодове на делата се познават… Много добре можете да опознаете Стопанина по дома му и по децата му (книгите му).

  За обществата – декларирам, че не принадлежа към никое Общество. Имам симпатии към ученията на Рудолф Щайтер и Беинса Дуно, това личи от сайта и не е тайна, но нямам нищо общо с обществата, които са оставили, след като си отиват. Имам критики към някои от деянията и най-вече бездействията на двете общества, но няма да критикувам, защото нямам право. Просто ползвам случая да измърморя, след което, както досега, ще върша И тяхната работа, тъй като все пак някой трябва да я върши.

  Доколкото „принадлежа“ към „общество“, то е към Братството на Светлината, но то не е от този свят, а началото на обучението ми не започна от българските земи (тоест от книжното наследство Беинса Дуно). Почна преди векове далече на запад, а в този живот отскочи и до далечна Индия на изток. А „принадлежността“ ми към Братството е като на лош ученик – непостоянен чирак, когото ту гонят в дюкяна, ту го връщат обратно, тъй като все пак има някакви качества, дето вършат работа.

  Това е. Мисля, че декларацията беше нужна.
  Останалото ще разбереш от книгата.
  Чакам търпеливо отзиви.

 11. П. Петров  18.03.2010 г. | 14:27 ч.

  Какви са тия кобни материали, с които разваляш кроткия сън на хората бе Стопанино? Светът върви към добро. Нима не е „Всё хорошо“? 😉

  http://www.youtube.com/watch?v=doRV80m96vA&feature=related

  В този клип-пародия има доста ценни кадри с Путин, Клинтън, Елцин и много други познати муцуни.

 12. Стопанина  18.03.2010 г. | 14:37 ч.

  „материали, с които разваляш кроткия сън на хората“

  Пиша ги за тези пред пробуждане.

  „Светът върви към добро.“

  Ако оприличим доброто на едно бебе, преди то да изплаче, са родилните мъки на майката. Важи и за раждането на нов свят. Първо е зорът, после идва радостта.

  „Нима не е “Всё хорошо”?“

  Нима не знаеш вече становището ми от книгата?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.