Психолози, психопати и един казан със сварени жаби

Автор: Иван Стаменов

Американското списание Phychology Today (“Психологията днес”) разбуни духовете със статията Dark Minds (“Мрачни умове”; умопомрачени). Авторът, някой си психолог Джон Гартнър, се занимава главно с Алекс Джоунс – известна личност в щатските конспиративни среди. След като описва с няколко примера дейността на този Джоунс и цитира две изречения от трудовете на свои по-известни колеги, “авторитетът” Гартнър стига до заключението, че всеки, който не вярва в случайности, е психопат (psychotic). Същото важало и за тези, които смятат, че поредица от случайности може да образува закономерности. Психопати били и тези, които не вярвали на своите правителства. В целия двустраничен материал авторът намеква, че тези “психопати” са опасни за обществото, като накрая предлага един абсурден тест от типа “Психопати ли сте?”, който не би намерил място и в жълтата преса, но учудващо е поместен в първата третина на едно иначе авторитетно издание.

Подобна статия няма как да не предизвика съответните реакции. На сайта InfoWars – свърталище на конспиратори – вече могат да се намерят две публикации, в които са изброени множество красноречиви примери как психологията още от самото си създаване се използва в политиката за налагане на идеологии. Ян Истгейт, международен президент на Гражданската комисия за човеки права, пише: “От Нацистка Германия насам, през Южна Африка, Русия и бивша Югославия, та чак до Ирак днес, психиатрията винаги е имала и още има ключова роля. Всъщност интимното обвързване на авторитарните правителства с психиатрията е практика, която виждаме от зората на самата психиатрия. През 1800-те немският войнствен “железен канцлер” – Ото фон Бисмарк, е ползвал психиатрията, за да получи влияние и контрол над масите, като така се е надявал да осъществи мечтите си за завладяване на територии чрез война.”

Психиатрите и психолозите предлагат услугите си и на още по-тиранични режими. В книгата на Улфрид Гойтер “Професионализацията на психологията в Нацистка Германия” (The Professionalization of Psychology in Nazi Germany) подробно са описани тесните взаимоотношения между нацистките главорези и психолозите. Доктори като Роберт Ритер са били ключови личности в преследването на малцинствата и разработката на евгениката – идеологията за “научно оправдан” и “политически коректен” геноцид.

Доволно документирани са и случаите в Съветския съюз. Когато не е било достатъчно на едни възгледи просто да се постави етикетът “антимарксическа ерес” (например случаят с Н. Я. Марр) и в дадено светоусещане не е искряла “Светлината на Сталиновото учение”, на помощ отново са идвали психиатрите. И е започвало “научно оправдано” лечение, включващо затваряне в лудница, електрошок, електромагнетично мъчение, мъчение с радиация, лумбални пункции, “нормализиране” на пациента с дрога. А за тези, които не са се поддавали на лечение, е имало “нормално” и “БЕЗопасно за обществото” лечение с куршум в тила или “етично” наблюдение от “експерти” в някой гулаг (намиращ се на безопасно разстояние от центровете на обществото).

Книгата на Робърт Мънроу “Опасни умове: Политическата психиатрия днес и нейното зараждане в ерата на Мао” (Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era) е за ролята на психиатрите и психолозите в оправдаването и поддържането на комунистическия режим в Китай – от миналото до наши дни. Описани са десетки случаи, в които на нормални хора е поставян етикет “психопати” само защото са имали лошо отношение към управляващата Партия. Авторът стига до извода, че тези “експерти” в “науката за душата” са ползвани от властниците, за да оправдават затварянето в лудница на всички противници, когато обвиненията срещу “враговете” не са били достатъчни, за да бъдат осъдени и пратени в затвор.
Дотук с резюмето на скандала.

Няколко думи и от вашия стопанин

Джон Гартнър е циник и това е лесно за доказване. В края на статията му пише, че е автор на книгата “В търсене на Бил Клинтън” (In Search of Bill Clinton). Не знам какво е търсил при Бил Клинтън, но определено не е намерил купищата документи, които бяха разсекретени именно от администрацията на този щатски президент. А в тези документи черно на бяло са описани съвместни практики на военни, психиатри и психолози. Тези практики включват както изкопчване на “голи отговори” (психологичен термин) от бъдещите служители на държавните институции (например войници), така и от противниците на тези институции (т.нар. “врагове” или “терористи”). Ако в случаите на войниците са разработени “нежни” техники за поставянето им в ситуации на подсъзнателен стрес, за да бъдат пречупени, във втория случаи имаме подробни и недвусмислени ръководства за изтезание, отново с цел пречупване. Ето един пример за такъв документ – психиатричен наръчник за освидетелстване на наборници, съставен още в началото на миналия век.

Практиката за психологически терор над “врагове” изобщо не се нуждае от доказване – тя съществува и в наши дни, като не е ограничена само в “Гуантанамо” и “Абу Гариб”. Не се нуждае от доказване и Станфордският експеримент, проведен от психолози в щатски затвор през 1971 г. Резултатите от този експеримент са в основата на днешните похвати за мъчения над политически, военни и други затворници, независимо от поставените цели: изкопчване на информация, контрол над масите, унищожаване на личността, премахване на дадена личност от обществото (чрез т.нар. rendition) или друго. Ако Станфордският експеримент винаги е бил малко или много публичен, това не важи за съдържанието на разсекретените документи.

Почитаемият Гартнър пропуска да осветли читателите си дали информацията в доскоро секретните документи е признак за “благонадеждни правителства” и дали психолозите, които са писали наръчниците, не са истинските психопати. Вместо това, като цитира субективните мнения на двама свои колеги, ни натрапва мнението си, че случайностите са си случайности, независимо че може да се нареждат в притеснителни закономерности. И като осъзнава, че мнението му само по себе си не струва и хартията, на която е отпечатано, му придава изкуствена тежест с епитета psychotics, който не се намира в психиатричните речници и по тази причина дори не може да се преведе с точност на български.

Накратко, Джон Гартнър е циник, който се прави, че не съществуват данни, описани черно на бяло в разсекретени документи. Нещо повече, този психолог демонстрира неумение да мисли, тъй като самата същност на секретните документи им придава конспиративен характер. Знания или практики, които се крият от обществото под печати като “секретно” и “свръхсекретно”, не са непременно (ако изобщо са) за доброто на обществото. Това личи и от разсекретените данни, но и от това, че са писани от цинични психолози като Гартнър, които разчитат на едното царско “вервайте ми (инак сте психопати)!”.

Освен циник същият този Гартнър е и невежа. Или поне се прави на такъв. Психолозите продават услугите си не само на диктаторите и репресивните им органи (военните, полицията и дори образователната система), но и на всеки, който плаща добре. Има една дисциплина, наречена бизнеспсихология, която вашият стопанин е изучавал няколко години в частно училище. Още в първия семестър бях посветен в т.нар. Синдром на сварената жаба. В какво се изразява той?

Ако някоя жаба бъде пусната в казан с хладка вода и водата бавно се подгрява, жабата ще усети горещината едва когато е толкова сварена, че вече не може да се спаси. Но ако жабата бъде пусната във вряла вода, тя веднага усеща опасността и изскача навън.

Къде се ползва тази мъдра психологическа притча? В маркетинга за рекламата на разни продукти, в политическите кампании, в дезинформацията – все за сваряване на жабите пред телевизорите; на жабите, четящи вестници; на жабите, които обичайно се предоверяват в морала и авторитета на “въплътени ангели” от всички области на науката, включително и психологията. Синдромът на сварената жаба се преподава под други форми и в други дисциплини (особено икономическите и политическите). Щеше да е интересно г-н Гартнър да коментира тази притча, защото по мнение на един “психопат”, издържал с отличие изпит по бизнеспсихология, в Синдрома на сварената жаба има много конспиративни елементи. Само от тази психологична и маркетингова „мъдрост“ личи, че покачването на градусите в казана никога нe e “случайно”, а целенасочено. Изумително е как психолозите учат теория на конспирацията под формата на жабешки притчи, а някои психолози се правят на ни лук яли, ни лук мирисали.

Една сварена жаба

Една новина от днес, 4 септември 2009 г., която има връзка с темата.
(Въпреки че г-н Гартнър може да мисли, че аналогията е „случайна“)

„Причината за поредното отлагане на мярката на Велчев е изчакване да бъде изготвена психиатрична експертиза на петия от групата на Баретата – Валентин Луков, която трябва да докаже, че той е невменяем.“(източник)

Ако вярваме на г-н Гартнър, неговите “нормални” колеги от България никога няма да докажат, че един престъпник е психопат, защото тогава няма да го осъдят и ще остане опасен за обществото. Българските психолози и психиатри, досущ като американските, не биха си позволили такова морално престъпление даже ако имат съответната фискална мотивация. Вервайте им! Иначе ще сте “психопати”, които са “опасни за обществото”. Ако вярвате, че има нещо гнило около все по-натрупващите се “случайности”, че престъпници хронично се оказват невменяеми и не могат да отговарят за действията си, значи сте склонни към конспиративни теории, сиреч сте “психопати” и “опасни за обществото”.

За финал едно “конспиративно” изказване от психолог, който не е съгласен с колегата си Гартнър и кратко описва една съвсем различна реалност. Кой е правият, Гартнър или Елнър, нека всеки сам прецени.

“Да се огледаме! Всичко е наопаки. Всичко е с краката нагоре: лекари унищожават здравето, адвокати унищожават правосъдието, университети унищожават знанието, правителства унищожават свободата, масмедиите унищожават информацията, а религиите унищожават духовността.”
Майкъл Елнър – лекар и психолог
.

Край на психопатичната трансмисия.
Повече за политпросветната наука психология в този мой материал.

–––
Връзки:

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

6 коментара за "Психолози, психопати и един казан със сварени жаби"

 1. Vitali  09.09.2009 г. | 23:44 ч.

  Здравей, Иване!

  Прочетох твой коментар за писаниците на prof. Plamen Cvetkov, koeto me zaintriguva.
  Я да мина на кирилица 🙂
  Та, прочетох псих. статия, която коментираш и аз я разбирам малко по-другояче. Според мен, Гартнър не нарича психопати тези които не вярват в правителството а по-скоро се фокусира върху фикс-идеята на някои хора, че са управлявани, както и всичко и всички около тях, от група зли гении, планирали всичко в най-малки подробности. Поне както аз интерпретирах статията, според Гартнър, патологията при любителите на конспирации започва от там, когато дотолкова си повярват, че отхвърлят всичко останало, като част от „големия план“, т.е. стават маниаци.
  Абе доколкото схващам, според Гартнър е ок, ако кажеш, че има голям план когато видиш нещо (примерно клипче от рождения ден на Вежди Рашидов през 1996 на който присъства кой ли не от леви, десни и централни и са заедно на хорото). Не е Ок според моята интерпретация на Гартнър, когато не видиш някой и решиш, че не е там защото е това е част от „Великия“ замисъл (да кажем, няма го на клипчето Иван Стаменов, защото всички са планирали това..) Това, разбира се, е моята интерпретация на статията, която за мен не казва нищо повече от „Не търсете под вола теле“.

  Поздрави,

  Витали

 2. стопанина  10.09.2009 г. | 00:07 ч.

  Здравей, Витали!
  Ако трябва да бъдем съвсем точни, статията на Гартнър всъщност не говори за „някои хора“, а конкретно за Алекс Джоунс. Затова е поместена в рубриката Personality. Проблемът обаче е, че като ползва аргументация срещу Джоунс (към когото аз също имам много съмнения и упреци), автоматично пренася характеристиката на този човек върху всички негови почитатели или косвени привърженици. Виж големия цитат горе на втората страница от PDF-а.

  Без да съм почитател на Джоунс, не мога да не отбележа, че Гартнър не оборва нито едно от твърденията на „психопата“. От друга страна, атакувам Гартнър основно по линия на „случайностите“. Аз не вярвам в случайности от каквото и да било естество и няма да позволя на никого да ми лепи етикети заради това мое светоусещане. И най-важното: когато психолози създават теориите за конспирациите, а после ги оборват – това със сварените жаби е най-малкото – вече можем да говорим за нахалство.

  Спокойно мога да развия една конспиративна теория, че никому неизвестният Гартнър е писал статията срещу Джоунс, защото е знаел до какви отзиви ще доведе и по този начин хем прави себе си прочут, хем помага за продажбите на една реномирана, но потъваща печатна медия. Нека съм „психопат“, но нека и някой ме обори.

 3. брат  18.12.2009 г. | 01:53 ч.

  хей стопанино, поздрави от Бургас.та за Джоунс да кажа и аз нещо.Алекс Джоунс, чието радио слушам от две години вече, дори и в този момент, за мен е много як тип отдаден на идеите заради която пиша и аз тук.изгледал съм и всичко което се е появило от него и за него.горе долу сме набори с него между другото…не мога да кажа че съм негов почитател, освен в смисъла на това че напълно разбирам рисковете които поема и отговорността която се нагърбил да носи.всичко друго е култ към личността, нещо с което, имайки предвид водата, която е изтекла и възрастта ми се предполага че нямам нищо общо.та Джоунс многократно и надълго и нашироко е споделял това що за човек е и както всеки един притежава и недостатъци, които обича да споделя когато може.с други думи човека се старае да прилага на практика това което изповядва.има огромни заслуги за пробуждането на бай хамериканец за това което се случва зад кулисите и точно заради тази своя непринуденост и спонтанност, много хора са му гласували доверие и споделят опасенията си в ефира на неговото Alex Jones Show.за мен A.J. е поредния пирон в ковчега на глобалистите.ето и малко сайтчета:

  http://www.infowars.com/

  http://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ
  Reflections And Warnings – An Interview With Aaron Russo {Full Film}

  http://www.youtube.com/watch?v=7nD7dbkkBIA
  Rockefeller Reveals 9/11 FRAUD to Aaron Russo

  http://caps.fool.com/Blogs/ViewPost.aspx?bpid=281558&t=01004300714753327710
  Alex Jones:The Fall of the Republic The Presidency of Barack H. Obama

  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw&feature=fvst
  The Obama Deception HQ Full length version

  http://www.youtube.com/watch?v=0bt7HKdxYcI
  TRUTH RISING – complete, all in one video

  http://www.youtube.com/watch?v=GNfQOFlhJLw
  Alex Jones-Terrorstorm Final Cut Part 1 of 14

  http://www.youtube.com/watch?v=jM6US0Qk5_8
  Endgame:HQ Full Video- Blueprint For Global Enslavement

  http://www.youtube.com/watch?v=mgLSOgNbM3I&feature=related
  Alex Jones-Matrix Of Evil Part 1 of 12

  http://www.youtube.com/watch?v=zYZxU2DazL4
  Martial Law 9/11:Rise of a Police State 1/18

  http://www.youtube.com/watch?v=7E3oIbO0AWE
  911 Loose Change (full-length)

  http://www.youtube.com/watch?v=NgdJFeHVa-U&feature=PlayList&p=DE20517A895D5572&index=0
  The Clinton Chronicles part 1 of 10

  http://www.youtube.com/watch?v=Odp1FO0Vmuw
  9/11 Coincidences (Part One)

  http://www.youtube.com/watch?v=inyCkCvqRO0&feature=related
  A BURIED 60 Minutes INTERVIEW / INDICTMENT

  http://www.youtube.com/watch?v=UeY05iS5iv0&feature=related
  Saddam Hussein – The Trial you will never see

  http://www.youtube.com/watch?v=fkd1Q2dgc64
  Loose Change 911 An American Coup Part 1/10

 4. Ivanov  03.03.2010 г. | 22:55 ч.

  Alex Jones е пионка на тези които изобличава.Тои распространиава страх обуркване и лужи сред хората.Не приема посмуртно цхужди мнениа.Преписва си заслуги на вече муртви хора американси патриоти,и дори ги обижда след смурта им.А.J е десинформатор и е „дебункнат“ предостатуцхно пути.
  http://www.youtube.com/watch?v=x4dwxSCGJ2M

  http://www.youtube.com/watch?v=NAgTFWglHrc

 5. Стопанина  03.03.2010 г. | 23:29 ч.

  „Тои распространиава страх обуркване и лужи сред хората.“

  Да, истините са страшни.
  Затова е по-лесно да ги наречем лъжи.

  „Alex Jones е пионка на тези които изобличава“

  Нали осъзнаваш, че тези две твърдения се неутрализират взаимно? Пионка или изобличител? Дори да е частичен изобличител с някои умишлени заблуди, пак върши работа за десет човека.

  „А.J е десинформатор“

  Споко, не е настигнал Ройтерс и CNN.
  А ти в кой клас си? Моля те, кажи ми, че не си повече от второкласник. Доста неграмотно пишеш, а това показва и че не си чел много книжки. Обикновено хората, които четат, развиват зрителна памет за правописа на думите – даже не е нужно да знаят езиковите правила. Съжалявам, че трябва да ти обърна внимание на това – не го приемай като обида, а като ясно определена и право казана насока, в която да работиш.

  Както и да е, пуснах мнението ти само защото си нов. Статията не е ЗА или ПРОТИВ въпросния документалист, а за някои практики на психолози – за техните самомнителни твърдения и за собственоръчно писаните им правила как да се заблуждават, унижават и репресират хората. Отдавам неадекватното ти включване на незрялата възраст. Работи и в това направление. Няма да пусна мнението ти за извънземните – и в тамошната тема идеята на статията е съвършено различна.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.