Нови коментари

Духовното

Манихейството – антропософски извадки за същността и задачите му

Манихейството – антропософски извадки за същността и задачите му „Ману“ идва от санскритския корен „ман“, означаващ „мислене“. В индийската теософска терминология това име означава високи духовни същества, които имат задачата да образуват нови култури и епохи. За по-нататъшни подробности относно Ману на Петата епоха вижте…

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3)

Етерната поява на Христос или новото Му пришествие (3/3) В действителност човекът не е земно същество — той е космическо същество, което принадлежи на всемира. От една страна, човекът е свързан със Земята, от друга — ще се чувства като космическо същество. И това чувство ще…

Учителя Беинса Дуно относно обществения и политическия строй

Учителя Беинса Дуно относно обществения и политическия строй Хората трябва да се върнат към първия закон, когато живееха заедно, и да си кажат: «Ето тук можем да живеем заедно.» Първоначално те живееха в едно тяло, в един ум, в едно сърце. Значи и сега…

Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските и Божиите закони

Цитати от Учителя Беинса Дуно за светските и Божиите закони Чрез своите закони държавата има за цел да тури навсякъде ред, порядък и законност. Под думите „ред“ и „законност“ не се разбира равенство. Понеже в света съществува Закон за развитие, не може да се говори за…

Светското

Доброволното чипиране и пълното заробване на човека

Доброволното чипиране и пълното заробване на човека

Желанието на хората да се чипират е един страховит феномен, който обаче ясно показва как — изкушавайки…

Оттук-оттам

Иван Стаменов – „Махалата на вдовиците“

Иван Стаменов – „Махалата на вдовиците“

Всяко лято от няколко години насам прекарвам една седмица от отпуската си в мизийското ми село.…

Мултимедия