Светите братя са реформирали анатемосаната глаголица

Задачата на Кирил и Методий е била да спомогнат за легализирането на християнството по нашите земи

Автор: Илия Илиев (из интервюто му с д-р Асен Чилингиров за в. „Политика“)

— Г-н Чилингиров, какъв е поводът да публикувате сборника „Готи и гети“?

Поводът е излизането преди две години на друг сборник със заглавието „Готи“. Твърденията, съдържащи се там, не отговарят на сведенията, които идват от историческите извори и които получаваме при изследванията на паметниците на духовната и материалната култура, нито на истината. Тези сведения не са никак малко и не може да бъдат пренебрегнати. Те са резултат на неимоверно голямото развитие на помощните науки през последните десетилетия, например биологията, химията, библиотекарството. Дадоха ми възможност да подложа на нова преценка това, което от много столетия се твърди по отношение на всичко, засягащо произхода и същността на българския народ.

— Кои са готите, откъде са дошли, къде са отишли, имат ли нещо общо с гетите? От тях ли произхождат германците?

— „Готският въпрос“ е непосредствено свързан с някои най-съществени проблеми на старата и средновековната история на нашия народ. Като тези за неговия произход, език и писменост, за неговите обичаи и религиозни вярвания. Свързан е с неговите култура и изкуство, с неговия принос в съкровищницата на световната култура. И особено за неговото място сред европейската цивилизация, което съвсем не се намира по нейната периферия като нежелан придатък към „обединена Европа“. Опитите да се открие старогерманско присъствие по нашите земи, свързано с готите, някаква връзка на германците с готите, а оттам и с българския етногенезис, са несъстоятелни. Готите са гети, следователно траки. Същите след ІV век се наричат мизи и българи в редица исторически източници. Отбелязано е и от Паисий Хилендарски в „История славянобългарска“. Става дума за коренното население на Балканския полуостров, което в мнозинството си е стояло все тук. Не е изтребвано, не е изчезвало, за да стане основа за други народи, а тук да бъде подменено с друго. Валафрид Страбо през ІХ век пише, че готите или гетите превеждат на своя език свещените книги, говори и за запазени в потвърждение на това документи. Според негови източници божествената служба при някои скитски народи, като жителите на Томи, се е извършвала на същия език. Говори за началото на ІХ век. Но тези жители са наричани траки и мизийци, Страбо е германец, ако са били германци, би ги нарекъл такива.

— За какви преводи пише Страбо? За Готската библия на Улфила ли?

— Не само. А готите, за които Улфила е превел Библията, са живеели между Бяло море и долното течение на Дунав. Епископът на Адрианопол (Одрин) е бил наричан „Епископ на Готия“. Улфила е превел Библията за старите траки. Ганчо Ценов го нарича основател на българската църква. Въпросът за т. нар. Готска библия е най-тясно свързан с въпроса за ранното християнство на населението по нашите земи и със сложния комплекс от въпроси във връзка с неговия език и писменост.

— Кой е този език, каква е тази писменост?

— Преводачът на Библията на латински език е свети Йероним (живял ок. 347 – ок. 420 г.). Намерен е текст от философски трактат на Етикос Истрос в латински превод на светията. На последната му страница са отбелязани данните за автора на трактата, според Св. Йероним „произлизащ от благороден скитски род“, живял през ІV век в днешна Добруджа и написал труда си на своя език и писмени знаци от една азбука, която е предадена изцяло. Тя не е нищо друго, освен т. нар. Глаголица. Св. Йероним не само горещо препоръчва нейното узаконяване при употребата на богослужебни книги, но и я разпространява из родната си Далмация, където тя се използва чак до ХVІІІ век. Там дори има предание, че той я е създал.

Авторитетният учен Храбан Мавър (живял 780 – 856 г.) в труда си „За изобретяването на езиците“ пише, че след еврейската, гръцката и латинската азбука, била изнамерена от философа Етикос азбука, която Св. Йероним разпространявал в свой вариант в родината на самия Храбан, понеже искал да увеличи известността на тези букви.

— Излиза, че нито сме „славяни“, нито преди Солунските братя сме писали с „черти и резки“, както пише в „За буквите“…

— Излиза, според автора на трактата, че народът, който авторът разбира под това название, от векове е ползвал в превод на своя език и написан с глаголическа азбука цялата литература за извършване на християнско богослужение заедно със Стария Завет, преведен дори преди той да е преведен на латински. Според д-р Божидар Пейчев името Maurus Hraban погрешно е разчетено като Черноризец Храбър, „За буквите“ е буквален превод от заглавието на Храбан, а текстът всъщност представлява полемика срещу Мавър Храбан. Името на автора и досега е неизвестно, още по-неясен е и поводът за написването му. До нас не е стигнал целият текст, липсват началото и краят му, най-старателно са отстранени. Очевидно са правени манипулации с определена цел.

— Каква азбука са разпространявали тогава Кирил и Методий? Какво е кирилицата?

— Задачата на Светите братя е да реформират глаголицата като използват „гръцки“ и „латински“ букви, допълнени с липсващите в тези две азбуки букви за написване на присъщите само на българите звуци. Те са се съдържали в усъвършенстваната от пет века глаголическа азбука. Защото отдавна съществуващите богослужебни книги за местните християни, заедно с езика, на който са написани, са били анатемосани от римокатолическата църква и цариградската патриаршия. Наложило се е това „колумбовско“ решение, за да бъде легализирано християнството по тези земи заедно с признаването на свещения характер на писмеността. Защото инструментализирането на религията в двете империи се съпровожда с обявяването на църквите в тях за „православни“, а първите християни в Европа са сочени за еретици и врагове. Транскрибирането на богослужебните книги от глаголицата на кирилицата се представя като нов техен превод, вече угоден на двете „правоверни“ църкви. Това е станало бързо и лесно, защото става дума за един и същ език.

— Все пак какво става с готите? Изпаряват ли се? На етапи, но винаги рязко населението на нашите земи коренно се променя. Траките потъват нейде в небитието, скитите минават и заминават, славяни заливат полуострова, после авари го навестяват, след тях хуни, накрая и „българи-татари“. Възможно ли е това?

— Не е възможно. И не се е случило. Няма как чергарски племена да изместят уседнало от хилядолетия местно население. Пристигането на тези народи с всичкия си добитък и друго имане от края на света в земите на Средна и Южна Европа и внезапното им изчезване, без да оставят никакви следи, е противно на всякаква логика и не е съобразено с историческите извори. Да вземем славяните. Странствали те и дошли насам от отдалечените на хиляди километри блата на Задкарпатието, най-рядко населената и днес част на Европа. Откъде ще се вземат оттам милиони преселници, които само за едно-две десетилетия да изпълнят цялата територия на Югоизточна и Средна Европа и от рибари да се превърнат в земеделци?

Придвижването на такива маси не е забелязано от никого от съвременните летописци! Историческите извори споменават само за нападения на групи със смесен етнически и племенен състав, но не и за „нашествие на славяни“, както наши автори обикновено превеждат думата „нападение“. Всъщност данните са, че след нападенията всички нападатели се оттегляли или били отблъснати, за никакво заселване не става дума. През 896 г. цар Симеон Първи в писмо до император Роман Лакапин изтъква историческите права на своя народ върху земята, на която живее от хилядолетия.

— Значи, като се говори за траки, скити, гети, готи, мизи и българи, трябва да се разбира едно и също древно население на Балканите, чието основно ядро от хилядолетия все си е тук?

— Да. Така излиза според историческите източници.

— Мнозина историци и църковни дейци няма да се съгласят с Вас.

— Няма. Но съгласните ще стават все повече. Трудно, бавно, но истината ще се наложи. Вярвам в младите български учени.

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

27 коментара за "Светите братя са реформирали анатемосаната глаголица"

 1. Иван Асен  20.08.2009 г. | 13:08 ч.

  Уникално!
  Винаги съм се чудил защо ние сме православни?! кои са „кривославни“ чак сега получавам задоволително обяснение! А именно че след като Християнството се администрира следва да се отрече дотогава шестващото апостолическо християнство, което не устройва власта (липсват норма които да правят незаменима власта).Това отричане става чрез създаване на нова азбука и внедряването й. Това е извършено от Кирил и Методий които внедряват административният вариант на християнството чрез носителят създаден от тях – нова азбука! Всъщност те имват ограничената задача да създадат нов носител на информация и да го внедрят, а чрез този нов носител ще се извърши филтриране на апостолическото християнство и промяната му в угодна за власта посока! Другото апостолическо (проповядвано от Исусовите апостоли) християнство което е автентично и се основава на общочовешки ценности се „филтрира“ и „редактира“ меко казано!
  Уникално е още еднонещо! Всъщност българите сме носители на апостолическото Хрстиянство, респективно на общочовешките ценности и разума! А това явно не се е харесвало на гърците или на хората които желаят поляризация за да се извлича изгодата!

 2. Владимир Помаков  25.08.2009 г. | 11:10 ч.

  Ами нека някой се опита да обори ИванАсен, а? Толкова е прав човекът, че няма накъде! Аз съм си задавал въпроса, а съм го задавал и в разни форуми „Защо двама висши чиновници на Източната Римска империя, при това лоялни й чиновници, ще се юрнат да „съставят“ азбука и литература на един общо взето враждебен на тая империя народ, при това варварски ужким, див и непросветен и т.н. (според *** гърци! – т.е. всичко това, което казвам тук се нуждае от ревизиране, уточняване и т.н.)? И естествено това което казва Иван Асен обяснява и много добре защо в 5-6 век, когато *** гърци вече окончателно доминират в Източната римска империя (наричана и досега с идиотското название „Византия“!) започва не само гонение ами направо изтребление на свещеници и миряни и разрушаване на храмове по цялата територия на България (сиреч из целия Балкански полуостров и извън него където лапите на *** гърци са стигнали). Не че това не се знае от непредубедените, безпристрастни и честни историци. Но те нямат думата защото у нас официалната история се пише и контролира от гъркомани, гъркодупеблизци!

 3. стопанина  25.08.2009 г. | 22:27 ч.

  Помак, позволих си да редактирам на три места мнението ти, като замених един епитет с три звездички. Знаем се и съм убеден, че няма да се разсърдиш.

 4. Hristo Petrov  09.09.2009 г. | 13:42 ч.

  Напълно съм съгласен с казаното до тук! По един или друг начин аз също бях стинал до подобни изводи. Има обаче един друг много интересен въпрос. Днес хората в Гърция се наричат – ‘гърци’ , но те всъщност нямат пряка връзка с древните ‘Елини’.Днешните гърци са хора останали след Византия. Аз смятам че те имат много повече общо с Рим отколкото с древна Елада.Много, ако не и всички,(не съм напълно запознат) книги от древногръцката епоха и цивилизация са намерени но не в оригинал, а като преводи от латински.Защо? Може би на някой не му е изнасяло какви всъщност са били те – древните Елини. Аз няма да си позволя да дам каквото и да е определение,но ще предложа тема за размисъл. На старогръцки не помня как точно бяха всички форми на глагола ‘съм’ но помня че имаше доста съвпаденя с българския като за пример ‘сме’, ‘сте’ – ‘есме’ ‘есте’ имаше и други.Това показва че ако не един и същи народ, то поне ние сме има някаква връзка помежду си.И показва че Българи по тези земи е имало много преди 7 ми век.Има мно други интересни неща. Като за пример – това лято в разкопки (мисля че на стар тракийски град) в България бяха открити знаци и символи – които са открити и в древна Троя. А този тракийски град датира преди Троя. И предположението на учените е че всъщност житлите на Троя са били Тракийци отишли там.(сиреч Българи – според тази статия тук) Известно е че е ималомного Български държави в Азия, и всички те са носели името България какато също така са носели със себе си имената на градовете, областите.(Затова България на Волга също се е казвала така а главният и град -Болгар -(Българ).Аз проверих и няма никъде другаде в Света град , който да ноти името Троя- единствено Троян.( има и едно село в южна България с подобно име) Защо именно в БЪлгаия?Дали нямаменещо общо с тези хора?На тези въпроси аз няма да давам отговор, защото не смятам че имам право и нужното знание да заключавам категорично. Но смятам че младите учени трябва да се гмурнат в този океан-нашата древна история защото тя е по- древна и от най смелите ни предположения.

 5. Владо  27.09.2009 г. | 01:05 ч.

  Гърци значи преводачи – служебно име в Римската империя – 4-ти век,

  Praefectus praetorio Orientis. Префект на Преторията7 на Ориента.
  Praefectus praetorio Illyrici. Префект на Преторията на Илирия.
  Praefectus urbis Constantinopolitanae. Префект на градът Константинопол.
  Magistri equitum et peditum in praesenti duo. Магистри–екитуми (Генерали на армията) на пехотата и кавалерията – двама.
  Equitum et peditum per Orientem. Генерал на пехотата на Ориента.
  Equitum et peditum per Thracias. Генерал на пехотата на Тракия.
  Equitum et peditum per Illyricum. Генерал на пехотата на Илирия.
  Praepositus sacri cubiculi. Интендант на Свещената спалня на Императора.
  Magister officiorum. Магистър на цивилната администрация.
  Quaestor. Куаестор (квестор).
  Comes sacrarum largitionum. Комита за императорските разходи.
  Comes rerum priuatarum. Комита на частните спални в Двореца.
  Comites domesticorum duo: Двама Комити на дворцовата охрана:
  Equitum. На конницата.
  Peditum. На пехотата.
  Primicerius sacri cubiculi. Интендант на Свещената спалня на Императора.
  Primicerius notariorum. Интендант на Нотариусите.
  Castrensis sacri palatii. Крепостник8 на Свещеният Палат.
  7.Под „претория” се разбира както управлението на Генералният щаб ( съвременният му еквивалент), така и сама сграда. В българската реч имаме същото двупосочно разбиране на понятието „Ген.щаб” – както за военен съвет, така и за сграда.
  8.На испански „Castrenses” – е „Castellano”. Етнонима на съвремената испанска нация и официален испански език преведени буквално са „крепостници” и езика съответно „крепостнически”. В България под „крепостничество” се е разпространило руското разбиране, което буквално означава „заробени хора, роби”. На запад обаче „крепостничеството” е свързано именно с Имперските Римски традиции и липсва тази смислова недомислица навлязла в българският език от руския, която няма своя робски български пример от действителността, каквато съществува в руският език.

  Magistri scriniorum: Магистри по Отдели :
  Memoriae. Архивари.
  Epistolarum. Кореспонденти.
  Libellorum. Петиционисти (изготвящи заповеди, укази и т.н.)
  Graecarum. Преводачи9 (буквално гърци).

 6. ARRI  24.05.2010 г. | 14:01 ч.

  Много добре го е написал д-р Асен Челингиров . За съжаление , България няма политици със “топки“ , за да си пренапишем историята . Винаги ще сме си “наведени“ .

 7. Иван Георгиев  24.05.2010 г. | 19:49 ч.

  Имам едно уточнение за автора.
  Паиий Хилендарски пише „История Славнобългарска“ .
  Естествено, че дългогодишно насажданото твърдение, че е написал История „Славянобългарска“ дава разсейки и при вас.
  Но ако държите на точноста, моля не правете такива грешки.
  Поне прочетете заглавието както трябва.
  Ето ви изображение на началната страница, за да се убедите сами:
  http://img39.imageshack.us/img39/1673/capture1po.jpg

 8. Aha  25.05.2010 г. | 09:59 ч.

  Последните три, четири години

 9. Aha  25.05.2010 г. | 10:05 ч.

  Последните три, четири години чета по темата за истинската Българска история, дори сега си поръчах повечето от книгите на Проф. д-р Асен Чилингиров. Не мога да се дам отговор на въпроса обаче, защо се крие нашата история? Защо толкова старателно се опитват да ни изтрият от лицето на земята? Надявам се ще се намери отговор на тези въпроси!

 10. Николай Филипов  26.05.2010 г. | 01:00 ч.

  Да добавя и своите адмирации от това интервю с д-р Асен Чилингиров и да посоча на интересуващите следния материал „КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА КИРИЛИЦАТА ?“:
  http://sparotok.blog.bg/politika/2010/05/24/kakvo-ne-znaem-za-kirilicata.550508
  В блога на Павел Серафимов (Спароток) ще откриете още десетки интересни изследвания. Надявам се скоро да излезе нещо цялостно.

 11. Мемо  09.08.2010 г. | 14:53 ч.

  Не е много по темата, но – има ли общоприета форма на глаголицата, пригодена за съвременната българска азбука?

 12. Стопанина  09.08.2010 г. | 15:22 ч.

  Мемо, честно казано, не разбирам въпроса. По-точно не разбирам какво е „общоприета форма“. Има различни компютърни глаголически шрифтове. Всички те са (общо)приети и се ползват предимно в научни трудове на историческа тема. По принцип българската глаголица е по-старата, облата. Ъгловатата се води хърватска.

  Ако разбирам правилно втората част на въпроса, глаголицата може да се ползва за съвременния българския език, тъй като в нея има всички букви, съответстващи на звуците в съвременната реч, включително и за междувременно отпадналите. Не ми е известно обаче да има строги правила коя глаголическа буква на кой точно от днешните звуци съответства. За повечето е ясно, но за някои може да има разногласия.

 13. Мемо  09.08.2010 г. | 15:33 ч.

  Да, имам предвид точно кой звук на коя буква съотвества – например за й, у, ф, я, ю, дори ят и юс, но ти си ми отговорил във втората част вече…

 14. Стопанина  09.08.2010 г. | 15:47 ч.

  За всички без Я мисля, че има нещо като правила. Буквата Я, която всъщност е отскоро в кирилицата, може да се предаде като йотирано а (IA), но понеже тези букви ги няма в глаголицата, ползвам средновековната практика Я да се предава и с малък юс. Мисля, че това е нещо като правило и при съвременното ползване на глаголицата – разбира се, за предаване на съвременната реч.

 15. Мемо  09.08.2010 г. | 17:21 ч.

  За Я съм виждал в таблички из нета, че изписват един знак – триъгълник с буква Т в него…който btw май е доста древен знак. Но както и да е, по логично е да се изписва както ти казваш.

  Стопанино, а ти знаеш ли дали има по-разпространен глаголически (объл) шрифт за писане на компютър? Питам, защото съм виждал, че използваш нещо подобно, но пък не съм чувал да е разпространен такъв… Имам предвид на обикновена клавиатура QWERTY да си избереш вместо Bulgarian Phonetic, да речем – Bulgarian Glagolitic Rounded?

 16. Стопанина  09.08.2010 г. | 17:36 ч.

  http://www.otizvora.com/files2010/glagolitic.zip

  В този архив са двата варианта на шрифта – облата и кръглата. Инсталират се по нормалния начин като всеки друг шрифт. После ще можеш да ги избираш в програма за текстообработка или например във фотошоп.

  Това за избора на фонетична или бдс кирилица е друго нещо. Ако не се лъжа, за тези глаголически шрифтове пишеш с латинските букви на клавиатурата.

 17. Мемо  09.08.2010 г. | 18:17 ч.

  Да, с латинските букви се пише, а облата е много приятна за окото 😀 Мерси че го качи! А Ю-то са го направили супер красиво, иначе винаги ми е изглеждало леко дървено… Разбрах и разликата м/у клавиатурен код и шрифт 😉

 18. Николай Филипов  10.08.2010 г. | 11:18 ч.

  До мемо: ако не броим е абаротное (което впрочем пак присъства в допетровите начертания на българското писмо), графичният вид на Я е единствената буква, която руснаците „са създали“. Така да се каже безспорният руски принос, който обаче не им пречи да фалшифицират историята. ЯТЪ, или ?, за която говориш е истинското Я. Дали ще напишеш БЛЪГАРЇ? или БЪЛГАРИЯ няма никакво значение.

  Към автора: „В този архив са двата варианта на шрифта – облата и кръглата.“ Предполагам иси искал да кажеш „ЪГЛЕСТАТА“. Грешката е неволна.

  Иначе аз съм направил клавиатурни подредби според класическата фонетична за бълларски език, но целият проблем е, че тези шрифтове, макар и представителни, не са стандартни по Unicode, а в системни шрифтове, поддържащи Уникод, глаголическия блок липсва (той беше добавен в стандарта сравнително късно). Най-хубавите глаголически шрифтове са български, на компанията Хермессофт. Но струват безбожно скъпо. За целта аз съм ги преправил и вградил в няколко стандартни шрифта с Уникод. Така подредбите работят безпроблемно във всяко едно приложение. Но поради забраната за промяна на тези шрифтове, както и на тези от Хермессофт, не съм склонен да ги разпространявам.
  Другото, което исках да споделя с вас, е, че схващането, че хърватите са ползвали само и предимно ъглестата, а ние, българите, — облата, днес вече не издържа. В по-късните времена да, но има сведения, че в началото и двете начертания са били създадени и ползвани от българите.

 19. Стопанина  10.08.2010 г. | 15:54 ч.

  @Николай Филипов

  Да, имах предвид ъгловатата (ъглеста). Води се хърватска по много причини – среща се там и се смята, че е модификация на облата. Тази модификация била с цел глаголицата да стане по-близка до латиницата и да се успокоят католическите страсти към „еретичното“ писмо. Теория е, не е факт, но ми звучи като една основателна причина. Сигурно не е единствената причина.

  Кои са тези сведения, че и двете са били създадени и ползвани от българите?

 20. Николай Филипов  12.08.2010 г. | 03:02 ч.

  Сведенията са по писмени източници (в/у различни носители) за намерени и впоследствие за безвъзвратно унищожени находки, които съдържат/са съдържали ъглестото начертание на много ранен етап от развитието ?… Тезата за ъглестост на знаците, и следователно за изрично хърватски корен на носителите, отнесена към паметници от IX–Х в. скоро ще бъде пренаписана. Както и много други „тези“, приемани a priori по отношение на начертанията на глаголицата. На един по-късен етап (след XII в.) ъглестото, „моравско“ начертание вече има причини и основания да се свързва с хърватски автори и публика, но картината около първите векове не е такава, каквато я знаем от академиците. Това имам предвид.

 21. Спас  28.03.2014 г. | 20:03 ч.

  Изненадан съм от наглостта да се пише, че Глаголицата е старата славянска азбука, още повече от наглостта на руснаците да пишат че е старата руска азбука. Има ДВЕ БЪЛГАРСКИ АЗБУКИ: Глаголица и Кирилица и никоя от тях няма нищо общо с никой друг народ или етнос освен с българите. Дори не и с траките – защото те също имат ДВЕ азбуки, които днес се наричат Латиница и Гръцка, коренно различни от българските.
  Колкото до буквата Я – има я и в Глаголицата. В колобърството е известна като знакът на ИИСАА (Исус), а в Алхимията ТЯ завършва една сложна система от кодирано символно знание. След нея идват още Шест Символа-Букви, които имат изключително сакрален характер и не са познати на друг народ или етнос в света. Една от най-свещенните букви в Глаголицата е ИЖИЦАТА.
  Глаголицата на Кирил и Методий е нов вариант на Старата българска азбука, на която българите са пишели и съставяли своя перфектен календар. Осъвременяването на Глаголистичните символи от Кирил и Методий не е „осакатило“ символното им значение.

 22. Спас  28.03.2014 г. | 20:05 ч.

  Ако някой иска да разбере КАК се пише и съставя Глаголистичният символ нека прочете книгата на Йончев за Шрифтовете – там е дадено всичко.

 23. Стопанина  29.03.2014 г. | 13:11 ч.

  Нахалство е да правиш разлика между „словени“ и „блъгари“, след като хората, писали на глаголица и кирилица, използват тези термини като взаимозаменяеми понятия. Без изключения. Съвсем отделен е въпросът, че и двете азбуки са създадени да служат на славянски език – с всичките му шипящи звуци.

 24. Сергей Ценков  16.10.2017 г. | 17:17 ч.

  Всяка промяна в азбуката е с цел преписване и унищожение на документи и книжнина от предишен период, ако не е унищожена потъва в забрава, защото новите поколения не умеят да я четът!Ярък пример в това отношение е реализираният план в България!След, като е унищожена и стъпкана първата архиепископия в Европа – Илирик, започва вторият етап – подмяна на азбуката и препокръстване!Този похват ще бъде използван отново след турското иго, за да бъдат забравени, да потъне в забрава малкото информация достигнала до нас – сега трудно някой разчита старобългарски, ако не е подготвен специално, да не говорим за глаголицата!Така се отсичат корените на народа и дървото линее и изсъхва….

 25. Весо  16.10.2017 г. | 19:15 ч.

  Ай стиа с тия колобр—исти и тем подобни танграми—истически измишльотини, хем недоказани хем изсмукани от някое тънко пръстче на со г—н спас м., вие сте най,, великите” и от вас е тръгнал първия взрив на вселената!!!!

 26. Алекс  13.12.2017 г. | 21:18 ч.

  Интересно е също произхода на България, българи и Балкан. Имайки предвид Ария,а също и Баал. Поглеждайки от този ъгъл стават – БаалАрия, Баал Арии, БаалКан. Велика Ария, Велики Арии, ВеликКан.

 27. Петьо  14.12.2017 г. | 22:47 ч.

  От този ъгъл нещо не се вижда „г“-то май. И това, че в старобългарския след „б“-то май веднага следва „л“.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.